All

Western backed horror in Syria: Little girl chained by rebels and forced to watch her parents being brutally murdered – Сирија: Девојчица везана за ограду и приморана да гледа како јој побуњеници убијају родитеље!


Сирија: Девојчица везана за ограду и приморана да гледа како јој побуњеници убијају родитеље!

Syria: Little girl chained by rebels and forced to watch her parents being brutally murdered (Western values?)

Сирија: Девојчица везана за ограду и приморана да гледа како јој побуњеници убијају родитеље!

This photo was originally published on Facebook profile that promotes „rebels“ in Syria, with comment: „Al-Qaeda captured Shiite family“. In this comment they bragged how they chained this helpless child for the fence, forcing her to watch how (Western supported) rebels torture and murder her parents. The only reason behind such horrific atrocity were different religious views of this family from the „rebel army“ [even more horrific atrocities are executed against Christian minority in Syria, by so called (Western backed) rebels].
Ова фотографија је оригинално постављена на фејсбук страни која подржава побуњенике у Сирији са коментаром да је Ал Каида заробила шитску породицу. У том коментару они су се хвалили како су везали ово беспомоћно дете за ограду и приморали је да гледа како јој муче а затим и убијају родитеље. Све ово се десило зато што је ова породица има другачије религиозне погледе од армије побуњеника у Сирији.Media outlets that published this photo had highlighted (with irony) – that this crime was perpetrated by so called „Syrian free army“, which is backed financially and armed by the Western powers that intentionally break the international law, under the pretext of „peaceful uprising“ trying to remove from the power „evil“ Syrian president Bashar Al Assad . Медији који су пренели ову фотографију иронично су нагласили да такозвана „ослободилачка сиријска армија“ коју подржавају западне земље и финансирају њихово оружје, што је кршење међународног права, под маском „мирних“ протеста покушава да свргне „злог“ сиријског лидера Башара Ал Асада.

– The expression on the face of this helpless little girl says everything- They conclude…

– Израз лица ове беспомоћне девојчице говори све – закључују они.

We can only come to conclusion that along the bloody civil war in Syria, which has taken until now over 100.000 lives, there is raging another, very real media war. The horrific photos and video clips of mass casualties and wide spread distraction are flooding the internet and media.

Ми можемо само да закључимо да се поред крвавог грађанског рата у Сирији, који је до сада однео преко 100.000 живота, води и прави медијски рат. Гнусне фотографије и видео снимци разарања и жртава у Сирији превалиле су интернет и медије.

Извор (source): Ало

FBR translation- Miodrag Novakovic

1 reply »