Језик

Божидар Митровић: РАТ ПОЈМОВИМА- ИЛИ О КОНТИНУИТЕТУ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРЕ …


IV Међународна научно-практична конференција

«На изворишту руске државности»

Русија, Калужска област: град Калуга, градић Мешћовск,

27 – 28 маја 2011 године

 

РАТ ПОЈМОВИМА

 

 аутор реферата Божидар МИТРОВИЋ, доктор правних наука

председник Регионалне друштвене организације ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москва,

координатор Савета за статусна питања Скупштине српске дијаспоре Министарства дијаспоре Србије

Научни проблеми које решава реферат

1. културолошко и историјско питање:

Постоји ли континуитет културе или постоји стотине разних неповезаних култура у времену и на простору данашње Европе, како су то покушавали до сада да представе археолози, историчари и геостратези?

 

2. филолошки проблеми:

Како су и зашто мењани суштински појмови и стваране нове «нације» и њихови језици у циљу дељења културолошког простора и прекида континуитета културе као природног развојног процеса?

 

3. историјско питање:

Којим методима и средствима је нестала историја Русије и историја СлоВена               до VI века?

4. психолошки проблем:

Да ли поимање, изучавање и обележавање пораза може да буде фактор

кохезије (слоВенског) етноса (и оних који му данас не припадају), исто као и величање победе?

 

Резиме

Хиљадама година против СлоВена се води рат појмовима, који  смо до сада губили само зато што га уопште нисмо примећивали. У том рату СлоВени су изгубили највише територија и милионе сродника, који остадоше ван простора који се данас признају као словенски, јер СлоВени у древна времена нису своју припадност везивали за територију, док Запад од 509. г.п.н.е. своје постојање везује искључиво за територију и правило «Сви грађани територије Рима су Римљани»

Кључне речи

Пораз, васкрс, КолоВени/СлоВени, ХелВети, КолоДар/календар, родоВерје, култ, култура, Сунце, мајка Земља/КеБела, Бос-(Ве)нија/Босна, МоскоВија/Москва,  РасСија/Русија/Рашка, Год/God/Gott, глосатори, логографи, Азија, Европа, Венеција. ХолМија/Балкан. КолоВинијум/Colchinium/UlCinium/Улцињ, ВиниК(оло)/ ФиниК/Фини-Кијци, ФениКс/Жар птица/Јара/Јарило/Сунце, Фригија, ВенГрад/ Белград, СтеВан, ИВан, Венетско море, Des SerViens/Des SerBiens/SorVen/ SorBen/SerBi/СерБи/Срби, SВеды/Švedi/Швеђани, АлбВенија/ AlbBenia/Албанија, ВенГрија, Рација/Ruthenia/HelVetia, сеоба Срба, сеоба Руса, немачка колонијална историографија, Јекатерина Велика Сербскаја

 

Циљ

Схватити погубност подела СлоВена какве је поделе користио и Гај Јулије Цезар да би покорио Гале, који су били колоВенског/хелВетског/слоВенског порекла што је прецизно описао у «Записима о Галском рату», што се системски примењује против СлоВена и у ХХ и ХХI веку.

Слоган

Ко год да је

православног рода

не признаје границе

Лењина и Броза                                        

 

Заклетва српских и руских родоЉуба

Реферат

 

Губитак и пораз као пут ка васкрсу

У животу, као и у спорту, губитак се тешко подноси и, како народ каже, «тешко пада». Али губитак и пораз управо својом тежином допиру до најтананијих делова тела и душе не само човека него и до најтананијих пора организације друштва. Зато пораз и губитак, којег су човек и заједница свесни, мобилише снаге божанског васкрса које ни човеку ни друштву до момента губитка и пораза нити су познати нити су их свесни.

 

Таинство преживљавања губитка и пораза само је Господу подчињено. Таинство губитка је таинство васкрса јер га носи Господ својом свевишњом Вољом којом у том тренутку прожима губитника.

 

Али Срби и уопште СлоВени, а пре свега Руси, изложени су једном континуираном губитку и поразу који не доноси такво божанско, васкрсно чудо. Чудо васкрса у поразу и губитку највећи етнос у Европи  не доживљава, само зато што није ни свестан тог пораза. А није свестан пораза јер и не уочава рат који се против њега води, па му ни непрекидни порази не падају тешко, нити се божанском вољом његов организам усмерава на пут Васкрса  Господњег.

 

Многе битке па и ратове смо добили, многе смо изгубили, али смо постали јачи, подмлађени божанском вољом јер васкрсли има нову снагу Духа Божјег, нову младост, а народ кроз пораз излази из спирале наводне «субпасионарности/безбољности/самоуништења» и почиње нови циклус његовог процвата и пасионираности/надахнутости идеалима. Али у Рату појмовима којима су СлоВени били изложени хиљадама година трпели смо сталне губитке, а порази нас нису потресали до последње власи, до последњег, најмлађег припадника заједнице. Те потресе и губитке нисмо ни примећивали иако ни у једном другом рату нисмо губили толико територија, милионе живих родственика као у Рату појмовима.

 

Милиони потомака рода Првобитног (рАзСенског, слоВенског), који јесу наш род данас не знају да су њихови преци били наш род, а ми још мање то знамо и схватамо.

 

КолоДар каленДар

Рат појмова је суптилан, неприметан, померања на карти војних дејстава су тако незнатна да их ни свест, ни око не могу регистровати, посебно због тога што се промене намећу постепено, у дужим временским интервалима.

 

Зашто је рат појмовима у највећој мери уперен против СлоВена? Словени су били и остали посебна, најстарија цивилизација, и кад год су покушавали да се приближе знатно млађој цивилизацији и да се промовишу терминима, језиком и појмовима те нове цивилизације, Словени су морали да се одрекну садржаја па и појмова с којима су живели и којима су размишљали.

 

СлоВени су створили најстарију цивилизацију. Зато су СлоВени носили име РАз, што је означавало родПрвобитни. Они су били носилац културе Лепенског Вира и Винче. Културе у којој су сточарство и земљорадња биле основне привредне гране. Културе у којој је припадност роду Првобитном била темељ односа и одговорности. Културе у којој је основни култ био култ Коло.

 

У време Лепенског Вира вера је била знање по којем «Све је Коло». То је био   првобитни поглед на окружење, којим се формирала представа не само о цикличности него и генијално једноставна свест о узајамној зависности мајке Земље, њој рођеног детета Сунца (које временом добија божанску снагу), природе и човека. То дневно рађање Сунца на хоризонту мајке Земље, поистовећивано је са бригом и непрекидним кретањем сваке мајке око свога чеда у току дана и ноћи. Тако је однос мајке Земље и Сунца као њеног детета пренесен на однос мајке и детета а у повратном поимању идентичности (међуљудског односа на планетарни) добијена, како се испоставило, невероватно прецизна хелиоЦентрична представа  о Сунцу као централном субјекту односа невероватне божанске снаге која Твори живот на Земљи.

 

У таквом једноставном размишљању првоРодних људи и настала је реч култура из речи култ, али не из било ког култа већ из култа Коло (божанска снага кретања мајке Земље око Сунца). Древни СлоВени су се називали КолоВени јер Коло узајамности кретања Земље око Сунца рађа венац живота на Земљи. Када су захваљујући таквом поимању узајамности природе и човека видели да се Коло у истој цикличности материјализује на пресеку дрвета у облику годова (у једнини је год, како Руси и данас називају годину) наши преци су прецизирали колико траје година дана обнове природе, односно колико траје КолоДар који дарује четири годишња доба и дванаест весника (апостола) природних појава.

 

Тиме су слоВенски/колоВенски првосвештеници (врачи) стекли тајно знање о колоДару (каленДару) што је било знање о томе када треба сејати а када убирати летину и плодове божанског дела и људског труда.

 

Али та најстарија знања КолоВена/СлоВена постепено су у рату појмовима приписана другим народима. Тако се у свим уџбеницима права тврди да је реч календар настала из латинске речи календе иако је реч календар настала из речи КолоДар, што је било тајно знање све до 509. г.п.н.е. када су Латини (по неким научницима Рамни) као војна олигархија скинули «последњег» етРу(р)ског цара, узели власт, забранили азическе/азбучне (сакралне) знаке, а тргоВина постала основна привредна грана, док је територија постала основни елеменат одређења друштвене припадности. Управо тада, према официјелној историји плебс је (тражио) изборио да се обнародује колоДар као календар. И календар је постао општедоступно знање.

 

Већ тада је у научним центрима «постало јасно» да Сунце није Бог већ материја али је занемарена божанска моћ узајамности кретања Земље око Сунца која сТвара четири годишња доба и обнавља природу.

 

Срби и Руси су не само прихватили превару да је реч каленДар настала од латинске речи календе, него су, још срамније:

ü  напустили своје древне азическе (родоВерне, пагАнске, од латинске речи паг/pagus – род) називе месеци (колоВоз, сјечањ, српањ, липањ) и

ü  прихватили латинске називе за својих 12 весника (12 апостола) колоДара, тако да их данас именујемо јануариј/јануар, фебруариј/фебруар и тако даље.

 

Голос/глас Божји као логос

Они који воде Рат појмова против СлоВена (који се води сигурно не од 509. г.п.н.е. већ знатно раније – од пада Троје, као симбола земљорадничке цивилизације КолоВена) имали су у Грчкој своје следбенике логографе, који су били правници. Они су незнатним променама редоследа слова у речи добијали нове, апстрактне појмове, којима су придавали нови садржај.

 

Тако нам је у христијанизованој варијанти древног знања «(И) Коло је било боуки/буква-слово/Бог» пренето «ИсКони бје слово» што је трансформисано у «У почетку бје слово/реч», да би гркофили у оквиру Српске православне цркве, као противуслугу, колегама свештеницима који су се дошколовавали у Риму (који уводе прозелитски манир богослужења на савременом српском језику, уништавајући знање о старословенском језику, које је нематеријално културно благо не само српског народа него човечанства у целости) издејствовали да се «Јеванђеље по Јовану» започне тврдњом «У почетку бјеше логос». У суштини логос је темељ грчке философије и преглед развоја логоса је преглед развоја грчке философије и важног  питања: да ли је појам одређен од људи идентичан са појавом (ствари) коју изражава. Али при томе ни наша Православна црква ни други мислиоци не уочавају да је термин логос – бустрофедон (наизменично налево и надесно писање и читање/«орање» слова у речи) настао од руске речи голос/глас божји[1].

 

Да је у почетку био глас Божји (боуки, буква, слово, Боуки) потврђују други делови Јеванђеља и Старог Завета.

 

Да би ова трансформација идентичности Коло и боуки/буква/Бог (одакле и реч буквар, словоПис) у апстрактно логос остала без трага, осмишљена је и иста таква превара да, наводно, српска односно руска реч боуки/Бог потиче из «иранског језика». Ову превару је као истиниту поновио у часопису «Слово» на руском језику и Кавад Раш, «руски» (исто толико колико је Иван Клајн српски) лингвиста (Кавад Раш «Кто разгонит тучи?», часопис «Слово», Москва, број 6 за 2005. годину).  У броју 6 часописа «Слово» за 2006. годину објавио сам опширан демант овакве тврдње и пружио доказе да је реч Бог српског односно руског порекла и да је настала из српског/руског поимања идентичности боуки (буква/слово), бак (бик, одакле је настало и мировозрење – бакизам) и Бог.

 

Од ове идентичности Бог/Бак (која је исписана и на ћупу из Винче у облику сличном савременом графичком знаку азбуке М, што није била ознака слова «М» већ идеограма Боуки/Бог) настале су речи Боснија/Босна/ГерцегКоВина као и реч МосКоВија, где је Ко скраћеница од Коло, а Вија скраћеница од Венија, док је М идеографски, верски знак који означава рогове Бак-а/бика. При томе ваља имати у виду да је М/Бос исто као и Мос израз Боуки, божанска, што је коришћено као префикс или као синоним за Коло. То није само етимолошко-графичка идентичност већ и једино научно објашњење феномена такозване «Босанске цркве», јер наука идеолошком догмом поимања цркве, искључиво православне или католичке, не може да разуме и објасни – ако је постојала босанска црква и постоје историјски трагови (записи) о томе, где су онда храмови те Цркве. А храмови БосВенијске/Босанске цркве су били исти они храмови као и у време Винче, односно коче/куће или, савременим језиком речено, брвнаре за свакодневни живот крстјана, односно у русији крестајана (сељака), који су постојали хиљадама година пре него што су у градовима прихватили хришћанство. И данас сваки Србин и Рус када уђе у кућу скине капу, јер је кућа од најдревнијих времена била храм за СлоВене, јер се Коло одражава на пресеку дрвета у виду годова, док су замишљали да је дух Божји у виду влакана у дрвету.

 

Зато су у Винчи на крчазима за чување хране исписивали божански знак М, који је означавао боуки, а на свакој кочи/кући на фронтону (троуглу живота и венца који ствара) стављали рогове Бика.

 

Тако су енглеска реч God/Бог односно немачка реч Gott/Бог настале из српске односно руске речи Коло, односно из материјализације Кола у облику годишњег пресека год-а/годова на дрвету као материјализацији годишњег божанског васкрса.

