АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

НАШ САРАДНИК КОМЕНТАРИШЕ: ДА ЛИ ЈЕ МОСТ НА АДИ У ФУНКЦИЈИ ТАЈНОГ ВОЈНОГ ПРОГРАМА !?


.

ФБР сарадник Г.П. (име, презиме и контакт подаци познати редакцији)
о могућој употреби моста на Ади у војне сврхе:

„… То значи, зависно од снаге да може да зрачи ~од енергију~ на неколико стотина до пар хиљада километара. Уколико није под напоном (уколико се одобри, лако се испита), то је онда пријемна ВЛФ антена. У оба случаја, вероватно се користе као део неког војног (нама непознатог) програма, највероватније за комуникацију, али и могуће за неке нежељене ствари…“

харп6 

Неконвeнционални системи који могу да утичу на психу човека

 

Последњи период у српском медијском простору обележен је шпекулацијама о могућим аспектима употребе антенског система „AWESOME[1] Stanford“ у с. Бељина код Барајева. Најчешће се наведени антенски систем доводи у везу са системом HAARP на Аљасци, са којим наводно утиче на променеу климатских услова, што поређењем карактеристика оба система, не одговара чињеницама.

1) Разлике између антенских система HAARP на Аљасци и AWESOME код Барајева

Систем HAARP (слика 1) је активан радио-предајни систем, јер емитује електромагнетни сигнал високе фреквенције (ВФ) велике снаге (3,6 MW[2]). Систем има могућност да се сигнал ВФ модулише (генерише) у сигнал врло ниских (ВНФ), ултра ниских (УНФ), супер ниских (СНФ) и екстремно ниских фреквенција (ЕНФ), које употребом јоносфере као преносног медијума, могу да досегну сваки део Земље и њеног омотача са прецизношћу од једног километра.[3] Сигналом ВНФ, УНФ, СНФ и ЕНФ, званично, могуће је одржавање веза копно-подморница на великим дубинама, томографија земље (дубинско испитивање простора испод копннених и водених површина на великим дубинама), праћење јоносфере и активности ваздухоплова и бродова (радар) на удаљеностима од више хиљада километара. Међутим, према непотврђеним подацима, тај систем може да утиче на измену климе и активности ЦНС човека, као и сеизмичке активности.

Антенски систем „AWESOME“ у с. Бељина је пасиван, односно, врши само пријем сигнала врло ниских фреквенција (ВНФ),[4] и разликује се по изгледу и намени у односу на HAARP (слика 2). Према непровереним подацима, станица је постављена почетком 2008. године и процењује се да је још увек у функцији. На основу података са сајта Универзитета, станица је намењена за очитавање података о стању у јоносфери (региструје соларне активности Земљиних омотача на великим висинама) изнад територије Србије, које доставља у централу истраживачког бироа Станфорд универзитета.[5] Међутим, објављени радови AWESOME експерата указују да се Универзитет бави и праћењем јоносферских активности у опсегу екстремно и ултра ниских фреквенција (ЕНФ, УНФ), што није приказано на његовом сајту. У том смислу, не искључује се могућност да станица у с. Бељина располаже и антеном за пријем ЕНФ/УНФ сигнала.

На основу наведеног, пасивни AWESOME систем у с. Бељина не може да утиче на регионалну и локалну климу. Тај систем, поред званичне намене, може да врши само пријем сигнала система HAARP ради контроле нивоа пријема његовог сигнала и евентуалне корекције.

2) Регистровање активности енергетског поља човека са дистанце

Станфорд Универзитет је у другој половини прошлог века био укључен у експерименте утицаја на психу и промену стања свести човека излагањем зрачењу управо на СНФ и ЕНФ фреквенцијама. Експерименти су рађени за потребе CIA[6] и националне агенције за бебедност (NSA), а базирани су на научном доказу да човек поседује енергетско поље које емитује електромагнетне таласе. При томе, емитовани таласи садрже информације које потичу од рецептора за говор, слух и вид.[7] Због особине да поседују велику таласну дужину (један до 10.000 км), ти таласи се могу регистровати са велике удаљености.

