Биљана Диковић

Предлог закона о Јужном току данас на усвајању у Скупштини


Предлог закона о Јужном току данас на усвајању у Скупштини

Предлог закона о Јужном току, на дневном реду нове седнице Скупштине Србије данас, треба да убрза експропријацију земљишта и припрему терена за изградњу тог гасовода кроз Србију, која треба да почне у првом кварталу 2013.

11.02.2013. Пресс, за ФБР приредила Биљана Диковић

gasovod

Очекује се да ће посланици средином седмице расправљати о Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса Јужни ток.
     
Доношењем посебног закона за Јужни ток стварају се услову за прибављање потребних дозвола и изградњу деонице тог магистралног гасовода кроз Србију, у коју ће бити уложено око 1,7 милијарди евра.
 
Тај пројекат је значајан не само за привредни развој Србију, него и региона, наводи се у образложењу предлога тог закона, који Јужни ток дефинише као пројекат од јавног интереса.
 
Доношење посебног закона о Јужном току било је неопходно, јер се ради о првом и јединственом пројекту такве врсте и обима у Србији, а постојећи законски оквир у Србији у одређеним сегментима стварао је препреке за реализацију тог пројекта у предвиђеним роковима.
 
Предлогом тог закона се утврђују посебна правила за потпуну експропријацију земљишта на траси гасовода, која обухвата око 10.000 парцела.
 
Корисник експропријације је Привредно друштво Јужни ток Нови Сад, које стиче право на то експроприсано земљиште седам дана од доношења решења о експропријацији.   
Јужни ток Нови Сад је заједничко предузеће Србијагаса, који у тој фирми поседује 49 одсто власништва и руског Гаспрома који има 51 одсто акција.
 
Предвиђена је исплата накнада и такси власницима парцела, које се налазе на траси гасовода, по цени које не могу бити ниже од тржишних, уз давање рока у којем је привредно друштво Јужни ток Нови Сад дужно да плати прописане таксе и накнаде.
 
Влада Србије ће, како се наводи у предлогу тог закона, ради праћења изградње Јужног тока , после ступања на снагу закона, образовати привремено радно тело које ће чинити представници министарстава надлежних за послове енергетике, финансија, грађевинарства и просторног планирања.
 
За изградњу објеката гасовода Јужни ток може се донети решење о грађевинској дозволи за појединачне фазе или деонице трасе, а употребна дозвола ће се издати за гасовод, као јединствени објекат.
 
За реализацију овог пројекта нису потребна средства из буџета Србије.
Закон о Јужном току ступиће на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“.
 
Говорећи о Јужном току, помоћник министра грађевине Александра Дамњановић-Петровић изјавила је Танјугу да ће експропријацију земљишта на траси гасовода кроз Србију спроводити градови и општине, кроз чије ће територије пролазити гасовод.
Она је навела да ће се Министарство грађевине и урбанизма бавити издавањем локацијских, грађевинских и употребних дозвола за тај пројекат, а да ће о евентуалним жалбама одлучивати Министарство финансија.
 
Изградња Јужног тока кроз Србију, са два крака према Републици Српској и Хрватској, треба да почне у првом кварталу ове године, а за изградњу гасовода у овој години већ је обезбеђено 105 милиона евра.