ДЕШАВА СЕ...

МИ СТРАНИМ БАНКАМА У СРБИЈИ НИШТА НЕ ДУГУЈЕМО!!!! Љ. Татић


Ljiljana Tatic

МИ СТРАНИМ БАНКАМА У СРБИЈИ НИШТА НЕ ДУГУЈЕМО!!!!
Средство размене -новац- служи народу, и није могуће стварање нових вредности или дугова које нису у вези са стварним количинама производа и услуга. Међутим новац-средство размене који су нам квази банке дале нема никакву вредност јер смо се ми обавезали да радимо и створимо вредност. Паѕите да створимо а не да разменимо и зато ми не треба тај дуг да вратимо. Они су га наштампали без покрића. Ми са банкама нисмо разменјивали ништа до безвредних папира и зато им не дугујемо ништа Закон о облигацијама је на нашој страни јер каже да је сваки уговор о кредиту размена једне вредности за другу????

Ми смо узевши кредит требали да узмемо и вредност на зајам али нисмо. Ми смо обећали да ћемо ту вредност створити и вратити и за то обећање гарантовали нашом реалном имовином..али банка није имала ту вредност коју нам је наводно дала и ничим није гарантовала да иза новца који даје а који је само средство за размену, стоји неко покриће у реалној вредности којим банка располаже. Напротив банке у Србији немају никакве вредности којима располажу… Банке дају лажни новац уз помоћ дозволе централне банке и закона о банкама, новац који није разменљив за неку реалну вредност или робу. новац који легализује ову пљачку

Ova stranica je neprofitni, društveno-humanitarni prostor, kome može svako da pristupi. Ovom stranicom mogu da upravljaju svi njeni simpatizeri i ona je stecište slobodnih i nezavisnih ljudi na za sada još uvek slobodnoj internet teritoriji. DOBRO DOŠLI…

Категорије:ДЕШАВА СЕ..., Мишљење

3 replies »