ДЕШАВА СЕ...

ПРИХВАЋЕН ЦАРИНСКИ ПЕЧАТ СА НАТПИСОМ КОСОВСКА ЦАРИНА, УПОРЕДО СЕ ПОМИЊУ ТЕРМИНИ ПРЕКОГРАНИЧНА И ПРЕКОАДМИНИСТРАТИВНА ПУТОВАЊА, ПРИХВАЋЕНО ДА ТЗВ. ВРХОВНИ СУД ТЗВ. РЕПУБЛИКЕ КОСОВА ДОНОСИ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ О ВЈЕРОДОСТОЈНОСТИ ПОДАТАКА ИЗ КАТАСТРА!!! ЖУТИ ИНАЧЕ НЕ ПРИЗНАЈУ КОСОВО АЛИ ЗАТО ПРИЗНАЈУ СВЕ ОСТАЛО!!!


Шта садрже бриселски споразуми Београда и Приштине!

23. 11. 2011.

У бриселским споразумима Београда и Приштине о царинском печату, катастру, слободи кретања и матичним књигама, помињу се упоредо термини „прекогранична и прекоадминистративна путовања“, као и „косовска царина“.

У радном преводу ових споразума са енглеског језика предвиђено је да буде прихваћен царински печат са натписом „Косово кастмс“(Косовска царина), што су прихватиле и земље ЦЕФТА, као и да Врховни суд Косова, већински са међународним судијама, доноси коначне одлуке о вјеродостојности података из катастра.

У споразуму о слободи кретања помињу се упоредо термини „прекогранична и прекоадминистративна путовања“ становника „сваке стране“ са личним картама, уз писани „улазно/излазни документ“ на неутралном језику, као и са возачким дозволама „које су издале њихове власти“.

Приштина као привремену мјеру продужава на пет година важење КС регистарских таблица, након чега ће то питање бити поново размотрено, док ће Београд, као привремену мјеру, омогућити возилима са Косова која имају возило са КС регистарским таблицама да слободно путују у или преко територије Србије.

Овим аранжманом Београд нема нове обавезе да прихвати захтјеве за реадмисију лица са косовским документима у контексту постојећих споразума о реадмисији између Београда и ЕУ, а сви договорени аранжмани ће се примјењивати „чим то буде оперативно изводљиво“.

Што се тиче матичних књига, истиче се потреба успостављања „у потпуности поуздане матичне службе на Косову“, док ће Еулекс овјерити и обрадити копије свих оригиналних цивилних матичних књига са Косова, а трипартитна заједничка комисија треба да утврди празнине у несталим оригиналима матичних књига из периода прије 1999. године.

Што се тиче катастра, заједнички ће се радити на успостављању потпуно поузданог катастра на Косова, а специјални представник ЕУ ће добити скениране копије оригиналне катастарске евиденције из периода прије 1999. године, „уклоњене са Косова“.

Предвиђено је да трипартитна група упореди копије оригиналног катастра са реконструисаним катастром Косова, а о истовјетности предмета ће одлуку донијети „неки механизам за доношење судских одлука на Косову“, док ће Врховни суд Косова, у којем ће већину чинити међународне судије, дјеловати као другостепено жалбено тијело тог механизма и његове одлуке биће коначне.

Ови споразуми су као саставни дио извјештаја преговарачког тима Владе Србије за дијалог са Приштином 10. новембра упућени предсједнику Скупштине Србије Славици Ђукић-Дејановић.

У владином извјештају се, између осталог истиче, да су „договорени закључци“ превасходно политички документи на основу којих свака од страна преузима обавезу да кроз своју администрацију ради на њиховом спровођењу.

Такође се напомиње и да је, „с обзиром на супротстављене ставове двије стране, ЕУ на себе преузела обавезу давања политичких гаранција за спровођење свих аранжмана у дијеловима који, због ставова било које од страна, нису унијети у текст“.

Заједничка скупштина четири српске општине са сјевера Косова одбацила је све споразуме из Брисела као „противуставне и штетне по српске националне и државне интересе“, а у томе их подржавају и посланици Скупштине Србије с Косова.

Извор: Српске новине Црна Гора

Категорије:ДЕШАВА СЕ...