ДЕШАВА СЕ...

ВАЖНО – СРБИ У РАСЕЈАЊУ: Пријавите се за гласање до 22. фебруара!


ВАЖНО – СРБИ У РАСЕЈАЊУ: Пријавите се за гласање до 22. фебруара!

Амбасада Републике Србије у Аустрији, али и широм света добиле су коначно обавештења поводом предстојећих избора у Србији. Обавештење је послало Министарство правде и државне управе Републике Србије.

06.02.2014. ВЕСТИ

Србима у расејању је остало још 16 дана за пријаву за ванредне изборе

Србима у расејању је остало још 16 дана за пријаву за ванредне изборе

„Молимо грађане Србије који желе да гласају у иностранству да своје податке лично доставе до 22. фебруара 2014. дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у свету. Обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да преко ДКП-а, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка поднесу захтев да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству“, наводи се у саопштењу.

 • Провера и преко интернета

  Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде: http://www.mpravde.gov.rs/electoralroll.php, уношењем свог јединственог матичног броја (ЈМБГ).

Захтев за упис у јединствени бирачки списак обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи. Након доношења решења о томе да ће гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се уписује у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

„У случају да грађанин није уписан, мора се спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за то, истовремено са захтевом за гласањем у иностранству, бирач подноси ДКП, које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља“, појашњава Министарство правде и државне управе.

Такође, обавештавају се бирачи који имају боравиште у иностранству да могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту њиховог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у јединствени бирачки списак.

1 reply »

 1. Конзулат у Торонто…

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ПОДАТАКА
  О ТОМЕ ДА ЋЕ БИРАЧИ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ.

  Председник Републике Србије Томислав Николић је 29.01.2014. године потписао Указ о распуштању Скупштине Републике Србије као и Одлуку о расписивању парламентарних избора који су заказани за 16. март 2014. године.
  Министарство правде и државне управе Р. Србије издало је „Обавештење за упис у бирачки списак података о томе да ће бирачи гласати у иностранству“. То значи да бирачи, који имају боравиште у иностранству, могу преко овог Генералног конзулата РС поднети општинској, односно градској управи, по месту њиховог пребивалишта у земљи, захтев за давање обавештења о подацима, који су о њима уписани у Јединствени бирачки списак.
  По пријему сваког појединачног захтева, Генерални конзулат ће исте прослеђивати ДИРЕКТНО општинској, односно градској управи и направити спискове послатих захтева. Да би се отворило бирачко место у ГК у Торонту потребно је да се пријави минимум 100 бирача који ће гласати. Прве прелиминарне информације о испуњености услова за отварање бирачког места ми морамо доставити до 14.02.2014. године. Бирачи могу подносити захтев преко Генералног конзулата најкасније пет дана пре дана закључивања јединственог бирачког списка (22.02.2014.).

  Напомене: Без обзира да ли су бирачи на претходним изборима били уписани у Посебну евиденцију бирача у иностранству, уколико желе да на предстојећим изборима гласају у иностранству, морају поново поднети у писаној форми Захтев за упис података о томе да ће гласати у иностранству. Услов за упис наведеног податка је да је бирач већ уписан у бирачки списак који води општинска, односно градска управа према месту његовог последњег пребивалишта, односно пре одласка у иностранству, односно према пребивалишту једног од његових родитеља.
  Уколико бирач који има пребивалиште у иностранству није уписан у Јединствени бирачки списак у Р. Србији, мора поднети истовремено и захтев за упис у бирачки списак и пријаву за гласање у иностранству. Захтев се може преко Генералног конзулата у Торонту уз прилагање одговарајуће документације, након чега општински орган управе доноси решење о упису.
  Увид у Јединствени бирачки списак може свако извршити и селктронским путем на званичној Интернет страници Министарства правде и државне управе Републике Србије: http://www.mpravde.gov.rs а шире информације о спровођењу избора могу се наћи на сајту Републичке изборне комисије: HYPERLINK „http://www.rik.parlament.gov.rs“www.rik.parlament.gov.rs

  У прилогу се налазе оба захтева који се могу одштампати, попунити, потписати и нама доставити, било лично било преко канадске поште, са фотокопијом важећег биометријског пасоша Р. Србије (осим пасоша можете нам доставити и фотокопију важеће личне карте Р. Србије).

  ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  Сагласно члану 16 став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11) подносим

  ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК
  ПОДАТАКА ДА ЋЕ БИРАЧ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Име и презиме бирача: _____________________________________________

  Име једног од родитеља: ________________________________, Пол бирача: ______________

  Јединствени матични број грађанина (ЈМБГ):

  
  Број путне исправе: ____________________________

  Назив стране државе у коме бирач има пребивалиште: Канада

  Место и адреса бирача у иностранству: _____________________________________________________

  Место и адреса бирача у Р. Србији: _________________________________________________________

  Бирачко место на коме се гласа: ГК РС Торонто.

  У _____________________ дана ___ 02.2014. године

  Подносилац захтева:

  ________________________________

  _________________________________
  (контакт телефон)

  Увид у документа којима се потврђује истоветност података
  Уписаних у захтев извршио је службеник ДКП задужен за изборе

  Милићевић Спасоје, +1 416 483 1080 . локал 228

  ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  Сагласно члану 16 став 1. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11) подносим

  З А Х Т ЕВ
  ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

  Име и презиме

  Име родитеља

  Датум и место рођења

  ЈМБГ-Јединствени матични број грађанина

  Пребивалиште у Републици Србији
  (Улица, број, место, Општина)

  Адреса у иностранству

  Назив стране државе у којој бирач има боравиште

  Број телефона за контакт

  Е-mail адреса

  У _____________________, __________________
  (место) (датум)
  Подносилац захтева:

  ______________________________
  (име и презиме)

  Свиђа ми се