Према западним медијима, NSA је у бази Форт Мид (држава Мериленд, САД) последњих деценија развила прислушне капацитете (SIGINT) који, између осталог, омогућавају и успешно праћење (контролу) активности ЦНС и енергетског поља човека са дистанце (RNM[8]). Ради се о систему за бежично праћење обавештајно важних лица, надгледањем аудио-визуелних информација које емитује њихово енергетско поље на ВНФ, УНФ, СНФ и ЕНФ фреквенцијама.[9] Карактеристично за ову методу је да за регистровање сигнала, удаљеност објекта (домет) скоро да не представља проблем захваљујући великој таласној дужини сигнала и развоју пријемне технологије (осетљивост пријемника и антена, развој појачавача сигнала, нови начини модулације и појачање сигнала, итд).

За бољи и квалитетнији пријем са дистанце емитованог сигнала ЦНС, развијена је техника убацивања (уградње) импланта у организам, који појачава емитовани сигнал,[10] као и размештање одговарајућих антена у зони где се налазе објекти праћења, одакле се достављју подаци у централу службе.

С обзиром да врше пријем сигнала у истом опсегу фреквенција, AWESOME системи могу да врше и пријем сигнала на истим фреквенцијама на којима  се одвија и процес RNM. Имајући у виду да су размештени широм Европе (слика 3), укључујући и у Србији код Барајева,[11] не искључује се могућност да су, између осталог, намењени и за праћење активности обавештајно важних лица, домаћих или страних, на територији одређене државе.

У овом процесу значајну улогу има техничка анализа регистрованих сигнала, која с обзиром на количину примљених сигнала препознаје и селектује оне који долазе од система AWESOME и врши њихову анализу на основу карактеристика и садржаја.[12] Сходно томе, обрађују се и надгледају сигнали који носе информацију (запис) који потиче од лица чија се активност прати.

Праћење стања у јоносфери и праћење активности човека са дистанце одвија се пријемом таласа, у највећој мери на истим фреквенцијама. Сходно томе, логично је да је контрола јоносфере за обавештану делатност активност коју систем AWESOME Станфорд Универзитета највероватније реализује за потребе NSA на одређеној територији. У прилог томе говори чињеница скоро у свим државама, па и у Србији, постоје слични пријемни системи за праћење активности у јоносфери, а који су у надлежности државе, и чији су подаци такође јавно доступни. [13]

 

3) Други системи који утичу на психу човека

Осим наведеног, последњих деценија развијени су генератори ЕНФ мале снаге, за утицај на психу људи.[14] Постављају се на локацијама (базама, центрима) у којима су врше политички или војни преговори на високом нивоу. Њихова намена је да у критичним моментима преговора утичу на преговараче од којих се очекује одређена врста компромиса.

С обзиром да су мале снаге и димензија, generatori имају локални утицај (на просторију, део или цео објекат), и емитују сигнал када се циљана лица налазе у њему, нaјчешће када одмарају. Делује тако што врши поремећај рада ЦНС, променом фреквенција (смањење и повећање на претходни ниво), чиме се вештачки смањује (успорава), односно убрзава активност мозга. Таква промена лицу онемогућава да нормално размишља и доноси рационалне одлуке (јавља се главобоља, несаница, општа исцрпељност, раздражљивост, мучнина, повраћање, и сл. појаве).

Наведени поступак се објашњава прецизним довођењем таласа ЦНС човека на природну, резонантну осцилацију Земље, што утиче да се активност ЦНС трансформише из активно у предмедијативно стање.