 

Да је слово српска односно руска реч «Бог» српског односно руског порекла можемо се уверити и из речи ЈаБука. Ово је пример етимолошке сличности јер се реч Бог и Буква па и јаБука писала помоћу лигатуре о/у – m1

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

800×600

Normal
0

false
false
false

EN-CA
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Table Normal“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,“serif“;}


v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

800×600

Normal
0

false
false
false

EN-CA
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Table Normal“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,“serif“;}

, где је лигатура оу/m2 била обрнути знак Арила/Јарила – Аз/m3, те је исправно настало и «грчко» Бак/Бакизам и старослоВенски изговор Croatа/ХрВата: Бок или Бак. Али сличност речи Бок/Бог и ЈаБука, као ни једна друга етимолошка сличност, не сме бити прихваћена ако између термина не постоји садржинска идентичност или развојност. А код ова два појма постоји идентични садржај, јер, коју год, јабуку разрежете попречно види се пет семеника који су не само чувари семена јабуке, него и теофанија БогоЧовека у форми «Витрувијевог човека» (глава, две растављене руке и растављене ноге) и симетрије Кола, како га је осликао Леонардо ДаВинчи, који Васкрсава претке управо семеизлучењем преко мушког полног органа. Тај облик сексуалног васпитавања и поштовања Богом даном човеку чудотворном способности исказаном у плоду јаБуке, је суштинска разлика између:

ü  родоВерног учења СлоВена о Божанском Васкрсу (предака) рађањем деце и

ü  хришћанске догме, која говори о доласку месије који ће да васкрсне мртве.

 

Због тога је хришћанска црква морала да демонизује јаБуку и да смисли мит о прогону Еве и Адама (човека) из Раја због јабуке. Данас се глобалисти боре против наталитета СлоВена и човечанства далеко суровијим али исто тако успешним методама.

 

КолоВени – СлоВени

На Апенинима посао логографа, у оквиру рата појмовима, обављали су глосатори, који су азбучне етРуске текстове транслитерисали на латиницу, па су им неправилном транслитерацијом азбучних знакова давали нов графички облик, па и редослед, а често и потпуно нов апстрактни смисао, различит од првобитног. Тако је реч КолоВени, која је у потпуности изражавала мировозрење Рода Аз (првобитног), постала апстрактна реч СлаВени, а затим СлоВени (рус. слаВяне).

 

m4

 

Слава Богу да сва археолошка налазишта и производи људских руку (артефакти) КолоВена (СлоВена – етРуских/етрураца) нису откривена до XIX века, тако да артефакти и археолошка налазишта која се откривају у XIX и XX веку имају све већу шансу да буду очувани.

 

Тако је православни свештеник из Чикага Светислав С. Билбија успео да тачно прочита: 1. назив КолоВени исписан азбуком етруског периода на једној од три Златне плочице из Пиргија и 2. исти тај назив исписан икавским дијалектом, азбуком лидијског периода ВиниК(оло) на каменом блоку, који је Америчка археолошка експедиција нашла 1914. године у престоници Лидије, Сарбу (енг. Сард, тур. Сарт).  Билбија једино није уочио да је управо из тих натписа погрешно ишчитана реч СлоВени. Ниже је нађени натпис ВиниК(оло) исписан сагласно редоследу фонема са Златне плочице из Пиргија (Золотой скрижали из Пиргия):

m5

Азија и азијати

СлоВени (КолоВени) винчанског периода су своју Мајку Земљу називали Аз-ија  (РАзСија) или КолоВенија, али је заменом теза и лукавом технологијом потискивања КолоВена (етРуских) са Апенина, а затим и са «Балкана», термин Европа постао доминантан а Аз-ија је постала ознака за далеке просторе иза Урала, па је за Русе, као исконске становнике Апенина и Балкана, али и степских подручја данашње Русије, остао придев Азијати као пежоратив за одсуство културе, иако су они не само Ази-јати (становници првобитног Аз – праконтинента), већ и РодАз – род првобитни који су створили културу пратећи (преко култа Коло као КолоМер-а  у форми знака А/Аз) јутарњи излазак Сунца, које се «рађа» у току године дана увек у другој тачки, али никад изван тог божанског лука А.

 

Од примања хришћанства до 1613. године реч РАзСия/РосСия/РуСија писала се помоћу лигатуре о/у  – РсСия, која је обрнути знак, који је забрањен 509. године п.н.е., знак Арила/Јарила – Аз/, а од 1613. године, односно почетка царовања нове династије Михаила Ф. Романова, пише се РосСия/РосСија, иако мудри руски народ и дан данас изговара – РАсСија.

 

Још у време царског рода Рјуриковича Велики (Grosse)  кнез ИВан III и царь ИВан  IV Великий (Grosse одакле је изведен надимак Грозный/Грозни, који није имао то значење које има у слоВенској лексици) руска цивилизација рода, осим персоналне везе родова, племена, савеза словенских племена, добила је и територију као елемент  царске власти и елемент државности. Промена персоналног принципа на територијални као доминантан довела је не само до новог исписивања назива цивилизације  – државе, него и до потискивања и заборава старине и суштине древне РасСије/РуСије. РАс значи род Аз (првобитни) и зато тамо где постоји један род (род оца), постоји и други (род мајке, и зато се РосСия/Русија као најстарија култура и цивилизација разликује од униформне једнообразне културе Запада тиме, што:

v  што је Уредбом Сената у Римској империји било одређено: «Сви грађани Рима су Римљани!!» (Гај «Институције» књига 1, п. 3) и не могу на територији Рима постојати никакви други народи и родови (овај римски принцип је и данас очуван на Западу, који и јесте територијална цивилизација: «Сви грђани Француске су Французи», «Сви грађани САД су Американци»),

v   што је у Русији, као најстаријој цивилизацији Рода Првобитног, захваљујући толерантности и равноправности различитости родова, очуван је огроман број народа и родова (преко 180 народа на савременој територији Русије, слична је, пропорционално територији очуваност и у Србији) те су Србија и Русија остаци родоВерне, персоналне цивилизације где не важи принцип «Сви грађани Србије су Србијанци/Срби», јер свако зна из ког рода потиче и поштују се његова права.

 

То је истинско научно објашњење зашто се држава зове Русија/РасСија, а народ Руси/русские рсские/рУсски, што многима изгледа као придев, а није, и значи: род Аз (првобитни), РасСија.

 

Русија је најстарија цивилизација, због чега руска и српска државност имају два периода: први када је персонална припадност роду била превладавајући/приоритетни основ организације друштва, и други, млађи период, када је Запад, по свом моделу, наметнуо територију као основни/превладавајући елемент поимања државности. Русија, поред назива КолоВенија, има још један синонимни назив – РОДина. Овај назив нема ни у једном другом осим у словенским дијалектима адекватан превод (везан за род као основ појма Русија/Родина) јер се у свим «западним» језицима у преводу појављује термин ланд/земља, територија (native land, home(land), fatherland у енглеском и Vaterland, Mutterland у немачком језику). При томе простор који је обухватала персонална, најстарија цивилизација, обухватао је и обухвата огромне просторе.

 

Алфред Вегенер је правилно одредио да су сви континенти (континенталне плоче) некада били једна целина. Да би придао већу научност своме открићу, које су неосновано оспоравали и чак исмевали, он је име тог праКонтинента погрчио и назвао га ПанГеа иако је очигледно да се он називао Аз-ија/првобитни, те да су се континенталне плоче одвајале од тог првобитног континента. Тако је наш праизворни континент добио значење периферни, а у културолошком смислу пежоративно значење, док је основно значење добио грчки термин ПанГеа.

 

Јасно је да је праизворни назив најстарије признате у свим енциклопедијама културе Винче био: АзВенија/РАзС-ија односно Коло(Вен)ија  јер је свеједно да ли сте изговорили и написали Аз (АзВен-ија, Аз-ија) или сте изговорили и написали Коло (КолоВенија), јер Коло и јесте праизвор/Аз тог не само годишњег васкрса који ствара Венац (узајамност, испреплетеност) живота на мајци Земљи него и вечни васкрс живота. Тако је јасно зашто су прва знања о праву Римљани наводно научили у грчким (како су и у средњем веку називали СлоВене, Србе/православне у Далмацији, па и Београд/АлбаГрека) колонијама јер су Апенини такође били Коло(Ве)нија, а никако некаква Грчка, јер Грка у то време није било ни на Пелопонезу, који су населили знатно касније од настанка моћне културе КолоВеније, чији су остаци ишчитани као КреТ-а/КриТ. Али Римска империја није водила Пунске ратове ради територија, већ их је водила као идеолошку борбу против тог праизворног мировозрења/погледа на свет или, како бисмо данас рекли, идеолошки рат против паганског/родоВерног погледа на свет и узајману родовску везу. Зато и сада интелектуалци Рима указују Србима да треба да се повезују са својим родоверним саплеменицима са севера Италије, који су чак за свој знак Лиге за Север узели колоВенски знак КОЛО (два крста у кругу или два тролистника, од којих један, зелени значи мајку Земљу а други, црвени значи Сунце) какав је исцртан и на свакој другој кући у Давосу (ХелВетија/КолоВенија/Ruthenia/Рација/ РасСија/ Русија, данас Швајцарска) и приказан на различите начине на кутијицама за со у области реке Северна ДВина (АРВенска/сада АРхангелска област).

 

СтеВан или СтеФан

ИВАНовићи и ЈоВАНовићи

Нацисти су финансирани од стране АнглоСаксонаца да би преко једног дегенерика, какав је и духовно и физички био Хитлер, компромитовали сва древна знања која је Хитлер пласирао на један апстрактан, па и мистичан начин.  Непријатељи СлоВена чак и у Русији и данас величају тај апстрактни, искривљени смисао древног знања ширећи мит о тајном знању и моћи такозване организације АнанЕрбе, потискујући права значења и снагу толерантности коју су та знања носила, насупрот нацистичкој искључивости, какву незнање увек носи. Нацисти су за Русе користили назив ИВан, што је била у древно време, па чак и у средњевековној Србији ознака племенитог, родоВерног порекла. Али у нацистичкој пропаганди термин ИВан је добио погрдно значење ниже расе за Русе! Та божанска ознака Вена је објашњење зашто је код Срба толико ИВан-овића и ЈоВАНовића јер су то родови који су најдуже, чак и у хришћанској епохи задржали своје родоВерно венско/колоВенско именовање.

 

У средњевековној Србији, Србији обнове и знања, и успостављања територијалне целовитости уместо персоналне припадности, сваки владар хришћанског периода носио је назив СтеВАН/СтеФан што није било ознака личног имена већ ознака колоВЕНСКОГ/слоВенског порекла те се тиме опредељивала његова родоВерна генетика, без обзира на степен блискости његове управе (СерБије, РАсЦије/Рашке) са (Малом) Азијом. А Мала Азија се називала таквом јер је основни део Винче одувек била Азија, као што се и данас Украјинци (крајинци/крајишници) називају МалоРуси.

 

Исто значење ознаке рода имало је и «име» ЈоВАН за српске владаре. ЈоВан Владимир, серБски владар, сахрањен је у данашњој АлБанији. Он је био први српски владар хришћанског периода који је проглашен за свеца јер су му дед ХвалиМир и отац ПетриСлав очигледно прослављали друге, слоВенске, БогуМилске богове. Због примања хришћанства други српски владар, Самуил, дао му је своју шћер Косару за жену. Борећи се против нехришћанске и погрчене браће Самуил је побио сву породицу свога брата Арона, али је син Самуилов Радомир сачувао живот брату од стрица ИВАНу Владиславу, који потом уби и Радомира, а 1016. године и ЈоВАНа Владимира. Тело ЈоВАНа Владимира би очувано и сахрањено у Храму Пречиста Краинска, да би затим било пренето у манастир Шин Џон (ЕлБасан). Промотери диктатуре (пролетаријата) као најбољег облика управљања над СлоВенима нису поновили ову «грешку» те до данас не желе да покажу тело српског герилца Драже Михаиловића, па чак ни место где је сахрањен.

 

Од имена КолоВенија/АзВенија/АВенија настадоше називи АВени/АВари, који нетрагом нестадоше, ВИНАтија/Бизанија, за који назив и најсавременији Западни извори тврде да је обавијен завесом митова (The origins of Byzantium are shrouded in legend). По грчким митовима овај назив је настао од имена владара градића (грчки: Βύζας, Býzas, генитив Βύζαντος, Býzantos). Тај владар је наводно био колониста из предграђа Атине (founded by Greek colonists from Megara in 667 BC), тако да је наводно градић добио име овог колонисте, а по градићу (који је преименован у град Константинопољ) названа је цела Мала Азија (грчки: Βυζάντιον, Byzántion; латински: BYZANTIVM). Иако Атина није далеко од Константинопоља и овде историчари користе «апенинско» помагало: израз «колоније/колонисти»!! Зашто? Зато што је било очигледно да ће се кад тад научници досетити да је кључна реч Коло и да ће наћи изворе и доказе да је Мала Азија називана Винија/КолоВинија.

 

Перфидном терминолошком «игром» тек у XIX веку (датирање промене наведено према Јован И. Деретић, Драгољуб М. Антић: «Србица», изд. кућа «Сардонија», Београд, стр. 109) термин Ромејско царство/Pωμανία, Rhōmanía (што је очигледно била окупациона конструкција), замењен је термином Византија.

 

Император Константин је 324. године престоницу превео из НикоВедије/НикоМедије на Босфор. Истим методом Винија је постала Vi(thi)nia а затим Bi(thi)nia/Би(ти)ниа.

 

Али поред ових етимолошких подударности које су незнатним изменама довеле до «општеприхваћеног» термина Визант/Бизант ипак су остали и поузданији писани документи/извори који поуздано потврђују да је Мала Азија била део КолоВеније. Тако је Америчка истраживачка експедиција у престоници Лидије, СарБу (коју турски извори бележе као  Сарт, а енглески као Сард), нашла очуван камени стуб на којем је био исписан следећи, како се испоставило азбучни текст:

m7 m6

 

На каменом стубу из Сарда/Сарба је очуван икавски текст исписан азбуком лидијског периода. Светислав С. Билбија је јасно прочитао натпис: ВиниК. Он је указао да је знак, овде обележен бројевима 1 – 4 идеографски знак док су сви остали знаци у натпису (5, 6, 7, 8) – фонетски азбучни знаци.

