Иван Нинић

НИНИЋ: Влада Агенцији дала станове усред изборне кампање


Ко је шта знао и када: Зорана Марковић и Зоран Стојиљковић, Фотограф: http://www.mc.rs

Влада Агенцији дала станове усред изборне кампање

13.11.2012

Бивша директорка Агенције за борбу против корупције Зорана Марковић себе је изузела из поступка формирања стамбене комисије уз образложење да се налази у кругу лица којима се може решити стамбена потреба, а у септембру је одбила да прими одлуку Одбора Агенције о распуштању те стамбене комисије, показују записници до којих је дошла Пиштаљка.

Марковићева је самоиницијативно 2010. године од Владе затражила станове у државној својини, да би Влада о томе донела позитивну одлуку усред изборне кампање. Документација до које је Пиштаљка дошла показује да је Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија Владе у циљу потребе решавања стамбених потреба запослених у Агенцији 8.3.2012. године определила стан од 37 метара квадратних у Дринчићевој улици, а 19.4.2012. године опредељен је четворособан стан у улици Краљице Наталије. Оба закључка потписао је председник Комисије и тадашњи министар културе и информисања Предраг Марковић. Легитимно је питање да ли је додељивање станова непосредно пред изборе могло да утиче да Агенција буде блажа у контроли финансијских извештаја странака на власти.

Тадашња директорка је 25.6.2012. године донела Правилник о решавању стамбених потреба избраних, постављених и запослених лица у Агенцији. Чланом 5. Правилника прописано је да се резултат рада и квалитет обављеног посла одређује на основу јасно мерљивих резултата рада и оцене успешности и квалитета рада, исказаних у решењу о оцењивању запосленог лица. Уместо да сходно овлашћењу из сопственог Правилника формира стамбену комисију, директорка је то овлашћење 12.7.2012. године пренела на начелника Службе за решавање о сукобу интереса Дејана Милића. Кључно је питање зашто је то учинила? У образложењу закључка о изузимању Зоране Марковић из поступка формирања Стамбене комисије, који је иначе Марковићева и потисала, наводи се да се она налази у кругу лица којима се може решити стамбена потреба сагласно Уредби о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини.

Стамбена комисија је формирана 17.7.2012. године на основу решења које је потписао Дејан Милић, а у комисију су именовани: члан Одбора Агенције др Бранко Лубарда (заменик: Злата Ђорђевић), начелник Одељења за регистре у Сектору за оперативне послове Зорана Кепник Хинић (замена: Саша Шкембаревић) и виши саветник у Одељењу за контролу имовине функционера у Сектору за оперативне и стручне послове Славиша Малишић (замена: Марија Парезановић). Међутим, на седници Одбора Агенције која је одржана 22.8.2012. године је одлучено да уместо Бранка Лубарде члан стамбене комисије буде председник Одбора Зоран Стојиљковић. Потом је стамбена комисија 3.9.2012. године расписала конкурс за доделу два стана наводећи да се станови додељују „у закуп на период од пет година са могућношћу да се исти могу откупити по тржишној цени“ на начин и у роковима који су прописани Уредбом. Конкурс је потписао Стојиљковић.

Спорна стамбена комисија Агенције

Одбор Агенције за борбу против корупције је своју тринаесту седницу одржао 12.9.2012. године, а једна од тачака дневног реда по иницијативи чланова одбора Зорана Стојиљковића и Злате Ђорђевић је била тачка под називом „Став Одбора поводом формирања и рада стамбене комисије Агенције“.

Питање станова отворио је члан одбора професор Бранко Лубарда који је истакао да сматра је важно да Одбор добије потпуне информације с обзиром да на претходној седници није било речи о томе да је Агенција добила два стана, а да је на претходној седници, на иницијативу директорке, Одбор предложио своја два члана у стамбену комисију. На то је Зорана Марковић одговорила да није тачно да Одбор није имао пуну информацију, али је Лубарда остао при ставу да о томе није било речи на седници Одбора.