У ранијем периоду коришћени су генератори ЕНФ за седам  Hz,[15] чиме је било могуће спустити активност мозга са од 13 до 15 Hz на седам до девет Hz. Фреквенција предајника ЕНФ од седам Hz изабрана је јер је пре две деценије толико износила природна осцилација Земље, која се тренутно креће око 13 Hz. На основу тога, та промена у међувремену је условила и израду генератора новије генерације са могућношћу емитовања различитих излазних фреквенција. При томе, постоје и професионални генератори који емитују од једне до три различите излазне фреквенције, чиме је могуће остварити различита расположења (емоције) човека. Осим тога, настоји се да се димензије генератора смање на мање димензије, како би били коришћени од лица током окупљања по различитим основама (током свечаности, пријема или утицаја на демонстранте).

Према непотврђеним подацима, постоји могућност делимичне заштите лица која могу бити изложена таквом зрачењу. У ту сврху користе се неутрализатори зрачења (активни или пасивни, зависно од процене и потребе), која наводно спречавају или знатно умањују утицај емитованих таласа.

————————————–

 

[1] Антенски систем за праћење стања у јоносфери постоји и код Гроцке. У надлежности је Републичког Геомагнетског завода Србије, а податке доставља светској организацији за контролу соларних активности.

[1] Последње развијени „ELF Generator“ је производ америчке компаније у Охају, димензије 50х50х30 цм, снаге 88W, при чему може да произведе фреквенције у опсегу од један до 100 Hz.

[1] Ова фреквенција је изабрана јер је пре 20 година природна осцилација Земље износила седам Hz, а тренутно износи око 13 Hz.

 

                                                                                                                                                Прилог

 

 

харп1

Слика 1: ВФ антене система HAARP

харп2

Слика 2: вероватан изглед ВНФ антене код Бељине, са пријемним пољима за правце север-југ и исток-запад

харп4

Слика 3: Размештај антенских система AWESOME у Европи

 ——————————————

Мост на Ади

харп5

 

1. Иако лаик за ову тему, али и некадашњи радио аматер, чињенично могу да кажем да мост на Ади подсећа на џиновску Делта ВЛФ антену, која се у дужини од око 1,1 км скоро у потпуности поклапа са правцем Север-Југ, преко р. Саве. Сајле које са обе стране држе пилон подсећају на више ВЛФ антена, а свака од њих, како се смањују, односно повећавају, одговарала би одређеном ВЛФ подопсегу. Питање је да ли су сајле под напоном, јер се не види (завршеци улазе у бетон).  Поред тога, целом дужином моста протеже се “светлосни“ кабал (колико год да је светлосни, он зрачи, само је непознаница којом снагом, а може да буде повећа). Та дужина одговарала би хоризонтално постављеном диполу који би у складу са коефицијентом скраћивања могао да покрива УВФ/ЕЛФ фреквентни опсег.харп6

 

2. Уколико би се испоставило, назовимо их условно вертикалне – делта антене са пилона, дакле да су под напоном, то би била једна огромна примопредајна ВЛФ антена То значи, зависно од снаге да може да зрачи од енергију на неколико стотина до пар хиљада километара. Уколико није под напоном (уколико се одобри, лако се испита), то је онда пријемна ВЛФ антена. У оба случаја, вероватно се користе као део неког војног (нама непознатог) програма, највероватније за комуникацију, али и могуће за неке нежељене ствари (подсећања ради, систем ХААРП са Аљаске ради у опсезима ВЛФ//УВФ/ЕЛФ.  Хоризонтални кабал – дипол је свакако активан (под напоном је), тако да свакако може условно да представља примопредајну антену, која би покривала опсеге УВФ/ЕЛФ.

 

3. Да би обе антене имале одговарајућу  предајну снагу, неопходни су и јаки генератори, како би сигнал могао да буде пренет на веће даљине (вероватно да би се у простору испод моста могло наћи места за такве „стварчице“).

У сваком случају, потребно је испитати статус, назовимо их антена са моста на Ади.Не би било немогуће да, с обзиром да постоји још неколико моста сличне конструкције (у Подгорици је нешто мањи али са правцем Запад-Исток), да су део мреже активних или пасивних  антена неког војног програма, поготову ако их има и у др. земљама Европе и Азије, чиме би на одређеној географској ширини представљали прстен антена непознатог војног програма (иза програма вероватно стоји неко ко стоји иза изградње мостова, мада не мора увек да значи).    харп5

 4. Коначно, раније објављиване слике антена код Бељине (Барајева) нису из система ХААРП, јер подсећају на мање, пријемне ВЛФ антене. Али, највероватније да могу да примају сигнале са ХААРП позиције.