 

Упоређењем са истоветним азбучним називом са Златне плочице из Пиргија постаје јасно да је и овде написан древни назив за СлоВене: ВиниКоло односно КолоВени.

 m7

 

То је један од многих доказа да је простор Мале Азије био насељен КолоВенима. Те колоВенске просторе су окупирали Ромеји. Они су и створили основе да се живаљ КолоВена преко термина ХелВени поистовети са Грцима (који су после Тројанског рата као војна олигархија населили Пелопонез). Помоћу неоснованог поистовећивања термина ХелВени/КолоВени са термином Грци  целокупна култура КолоВена приписана је апсолутно неосновано Грчкој.

 

Данас на брду ВиниК, поред Ниша, хоће да подигну највећи крст у Европи поводом прославе у 2013. годинини 1700 годишњице од проглашења Миланског едикта. Технички то претпоставља да вертикални крак буде дужи од хоризонталног, те би за десет година иницијатори највећег крста могли да прогласе да су на брду ВиниК-у одувек живели католици. Тако изведен крст не само да није доказ да су на овим просторима икад живели Латини (католици), већ је замена теза у процесу потискивања СлоВена са «Апенина»  и са «Балкана». Тиме би се, лукавом «техничком» преваром, на брду, које је својим називом доказ да су ту хиљадама година пре Христа живели КолоВени/ВиниКоло-ни/СлоВени, подигао «католички» знак који је окренут не само против православља и православних верника, него пре свега, против десет хиљада година историје слоВена на простору који од XVIII века називају БалКан.

 

Математички вредност промена у Рату појмова

Незнатне и скоро неприметне промене којима Ватикан (као клерикални продужетак Римске Империје) потискује СлоВене вођењем суптилног, системског рата појмовима можемо и математички тачно приказати на конкретном примеру.

 

Древни КолоВени/Словени су од времена Лепенског Вира гајили идентичност између божанства Коло/Аз (као јединог, монотеистичког божанства, које има четири главе, које као СветоВид виде на четири стране света и дарују четири годишња доба) и божанства ВОден-ко/вОдин (један/один). Могуће је да је томе допринела и сама природа јер су истовремено преко култа А (као углоМера/КолоМера) пратили појављивање Сунца на различитим тачкама док су пред собом имали на води исцртан круг/вир исти какав се материјализује на пресеку дрвета у облику ГОДова.

 

Ова представа вечне обнове и јесте идентичност између Аз и круга «О». У том смислу и данас је тешко наћи графичку разлику између круга, «О», и знака нуле «0».  И у новом, хришћанском времену мајстори КолоВена су знали да Аз представља прапочетак. То је древноСловенско поимање нуле «0». Рекло би се да ми немамо доказе да су древни СлоВени схватали Аз као нулу, «0», односно прапочетак. Сва наука математике тврди да је нула пренета у Западну Европу из Индије преко Арапа. То је сасвим могуће јер се огромно знање колоВенске цивилизације очувало на периферији, где је хришћанство, као апстрактно поимање света, касно допрло, а то је на северу простор реке Северне ДВине  (Архангелска област Русије) а на југу некада јединственог континента ВИндија, чији се централни венац и данас назива Виндија.

 

Траг да су СлоВени имали јасну представу о «0» (нули) могао је нестати услед лукавства по којем су нам наметнули тврдњу да азбучни знак А наводно има нумеричку вредност 1 иако не треба имати много знања па ни интелегенције да се схвати да, ако је слово (у руском језику буква) А односно реч (у руском језику слово) Аз увек па и данас означавала ПРАПОЧЕТАК, оно не може да има нумеричку вредност 1 (Ас – прво место у спорту) већ да је нумеричка вредност А/Аз – нула/прапочетак.

 

Доказ томе је први торањски (азбучни) часоВеник/часоВник/сат који је у Москви 1404. године направио српски мајстор Лазар КолоДарац/ХиланДарац који је уместо  цифара имао азбучне знаке.

 

Руски рестауратори су обновили неколико азбучних часовника у Суздаљу и један такав сат у улици Пољанка, у Москви, који су били уграђени на звоницима православних цркава (чувари знања и историје СлоВена), које су инострани пучисти (у жељи да створе анационалну творевину у којој ће руску нацију СлоВена заменити совјетским грађанима), 1917. године порушили. На тим обновљеним часоВницима руски рестауратори су (према упутству Ватикана о нумеричкој вредности азбучних знакова) азбучни знак А ставили на место где стоји знак 1, док су знак Б ставили на место где стоји цифра 2, а знак В су ставили на место цифре 3. Али на минијатури Азбучног часоВеника/часоВника српског мајстора Лазара КолоДарца/ХиленДарца се и данас у Државном историјском музеју у Москви види следећи распоред на оригиналном сату из 1404. године:

v  А односно Аз стоји на нули као прапочетак 0 = O односно вечни васкрс,

v  Б и В стоје на цифри 1 јер је Бог за древне слоВене/КолоВене био СвеВид односно ЈЕДАН, иако је имао четири главе, окренуте на све четири стране света, како је очувано на Збручком идолу, чија се реплика чува у истом музеју.

 

Тако се јасно види суптилна превара коју намеће Ватикан и сви они који тврде да Аз односно А српске односно руске азбуке има нумеричку вредност 1 јер А има нумеричку вредност 0 а Б и В имају нумеричку вредност 1 јер су Боуки/Бог и СветоВид били једно исто за древне СлоВене у време Лепенског Вира када је стварана наша АзБука, што је јасно на свом сату приказао и Лазар ХиленДарац.

 

ХрВати – Croati

Као Србин, могу потврдити да су сви Срби Хрвати јер је термин Хрвати исто као и израз Croati изведен из појма КолоВени. А Срби су неоспорно КолоВени/СлоВени. Да је назив ХрвВати односно КроАти неправилно изведен из назива КолоВени лепо се види из графике назива КолоВени исписаног азбуком етруског периода, из које је неправилно прочитана и реч ЦрВени (ХрВАТИ односно CroAti), која је постала не само предмет најгрубљих манипулација него и кама за сечу Срба. У тој сечи Срба није крвник онај залуђени усташа који одрубљује главу већ Ватикан који је измислио такав инструментариј какав су ови изрази.

 

m8

 

Очигледно је да термина Хрвати или Кроати никад није било, не само до VI већ чак до средњег века.

 

Ових израза и назива народа није било ни онда када је Ватикан схватио да су се СерБи (које је Ватикан стално подсећао да су Илири/Тројанци, да би се побунили против Турске и суживота са Турском) самостално ослободили од Турске, те да нису били принуђени да ослобађањем приме католичанство. Зато су уместо да ослобођене православне Србе називају Илири овај назив приписали већ покатоличеним Србима. Али убрзо, овај историјски исправан назив за Србе католике, Ватикан је заменио на израз Хрвати, који нико није ни знао нити га је користио, о чему има безброј трагова посебно у Дубровнику, као најпросвећенијем остатку некада јединствене КолоВеније, од које је остала само полатињена и покатоличена Венетија, која је водила стогодишње Папске ратове против Ватикана.

 

Из израза КолоВен настало је и презиме ХорВат од којих је један од најславнијих предводио Србе из Аустрије који су се иселили и основали Нову Сербију која је, заједно са, на исти начин створеном СлавјаноСербијом, нестала с подручја данашње Украјине под терором пучиста који су 1917. године хтели да створе наднационалну државу на простору царске Русије.

 

Сам израз Срби такође је последица Рата појмова. У том делу имамо неспорне (историјске) доказе да се Србија и после реалног ослобађања од Турске звала СерБија. Али невеликим новчаним улагањем у Вука СтеВАНовића Караџића (преко Јернеја Копитара, цензора у Царској библиотеци у граду Вена, који ми неоправдано зовемо Беч, само зато што је у древно време и Београд називан ВенГрад, али је преко конструкције БелГрад постао БеоГрад), Ватикан је успео да издејствује да се назив СерБија замени на СрБија.  Данас, када је прошло тек нешто више од 200 година од Првог српског устанка, више нико и не помиње назив СерБија, иако се он очувао како у енглеском језику (SerВia/SerV-ia) тако исто и у руском језику (СерБия).

 

Израз Serbia је бетацизам (старија форма читања грчког алфабета) и германизам, настао из SerV-ia које је преточено у SorBen а одатле у SorБен иако је Вен означавао Вени, а не Бени. Префикс Sor није био латинска фонема S иако је изворни идеографски знак веома сличан латиничном S. Овај идеографски знак сличан латиничном S изражавао је северни и јужни ПоВратник/КолоВрат, односно само Коло, при чему се преко овог идеограма подцртавало кретање Кола, које својим кретањем Твори живот на Мајци Земљи!!

 

Тако српски народ није само поражена страна већ инструментариј у сопственом поразу у којем се одвојиo од својих изворних синонимних назива:

ü  РАзСени/РасСени (сенке РодаПрвобитног који сија, односно Кола, који сТвори живот), док је на другим територијама и новојезицима овај назив добио значење РАзСија/Русија/РуТХенија/Рација /Россија.

ü  КолоВени (венац, род кретања Земље око свога чеда Сунца).

 

Француска је све до XIX века за означавање СрБа и СерБије користила израз SorVen да би тек у XIX веку прихватила бетацизам и уместо V (азбуком написано: В) почела да користи Б (латиницом: B) односно да у литератури користи израз СорБен/SorBen. Рекло би се мала промена, свега једног слова, али управо тиме је учињен огроман корак у одучавању од чињенице да су Срби одувек били КолоВени односно SВени/СВеди. Мала промена и ВЕЛИКА ПРЕВАРА захваљујући којој смо трајно одвојени од саме те Галије односно Вендеје са којом је Гај Јулије Цезар водио очајничке ратове да би тек његови следбеници из пустиње починили стравичан злочин, не само над краљевском породицом, за шта се нису до дана данашњег покајали, због чега ће и нестати са земље у генетском смислу, већ су починили стравичан геноцид у Вендеји (данашња Француска) који до данашњег дана није разјашњен и тек је недавно подигнут споменик побијеним колонима или како кажу сељацима ВенДеје.

 

Да би се прикрио овај процес терминолошког «померања» израза КолоВени и његовог синонима РасСени на Серби/Срби измишљена је легенда-лаж о наводно митском граду Рас-у који сви траже, а нико не може да га нађе иако је Рас био ознака РодПрвобитни, те се односио на сав наРод сербски. Део те конструкције је и данашњи град Рас/Рашка, који би тако остао не само центар средњевековне српске државе, а данас већ центар супротстваљања ВенГраду/БеоГраду да не беше Св. Николаја Српског (Велимировића) који саопшти да је, према византијским и (Вен)угарским  изворима, Рашка значила Руска/Русија. Да питате о томе било ког руског научника они о томе или ПОЈМА немају или им је забрањено да то износе у стручној литератури, да не говоримо у средствима јавног (дез)информисања!!

 

У том контексту се издвајају милиони евра и долара да би се Срби што више дистанцирали од Руса, иако је то један народ и етнос не само по православној вери и моралу, него пре свега по заједничкој, јединственој прехришћанској историји и истоветном називу са два синонимна израза.

Азбука и ћирилица

Једна од очигледних и веома битних терминолошких превара је замена  израза азбука на израз ћирилица. Промена се није остваривала у једној траци већ у неколико паралелних процеса. Азбука је акростих којим се велича прехришћанско божанство Вид, у ком стиху прва слова сваке речи стиха чине оно што подразумевамо под изразом писмо. Азбука је најстарије писмо од периода Винчанске културе, како је генијално закључио Радивоје Пешић.  И у руским и у српским школама милиони деце почињу да уче писмо помоћу АзБуке. Али када помоћу азбуке деца науче да пишу и читају, уместо да пишу и читају оним писмом које су изучавали, ОДЈЕДАНПУТ уместо да пишу азбуком/азбуковицом они, као и њихови учитељи, почињу да ТВРДЕ да пишу ЋИРИЛИЦОМ.

 

Коме је и зашто потребна ова прекоНоћна трансформација? Израз ћирилица није настао од покатоличеног имена Константина Философа. Константин је на самрти или, могуће чак пошто је отрован у Ватикану, доби име Кирил/Ћирило, како би његово име што више личило на назив КУРУЛИЦА. Курулица је била обредна форма азбуке. Курулица је имала родоВерну подударност називу мушког полног органа, јер су знаци курулице преносили знање о васкрсу живота пенетрацијом и оплодњом мушким полним ћелијама. Курулица је имала сакрално и образовно значење преноса знања – како се ВАСКРСАВА живот на Земљи, односно како се људи стварају (ако их не доносе роде нити их мајке налазе у купусу, како су почели да  говоре под утицајем хришћанства). Тако је Ватикан покрштавањем, преименовањем Константина у Кирила/Ћирила достигао малтене апсолутну идентичност са изразом КУРУЛИЦА/КИРИЛИЦА те је настао израз ЋИРИЛИЦА на основу које је могао да пласира мит да су наводно Ћирило и Методије донели писменост Словенима. Овај окупациона подлост Руска православна црква нема снаге да једном заувек одбаци али све чешће јавно демантује и наводи да су очигледни докази да су Константин и његов брат Методије, дошавши у Корастуњ (данашњих Херсон), тамо затекли руске букве/слова.