Он је за спорне станове чуо накнадно, на неформалном састанку, односно на донаторској конференцији због чега је предложио да се преслушавањем фоноснимка утврди да ли је на 11. седници Одбора било речи о томе да је Агенција добила два стана. Одлуку о именовању у стамбену комисију Лубарда је одбио да прими јер сматра да је у том поступку учињено неколико пропуста. Он је изнео примедбе да је одлука о стамбеној комисији наводно донета пре него што је усвојен Правилник о стамбеној комисији и да тај акт никада није разматран на седници Одбора „иако је неписано правило да сваки предлог или нацрт који доноси директор буде разматран на седници Одбора, како би Одбор могао да заузме став“.

Расправљајући по овој тачки члан Одбора професорка Радмила Васић је истакла „да се не може доделити стан на коришћење ако неко обавља функцију или посао у месту становања“, наводећи пример судије Уставног суда који станује у хотелу када тај суд заседа. С друге стране председник одбора Зоран Стојиљковић је рекао да он сматра „да је најмање што може да се учини да он и Злата Ђорђевић поднесу оставке на чланство у стамбеној комисији и да се све донете одлуке пониште“. Стојиљковићев предлог је подржала и Злата Ђорђевић која је затражила да Одбор иницира укидање Владине уредбе којој се додељују станови на проблематичан начин, да се Влади врате додељени станови, али и да се од Владе прибаве подаци о евиденцији, корисницима и досадашњем откупу станова.

Злата Ђорђевић је истакла да у први мах није схватила о каквим се становима заправо ради и да је помислила да су у питању социјални станови. „Она се размишљајући о томе питала зашто Одбор никада није добио од Агенције информацију нити списак социјалних случајева и како то да се социјалним случајевима додељује стан у центру града који кошта више стотина хиљада евра. Поставила је питање да ли је морално да Агенција након две године постојања уопште добије на располагање такве станове. Имајући у виду да су у Агенцији у последње две године запослена лица која су претходно радила у приватном, невладином или било којем другом сектору, поставила је питање да ли је морално да та лица конкуришу за станове…“, наводи се у записнику са седнице Одбора.

Ђорђевићева је рекла да би било веома лоше да за Агенцију и Одбор да неко ко је изабран на одређени мандат у току трајања мандата сам себи додели стан, постављајући питање „да ли је приликом конкурса за избор директора било услова везаних за стамбено питање“. У периоду када је спровођен први конкурс за избор директора Агенције председник Одбора је био Чедомир Чупић који је Зорану Стојиљковићу пренео да је Марковићева као кандидаткиња наводно рекла да „има решено стамбено питање“. У свом излагању Слободан Бељански је приметио да у критеријумима постоји и оцењивање успешности рада запослених, па је поставио питање „ко оцењује успешност рада директорке, јер се то бодује од 0 до 100 бодова и вероватно је одлучујући фактор“.

„Према Закону о Агенцији за борбу против корупције функционер не сме да врши функцију да би стекао за себе погодност, што значи да би било противзаконито да конкурише и добије стан“, оценила је Радмила Васић. Одбор може да донесе закључак о томе да ли је морално да директорка конкурише за добијање стана, рекла је на седници члан Одбора Милева Гајинов, док је Бранко Лубарда као замерку изнео то што Одбор није консултован приликом упућивања захтева Агенције за доделу станова. По окончању ове расправе Одбор је једногласно одлучио да се укине одлука о формирању стамбене комисије Агенције, као и све одлуке и акти које је стамбена комисија донела. Такође, Одбор је на истој седници донео одлуку да убудуће неће имати своје представнике у стамбеној комисији, јер сматра да „Агенција не сме бити корисник наведене уредбе с обзиром на опасност да се и на овај начин не ствара нови извор корупције“.

