ДЕШАВА СЕ...

ШТА СУ TO ПОТПИСАЛИ БОРКО И ЕДИТА?


СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ВЕРИФИКУЈЕ „АЛБАНИЗАЦИЈА“ АДМИН. ЛИНИЈЕ!!!

Текст споразума који је постигнут између Борка Стефановића и Едите Тахири!

САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Брисел, 2. децембар 2011
18095/11

Дијалог уз подршку ЕУ: Споразум о IBM

(ако је IBM – Integrated Border Management, закључујемо да се документ назива: Споразум о интегрисаном управљању границом – прим. ред. ФБР)

Осма рунда дијалога предвиђена у Генералној скупштини УН Резолуцијом 64/298 одржана је под окриљем ЕУ 30. новембра и 1-2 децембра, у Бриселу. Састанком је председавао модератор ЕУ, господин Роберт Купер. На челу делегације Косова била је Др Тахири а  г-дин Стефановић је био на челу делегације Србије.

Састанак је заснован на дискусијама са претходних састанака, одржаних 8-9 марта, 28 марта, 15. априла, 17-18 маја, 2. јула, 2. септембра и 21-22 новембра, као и на раду техничке радне групе.

Имајући у виду да ће стране бити у обавези да постепено хармонизују своје законодавство са стандардима ЕУ, стране су постигле споразум о концепту интегрисаног управљањa прелаза (ИБМ) кога је развила ЕУ. То значи да ће стране постепено поставили заједничке, интегрисане, јединствене и сигурне поставе (службе) на свим заједничким прелазима. ЕУЛЕКС ће бити присутан у складу са својим мандатом. ИБМ концепт ће бити постепено спроводи чим то практично буде могуће.

Стране су водиле суштинску расправу о питању ефективне и инклузивне регионалне сарадње у чему је постигнут добар напредак. Они ће се вратити на ову тему на њиховом наредном састанку.

Стране су се такође наставиле дискусију са претходних састанака, укључујући разговоре о  телекомуникацијама и енергетици.

С обзиром на значај имплементације, страна су прегледале процес имплементације претходно постигнутих споразума. Очекује се пуна имплементација споразума о слободи кретања  до 26. децембра 2011, што би довело до резултирало до слободног кретања за све.

Осим тога и у складу са споразумом о цивилном регистру, странке ће почети са копирањем докумената 5. децембра 2011.

Контакти ће се наставити и наредних дана о питањима о којима се расправља.

Превод са енглеског – ФБР


http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126543.pdf 

Категорије:ДЕШАВА СЕ...