 

Али хидра Ватикана делује и данас простим методама МИНИМАЛНИХ ПРОМЕНА које носе суштинску замену теза. Тако је Синод Руске православне цркве утврдио још у XVIII веку празник Св. Кирила и Св. Методија, означивши га празником «средње важности». Али у време општег хаоса и распада СССР-а, агентура Ватикана је преко «световњака» успела да подигне споменик овим свецима, у католичком стилу, са малтене католичким крстом у центру Москве, а затим да овај строго црквени празник «средње важности» прогласи  за сверуски празник Словенске писмености, у којем се читава православна процесија клања споменику НАВОДНИХ доносилаца писмености, иако у одлуци Синода Руске православне цркве о томе није било ни помена!!! Тако се, уз помоћ комуниста-интернационалиста црквени празник Св. Кирилу и Св. Методију «средње важности», претворио у свеопшту оргију наводне Словенске писмености!!! При томе ја стојим на позицији да Ћирило и Методије имају ОГРОМНО значење за СлоВене јер су они били КолоВени односно ХелВени/ХелЕни, чиме се дефинитивно решава енигма да ли су они били СлоВени или су били Грци. Решење енигме је просто: Константин/Ћирило и Методије су били ХелЕни али нису били Грци јер су сви Хелени били КолоВени, односно по данашњем изговору СлоВени.

 

Да су Ћирило (право црквено, православно име Константин) и Методије измислили азбуку, њих би и Ватикан и Православна црква лишили црквеног чина а можда и спалили, јер азбука велича прехришћанско, родоВерно односно паганско, колоВенско/слоВенско божанство Светог Вида, којег нам дарује Коло/Сунце и Земља својим кретањем.

 

Сама курулица је због сакралног прехришћанског значења преименована у глагољицу. Курулицу/глагољицу су бранили и чували чак и словенски/“хрватски“ католички свештеници, којима је национално порекло и култура било значајније од идеолошких хришћанских назора, који су одрицали прехришћанско знање о васкрсу рађањем деце, које је био темељ огромног наталитета слоВена (захваљујући знању о плодним данима и годинама, не само њиве него и о плодним данима жене).

 

Венетско или Јадранско море

На многим чак средњевековним картама види се лепо да је данашње Јадранско море називано Венетско. Зашто? Зато што су Венети (КолоВени/СлоВени) живели и на «Апенинској» и на «Балканској» обали овог мора, па је логично да се по њима оно тако и назива. Чак је целокупно данашње Балканско полуострво називано КолоВенија односно Венетија. Али у рату појмова само је Венетија под називом Венеција остала са тим именом и то тек онда када је побеђена у Папским ратовима, издана од остале венетске браће управо због сопственог одрођавања јер је, могуће, зарад трговине, давно пре тог војног пораза била прихватила латински језик и писмо, односно разне италске дијалекте.

 

Свођење укупног назива Венетско море (као ознаке за данашње Море Адриатикум/Јадранско море) на Венетски залив/Голфо ди Венеција или на такозваном хрватском језику на израз Бенешки залив (што је исти бетацизам преко кога је од назива Венети настао израз SorVen а онда претворен у SorBen одакле је преточен у азбучно СерБи да би преко потплаћеног Вука СтеВановића Караџића постали СрБи) перфидна је терминолошка подвала. Да није трагично, било би просто за рубрику «Веровали или не». Али овај «хрватски» реликт Бенешки залив сведочи да је то био СерБски залив, због чега је Ватикану био потребан српски националиста који ће рекламирати Велику Србију до наводне хрватске границе Огулин, Карлобаг, Вировитица, Осијек!! Сада се види да овакво померање српских граница на исток одговара једино Ватикану, који тиме покрива своју превару свођења Венетије на Венецију иако је сав «Белкан» био Венетија, али никако италијанска, или не дај Боже ватиканска или, још црње, католичка!

 

Ово ни једним својим аспектом не противуречи познатој научној чињеници да је исто тако Венетским морем називано и данашње Балтичко море. Ватикан је и тамо применио исти трик, па је прво то Венетско море свео на Рижски залив, да би на крају успео да га преименује у Балтичко море, а затим на Фински залив (Sinus Vendicus). То је само још једна потврда да је реч Фини/Финци настала из речи Вини/КолоВени, који су се очували генетски али су, као и данашњи Милогорци/ЦрноГорци примањем новог матерњег, а затим финског језика, престали да буду КолоВени. Управо због тога данас тим финским језиком говори тек једна осмина становника данашње Финске/Винске.

 

Чињеница да је Јадранско море било Венетско море не противуречи ни једним својим детаљем наводима Гаја Јулија Цезара, да су на западној обали Европе живели и успешно се против његових бродова борили Венети, који су, како он наводи, прешли код своје браће у Велику Британију, да би отуда довели братско појачање.

 

Промене назива праћене су променама језика. Да не остане заборављено у историји народа, односно српској историји, како је један хомоСексуалац који је био политички лидер НАТО пакта дошао и рекао Србима/СлоВенима да се њихова земља неће више звати ЈугоСлавија, већ Заједница Србије и Црне Горе. И комунисти су га послушали немо, остварујући давни сан свога вође Јосипа Броза Тита, да његове унутрашње границе постану међународне, чак и за ова два нераздвојна дела српског односно колоВенског народа. Сви имају илузију да је стварање националних држава остварење идеала комуниста да се реванширају малим нацијама које су деструкцијом разрушиле велике словенске државе. У суштини тај лењинско-брозовски концепт «дробљења Русије, односно Југославије» на мање административне границе, које ће постати међународно признате, јесте остваривање римског територијалног модела, по којем једна државна територија подразумева једну нацију, једну религију, једну цркву, један (засебан) језик. То је симбиоза комунистичко-нацистичко-римских идеала, за које је било неопходно да се са територије Хрватске протера 600 хиљада Срба у операцији Олуја, којом су руководили амерички официри, који, као и САД, кад тад морално и новчано морају одговарати за те етничке чистке, прогон и убиства Срба из Хрватске. Тај модел Римске Империје о успостављању територијалног принципа био је основ да се, такође под заштитом НАТО и америчких војника и официра, прогна 200 хиљада Срба са српске вековне колевке Косова и Метохије. Назив КосоВ-а је такође настао из назива КолоВенија, због чега Шиптари и данас правилно кажу (али не знају шта то значи) КосоВ-а, где је «л» трансформисано у «с». Шиптарска ношња је некада била српска и данас одражава богоПоштовање Кола, слоВенског бога Бела/Бала/Бака, због чега им је енглеска и приписала префикс Алба(нци)/БелоВенци. Али они су данас битно одвојени од СлоВена јер су језиком одвојени од СлоВена. Исту судбину ће доживети и савез српских племена која су се очувала на територији која се данас зове Црна Гора, те се ова српска племена називају сада ЦрноГорци и почињу да причају измишљеним црногорским језиком, иако се тај језик од свих наших владара и владика (на подручју Црне Горе) и свеукупног становништва одувек називао српским језиком (у српском делу Косова ове припаднике српског рода, због признавања независног Косова од стране Црне Горе, данас поспрдно називају МилоГорци,  по председнику који их, због уцена Запада, гура у самоизолацију од српског народа).

 

Ово све неће бити чудно онима који започну на основу ових података детаљнија истраживања и утврде да је назив за целокупно Апенинско полуострво било Viteliu, што је такође изведено из колоВенског споја Мушког (Y  – знак Арила/Јарила/Сунца) и Женског первоначала (U – знак мајке Земље) који заједно дају Ж: живот/Вита на мајци Земљи!!! У том смислу V може имати графичку идентичност са ознаком Јарила/Сунца/Y!! У том следу истим процесом бетаизације језеро Венета је преименовано у Benacus/Benaco (покрајине Венето, Ломбардија, и Трентино-Јужни Тирол) а сада у језеро Гарда са истоименим острвом, иако се на тврђави острва види исти Венетски знак Боуки, који је очуван на огромном крчагу из Винче и као горњи део зидина Московског Кремља, захваљујући неимарима из Венетије, и означавао је и означава Боуки, као свети знак СветоВида.

 

Пошто се Венетско море «претопило» у «Венетски залив», а затим у Јадранско море/Adriatic Sea, односно Бенетски/SorBenski залив (што би доследном применом графичких и фонемских трансформација, односно транслитерација које су чинили, требало по савременим Вуковим односно Копитаровим правилима да се пише и чита као СерБски/Српски залив, што нико са Запада, где су промене реализовали, не сугерише), треба истражити да ли Венетски запис/летопис преко још једног, неизбежног у многим фалсификатима БЕтацизма, претворио у Барски летопис чији се оригинал нигде не може наћи, док се, гле чуда, латинска верзија очувала и има помпезни за слоВене назив «Regnum sclavorum/Краљевство Словена». У називу није проблем само израз Склаворум/Словени већ и само помињање «краљевства» јер СлоВени у време када су се звали КолоВени нису имали краља већ титулу цаР/Рас. Тако су 509. г.п.н.е. у Римском пучу, односно Римској револуцији Латини, односно Рамни,  свргли «последњег» етРуског цара. Сам израз етРуски је, такође у том терминолошком рату, могуће рукама глосатора, трасформисан од РасСени на етРуски, да би му се на крају додао још један знак/фонема р те се по узору логографа добио израз етРуРци, који не дозвољава ни трачак слободе да се схвати да су то Венети/КолоВени/РАзСени, односно Руси, како би требало да данас пишемо.

 

Све су то у првом реду порази Русије, као велике цивилизације којој припада и српски род по својој родовској и племенској структури, која се одржала највише у (ХерцеГ)КоВини како се у древна времена називала и сва данашња Црна Гора.

 

Ако било ко сумња да је центар синхронизације (па и чувања трагова) ових терминолошких злочина био и остао Ватикан, упућујем на истраживање рада Барске бискупије (требало би да се назива Венетска бискупија, што би објаснило њен назив с обзиром на то да њено седиште није било у граду Бару, који  има свог имењака – Бари на  другој обали Венетског мора).  Ако је очигледно и сасвим јасно зашто се Венетско море звало Венетско – зато што су и са једне и са друге обале живели Венети/СлоВени, како је могуће да нико не зна шта значи новији назив Јадранско море/Адриатик Си, или не зна шта значи место Адрија, које се чак не налази на том мору или се није налазило на мору – у време када је назив Венетско море замењено на Јадранско, већ је било 25 километара у дубини обале.

 

Бенетска, односно Венетска односно Барска бискупија је таквим лукавим и незнатним променама убедила «континенталне» Венете, не само да цело море назову по већ континенталном градићу Адрија на ушћу реке Воденко/Один (Бог једини, коју су латинизовали у Bodinkus, а затим преименовали у реку По, иако је и овај назив добила из српског језика сагласно опису њеног тока: Падуша, јер пада са Алпа, што је претворено у непрепознатљиво латинско Padusa, што је М. Будимир покушао безуспешно да разјасни користећи латински, грчки, «келтски», италске дијалекте, «индоевропске безвучне лабиовеларе»[2]) већ да и «балкански» део Венетије/Венију простом изменом «В» у «З» претворе у Зенију односно Зетију/Зету а онда израз КолоВенија преко израза Брдо односно ХолМија (на италијанском се чак и данас каже брдо – collo, holm) одакле су извели Монте (такође брдо) те је оно што је била КолоВенија/Бос(Ве)нија/ ГерцегКоВина претворено у Црна Гора, која ипак нема менталну рекло би се целину са својим приморјем које, наводно, не чини Брда (КолоВенију) већ лукаво Венетију, али у латинизованом значењу латинске (оне која признаје Папу) Венеције!

 

Први светски или Први братоубилачки рат

Сто две године смо користили израз Први светски рат да означимо ратна дејства која је Аустро-Угарска започела зато што Србија није хтела да испуни њен ултиматум и лиши се свога суверенитета и пусти органе државне власти Аустро-Угарске на територију Србије. Цивилизација РасСија, којој је увек припадала и била извориштем Србија, и у којој никад територија и суверенитет нису представљали примарни елеменат припадности Сербскому/РасСенском роду, устала је у заштиту једног појма и института Запада, којем је вештим преварама припојена и Вена/Беч и Аустрија и ВенГрија/Угарска/Мађарска, иако су то одувек били слоВенски духовни и световни простори. Али ти простори су створени од стране Ватикана као одвојене територије, као «санитарни кордон» за једну од фаза ПОТИСКИВАЊА РАзСије/Роусије/Русије са «Апенина», «Балкана» и из «Европе» у АзИју иако је сва Европа била АзИја (Првобитна Венија).

 

Према општеприхваћеној теорији Алфреда Вегенера, континентална плоча, коју данас називамо «Африа» одвојила се од континенталне плоче Азије, чиме је Боуки/Бог спасао данашње «Апенине» од Првог потопа – продора воде АТЛАНТског океана у простор данашњег Средоземног мора. Грци, као придошлице на Пелопонез, не разумевајући сећање староседелаца КолоВена, створили су искривљени мит «О крађи ћерке Европе», тако да је успостављен термин Европа за један део праконтинента којем је назив био Аз-ија/РАзСија. Простор који данас називамо Европа  објединио се и постоји неопходност измирења елита и народа који су на том простору у средњем веку, или чак у XIX веку раздвојени новоЈезицима. Зато политиколози намећу да се Први светски рат више не назива тим именом него да се назива Први грађански рат односно Први братоубилачки рат, јер су, боже мој, међусобно ратовали, испоставља се, братски народи Немачке и Француске односно Енглеске уједињени сада у Европској заједници.