ХААРП систем је један једини, постоји слични системи у другим земљама, али исто тако ефикасни и који раде у истим опсезима (врло битно јер покривају опсег рада ЦНС (централног нервног система) човека. Један од таквих је недавно дорађени систем ЕИСЦАТ у Норвеској, који (номинално) сарађује са науцницима са Универзитета Станфорд, који уз морнарицу и ратно ваздухопловство САД, стоји иза пројекта ХААРП.

Дакле, иако је ЕУ 1999 осудила употребу ХААРП система, европски научници сарађуу са америчким на овим системима.

 

5. Слична сарадња је и по питању последње афере Сноуден. Парламент ЕУ је деведесетих осудио САД због употребе система ЕСХЕЛОН, којим је глобално вршено прислушкивање електронских комуникација, укључујући и европске. Након последње афере прислушкивања интернет саобраћаја ЕУ од стране америчке НСА, Европа је такође осудила савезника Америку за такве активности. Међутим, према западним медијима, Немачка није одмах, и нарочито није оштро реаговала на таква сазнања јер се испоставило да су  и Немци учествовали у том пројекту. Поштено!

 

Ето, мало ако сам шта помогао, поздрав.Г.П.

 ******************

 

ПРАВАЦ ПРОТЕЗАЊА МОСТА НА АДИ

мапа

 *****************************

 [1] Atmospheric Weather Electromagnetic System for Observation, Modeling, and Education AWESOME.

[2] Када се додају сва појачања и одузму сви губици тај сигнал може да достигне ефективну снагу од око 4 GW.

[3] Фреквентни опсег ЕНФ, СНФ, УНФ и ВНФ обухвата фреквенције од три Hz до 30 kHz. чија је основна карактеристика да без већих губитака, скоро тренутно могу да пролазе кроз копнену и водену површину на већим дубинама. У наведеним опсезима региструју се активности централног нервног система (ЦНС) и енергетског поља (ауре) човека.

[4] Фреквенције се крећу у опсегу од три kHz до 30 kHz. Тај опсег је намењен делимично за везу копно-брод-подморница (на дубинама до 40 м), радио фарове, пренос аудио (амплитудно модулисаних) сигнала на даљинама до пар хиљада километара. У том опсегу се региструју и аудио сигнали изазвани активношћу небеских тела, попут Земље.

[5] Очитавања са ове станице  су отпочела  јуна 2008. године.

[6] На сајту CNN је крајем марта објавио да је CIA званично признала да је средином прошлог века изводила психолошке и парапсихолошке експерименте на људима. Експерименти су се одвијали под називом „МК ултра“ и „Артичока“ пројекти.

[7] Током мисаоног процеса човека врше се хемијски процеси током којих мозак и остали рецептори ослобађају енергију која се концентрише око главе у виду јонизованог облака. Та јонизована средина има велику таласну дужину и малу фреквенцију (тзв. стојећи таласи), а према карактеристикама одговара јонизованој средини у јоносфери. Због тога их називају највећим меморијама у микро и макрокосмосу, при чему су у сталној интеракцији јер их повезује етер. Етер је скоро невидљива, неутрална и високо проводна средина, која електромагнетне таласе велеике снаге може да пренесе и брзинама до 1,5 пута брже од брзине светлости  (др Дејан Раковић, Медицински и Електротехнички факултет, 1996 – 2000.г. , Београд).

[8] Remote Neural MonitoringRNM.

[9] Научници са Беркли и Универзитета Јута у САД, као и са јапанског Универзитета од 2011. г. користе уређаје за испомоћ глувонемима, којим се преко сензора на глави очитавају мисли (информације) човека, претварају у звучни запис, а затим у симболе (текст) који се директно исписују на монитор рачунара.

