All

Драган Симовић: О ВОЉИ И БИЋУ НАРОДА


О ВОЉИ И БИЋУ НАРОДА 

Драган Симовић

Драган Симовић нова

Народ – то није нешто безоблично, безлично и бесловесно; нешто што се не може исказати, појмити, разјаснити и схватити.

Народ – то су самосвесни и самобитни појединци; непоновљиве личности које знају своје Порекло, знају свој Род, знају властити Пут.

Народ бира и поставља сваку власт.

Народ је изнад сваке земаљске власти, а над Народом је само Божанска Власт.

Власт коју изабере Народ – Народу мора да служи!

Све странке, сви вођи странака, сви председници и сви владини службеници, све власти (од најмање до највише), као и све установе (јавне и тајне) у Народу, бивају подређене Народу – Бићу и Духу Народа.

И то је Закон, и то је Устав!

Ако власт коју је Народ изабрао, из ових или оних разлога, престане да поштује Вољу Народа, Народ је дужан (заиста, дужан!) да је одмах распусти, разреши и смени, те да на њихово место постави оне појединце, оне самосвојне, самобитне и родољубиве личности који су вољни да служе (заиста, да служе!) Бићу и Духу Народа.

Народ је дужан да смењује власт, која не служи Вољи Народа, из више разлога.

Али постоји један разлог за смену непослушне власти који надилази све друге разлоге – Народ је одговоран

(ово одговоран запамтите!) пред Богом, пред Духом Стварања, пред ПраВасељеном, пред Прецима и пред Потомцима за сва дела или недела своје власти, своје владе.

Уколико Народ из слабости или болећивости дозволи да власт чини недолична дела, да ради противно Вољи и Бићу Народа, онда се сва та недолична и лоша дела уписују у Биће и Душу Народа, и тако се ствара лоша Усудба (Карма) за сва поколеља прошла и будућа.

Србски је Народ древан и словестан, самосвестан и самобитан, и зато не сме да дозволи да се на власти и влади налазе они појединци који се ругају Вољи и Бићу Народа.

Овај дембелски, дебилски и мајмунски несој мора што пре да се избаци из владе, из власти, из свих јавних и тајних установа и служби, да би се спасило Биће Народа!

Свеопшта грађанска непослушност је најбољи и најбезболнији вид борбе против паразита и грабљиваца који су се домогли власти.