 

Да је Војна команда Српске одбрамбене армије користила израз Први грађански или још прецизније Први братоубилачки рат, тај би израз био апсолутно исправан јер су под пропагандом Беча инструмент у прогону Срба по Босни/ХерцегКоВини и посебно Мачви били исти такви Срби, без обзира да ли су себе звали Венгри/Раци/Раси, или под утицајем Ватикана, ХрВати/CroAti или Чеси или СлоВаци или СлоуВенци. Да је Сербска војна команда користила ове изразе немамо доказа да ли би остварила било какву – пропагандну или фактичку предност. Када су у рововима Солунског фронта војници Српске армије предлагали својој српској браћи у аустроугарској армији, који су лежали у непријатељском рову, да се предају јер су и они Срби, ти Срби у аустроугарским униформама су одговаралаи да би се они предали, али је незамисливо да се Србин као војник преда (макар то било и Српској армији).

 

Тај процес однарођења и деловања против матичне армије и изворног рАз-а (рода првобитног) је феномен који је изграђен од латинских војних врхова у првим данима територијалне цивилизације, која је успостављена 509. г.п.н.е. Процес подела и однарођавања довео је до савршенства Гај Јулије Цезар, прецизно га описавши у «Записима о Галском рату». Идеологију злочина над изворним сународницима, у савременој епохи наметнули су странци нехришћанског порекла. Идеологију злочина над братом православне вере странци су наметнули покатоличеним Србима, који су себе почели да називају Хрвати/КроАти а затим «усташе», иако је израз «усташа» најчистији српски израз, који је означавао српске устанике против турске окупације. Идеологија злочина над  изворним народом, коју је наметао и Гај Јулије Цезар, добила  је неограничену примену у том Првом братоубилачком рату, тако да тачно знамо ко је био «идеолог – детонатор» тог непрекидног процеса «осветити се по сваку цену и било кад» и тај идеолог мора бити предан анатеми и осуђен не само од Срба, без обзира на њихову веру. и од «Хрвата», него и од сународника тог рода и народа којем је припадао зачетник усташке идеологије. У том процесу се морају оценити и послератна дејства Српске армије на кажњавању најокорелијих злочинаца у погромима над српским народом у Првом, несумњиво, братоубилачком рату, барем када су у питању сукоби СлоВена у том рату. Без те заједничке анатеме, у овом смислу, одлучења од јединога Бога, независно од цркве којој припадају данас «усташе» или «четници», дакле припадници једног заједничког Рода, та замена термина Први светски рат на Први братоубилачки рат ће постати једна од многих превара у Рату појмова, јер у Русији, на пример чак и многи научници не знају да је Српска армија пробила Солунски фронт (и таквог термина нема у научној употреби, јер се Војни антируски пуч 1917. године још увек не тумачи као војни потез Немачке војне команде, усмерен на затварање Брест-Литовским миром Источног фронта, већ као, од неке непознате силе подарена – Револуција), а на Западу нико више подвиг Српске армије и не спомиње као одлучујући у завршетку тог «братоубилачког рата» а Србија је, и захваљујући таквој превари и приступу, лишена било каквог права да обједини све православне Србе у једну државу. Србија једина не ужива права победника већ се у односу на њена права даје АПСОЛУТНА предност комунистичком пројекту Лењина и Броза (Јосипа, познатог под надимком Тито) чије се унутрашње границе признају као апсолутно и неспорно право, те су на основу тога постале и међународне границе. Тако је Ватикан међу првима признао такозвану Хрватску, јер је сада већ јасно да су његови врхови измислили, односно погрешно «ишчитали», и термин «ХрВати» и термин «КроАти», тако је признање државе Хрватске као територије била само трећа или четврта фаза у измишљању тога назива у Рату појмовима!!

Велика географска открића

И поред огромног уважавања Кристофора КоломБа, који је пренео древна КолоВенска знања о одвајању планине Мери од осталих КолоВенских земаља, неадекватно звучи израз ОТКРИВАЊЕ (А)Мерике када ступа на копно где живе милиони ЉУДИ, које придошлице из Европе почињу да називају вИндијанци. Они и јесу очекивали да виде ВИнде, како се и данас назива централни планински ланац у (В)Индији. Али та европска колонијална искључивост наметнула је апсолутни израз ОТКРИЋЕ, који није значио ништа друго до и све што је везано за фалсификате слоВенске историје: израз првоОткривачи је значио апсолутно НЕГИРАЊЕ ПРАВА НА ЖИВОТ и НЕГИРАЊЕ ПРАВА ОПСТАНКА културе коју су староседеоци развијали до доласка Колумба.

 

Ватикан је молио опрост за геноцид који су под његовим окриљем починили освајачи наводне Америке. Али још није молио опрост за стравични културни геноцид који су починили над културом КолоВена односно СлоВена. Што даље буду одлагали да изнесу молбу за опрост греха почињеног приписивањем колоВенске најстарије културе Риму и Грчкој, то ће опрост бити тежи, а Божја казна већа, и не само Ватикан, него ни један хришћанин који тај опрост не затражи неће наћи разумевање у генерацијама које долазе. Многи и даље желе да буду слепи и да не виде све очигледнија научна открића о траговима те Винчанске/КолоВенске културе и цивилизације.

 

«Враги народа» и непријатељи руског народа

Рат појмовима има многе специфичности. Даља истраживања ће показати како су управо Енглези, чији је краљ први финансирао истраживања културе Винче, спречили да се истина о генијалној једноставности (мировозрења) те цивилизације пробије у свет науке, те да се у ХХ веку призна све оно што је припадало колоВенској/слоВенској цивилизацији, а неосновано је приписано Гркој, Риму и Египту. Управо су Енглези финансирали Хитлера, који је био физички и духовни дегенерик, да би својим глупостима одвео у свет апстракције све симболе који су могли да дају науци обиље података о култури Лепенског Вира и Винче, односно изворишта културе првобитног континента «АзИје», односно АзВеније. Под утицајем тог дегенерика, који је одговоран за истребљење преко 22 милиона СлоВена, апстрактни симболи су проглашени носиоцем магичне силе искључивости иако су у древна времена били знак узајамности, толеранције различитости и вечне обнове равнотеже. Та перфидна замена знања о симболима узајамности и толеранције и њихово подизање на апстрактни ниво мистике, незнања и нетолеранције део је Рата симболима као подваријанте Рата појмова, те у том смислу овде неће бити детаљније разматрана, што у даљим истраживањима не треба занемарити.

 

Немачка војна команда је, у Првом братоубилачком/светском рату у координацији са «америчким» банкарима (који су преносили новчана средства Лењину преко Парвуса), финансирала антируски војни пуч (који многи називају револуција), да би Лењин и његова клика куповала наркотике, како би  кронштатски морнари, лишени осећаја одговорности и савести, заједно са немачким и аустроугарским заробљеницима из војних логора под Петроградом (који су, како се тек сада открива, на тајанствен начин ослобађани) чинили погроме против руског народа и армије у Петрограду и Москви 1917. односно 1918. године. Управо терором ови антируски настројени странци су узели целокупну власт, коју су очували на основу казнених одреда Латиша (Латвијски) и других странаца који су чинили апсолутну већину у такозваним «војно-револуционарним комитетима», који су побили преко 20  милиона Руса за живота свог вође Лењина. Изучавање родослова Лењина у Русији је допуштено тек 2010. године. Није још утврђено да ли у његовим венама има и трунке руске крви, али је неспорно да има много руске крви на његовим рукама.

 

Али од 1937. године врх ових (ино)страних терориста, који су од 1917. године починили највећи геноцид у историји човечанства, постепено је или побијен  (као на пример Троцки Лав Бронштејн) или прогнан у РАДНЕ логоре широм Русије, коју су хтели терором и прогонима Руса да претворе у надНационалну државу, у којој ће православље, као темељна веРа рода руског, бити потпуно уништено и забрањено а атеизам, као њихова апстрактна идеологија, постати нова вера наднационалног совјетског грађанина. Термин руски народ и 180 других народа (које је руски народ очувао својом толеранцијом), замењен је на апстрактни појам совјетских грађанин. У време владавине Стаљина, од 1937. године, под термином/оценом  ВРАГ/непријатељ НАРОДА похапшени су милиони грађана СССР. Тако је један апстрактни назив «непријатељ народа» постао стравичан симбол у рату појмовима јер су управо термином «враг народа» стварали надНарод/надНацију: совјетског грађанина.  То је била само нова фаза у рату појмова, у којем се, без посебних обзира, стварају нови народи. Задатак оних који су инвестирали у Лењина био је да се руски језик замени на нови језик – есперанто. У том циљу за изучавање есперанта су организовани центри у свим градовима СССР-а. Али овај захтев оних који су инвестирали у рушење царске породице, њено убиство (по неким патриотским изворима главе царске породице се до данас чувају у формалину, у теглама, у једној «америчкој» банци) Лењин није испунио, због чега је Каплан и пуцала у њега. Он се није опоравио од тих рана јер је боловао од сифилиса.

 

Али овај геноцид не би био могућ да својевремено није назив Ази (Азари – првобитни/РАзи/Руси – род првобитни) замењен на реч хАзари, којим је означен непостојећи народ, или народ који је наводно нетрагом нестао. У тај измишљени народ сврстани су сви КолоВени/СлоВени који су уместо православља прихватили јудаизам и они народи тјурског порекла (као данашњи Азари у Азербејџану или Азари/ХАзари у АВганистану, као остатак те древне цивилизације), који су уместо ислама прихватили јудаизам. Тако су два генетски потпуно одвојена етноса постала једна верска група која исповеда јудаизам или, како Маркс тврди за  Јевреје, постали један друштвени слој, којем је било забрањено да насељава централне делове Русије, како не би позајмицама довели до кредитног ропства руски народ и како га не би уништавали продајом водке, о чему данас нико не води рачуна. Али и данас у Русији ова два генетски различита народа међу верницима јеврејске исповести могу да се препознају већ на први поглед. Они слоВенског порекла су потпуно светле косе, светлих очију и апсолутно светле пути, док су они тјурског порекла црне пути, зифт црне косе, и тамних очију.

 

У СССР-у термин народ (као појам који одговара реалним народима који су постојали у Русији до тог пуча) није био у употреби, али је термин «непријатељ НАРОДА» примењен у милионима конкретних фиктивних «процеса» тако да је постао монструозни симбол једног времена.

 

После Стаљинове смрти на ХХ конгресу КПСС, Никита Сергејевич Хрушчов је рехабилитовао све «враге/непријатеље народа»  укључујући и терористе који су учествовали у покољу 20  милиона Руса, или који су убијали сељаке у Тобољској губернији применом бојних отрова (у шумама где су били одбегли од терора, глади и отимачине последњих залиха хране) ако су они били проглашени од Стаљинског режима «непријатељима народа». На молбу Мориса Тореса (КП Француске) и Тољатија (КП Италије), нису рехабилитовани од стране Хрушчова (Хрущев Н. С. «Воспоминания: Избранные фрагменты») и партије само они народни непријатељи, којима је јавно суђено ако су суђењу присуствовали представници ових комунистичких партија, јер би било незгодно да се пониште пресуде које су представници ових западних партија оценили као објективне пресуде. Тако је и тог пута оно што потврди Запад остало необорива догма чак и када је очевидно да је то срамна грешка и облик искривљавања очевидних истина!

 

И сада постоји тенденција у ХХI веку да се потврде апсолутно све рехабилитације генерално. Најодговорнији људи Русије би ипак морали имати у виду да рехабилитовање свих «непријатеља народа» значи рехабилитацију и оних иностраних терориста који су побили 20  милиона Руса у «црвеном терору» још за време живота Лењина, који је у многим документима јавно и писмено прокламовао терор као приоритетну меру одмазде и застрашивања. Најодговорнији људи Русије морају јавно рећи да ли је почињен геноцид над руским народом, или ћутање о 20  милиона побијених у црвеном терору значи подршку неким новим иностраним терористима да то могу поновити и у ХХI веку!!?

 

Русија, напустивши систем самоизолације (који су наметнули Лењин, који је развио невиђени терор над руским народом и «амерички» бизнисмен Хамер, који је тај терор рекламирао на Западу, да нико нормалан не би трговао с Русијом, због чега је он успоставио монопол на трговину са СССР) и изолације коју јој је наметнуо Запад, различитим мерама па и законима, сада води супротну безКонфликтну  политику у оквиру које покушава да представи себи и другима да апсолутно нема никаквих непријатеља осим кавкаских терориста. Али се понекад у средствима јавног информисања пробије информација да се «терористи» залажу да се на Кавказу не продаје водка, да се не приказују амерички филмови насиља, филмови који се граниче са порнографијом, да се залажу за ограничење апсолутних слобода које воде разврату.

 

Када су а приори рехабилитовали апсолутно све који су проглашени непријатељима народа, па чак и најцрње терористе, и тако демонизовали појам «непријатељи народа» Руси су  тиме себе чак и у ХХI веку лишили права на самозаштиту и права на коришћење израза непријатељи народа. Енглези су у Другом светском рату преко једног дегенерика и апсолутним терором који је он наметнуо компромитовали многе симболе прехришћанске епохе, који са тим дегенериком и његовим терором никакве везе немају. Из тих разлога нико није смео да обнови прехришћански храм у светом колоВенском/слоВенском граду Сарду/Сарту (где је америчка археолошка експедиција 1914. године нашла камени блок са икавским натписом ВиниКоло/КолоВени), само зато што су тамо нађене најразличитије форме Кола, укључујући и ту која је преко терора нациста компромитована за сва времена. Али двадесет Јевреја и јеврејских организација нису жалили паре нити се устручавали да обнове тај храм и прикажу га као Синагогу, иако би сваког осудили за антисемитизам ако би им те исте прехришћанске знаке нацртали на било којој синагоги у свету.