Одбор ванредно заседао у Новом Саду и на ФПН

На наредној седници Одбора која је одржана 24.9.2012. године председник тог тела Зоран Стојиљковић је обавестио чланове да је Зорана Марковић одбила да прими одлуку Одбора у вези са распуштањем стамбене комисије Агенције, уз образложење да нема поуку о правном леку. Члан Одбора Златко Минић је предложио да се Одбор јасно одреди шта ће даље предузети уколико правним средствима не може да спречи рад стамбене комисије, односно уколико се на било који други начин деси оно што може озбиљно да наруши углед Агенције. „Професор Стојиљковић, професор Чупић, Злата Ђорђевић и он су имали неформални састанак са директорком Агенције, на којем јој је речено да постоји информација о томе да она жели себи да додели стан и да су стекли утисак да је она врло одлучна да истраје у томе и да она сматра да је то спровођење закона и да би недодељивањем станова били оштећени и запослени у Агенцији који немају решено стамбено питање, при чему је отворено упозорена да би то био скандал који би потпунио урушио углед Агенције“, наводи се у записнику са седнице Одбора.

Прву ванредну седницу Одбор Агенције је одржао 5.10.2012. године и то ван седишта Агенције, у просторијама Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду. Том приликом расправљало се само о једној тачки дневног реда под називом „Актуелни проблеми у раду Агенције“. У записнику се наводи како је закључено да је „последњим дешавањима и написима у медијима озбиљно нарушен углед Агенције и да за нарушавање тог угледа треба утврдити одговорност“. Чланови Одбора су закључили да је неопходно утврдити какав је статус стамбене комисије и конкурса, да ли је могуће Влади вратити станове, као и то да се Влади упути ургенција у вези са иницијативом Одбора о измени спорне Уредбе.

Поступак за утврђивање одговорности Зоране Марковић инициран је на Другој ванредној седници Одбора одржаној 11.10.2012. године у просторијама Агенције за борбу против корупције. Већ 16.10.2012. године у просторијама Факултета политичких наука у Београду одржана је Шеснаеста седница Одбора, на којој је усвојен текст закључка о покретању поступка за утврђивање да ли постоје разлози за разрешење Марковићеве, а који је Пиштаљка у целости објавила. Овој седници претходила је Петнаеста седници Одбора Агенције, која је такође била веома бурна када је реч о становима и поступању директорке Агенције, али Пиштаљка о томе не поседује записник. У одговору који је сарадник Пиштаљке добио 6.11.2012. године од тадашње директорке Агенције Зоране Марковић, наводи се да тај записник „још увек није усвојен“, те да ће моћи да буде достављен накнадно.

У међувремену сада већ бивша директорка Агенције за борбу против корупције у медијима је тврдила да никада није тражила стан за себе, већ за запослене у Агенцији, те да је цела прича истргнута из контекста и да се ради о урушавању ње лично и интегритета Агенције. Након што је Одбор Агенције године донео одлуку о разрешењу Зоране Марковић она је изјавила да је смењена у монтираном поступку и да сумња у мотиве и могуће утицаје интересних група против којих је Агенција поступала, али је одбила да каже које су то интересне групе. У првој изјави за медије в.д. директора Агенције Татјана Бабић рекла је да ће по налогу Одбора предузети све мере да се добијени станови  врате на располагање Влади Србије.

ОЗНАКЕ:

ВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ:
 • Тужилаштво и Агенција да испитају рад Фонда за развојТужилаштво и Агенција да испитају рад Фонда за развојПиштаљка захтева од тужилаштва и Агенције за борбу против корупције да испитају рад Фонда за развој и осуђује претње које јој је због објављивања информација о том фонду упутио министар одбране Драган Шутановац
 • Питања за Агенцију и министра ШутановцаПитања за Агенцију и министра ШутановцаАко министар Драган Шутановац и поготово надлежни у Агенцији за борбу против корупције не одговоре на питања која се сама намећу и то ће бити одговор свима који се питају да ли институције система служе да откривају или да прикривају корупцију
 • Пријава против Драгана ШутановцаПријава против Драгана ШутановцаСарадник Пиштаљке Иван Нинић и главни и одговорни уредник портала Владимир Радомировић поднели су Агенцији за борбу против корупције пријаву против Драгана Шутановца због градње у Скерлићевој 20
 • „Пашњак прве класе“ за 1.500.000 €„Пашњак прве класе“ за 1.500.000 €Пре него што су почели градњу луксузне зграде, Драган Шутановац, његова супруга Марија и још девет инвеститора купили су „пашњак прве класе“ и три стана у Скерлићевој 20 за милион и по евра, показује документација до које је дошла Пиштаљка
 • Министарство купило 2.616 књига од министрове фирмеМинистарство купило 2.616 књига од министрове фирмеМинистарство културе купило је средином ове године укупно 2.616 књига, односно 24 наслова, од предузећа Стубови културе-Време књиге чији је власник био тадашњи министар Предраг Марковић
 • Нема узбуњивања без независних институција и слободних медијаНема узбуњивања без независних институција и слободних медијаУ Србији је опште познато да је страх од последица тек други разлог због кога људи не говоре о корупцији; најважнији разлог је уверење да нико ништа неће урадити, пише британски стручњак Пол Стивенсон
 • Кривична пријава против ШутановцаКривична пријава против ШутановцаАгенција за борбу против корупције поднела је 8. августа Првом основном јавном тужилаштву у Београду кривичну пријаву против Драгана Шутановца, бившег министра одбране, што није пријавио имовину
 • Пиштаљка ради посао Агенције за борбу против корупцијеПиштаљка ради посао Агенције за борбу против корупцијеДа је било до Агенције, ствар би се вероватно завршила као и много пута раније када је Пиштаљка откривала и документовала прекршаје других високих функционера из власти
 • Изговори и обмане Зоране МарковићИзговори и обмане Зоране МарковићБиће занимљиво гледати да ли ће се и када Агенција за борбу против корупције и њена директорка позабавити доказима које Пиштаљка пружа јавности о највишим државним функционерима актуелне власти. Који ће сад изговор имати?
 • Зорана Марковић штитила функционере, тврди ОдборЗорана Марковић штитила функционере, тврди ОдборДиректорка Агенције за борбу против корупције одбијала да покрене поступке против функционера, на своју руку тражила два стана од Владе и нарушила односе са међународним институцијама, наводи између осталог Одбор Агенције у захтеву за њену смену
 • РТС: Законом до сузбијања корупцијеРТС: Законом до сузбијања корупцијеСузбијање корупције у Србији није могуће без законске заштите инсајдера. „Заштиту као узбуњивач у поступку ће добити онај ко пружи информације које зовемо инсајдерске и ко у доброј вери пријави оно што зовемо коруптивно понашање“, изјавила Зорана Марковић о будућем правилнику
 • Како заштитити дуваче у пиштаљкуКако заштитити дуваче у пиштаљкуДо краја маја Агенција за борбу против корупције направиће нацрт Правилника о заштити узбуњивача, рекла директорка Агенције Зорана Марковић на округлом столу Пиштаљке. У међувремену, безбедносне службе распитују се о сараднику Пиштаљке Ивану Нинићу
 • Директор Института за онкологију јачи од АгенцијеДиректор Института за онкологију јачи од АгенцијеНа допис Агенције за борбу против корупције да Бојану Бокоров треба да премести на друго радно место како не би трпела штетне последице, директор Института за онкологију Војводине Душан Јовановић одговорио да то неће урадити. Агенција затим практично одустала од свог захтева да један од најпознатијих узбуњивача буде заштићен
 • Бојана Бокоров: Како сам ја то заштићена?Бојана Бокоров: Како сам ја то заштићена?Променили су ми радно-правни статус, па ми није јасно на који сам начин заштићена, односно на који су они начин санкционисани, наводи узбуњивач др Бојана Бокоров у отвореном писму директорки Агенције за борбу против корупције
 • Тежина Тадићевих обећањаТежина Тадићевих обећањаПредизборна обећања су налик онима која се дају у ковитлацу љубавне страсти. Памте их само наивни. Борис Тадић очигледно није рачунао да ће се неко усудити да објави да неко ко није његов политички опонент, већ напротив близак сарадник и кум, јесте „недостижни милионер“

http://pistaljka.rs/home/read/298

1 reply »