ДЕШАВА СЕ...

ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА: БИБЛИОТЕКАРИ ИЗ УЖИЦА ПОМАЖУ ГРАЂАНИМА ДА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА ОСТВАРЕ СВОЈА ПРАВА!


Преко скајпа до својих права

ПРАВДА| 11. новембар 2011. | 17:31

УЖИЦЕ – У Народној библиотеци Ужице два пута недељно, уторком и четвртком, од 11 до 13 часова, грађани могу да успоставе видео комуникацију преко скајпа са представником заштитника грађана у Београду. За посредовање у комуникацији са правном службом заштитника грађана, штитећи приватност и тајност информација, у Народној библиотеци Ужице задужени су библиотекари Драгана Ристановић и Илија Смиљанић.

– Грађани су у почетку били скептични, али су временом схватили да им овај пројекат обезбеђује лакше и брже остваривање права. Јављају се у већем броју, тим пре што је тајност информација загарантована, а библиотекари су само посредници у остваривању електронског приступа заштитнику – каже Смиљанић.

Најчешће повреде права на које су се грађани Ужица и околине жалили су неправилно и незаконито поступање органа локалне самоуправе, повреда права на правично суђење, повреда права на рад и по основу рада, повреда права на материјалну помоћ, повреда права из пензијског и инвалидског осигурања, дискриминација приликом запошљавања, као и притужбе у вези са поступком накнаде за експропријацију земљишта.

– Библиотеке су институције отвореног типа за све грађане, без обзира на године, образовање, пол, националну припадност или политичко опредељење. Управо због тога је одабрано 10 библиотека у Србији, које испуњавају услове да грађани могу електронским путем да приступе заштитнику грађана. Преко скајпа могу да постављају питања, траже савет или реше неке недоумице у остваривању својих права. Опрему и надокнаду за особе које дежурају омогућила је норвешка влада, која финансира овај пројекат годину дана, а после тога опрема остаје библиотеци. Захваљујемо се норвешкој влади на овој донацији, јер смо истовремено добили квалитетну опрему и проширили услуге на добробит наших корисника – каже Анђа Бјелић, директор библиотеке.

Овај пројекат се спроводи у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије, библиотекама и органима локалне самоуправе у Ужицу, Шиду, Бачкој Паланци, Свилајнцу, Крушевцу, Бору, Пријепољу, Новом Пазару, Димитровграду и Лесковцу.

Б. Диковић

Категорије:ДЕШАВА СЕ...