 

Истим таквим методом Руски народ је данас лишен могућности самоодбране од оних који су истински непријатељи/враги руског народа јер спроводе стравичан терор тиме што напијају последње становнике руских села, продужавајући Лењинов завет да се уништи руско село, јер је оно темељ руске цивилизације од времена Троје и ЕтРуских (које ми називамо неправилно ЕтруРци). Руси су лишени могућности самоодбране и права да прогласе непријатељима руског народа све оне који по Русији продају авганистанске и друге наркотике, што је форма подривања генетског фундамента руског народа. Тиме се потврђују речи Клаузевица да нико не може да уништи Русију нападом споља, али то може да учини уништењем изнутра, због чега је и било неопходно да се прво компромитује свако помињање термина непријатељ народа. Тиме је дат карт бланш за докрајчивање руског села путем алкохола и уништавање руске економске и политичке елите, па и широке популације – распродајом наркотика. Око свега постоји тајац да се не поремети општа политика и прихваћени неконфликтни концепт суживота – са непријатељем, који не само да је окружио Русију него и бди над заштитом оних који је темељно уништавају изнутра!

Чудо Српских чудотвораца

Али у том чудовишном Рату појмовима, као духовна противтежа налету америчких и других авиона Друге Камбријске лиге, која себе назива Уједињене нације, и као духовна одбрана од уранијумских бомби и операције са монструозним називом Милосрдни Анђео, на страни Срба односно Руса, појавили су се живи и са неспорном чудотворном моћи Српски чудотворци, који су са истоимене фреске у Архангелском саборном храму у Московском Кремљу учинили још једно чудо и рукама скромног истраживача (који Вам преноси и овај извештај са све интензивнијег попришта у Рату појмовима), исписали прави назив СлоВена – КолоВени, чиме су открили, основу, полазиште правилног разумевања најстарије историје човечанства од настанка људске културе, чије су темеље поставили управо КолоВени/СлоВени односно РазСени, или како бисмо данас ми, ти исти РасСени, рекли – Руси! Српски чудотворци су нам открили ову парадигму настанка културе човечанства у тренутку док је центар слоВенске цивилизације био под игом лидера и луткоВода који су организовали Други хазарски пуч, када су уз медијску подршку CNN тенковима пуцали у Бели дом, где се налазило највише законодавно тело Русије, руска Дума. Српски чудотворци су, Божјом снагом, дали темеље обнове српског и руског народа, када се чинило да је пораз и војни и духовни на многе векове.

 

Српски чудотворци су нам чудом открили истински назив СлоВена и смисао родоВерне/персоналне цивилизације која се од времена Лепенског Вира и Винче називала РАзСија и коју је привремено сменила 509. г.п.н.е. територијална цивилизација Рима, која се распала онога тренутка када није могла више да шири своје окупационе просторе. У тој територијалној антицивилизацији римски Сенат је био прогласио правило «Сви грађани Рима су Римљани» које у Западној Европи и САД важи и данас «Сви грађани Француске су Французи» па чак и «Сви грађани САД су Американци», иако су се тамо досељеници појавили пре нешто више од 200 година и сви знају којем роду и народу припадају.

 

Ова нова Римска Империја на прагу је да понови судбину свог узора. Спас јој је веома прост. Треба да свим Србима и Русима дозволи да 50% пореза инвестирају у својој постојбини у високотехнолошку производњу,  и тиме да се придружи персоналној цивилизацији поштовања различитости родова, уместо тога што силом, освајањима и измишљањем непријатеља физички шири своју територију.

 

Али пре него што учини тај пореско-инвестициони заокрет за превазилажење финансијске, али пре свега кризе територијалног цивилизацијског концепта, Запад мора признати постојање колоВенских/слоВенских вредности најстарије цивилизације човечанства, које су у Рату појмова приписане или Риму или Грчкој а делимично и Египту.

 

До тада ће Истраживачки центри изучити многе друге терминолошке фалсификате и промене, које су лишиле СлоВене не само историје до VI века, него и значајног броја сабраће која примише туђе језике и туђе апстрактно мировозрење/поглед на свет, те се тиме лишише знања не само о својој постојбини КолоВенији (у неким митовима ВИНландија), него и разумевања непрекидности своје колоВенске/слоВенске културе од Лепенског Вира и Винче.

 

 

Посвећено маршалу Владимиру Александровичу Судец, народном хероју ЈугоСлавије, команданту XVII ваздушне армије III Украјинског фронта, који је ослобађао Београд од нациста, 

 

 

Прилог 1 уз реферат Божидара Митровића РАТ ПОЈМОВИМА

Изворни појам преименовање 1:

– транслитераци- јом

– применом технике писања „бустро-федон“ (промена смера редоследа писања слова)

Преименовање 2: – примена других метода или неколико фаза промена савремено «неправилно» значење

(укључујући речи

ПОВРАТНИЦЕ)

КолоВени

m12 m11 m10 m9m10

СлАВени СлОВени

m11

Словени

славяне

Словаци

Словенци

m12

рВ (КолоРодаВена)

SrV / SrB

SorVeni (немачки) SorBeni (бетацизам) сербы

СрБи/Срби

користили ознаку «S»/коло/Зело/ КолоВрат (Северни и Јужни Сунчев повратник) која није била латинично S Des SerViens (француски назив који се користио – до XVIII века) Des SerBiens

(на француском примењен бетацизам од XIX века)

Серби/СерБија

СрБи/Срби

  КроВени Cro(V)Ati Croati (лат. Хрвати)
  ХрВени HrVati Hrvati
по занимању били земљорадници и сточари (зависни (робови) од земље али слободни грађани)

 

Colo(Ve)ni Coloni / КолоНи

 

колони

(у уџбеницима Римског права: «нису слободни али нису робови» !!??)

КолоАз (коло/род првобитни = РАз-и/Раси/Расени/Руси

/Рутени)

Колоаз/ГолоАз

(упоредити:

По административној реформи Диоклецијана (284.’305)  АкВи(та)нија (. Gallia Aquitania) је била подељена на три провинције коју су чиниле ВЕНСКУ диоцезу:

ü AQutania prima

ü AQutania secunda

ü AQutania NovePopulana (ДЕВЕТ народа) са битним делом Баског народа  — савремена Гаскоња

Гали – Gali (Gaulois/GoloAz изговор КолоАз– коло сам и ја]:

Види:

  1. Катон Старији приви користио овај назив 168. г.п.н.е. да означи КЕЛТЕ (КолоВени који живе у келијама: квадратне дрвене куће попут саћа)
  2. Гај Јулије Цезар «Записи о Галском рату»: како је Рим поразио ХелВете, Рутене, Венете и друга колоВенска племена

Гали

Галски петлови (ознака за фудбалку репрезентацију Француске пошто је симбол Гала био петао као теофанија доласка Сунца

 

упреди

Виктор Иго «Вендеја се буни» (геноцид над колонима, крестјанима, Вендима)

КолоВени/КолоВеди

S (КолоВрат – Северни и Јужни повратник)

Баба и Дед су дуално божанство предака како је приказано на «Идолу из Кличевца»

SВеди/SVedi

упореди Венд(ел)ски период историје ШВедске (рус. Вендельский период в истории Швеции (550.—793. г.)

 

Svedi

СВеди

Сведи (рус.)

Швеђани
  SВеди/SVedi SБаби/SВаби ШВабе
КолоВенија Коло(Ве)нија

 

ColoNija Колоније

(тзв. грчке колоније на Апенинима)

  SлоВенија SloVenija Словенија
  SлоВакија SloVacia Словачка
  МосКоВија

М=Боуки/Коло

Божанска КолоВенија

MosKoVija Москва
  Бос(Ве)нија

Бос=Божански/

Коло/Х

Херцего(Ве)нија

BosNija

Hercego(Ve)nija

 

Боснија/Босна

/Херцеговина

    Бошнија

 

Бошњаци

 

    Бошњачки

(ПРЕЛАЗНА ФОРМА – придев од именице «Босанци»)

Бошњачки језик

(нова ознака за српски језик у Босни)

    по «специјалисти за српски језик» Ивану Клајну, Председнику Института за стандардизацију српског језика Бошњачки језик

(нова ознака за српски језик којим наводно говоре Срби муслиманске вероисповести у срцу Србије – Рашкој области)

  ХерцегКо(ло)Вини-а ХерцегКоВин-а ХерцеГоВина
  КолоВ(ениКосоВ(ени)а

 

Косова

КосоВо

 

Косово и Метохија
  од 1913. године посаксоњено (енгл.)

Kоло = Бели = Алб + (Вени)

AlbVenija/AlBenija

AlBanija [AlBænija]

Упоредити:

1. „прелазне“ форме – плеоназам: Venetian Albania (итал: Albania Veneta: Котор, Тиват, Х. Нови)/ Albena Veneta; Act Albano Veneta)

  1. http://www.kroraina.com/knigi/seli_sna/selish_map_full.html карте А. Селишћева са српским топонима у наводној АлБенији/Албанији
АлБанија-Албанија

(шпан: albanés, albano, arnaúte – АлБанац; нем: Albaner)

  ХолМија

од идеографског знака X = ХолоCollo/брег

упоредити и

Haemus” (Χερσόνησος τοῦ Αμου, Chersónēsos tou Haímou).

Бал – Бог Бак (одакле Бакизам)

БалКан (Антић – Деретић:

«Термин Балканско полуострво је 1808. године измислио немачки гимназијски професор Јохан Ау­густ Цојне http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans»

први пут назив за Балканске планине користио је  1490. у Калимак Б. у писму Папи Inocentu VIII

Balkan/БалКан

(упореди планине и област у Турменистану) да би личило на турцизам

КолоВениа/КолоВетиа

Коло = Helios

HelVetia HelVecia Хелветија (древна Швајцарска)
    Ruthenia = Racija

(средњевековни простор Швајцарске, што потврђује да је КолоВенија и РасСија синоним и прави назив Винче и Лепенског Вира)

Rutheni

Рација (на руским и српским картама ознака за средњевековни простор Швајцарске)
(Коло)Венија/Венеја Вена Vena Viena
  Веће/Veće (Скуп/Веће Вена) Beč(e) Beč/Беч
  OsterRreich Austrija  
  ВиАнти(ја): ВинаКоло – простор   (и једноплеменика Анта)

Винија према натпису XI в.п.н.е. из г. Сарда/Sarta (турц.), престонице Лидије

Источно Ромејско царство (Лидија, Карија, Ликија)

од 1547. године –

ВизАнтија  немачки историчар Хије­ронимус Волф (Hieronimus Wolf) увео појам ВиZантија 

ViZant/BiZant

ВиZант/БиZант

ВиЗантија

ВиЗантия

  ВиниГоди

Год = Коло

ВиЗиГоти Визиготи/

Остроготи (Источни Визиготи)

 m13

 

назив преАнтичких  СлоВена исписан азбуком лидијског периода – икавицом у XI в.п.н.е. нађен 1914. од стране Америчке археолошке експедиције на каменом блоку у престоници Лидије Сарбу/Сарду/Сарту

КолоВини

 

Коло:  1 – 4

1-4 идеографски знак који се означавао графички и као:

ü   или

ü 

Вини – венац/род

5678

 

 m15

 

 

 

m14

Венац Кола

(вечни васкрс) дневни и ГОДишњи:

стална обнова под утицајем Сунца чији долазак најављују 1. петао (у зору) 2. птице (у пролеће)

F(r)iГi  – Frigi – Фриги

(упореди: Антоније Амброзић «Гордијев чвор језика» власник © оригинала «Gordian Knot Unbound» је Мичигански универзитет)

 

ФиниКФениХ где је Xозначавало Коло (Сунце)

 

FиниК

ФиниКијци (Азбука идентична Винчанској и савременој руско/српској

 

Видети:

ВиниPuni

 

грчки мит о птици ФениХ (PhoeniX)

(изведена из руске Жар/жара/Јара птице = Сунце, које обнавља природу, свако јутро и у пролеће)

FiniКе/ФиниКе – град у садашњој Турској (од речи ФиниКијци

тј. ФиниКија)

 

PhoeniX/ФениКс град Сунца у Аризони (САД)

 

 

ВиниК/ Вини/ВиниS

Беласти – Пеласти

 

пелаЗги (старогрчки Πελασγοί)

 

КолоВиниА = Крета = Крит (Херодот: )

m16

ВиниК/ВиниS-ВиниSteјци

Филистејци – Phillistines

Philistinoi /Philistinus

Филистимляне

види:

Стари Завет!!

«The Philistines: Their History and Civilization», by R.A.S. Macalister, Professor of Celtic Archaeology, University College, Dublin: «The Philistines may have been emmigrants from Mycenean Greece (!!!), part of the ‘Sea People‘ migrations of the 12th century BCE»

«David versus the Philistine Goliath»

PaleStinians

 

(упореди: нем.

