ДРУШТВО

Подсећамо: СО Звечан одбила незакониту транзицију у уставно-правни поредак „Републике Косово“


СО Звечан одбија незакониту транзицију у уставно-правни поредак „Републике Косово“

среда, 18. септембар 2013. НСПМ
 

Канцеларији за Косово и Метохију

1) Скупштина општине Звечан, на седници од 26.08.2013.г. је закључила:

„Евентуално распуштање Општинске скупштине и прекид мандата одборницима, председнику општине и другим лицима, могући су ако се испуне законом предвиђени услови (видети чл.85 Закона о локалној самоуправи).

2) И поред указивања да услови из чл.85 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) , нису испуњени, Влада Републике Србије, 10.09.2013-г. на основу чл. 85 и чл. 86 поменутог закона, донела је Одлуку о распуштању Скупштине општине Звечан и образовању Привременог органа општине Звечан.

Влада је истог дана донела Решење о именовању преседника и чланова Привременог органа општине Звечан (веза чл. 86 Закона о локал.самоуправи).

3) Одборници Скупштине општине Звечан, спроводећи Закључке са своје седнице од 26.08.2013.г., дана 13,09.2013.г. након разматрања текста Владине Одлуке и Решења, издали су званично саопштење СО-е Звечан о оспоравању Одлуке Владе од 10.09.2013.г. јер нису испуњени законски услови за распуштање Скупштине (веза чл. 85 Зак.о лок.самоуправи), и да се Одлука Владе не спроводи.

Затражено је да се поменута Одлука опозове, или да се донесе Привремена мера од стране Суда за обуставу извршења Владине Одлуке док се не донесе коначна одлука о законитости односно о поништењу исте.

4) Скупштина општине Звечан и 26.08.2013.г. и 13.09.2013.г., је обавестила Канцеларију за КиМ и неке друге институције о својим ставовима и закључцима.

До 16.09.2013.г. Скупштина општине Звечан није примила одговор или други акт у вези донетих закључака.

5) До данашљег дана ни један орган Републике Србије (Народна скупштина, Влада и др. ) нису објавили да ће поступати по ставу 2 и 3 чл. 86 Закона о лок. самоуправи, тј. да ће бити расписани избори за одборнике у општини – у општинама чије су Скупштине распуштене, како би се након спроведених избора конституисале нове Скупштине у складу са законима Републике Србије.

Очекујемо званичну најаву за расписивање локалних избора у нашој општини у складу са законима Републике Србије.

6) Имајући у виду да је председница Републике Косово расписала локалне изборе у Републици Косова за 03.11.2013. г. и да су чланови Привременог органа пријавили своје учешће на локалним изборима у Републици Косово, одборници Скупштине општине Звечан, неће дозволити да се ступањем на дужност Привременог органа образованог Решењем Владе Републике Србије изврши незаконита и неуставна транзиција из уставно – правног поретка Србије у уставио — правни поредак тзв. Републике Косово.

Звечан, 16.09.2013. г.

Председник Скупштине општине Звечан

Момчило Гвоздић

 

 

Zvečan