[10] Раније су импланти морали да поседују сегмент за напајање, због чега су били већих димензија и век употребе био им је ограничен. Од 2011. г. користе се импланти које напаја електрични потенцијал у организму човека, чиме је постигнут неограничен век употребе и микронска димензија, која омогућује несметано убацивање   у организам обичним убодом игле (нпр. при вађењу крви), а да домаћин није ни упознат да му је имплант убризган.

[11] Антенски системи нису постављени у Русији, на основу незваничног споразума да САД и Русија не размештају сличне системе ван својих зона одговорности.

[12] У наведеним фреквентним опсезима ради више врста уређаја чији сигнали имају сличне карактеристике, те се врши њихово поређење на основу разлика појединих параметара, на основу чега се утврђује њихова припадност.

[13] Антенски систем за праћење стања у јоносфери постоји и код Гроцке. У надлежности је Републичког Геомагнетског завода Србије, а податке доставља светској организацији за контролу соларних активности.

[14] Последње развијени „ELF Generator“ је производ америчке компаније у Охају, димензије 50х50х30 цм, снаге 88 W, при чему може да произведе фреквенције у опсегу од један до 100 Hz.

[15] Ова фреквенција је изабрана јер је пре 20 година природна осцилација Земље износила седам Hz, а тренутно износи око 13 Hz.

3 replies »

 1. Komentar je malo nedorecen i time nejasan.Pod pretpostavkom da ste hteli reci da izgled mosta na Adi ne odgovara izgledu antena HAARP.U tekstu niko i ne zbori da most na Adi predstavlja HAARP antenu.Antene HAARP sistema (180 parova horizontalnih dipola, ukrstenih pod uglom od 90 stepeni)nisu pokretni, vec se promena pravca emitovanja postize izborom nizova antena po vertiali i horizontal koji ce da emituju signal, a moze da se emituje signal i sa svih 180 antenskih stubova.Sledece, antene su ukrsteni dipoli cija se emitovana snaga sumira u efektivnu emitovanu snagu, koja se emituje u opsezima ENF, UNF i VNF. S druge strane, ukoliko zaista emituju energiju, sajle pilona zaista lice na antene u VNF iosegu, dok je horizontalni svetleci kabal (1,1km) koji je nesporno pod naponom, zavisno od snage moze da predstavlja opasnost po okolinu, s obzirom na njegovu duzinu.
  Dakle, malo pozljivog citanja. U svako slucaju potrebno je navode proveriti prostim mesenjem.

  Свиђа ми се

 2. Као лаик /за ову предпоставку – тему/, простим
  упорећивањем изгледа антена са Аљаске /крстатстог облика/, и моста са Аде,где су утеге моста /ппилона/ све у само једној равни /управно на конструкцију моста/ – географскимн правцем СЕВЕР-ЈУГ, ова предпоставка остаје само – ПРЕДПОСТАВКА.
  Ако се томе дода да су утеге пилона фиксне, за разлику од антена
  на Аљасци које су покретне, тј. може им се подешавати правац,
  онда ова предпоставка све више бледи.
  Такође, цела конструкција моста јесте строго постављена географским правцем СЕВЕР-ЈУГ, али ми знамо де се то, ни случајно,
  не поклапа са МАГНЕТНИМ ПРАВЦЕМ СЕВЕР-ЈУГ /који знатно одступа
  од ГЕОГРАФСКОГ ПРАВЦА СЕВЕР-ЈУГ/, а нарочито у овом периоду промене позиција магнетних полова.
  Из неког разлога, копетентни стручњаци – ћуте?!
  Вероватно да ће се јавити са својим стручним мишљењем када све
  то буде јасно и разоткривено, тек да се каже како и они имају
  удела у свему томе.
  А дотле?
  А дотле – „не липши магарче /НАРОДЕ СРБСКИ/ до зелене траве!“

  Драган Славнић

  Свиђа ми се