1. Philister – филистимлянин/

Филистејац

2. philisterhafte, philiströs, spießbürgerlich  – филистер, обыватель, мещанин/мештанин, ограничени (простором, роб простора/земље)

 

Hebrew: פְּלִשְׁתִּים‎‎, Plištim), Pleshet или Peleset

Палестинци

 

«PhiliStine Pentapolis»): Газа (арап.: غزة‎ Ġazzah, арапски изговор: [ɣaz:a), АSкелон, Asхолд, Екрон, Гат – Вади Газа/Wadi Gaza

Вени/Вини  (СлоВени)

 

Vini Fini

Фини (руски)

Финска (до пуча у Петрограду 1917. год. била у саставу Русије)

Finci /Финци, од којих свега 10% «Финаца» говоре тзв. «финским» (угорским) језиком као  матерњим језиком
МероВини

Мероморски

/поморски/ПоМеранија

(видети:

ü  родни крај Јекатерине Велике рођене СерБске), итал. и фр. назив

ü  Гај Јулије Цезар «Записи о Галском рату» (битке са Венетима у «Ламаншу»)

Морлаци – Срби у ПриМорју/Далмацији који су покатоличени и постали ХрВати: Брокхауз и Јефрон – сербск. морлаци, итальянск. Morovlacchi, немецк. Morlacken), т. е. морские или приморские влахи) Власи – дуге косе сточари

МеrоVinGi

 

опредељење етноса/рода и територијалне групе претворено у ДИНАСТИЈА

МеrоVinGi/

Меровинзи иако су им сви симболи остали КОЛО (два крста – шестан или петокупље или у форми српских „оцила“)

 

династија Меровинга
ИВан (Венски/СлоВенски) IV Великий кнез (срп. Велики) IVan IV Велики Кнез (на немачком Großö/ Grosse срп. Велики кнез) caR Ivan Grozni Цар Иван Грозни

(преличен придев Велики у Грозни служи демонизацији јер је и по мајчиној и по очевој ИВан IV Велики кнез, линији био Србин)

Вен (КолоВен) SВан (Коло=St/Свети) SteVan/СтеВан

СтеФан

Стефан
ВенГард/ВенГрад

град Вена

 

VenGrad ВенGrad

BelGrad (преименован 878. године у Були Римског папе Јована Осмог Бугарском кнезу Борису Првом)

Београд (878. године први пут се помиње назив Београд у писму папе римског Јована Осмог бугарском кнезу Борису Првом) али и даље се каже:

BelGrade (енгл)

Белград (рус.)

VelGrad (грч.)

  Венетија Venetia

Ser(V)enisima

–       «република» а затим

–       град

Венеција

(али термин «Серенисима» добио значење сребрни – лепи)

РАз/(Род Првобитни) =

Рс = Рс = Рси =

РАси//РасСени

/Роуси/Руси

индивидуални појам

Рс = Рс = Рс =

Рс = Рс = Rut = Tyr

Раса

 

 

генерички појам (gens = род)

rasa/раса

(ознака за различите расе)

Раса/расизам у оквиру којег слоВенима могу да управљају само «мешанци»/двоверци
 

 

Rasi Raci Raci/Раци (назив за Србе у Аустрији и Мађарској – често погрдни)
  Рсcиа

РАсСия – и данас се у Белорусији овако пише Русија (савремени рус. Россия)

Рссия = Роуссия

Од примања хришћанства до 1613. године  помоћу лигатуре о/у  (знак Арила/Јарила: Аз/, забрањен 509. године п.н.е.)

Россия

овако се од 1613. године (од нове династије Михаила Ф. Романова), на руском језику пише Русија, али мудри руски народ и дан данас изговара – РАсСија

  Rasci Rascia Рашка

 

  Рс = Рс Rut = Tyr Tyrseny
  етРусски etRuski

etRuRia

Етрурци

ЕтруРија

  Етруско море

РАз – Рас – Рус

Rus – Syr – Tyr

Tyrensko more

Тиренско море
Руси пРуси PRusi ПРуси
  РоксоЛани Svetli Alani Алани
ВЕН(У)Грија ВенГрија HUNGARIJA

 

Mађарска
Венетско море ВенеТски залив

Venecijanski zaliv

Adriatic See Јадранско море
Венетско море ВенеТски залив

Фински залив (1.2.)

Mare SueBicum

 

Baltic See Балтичко море
КолоВени BaltoSloVeni LitoVanija

LatV(en)ija

 

ЛитВанија

ЛатВ(ен)ија

родоВери

(родоВеди: ведать – знати/тајно знање)

 

 

Трибали (латинизовано од речи triba – род) Пагани (латинизовано од речи pag – род) Паганин – безбожник али и многобожац

 

Азичники

(који верују у АзБуку – преноснику тајног знања вере рода/родоВеда)

Язычники (крестьяне) – на руском језику носиоци прехришћанског знања које се одржало на селу: сељаци  у српском

Пагани (латинизовано од речи pag – род)

поган – (нечовек)

Паганини виртуоз на виолини која садржи два S односно четири «С»

Пиша (форма сексуалног образовања о васкрсу предака рађањем деце ејакулаицијом) Пиза (Трг чудеса са родоВерним култом) са скулптуром «анђелчића» Пиза са кривим торњем у Пизи (на руском: падајућа кула иако је то ДИЗАЈУЋА КУЛА) Криви торањ у Пизи (туристичка бесмислена атракција којој се поклања хиљаде туриста и спашавају Јапанци
Боуки (о/у: Бик, Бог)

«Исконо бје Боуки/Бог»

Слово или логос Логос је бустрофедон од речи ГОЛОС/ГЛАС (Божји) «У почетку беше логос» (нови превод почетка «Јеванђеља по Јовану»)
Коло Соlo/Cvllo Kvlt/kult – KULTura култура
  год (множ. годови)

материјализовано коло на пресеку дрвета – ГОДина дана

God (енглески)

Gott (немачки)

у повратном преводу на српски Бог
  коло – народна игра ХороВед/ХороВод

(на руском језику)

фолкЛор

(народна)Игра

КолоДар

(тајно знање о годишњем циклусу васкрса природе) Коло кретања мајке Земље око Сунца Дарује четири годишња доба и 12 весника (апостола) промена у природи

каленДар calenDe (rimske kalende) календар
 

ВиКоло

 

МиКоло – МиКола (лично име у Украјини)

НиКола

Св. Никола

(заштитник морнара и деце)

Деда Мраз – Santa Klaus/КолоОС (стара ГОДина са поклонима)  и Нова ГОДина

(млада лепа и весела – пуна нада)

ТаркВинија (сада Италија)

(у чијим су гробницама нађене најстарије фреске «византијског»/коло-ВЕНСКОГ стила)

TarkVinijа

 

Tarkvinij Тарквиниј (српски)

Тарквиния (руски)

СерБст (КолоВен) СерБст

 

CerBst

AngAljt

Cerbst
Jekaterina SerBskaja

Јекатерина СерБскаја

Jekaterina (Angalјt Cerbskaja) руска царица Екатерина/Јекатерина

(девојачко Ангаљт Цербскаја)

Зорбст (савр. руск.)

Цербст (савр. српски)

АВина (првобитна/Аз Богиња Вена) АFina

 

АФина (руски) Атина (срп.)
КеВена (кеваВена) KeBela/КеБела Arthemis (Грци дописали на скулптури) Артемис
СпасиБо

СпасиБоже (мог саговорника који чини добро дело)

Хвале Јахве (на хебрејском)

 

Хвалим Јахве

(Јахве – на јеврејском Господ)

Хвала!
допунити Вашим сазнањима и истраживањима      

 

 

 

 

Закључак:

Назив КолоВени је од стране глосатора (правника који су, на маргинама етРуских, или како данас неправилно говоримо у српском језику – етруРских, књига вршили транслитерацију етруских, азбучних текстова на латиницу) измењен на СлоВени или данашњим правописом написано Словени/славяне, па су данашњи СлоВени тако остали без историје до VI века.

 

На словенским универзитетима и школама предаје се и даље немачка колонијална историографија, захваљујући којој, колониалне снаге Запада и у пост-колониалној епохи  добијају дивиденде/корист од тог лажног учења, по којем:

  • уче Србе, да су се они населили на Балкан (термин прихваћен у XIX веку) са Севера у VI веку и да управо због тога треба да уступе територије, наводно, древнијим Илиријцима, и само захваљујући том нетачном и ступидном учењу су протерали/истиснули 200.000 православних Срба са Косова и Метохије о чему цео свет мучи/ћути!
  • уче Русе, да су се они наводно, доселили у VII веку из подручија ПоДунавља  (тог истог Балкана) на садашње просторе Москве, који назив, по том лажном учењу наводно припада далеко старијем народу, који је на том месту живео до досељавања СлоВена, иако је уистину назив Москва идентичан називу СлоВени јер је скраћеница од речи МосКо-Вија, што је такође само скраћеница или идентичност: Божанствена Коло Венија, од које је и настала реч СлоВени.

 

На истоку су логографи (правници, који су мењали редослед слова у речи и тако добијали нови појам који су користили да би добили безнадежни спор) и њихови следбеници изменили назив ВиниК(оло) на ФиниК, тако да и данас постоји у данашњој Турској град ФиниКе, за који се наводи да потиче од речи Феничани, што потврђује да је то била персонална цивилизација (родоВерна цивилизација) и да јој је примаран елеменат било одређивање рода (Вена) односно припадности том роду а не припадност територији ВиниКији/ФениКији.

 

Из истог појма ВиниКоло настала је и реч Фриги, чију је азбуку применом савремене азбуке па и латинице српског односно словеначког изговора лако ишчитавао Антоније Амброзић у књизи «Гордијев чвор језика», коју је у Београду издала издавачка кућа наследника Радивоја Пешића «Пешић и синови», док је власник оргинала под називом «Gordian Knot Unbound» Мичигански универзитет, јер амерички универзитети, за разлику од српских, руских и уопште словенских универзитета,  помно прате најновија научна открића о најстаријој историји, бележе их, па чак и објављују те не робују догмама, иако ће (научне) догме по потребама својих геостратега умешно искористити за више циљеве моћника света, како је то одувек рађено.

 

Римска империја је назив «КолоВени» односно «ВиниКоло» преименовала у Pини/Puни/Puni, те су и водили Пунске ратове из мировозреченских односно идеолошких а не само територијалних разлога, са циљем да:

ü  пре свега потисну  АзБуку а тек онда

ü  да потисну саме КолоВене/СлоВене,

ü   јер су оне које нису протерали или побили асимиловали на основу принципа «Сви грађани Рима су Римљани» иако су многи КолоВени/СлоВени до дана данашњег остали свесни макар свог етРуског порекла.

 

На овој IV међународној конференцији «На изворишту руске државности/У истоков российской государствености» овде у Калуги, ја сам демонстрирао:

                   Мезенска уметносттраг мировозрења                          

                          као да су пренети са главе КеБеле                          

m20I)     скулптуру КеБеле, на којој Грци нису ништа мењали осим што су на постољу написали свој назив Артемида, иако се из ВЕНЦА Кола који стоји на глави наше праМајке види јасно како настају сви АРХИТЕКТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,

II)    праву виолину, коју је виолинар Јосип Де Ширак, чији су преци, због неговања прехришћанског знања и мировозрења, морали да побегну из Француске у XVIII веку на Балкан. Он је преко познате српске пијанисткиње Данице Павловић и светски познате виолинисткиње Татјане Олујић сазнао за моја открића о сакралном значењу виолине и поверио ми да поклоним ову виолину у Русији ономе који ће својим музицирањем, талентом у било којој области моћи да прошири ова знања. У мом реферату на истој прошлогодишњој конференцији који је објављен у Зборнику изнео сам доказе да је «Тајна Амати» истинска научна одгонетка руске државности и такозваног спора «О норманоској теорији» јер је руска државност имала:

  1. персонални, односно родоВерни период, који научници (који воде расправу да ли су сами Руси организовали сопствену државу или су то учинила три нормана, који су, према мојим открићима такође били некад КолоВени јер је из назива  Веди прочитано грешком SVedi/SВеды, а одатле ŠВеди, односно ШВеђани),
  2. и територијални, савремени период, који одговара римском и Западном појимању државе, код којег је елеменат територије битан за одређење суверености а тиме и државности.

схема храма Василија Блаженного

најлепше Коло и духовни капител

 

Римска империја се трансформисала у клерикално-персоналну армију Ватикана јер су проценили да је лакше ширити прозелитизам освајањем душа него формирати (окупационе) логоре, који ће бранити територију Римске империје, јер једном освојена и покатоличена душа у свим наредним генерацијама хиљаду година брани територију Римске духовне империје без икаквих војних логора јер сама постаје део окупационог логора, тиме што прихвата изврнуте термине, системе појмова, систем вредности и догми.

 

Венетија односно Венезија или Венеција супротстављала се том демонском подухвату али је после Папских ратова поражена па су Венети/КолоВени своја сакрална знања претворили:

 

  1. у петокуполни крстообразни храм Св. Марка односно у
  2. виолину, направљену по дуалном принципу Кола као коло узајамног кретања

ü  Женског прапочетка (горње плоче, која се прави од «женског», меког дрвета, које пропушта звук кроз симболе КолоВрата у облику S и , који укрштени дају Коло или теофанију вечног Васкрса у облику Двоглавог орла, што је и доказ како је настао појам SVedi/SВеды, а одатле ŠВеди, односно ШВеђани, који знају да им је постојбина ВИНландија, што је била 45 паралела северне ширине Земље, чији је центар била Винча) и

ü  Мушког прапочетка (доње плоче која одбија звук и направља га ка врху и пужу, Волути која ствара виолење, односно Коло, круг)

 

Само зато што је девојачко презиме царице руске Јекатерине Велике у руској научној и политичкој литератури било незнатно измењено са Сербскаја на Цербскаја а у савременом језику град СерБст на Зорбст руски научници и политичари:

ü  нису могли да схвате зашто је ова, наводно Немица, тако волела Русију да је обнављала руске земље неколико стотина квадратних километара дневно,

ü  нису хтели после Другог светског рата да прихвате молбу њене сабраће  Лужичких Срба да их спасу тиме што би обезбедили аутономију овог српског народа, услед чега је од 500.000 Лужичких Срба (колико из је било после завршетка Другог светског рата) данас остало свега 50.000, који немају никакву подршку српске државе која се зове Република Србија, што се мора изменити и не сме бити орјентир за однос према положају «Срба у окружењу», јер Запад по правилу Римске територијалне империје шири своју територију и тражи не мешање у унутрашња питања новооснованих «суверених територијалних држава»!

