Ванредно Стање

Још даље од ЕУ: Нови Закон о раду ће нас вратити два века уназад


Још даље од ЕУ: Нови Закон о раду ће нас вратити два века уназад

Стручњаци говоре о Нацрту закона о раду у условима разједињености и дезоријентисаности синдиката. Имамо најниже зараде и највећу стопу незапослености

26.12.2013.Ј.Ж.СКЕНДЕРИЈА-НОВОСТИ

dru-yakon-o-radu_620x0

НОВИМ Законом о раду Србија ће се вратити два века уназад, када су се радници борили за основна синдикална права и права из радног односа. То је далеко испод стандарда међународног радног, социјалног и права грађана гарантованим међународним документима. Као држава са њим ћемо драстично заостајати и за праксом најразвијенијих земаља света, посебно најстаријих чланица Европске уније, док у односу на земље у окружењу, радници Србије добијају убедљиво најлибералније, антираднички усмерено законодавство.

Овако Нацрт новог закона о раду оцењује др Нада Г. Новаковић, научни сарадник у Институту друштвених наука у Београду. Она наглашава да са њим нестају основни елементи достојанственог рада као што су право на радни однос, зараду од које се може живети, здравствену и социјалну заштиту и социјално преговарање.

– Нема уопште посебних судова за радне спорове, ни трага од било какве партиципације запослених, која је присутна у Немачкој, Француској и Холандији – каже др Новаковић. – До апсурда је изиграна, а сада озакоњена, обавеза послодавца да исплаћује зараде. У ЕУ се за то он кривично гони. Нови закон све прашта капиталистима, лажно се правдајући „сувишним процедурама“. Најважнији су профит и интереси домаћег и страног капитала, које држава штити максимално.

Наша саговорница наводи да у односу на земље у окружењу, Србија има најслабије, разједињене синдикате, најниже зараде, највећу стопу незапослености и најмоћније послодавце. Нови закон о раду, према њеном мишљењу се само пропагандно и идеолошки правда тезом о расту запослености и економском напретку.

 

“ОДРЕЂЕНО“ ДО ДВЕ ГОДИНЕ

ПРЕМА речима др Јелене Жарковић Ракић постоје спорења чланова радне групе за измену закона и односи се на трајање уговора на одређено време. – Савет страних инвеститора још од 2010. заговарао је да се оваква врста уговора продужи са садашњих 12 месеци на 3 године, а убрзо се и Удружење послодаваца придружило – каже наша саговорница. – С друге стране, синдикати се противе било каквом продужењу и чини се да ће у погледу трајања уговора бити усвојено решење да уговор на одређено време може да траје најдуже две године.

– Нема те законске нити стварне силе која ће повећати запосленост, кад постоји резервна армија рада од милион незапослених, а правна држава је у повоју – наглашава др Новаковић. – Синдикалне примедбе су у највећој мери тачне. Бунт синдиката је оправдан, али нажалост слаб, парцијалан и више симболичан. Они касне у свом отпору, без великог су угледа, разједињени и завађени и немају шансе да спрече улазак Нацрта закона у скупштинску процедуру.

С друге стране, др Јелена Жарковић Ракић, доцент Економског факултета у Београду у анализи Закона о раду закључује да „регулатива тржишта рада у Србији није посебно ригидна у поређењу са другим земљама у региону југоисточне Европе или у земљама ОЕЦД-а.“

– Иако Закон прописује да једна особа може радити на одређено време код истог послодавца најдуже једну годину, та одредба се масовно игнорише, углавном без икаквих санкција за послодавце – каже др Јелена Жарковић Ракић.

Према њеном мишљењу, добра ставка новог предлога су отпремнине, које ће се исплаћивати на основу стажа само код последњег послодавца. Синдикати, међутим, сматрају да ће ова измена довести до лакшег отпуштања радника.

– На садашњи начин формулисане отпремнине не само да смањују понуду рада, већ смањују и тражњу за радом имајући у виду да послодавци желе да избегну високе трошкове раскидања радног односа радника са дужим искуством. Ова одредба је досад представљала једну од стандардних мета критике Савета страних инвеститора, који с правом истиче, да она подстиче потенцијалну дискриминацију запошљавања старијих особа.

СВИ ПЕРУ РУКЕ

МИНИСТАР привреде Саша Радуловић изјавио је да разуме синдикалне вође, али да је неодговорно „прање руку од закона који су сами писали“.

– Нема гаранције за то, али у свим земљама у којима је радно законодавство промењено на неки нормалан ниво, последице су привредни раст, запошљавање, мањи ризик од запошљавања и раст стандарда – тврди министар.

И закони о стечају и приватизацији кључни су, како би у 2014. могао да се заврши процес реструктурирања предузећа.

ШТРАЈК

НОВИ Закон о штрајку најгори је у региону, сматра др Нада Новаковић, и изразито је антицивилизацијски, антисиндикални и антираднички. Његово усвајање пролази у „сенци“ расправе о закону о раду. Понуђена решења у оба закона су комплементарна и на штету су већине најамне радне снаге у Србији.