ВАНРЕДНЕ ВЕСТИ

У том издајничком споразуму се прецизно наводи да се ради о ЕУ „спонзорисаном“ споразуму о: „Integrated Border Management”- У преводу „Интегрисаном Управљању ГРАНИЦОМ“. Дакле овај „споразум“ не оставља никакву сумњу да се ради о граници између „две државе“. И само стављање потписа на споразум са таквим заглављем представља чин издаје…


СКАНДАЛОЗНО- БОРКО ЈЕ ДО САДА СВЕ РАДИО НА СВОЈУ РУКУ!?

3 децембар 2011, ФБР редакција

Пише: Миодраг Новаковић

НАША РЕДАКЦИЈА ЈЕ ДОШЛА У ПОСЕД ДОКУМЕНТА КОЈИ ПОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ДАН УОЧИ ПОТПИСИВАЊА ИЗДАЈНИЧКОГ СПОРАЗУМА „ПРИШТИНА-БЕОГРАД“, ВЛАДА СРБИЈА ДОНЕЛА УРЕДБУ О ОСНИВАЊУ „КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ“. ТОМ УРЕДБОМ СЕ УКИДА СВАКА БОРКОВА ЛИЧНА, И УВОДИ „ФАНТОМСКА“ ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛЕ КОАЛИЦИОНЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ…Ако лаже коза не лаже рог- Оригинални "бриселски документ"...

Као што смо навели у уводнику, Цветковићева влада је донела фамозну уредбу 29 новембра 2011- један дан уочи потписивања издајничког споразума са шиптарским сепаратистима…

Крунски доказ велеиздаје се налази већ у самом заглављу документа који је Борко Стефановић потписао следећи дан, у име „фантомске владе“, а не у своје (наравно, захваљујући горњој манипулаторској уредби „владе“, којом се укида лична одговорност преговарача, и његовог непосредног налогодавца Бориса Тадића).

Но, да се прво вратимо на потписивање издајничког споразума који је у Бриселу потписао Борко Стефановић, у име „фантомске“ владе, и који сада, Тадићев режим покушава да нам представи као „заштиту Српских нациналних интереса“ и велики корак ка имагинарној ЕУ кандидатури. Оригинални препис владине уредбе се налази наставку овог чланка…

У том издајничком споразуму се прецизно наводи да се ради о ЕУ „спонзорисаном“ споразуму о: „Integrated Border Management”-  У преводу „Интегрисаном Управљању ГРАНИЦОМ“. Дакле овај „споразум“ не оставља никакву сумњу да се ради о граници између „две државе“. И само стављање потписа на споразум са таквим заглављем представља чин издаје. Наравно, овом вештом манипулацијом председника владе Мирка Цветковића (и наравно у „позадини“ Бориса Тадића) свака будућа одговорност је сваљена на целу коалициону владу, укључујући и коалиционе чланове владе из редова „опозиције“, који вероватно да ни сами нису свесни овакве манипулације владајућег режима, и свих њених конксеквентних последица…

Одмах након стављања свог потписа на овај изданички документ, владин преговарач Борко Стефановић се обратио новинарима наставивши са манипулацијом, односно прикиривањем чињеница од Српске јавности. Он је вешто избегао да се у свом говору користи изразом „интегрисано управљање границом“ и реч граница је заменио „прелазима“.

Већ у следећој реченици, приликом обраћању новинарима у бриселској мисији Србије при ЕУ, Борко поново обмањује јавност,  и покушава да нам прикаже „косовске царинике“ као „царинске сведоке“.

Истина је да ће на „заједничким граничним прелазима“ бити, поред Еулекса (и КФОР-а) и Српских полицајаца и цариника (нејасно је шта ће тамо Српски цариници ако се не ради о граници, како то Тадићев режим упорно „тврди“)- такође и „косовски цариници, заједно са косовским полицајцима илегалне шиптарске државе“ наводно у функцији „посматрача“, али и то све само у почетној (привременој) фази успостављања контроле над „границама“ од стране илегалне шиптарске државе- наравно све под спонзорством НАТО окупатора.

Борко и Тадићев режим такође одбијају да нам обелодане, докле, ће трајати тај „привремени споразум“ између „Београда и Приштине“, и шта ће се десити после истека привременог споразума!?

Следећа безочна, ако не и гротексна констатација преговарача Стефановића, јесте његов покушај да прикаже присуство Српских полицајаца и цариника на „пунктовима“ у међузони, као повратак Српске полиције и царине ка Косово у складу са резолуцијом 1244!? Гротексно и безочно, нарочито ако се има у виду, да се наши полицајци доводе на те пунктове, не ради остваривања резолуције 1244, већ зарад заокруживања лажне шиптарске државности!

Стефановић покушава такође да прикаже као велики успех и привремени договор, да на заједничким „граничним прелазима“ лажна шиптарска држава неће истицати своје „државне симболе“, пренебрегавајући потпуно чињеницу, да ће на тим прелазима бити присутни „полицајци и цариници“ лажне шиптарске државе, чије ће униформисано присуство аутоматски значити истицање „државних симбола“ лажне шиптарске државе…

У прилогу је оригинални текст „инкриминисане“ уредбе Владе Србије:

 На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 УРЕДБУ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СТРУЧНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ

Садржина Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом оснива се Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу (у даљем тексту: Канцеларија) и одређује њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад.

Канцеларија је служба Владе.

Делокруг Канцеларије

Члан 2.

Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и тима за преговоре, који се односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе; припремање и организовање састанака у оквиру дијалога и административно-техничку подршку тиму за преговоре; као и друге послове.

Канцеларија има право предлагања материјала за Владу.

Вођење Канцеларије. Директор Канцеларије

Члан 3.

Канцеларијом руководи директор Канцеларије, кога поставља Влада на пет година, на предлог Генералног секретара Владе.

Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе.

Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Заменик директора Канцеларије

Члан 4.

Директор Канцеларије има заменика, кога сам предлаже, а кога поставља Влада на пет година.

Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.

Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају.

Рок за доношење Правилника

Члан 5.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији донеће Генерални секретар Владе, на предлог директора Канцеларије, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Ступање Уредбе на снагу

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-9102/2011

У Београду, 29. новембра 2011. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Тамара Стојчевић ПРЕДСЕДНИК

др Мирко Цветковић, с.р.

3 replies »

 1. … у преговарачком процесу са са Привременим институцијама самоуправе у Приштини????

  Такво трело не постоји па чему онда ова уредба?
  наравно уредбе се доносе да их нико не би ни читап, а још мање спроводио, јер су противуставне, па се никоме и не иде у затвор због њих.

  Ова Уредба, баш као и све дриге уредбе овог режима су непотребне и необавезујуће.

  Јадно је једино што Србија нема реалну опозицију, да ово изнесе на видело. Мало читање ових редова никоме стварно не помаже.

  Свиђа ми се