 

Тако је раздробљаван у времену и територијалном пространству КОНТИНУИТЕТ културе и права, који се ипак одржао уступајући повремено и простор и време новим пројекцијама старих назива а тиме и новим пројекцијама најстарије историје. Управо захваљујући том сталном процесу искривљавања термина а затим и представама о њима до недавног времена није било познато шта значи реч СлоВени, те СлоВени нису имали историју до VI века. Сада када је на 756 страница у књизи «КолоВени (СлоВени) и континуитет културе и права» објављено на стотине доказа о томе да су СлоВени себи називали КолоВени односно РасСени, то је започет процес за окончање рата појмовима који је пре свега, али не и једино, био усмерен против СлоВена, њихово покоравање, асимиловање и стварање нових народа и нација, без историје јер је она била исконо колоВенска односно слоВенска.

 

У совјетско време је «теорија пасионираности/надахнућа народа у стварању», Љва Гумиљова (која је објашњавала тај максимум као пут ка слабљењу његових кохезионих сила укључујући и наводно последњу фазу – нестанак народа), била неопходна неким круговима, који су Љва Гумиљова примали на највишем дипломатском нивоу (иако су његовог оца Николаја Гумиљова, генијално талентованог песника, стрељали), да би доказали да је руски народ, као један од најстаријих, доживео свој максимум и да је природно да на његово место ступи надНација – совјетски грађанин. Али слава Господу, не би како је речено од те «шајке хипнотизера» већ како је суђено Божијом вољом и руски народ преживе још једног џелата, од којих су многи стварали целе теорије и системе да би изменили и уништили свету слоВенску реч РасСија (род Првобитни Сија).

 

У Совјетском савезу је оправдано негован култ ПОБЕДЕ над нацистичким злочиначким системом који је у Другом светском рату страшном војном силом уништио 20.000.000 (двадесет милиона) Руса и других народа да би затро дух руске цивилизације и проширио територију Запада на простор Русије, која је као персонална цивилизације толеранције различитости, очувала на огромном простору преко 180 (сто осамдесет) народа и народности, који су је здушно бранили и одбранили.

 

Али мора се имати у виду да код многих народа и култ ПОРАЗА имао кохезиону моћ. Најбољи пример су Јевреји који негују култ ПОРАЗА када се цео један град само спалио и жртвовао не желећи да падне у руке римских хорди, јер је тај дух самосвести очувао јединство Јевреја кроз хиљаде година страдалништва. И Срби негују култ Косовске битке када је цела армија Кнеза Лазара Српског пала штитећи светле идеале слободе и хришћанства, због чега је признат за свеца и од Српске и од Руске православних цркава, што је и данас средство очувања српског народа чак и када су га светски моћнићи и терористи прогнали са тих Светих српских простора.

 

Даће Бог да се порази не понове али исто тако да руски универзитети и школе, српски универзитети и школе и сви други словенски универзитети и школе неће скривати овај хиљадугодишњи пораз и неприметни РАТ ПОЈМОВИМА, који се води против српског и руског народа и слоВенског етноса.

 

Даће Бог да и сви други народи увиде страхоте тог Рата појмовима те да га обележе и заврше РАЗУМЕВАЊЕМ, без обзира из којих су побуда новостворени појмови настали, па и без потребе да се ти појмови мењају али са обавезом да се њихов првобитни смисао зна.

 

Ако схватимо страхоте и димензије наших пораза у Рату помовима, то ће водити освешћењу и Божанском спасењу и бити дух зближавања међу СлоВенима а онда и међу другим народима који су некада били део наше целине – рода првобитног.

Божидар Митровић, доктор правних наука

119313 Москва, Ленински проспект, д. 93, корп. 2, кв. 145

Тел. 007929 9 32 23 72 или +7495 502 39 29,

у Београду +381 64 353 88 49

 

 

Прилог 2 уз реферат Божидара Митровића РАТ ПОЈМОВИМА

 

О старости Калужске шуме

анегдота с поуком у вези с променама назива Београда и Москве

и одређивања старости ових градова

 

Промене назива слоВенских/колоВенских народа, градова и појмова су огромна трагедија у оквиру Рата појмовима. Да  то није трагедија, начин на који су промењени називи градова ВенГрад/БелГрад у БеоГрад и МосКоВија у МосКВ-а били би просто смешни. Али ми се против ових фалсификата слоВенске/колоВенске/руске историје морамо борити и хумором. Овде наводим анегдоту коју сам изговорио на научној конференцији «Ка изворишту Руске државности» (која је  заиста одржана у Калуги и градићу Мешћерск 27. и 28. маја 2010. године)

 

«У граду Калуги (Русија) 2010. године, на међународној научној конференцији посвећеној историји калужске шуме, сви присустни историчари су се сложили да је у тој шуми очувано  дрвеће које је старо и  по 250 и 300 година.

 

Изненада, на крају конференције,  плавуша са америчког универзитета је поставила научницима питање: «Ако су калужска стабла  стара 250 и 300 година, колико година је стара Калужска шума».

 

Историчар из Москве, представљајући се као велики руски патриот  одговорио је: «Иако постоје стабла стара  свега 250 година калужска шума је несумњиво стара 300 година!» Одговор је прецизирао и српски историчар, трудећи се да искаже суштинску објективност, али и поштовање према колегама: «Калужска шума је несумњиво стара 250 година, али ја допуштам да је стара и 300 година, како тврде неки руски научници».

 

Смисао ове шале објаснио сам даље са пуно озбиљности следећим речима:

«Ако сматрате да сам сувише грубо ставио у један ниво московске и српске историчаре са америчком плавушом, морамо погледати како московски и српски историчари одређују старост Москве и Београда:

 

Московски историчари славе 1147. годину као дан (рођења) града Москве, пошто се реч Москва први пут помиње у «Ипатјевском летопису/летоОписању»: «В лето 6655 (1147). Иде Гюрги воевать Новгорочкой волости, и пришед взя Новый Торг и Мьсту всю взя; а ко Святославу присла Юрьи, повеле ему Смоленьскую волость воевати; и шед Святослав и взя люди Голядь, верх Поротве, и так ополонишася дружина Святославля. И прислав Гюрги и рече: «Приди ко мне, брате, в Москову» («Зборник научних текстова о историји СССР», том I, Состављен од В. Лебедева и др.) При томе неки московски историчари тврде чак, да реч Москва потиче од народа, који је наводно живео на том месту до доласка Словена.

 

«Српски» историчари славе као дан (рођења) града Београда 878. годину, када се први пут помиње назив Београд у писму папе римског Јована Осмог бугарском кнезу Борису Првом.

 

То је апсолутно идентично одговору који су у анегдоти дали московски и српски «историчари» о старости Калужске шуме.

 

Али древност очуваног стабла у шуми није древност шуме. Древност артефакта није идентична древности људи који су тај предмет направили, а тим пре то није древност културе и цивилизације која је узгајила човека који је направио конкретан артефакт (предмет људског рада).

Московски «историчари» морају имати у виду, да је реч Москва:

ü чисто руска, колоВенска/слоВенска реч, пошто су се СлоВени у древна времена називали КолоВени, јер је Коло било њихова представа о кретању мајке Земље око свог чеда  Сунца (које она рађа свако јутро, односно у време зимске краткодневице) а које (Коло)дари, поклања четири годишња доба и венац од 12 апостола/месеци (каленДар) на Земљи, који се материјализује на пресеку дрвета у облику годова (у једнини се каже ГОД, како руси и данас називају годину дана) после које открића су могли да пређу са номадског на седелачки облик живота, због чега су почели да граде куће од дрвета а градове у облику круга/кола,

ü у средњем веку била скраћеница у форми МосКоВ-ия од речи Божанска КолоВенија,

ü врх зидина Кремља у форми М не значи слово М већ означава сакрални знак слово Боуки (рогови Бика/бакизам), што се очувало на Криту одакле су архитекти из Венеције пренели од својих критских сРОДника сРОДницима (од  времена најстарије цивилизације Винче, поред Београда) у МосКоВији.

 

Српски историчари треба да имају у виду да:

ü реч Белград/Београд потиче од русске/слоВенске речи ВенГрад/ВелГрад/БелГрад, пошто су слова В и Б били лигатура чак и на Првом торањском часовнику, који је изградио мајстор Лазар Хилендарац у Москви 1404. године (којег слове или Лазар Српски или Лазар Хилендарац/КолоДарац)  на којем је часоВ(е)нику, на положају цифре 1, стајала лигатура В/Б, пошто је Бог за СлоВене био Один/један и (Свето)Вид са четири главе, које су гледале на све четири стране света (одакле бетацизам),

ü је реч СингиДун(ум)/БелГрад латинизована варијанта имена КолоДон (КолоДар) пошто већина научника спотврђује да «келтска» реч синги означава круг, што је идентично са ВенГрад (град Вена/СлоВена/КолоВена), пошто венец и јесте (о)кругли.

 

Од тада се каже «Москва и Београд су стари као Калужска шума», што значи за неког  250, за неког 300 година, за неког 850, за неког 1130, а за све СлоВене Москва и Београд су, као одвојена насеља једне целине, стари колико и Лепенски Вир 8000 година п.н.е., када је зачета култура и настала сама реч култура из речи култ – Коло јер су управо ти градови симболи континуитета колоВенске/слоВенске културе.

 

Два аргумента у одбрану Ватикана

Сви путеви највеће крађе у историји човечанства (крађе историје СлоВена до VI века) воде у Рим и Ватикан.

Ради објективности износим и два аргумента у одбрану Ватикана

Први аргумент:

Иако су Римска Империја и њен клерикални продужетак (Ватикан) главни учесници у крађи историје СлоВена до VI века, неспорно је да је Ватикан слао словенске емисаре, католичке вероисповести, у православне српске просторе, код виђенијих Срба, па и Његоша, како би подстакли Србе на побуну против Турака ради обнове  своје древне државе. Ти емисари Ватикана су предлагали обнову – ХолМије! ХолМија је реч повратница од речи КолоВенија. Наиме и данас се на италијанском за Холм каже Collina, што је скраћена форма од КолоВенија као и БосНија и МосКоВија/МосКВа. Тако се КолоВенија у речи повратници претворила у Холмију, која је и реализована као ЈугоСлаВија. У свом истинском маниру незнатних промена Ватикан је преко назива ХолМија/КолоВенија био близу истинског назива слоВенске цивилизације, која се очигледно звала КолоВенија.

Други аргумент – о нашем незнању њихових правила писања:

Многи називи настали су јер грчки односно латински/ромејски стручњаци (правници, филолози, философи и други) нису знали азбучне знаке тројанског, лидијског, ликијског, етруског и других периода. Али исто тако је могуће да су неки називи или оцене настале због тога што СлоВени нису знали правила писања и изговарања (сопствених назива) на новоЈезицима.

 

За енглески није спорно да је то данас велик, признат језик у међународној комуникацији. Али чак ни Енглези не споре да је тај језик настао у последњих петсто година.

 

Када сам се (налазећи се на стручном усавршавању у Москви) негде 1991. године запутио у Лондон, са врло скромним знањем енглеског језика и још скромнијим знањем његовог правоПиса, у мом купеу, у возу из Москве, случајно или не, нашла се једна девојка изузетне лепоте. Да јој се удварам није ме спречавала сумња да је можда агент специјалних служби већ бојазан да бих скромних пар хиљада фунти (које сам понео да бих провео у Енглеској два месеца ради учења енглеског језика), могао потрошити на ту авантуру већ првих недељу дана у Лондону. Тако смо постали само добри другови.

 

Када смо ступили на енглеско тло, полицајац на граници је погледао анкету коју сам лично попунио. Збунила га је моја професија. Када сам му поновио усмено на енглеском да сам правник (lawyer) полицајац је почео да се смеје. Како никако нисам успевао да зауставим његов смех, нити да му објасним шта је моја професија умешала се моја другарица из воза. Замолио сам је на руском да објасни да сам правник. Испоставило се да сам у рубрици професија грешком уместо lawyer/правник био уписао lover/љубавник. То је могао бити разлог да ме не пусте на територију Енглеске, али очигледно ни полицајацу нисам био ни налик на професионалног љубавника, па ме је слободно пустио у Уједињено Краљевство. Овом анегдотом желим да покажем како смо и сами, незнањем, могли допринети искривљавању својих имена и губитку наше историје.

 

Али и поред ове шале у корист одбране Ватикана, даља истраживања могу показати да је злочин Ватикана у крађи историје СлоВена, у стварању нових језика и стварању нових народа, далеко већи него што ова кратка анализа показује. Али је време да се тај допринос злочину истражи јер ће свако одлагање повећавати злочин, због чега ће и казна бити већа, а свако онај ко спречава такво истраживање саучесник је у злочину, и у верском и у световном смислу.

 

Овај чланак ће на основу обимне библиографије (коју су на руском, српском, енглеском и другим језицима припремили српски научници који се боре против окупаторске историографије и историје као догме, утврђене после колонијалних освајања великих сила Запада) бити проширен и темељ обимних студијских мултидисциплинарних и мултимедијалних истраживања.

 

Детаљније www.bozidar.ru

БОЖИДАР МИТРОВИЋ- портрет

Божидар Митровић, доктор правних наука

119313 Москва, Ленински проспект, д. 93, корп. 2, кв. 145

Тел. 007929 9 32 23 72 или +7495 502 39 29,

у Београду +381 64 353 88 49

 

 


[1] овај бустрофедон је открила Љубица Наранчић, лекторишући у књизи «КолоВени (СлоВени) и континуитет културе и права» моју расправу о првобитном смислу «речи» у наведеној реченици «Јеванђеља по Јовану»

[2] М. Будимир: «Грци и Пеласти», Српска академија наука, Оделење литературе и језика, Београд, 1950., Посебна издања – књига CLXVII,  књига 2, стр. 43,

—————————————

ФБР обрада М. Новаковић (напомена: неке илустрације су изостављене због техничких лимита сајта)