ДРУШТВО

Синдикат Високог образовања Србије – Захтевамо укидање „солидарног пореза на плате“


svos

СВОС – Упућен захтев за укидање „солидарног пореза на плате“

Извор: СВОС
13.03.2014.

12. март 2014. СВОС се придружује иницијативама за оцењивање уставности и укидање закона о тзв. „солидарном порезу на плате“, а такође тражи и укидање забране новог запошљавања у јавном сектору до 31.12.2015. (текст захтева у прилогу2)
Захтев за укидање поменутих закона о солидарном порезу и забране новог запошљавања не представља некакав неразуман хир већ једноставно захтев за поштовањем Устава и закона – нпр. члана 2 Закона о високом образовању, у којем се каже да „Делатност високог образовања од посебног је значаја за Републику Србију и део је међународног, а посебно европског, образовног, научног, односно уметничког простора“.

С тим у вези, у духу пуног поштовања члана 2 Закона о високом образовању, СВОС тражи да се суштински промени однос према финансирању високог образовања и његов друштвени статус у Србији. Високо образовање, као делатност од посебног значаја за Републику Србију, не може и не сме бити понижавано – ни као раније, нижом основицом него у основном и средњем образовању (СВОС се изборио против тога), ни као сада, овим тзв. „солидарним порезом“ и сл. (СВОС се управо бори и против тога).

Ceterum censeo, Србија управо односом према финансирању високог образовања показује да ли заиста, суштински, јесте на европском путу, јер све док буџетска издвајања за високо образовање у Србији, изражена кроз процентуално учешће у бруто домаћем производу, не буду бар на нивоу просечне стопе буџетских издвајања за високо образовање у земљама Европске уније (*види графикон у прилогу1), европски пут Србије заправо је беспуће, а Србија од евентуалног чланства у ЕУ и пуног учешћа у европској економији базираној на знању (knowledge-based economy) неће имати никакву корист, дај Боже да нема и повелику штету…

Више детаља о захтеву СВОС-а за укидање закона о солидарном порезу и забране новог запошљавања можете видети у писму које је министру просвете, науке и технолошког развоја упутила в.д. председника СВОС-а, госпођа Светлана Пуцаревић. Писмо истоветне садржине упућено је и министру рада, запошљавања и социјалне политике (Јован Кркобабић), те министру финансија (Лазар Крстић).

_____________

Прилог 1: Упоредни приказ учешћа буџетских издвајања за високо образовање у Србији и у ЕУ

Finansiranje viokog obrazovanja u Srbiji i EU

Прилог 2: Захтев СВОС за повлачење солидарног пореза на плате

****

СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
Адреса: Булевар Михајла Пупина 24, 21000 Нови Сад
Fax: 021/456 – 301/E-mail: svos@svos.org.rs
Интернет страница: www.svos.org.rs
Број: 2014.1.28 Датум: 12.03.2014.

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШГОГ РАЗВОЈА
проф. др Томислав Јовановић,
министар просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 24, Ц крило,
VI / 7 11000 Београд

Предмет: Захтев за повлачење солидарног пореза на плате

Поштовани министре Јовановићу, Републички одбор Синдиката високог образовања Србије (у даљем тексту СВОС), на седници одржаној 28. фебруара 2014. године у Београду, одлучио је да Вам упути допис у циљу заштите материјалног положаја својих чланова. Тражимо да се Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору – солидарни порез („Службени гласник Републике Србије“ број 108 од 06.12.2013. године), Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему – забрана запошљавања у јавним секторима до 31.12.2015. године („Службени гласник Републике Србије“ број 108 од 06.12.2013. године) и Уредба о поступку прибављања сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сектора („Службени гласник Републи ке Србије број 113 од 20.12.2013. године“) УКИНУ.

СВОС се придружује покренутим иницијативама пред Уставним судом Републике Србије, за покретање поступка за оцењивање уставности Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (”Службени гласник РС” број 108/2013) СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. Права и основна обавеза СВОС – а је да унапређује и заштити интересе својих чланова, побољша услове рада и материјални положај, што је увођењем солидарног пореза и забраном запошљавања доведено у питање. Увођењем солидарног пореза крши се уставни принцип о једнакости грађана пред законом. Изузимање једног дела запослених и опорезивање њихових доходака према неком специјалном закону представља нарушавање јединства правног поретка Србије. У Закону о високом образовању,Члан 2. стоји: „Делатност високог образовања од посебног је значаја за Републику Србију и део је међународног, а посебно европског, образовног, научног односно уметничког простора“.

Зато СВОС ТРАЖИ да се суштински промени од нос према финасирању високог образовања и његов друштвени статус у Србији.

С поштовањем,
в.д. Председника СВОС – а Светлана Пуцаревић