(ПРО)ЗАПАДНИ ЗЛОЧИН

(ПРО)ЗАПАДНИ ЗЛОЧИН 21: ТАЧИ УХАПШЕН 2003 ПА ОСЛОБОЂЕН ПО НАЛОГУ ОЛБРАЈТОВЕ И КУШНЕРА


ТАЧИЈА 2003 ХАПСИ ИНТЕРПОЛ ПО НАЛОГУ “FBI” И “DEA”, ДА БИ ГА УНМИК И ОЛБРАЈТОВА „ОСЛОБОДИЛИ“

thaci-arrest-warrant

Сада се вратимо самом „Мартијевом извештају“:

Господин Марти, поред Хашима Тачија, Агима Чекуа и Рамуша Харадинаја, директно именује остале заверенике у врху овог (ОВК) удруженог злочиначког подухвата шиптарских терориста: Џавита Халитија, Кадрија Веселија, Азема Силу и Фатмира Лимаја– наводећи да су сви они, на челу са горњом тројицом, били предмет темељне истраге. Не само УНМИК-а, Хашког Трибунала и ЕУЛЕКС-а, него и западних тајних служби: америчке ДИА-е, ФБИ-аја, ЦИА-е, немачког БНД-а, италијанског СИСМИ-иа, британског МИ16, и грчког ИВП; Који поседују обилну документацију о криминалном деловању Тачијеве „Дреничке групе“.

Ове западне службе процењују да је „Дреничка група“, друга по величини шверцерска мафијашка група за транспорт хероина у Европу на „Балканској рути“- одмах иза турске (и свакако најсуровија).

Колико су западне тајне и полицијске агенције добро документовале ову злочиначку активност, и колико су је сматрале опасном за своје нације сведочи акција америчких полицијско-обавештајних агенција, које су документовале и процесуирале илегалну нарко активност Тачијевог клана, доказујући његову повезаност са светским мафијашким нарко картелима. Према исказу Мајкла Лавина, званичника америчке „анти-наркотик агенције“ (ДЕА), амерички суд и западне полицијске агенције су ставиле Тачија на листу Интерпола због тих злочина, те је он сабсеквентно ухапшен (наводно „само“ на основу интерпол захтева србских власти) по међународној потерници 30 јуна 2003 на аеродрому у Будимпешти. Но, није дуго задржан у притвору јер је тада дошло до невиђеног притиска од стране америчког државног секретара Мадлен Олбрајт, УНМИК-а, и других западних званичника.

САОПШТЕЊЕ УНМИКА ИЗ ЈУНА 2003 ПОВОДОМ ХАПШЕЊА РАТНОГ ЗЛОЧИНЦА ТАЧИЈА НА БУДИМПЕШТАНСКОМ АЕРОДРОМУ (http://www.kosovo.net/erpkim01july03.html) –

UNMIK: Thaqi may have been released. This evening, uncertainty still surrounds the reported arrest of Thaqi. According to UNMIK’s PR chief Simon Haselock, the Kosovo-Albanian politician may have been released, but he cannot confirm or deny anything because this case lies under the jurisdiction of the Hungarian authorities.

УНИМИК: Тачи је ослобођен. Вечерас још доста неразјашњених околности окружују медијске извештаје о хапшењу Тачија. Према Унмиковом шефу за штампу Симону Хејзелоку, косовско-албански политичар је вероватно ослобођен, али није у стању ништа да потврди или демантује, зато што је цео случај у надлежности мађарских власти.

Haselock did add that he’d been unofficially informed that Thaqi had continued his foreign visit and was currently on his way to Paris. Hague Tribunal representative Florence Hartmann could shed no light on the subject, other than that Thaqi was not detained at the request of
the tribunal.

Хејзелок је ипак напоменуо да је он незванично обавештен да је Тачи наставио своју „инострану посету“ и да је тренутно на путу за Париз. Представница Хашког трибунала Флоренс Хартман није могла ништа да додатно разјасни у вези овог случаја, осим да је Тачи није био ухапшен по налогу Трибунала… (фбр превод М. Новаковић)

Међутим оно што је највише запрепашћујуће овај криминалац одмах је ослобођен, да би могао несметано да настави да се бави својим крвавим бизнисом.

Извод из чланка „УЧК ЗМИЈА“ портала „DeConstruct.net“, из новембра 2007-

The arrest warrant specifies that Thaci, who goes under the name of Snake, is a member of an ethnic Albanian terrorist gang, a commander of the so-called KLA Political Directorate, and that he has taken part in a number of terrorist attacks against members of the police in southern Serbian province, because of which the District Court in Pristina has sentenced him in absentia to ten years in prison. By the Court Council verdict, Thaci and his 14 fellow fighters were found guilty on July 11, 1997 of a number of terrorist acts.

Налог за хапшење (српски) прецизира да Тачи, који је такође познат по надимку „Змија“, је члан албанско-терористичке мафије, и командант такозваног „Политичког Директората“, и да је он лично узео учешће у великом броју терористичких напада на припаднике полиције у јужној србској провиницији, због чега га је Окружни суд у Приштини осудио у одсуству на десет година затвора. Према пресуди судског већа, Тачи и 14 његових саучесника („сабораца“) су пронађени криви 11 јула 1997 за већи број терористичких дела.

The Court Council found that, starting with 1992 when they infiltrated Serbian Kosovo province from Albania where they were trained, members of the group formed the terrorist gang under Thaci’s leadership. Their goal was to “inflict organized and coordinated acts of violence throughout southern Serbian province, inspired by the political goal of severing this region from Serbia and forming a separate state in its territory.”

Суд је установио да су почевши од 1992 када су инфилтрирали србску провинцију Косово из Албаније, где су били тренирани, чланови ове групе формирали терористичку ћелију под руковођством Тачија. Њихов задатак је био да „изврше што више организованих и координисаних насилних дела широм србске провинције, у функцији политичког гола одсецања тог региона од Србије, и формирања сепаратистичке државе на њеној територији.“

The accused Hashim Thaci, along with fourteen members of his gang, have been found guilty on all counts of the indictment which charged them with the preparation, planning and execution of the attacks on members of the Yugoslav police since May 13, 1993. Armed with automatic rifles, guns and hand grenades, they were ambushing the official police vehicles and killing police officers throughout the province in the 1990s. Apart from ambushing and attacking police officers, Thaci’s gang also organized an attack on Secondary school center (they threw hand grenades into the students’ rooms) and a terrorist attack on the military barracks in Vucitrn, where the Yugoslav Army conscripts were trained, in 1996.

Оптужени Тачи је заједно са осталих 14 саучесника пронађен крив по свим тачкама оптужнице, која их је теретила за планирање, и извршење напада на припаднике југословонске полиције од 13 маја 1993. Наоружани аутоматским пушкама, осталим оружјем и ручним бомбама, они су нападали из заседе полицијска службена возила и убијали полицајце широм провинције 90их година. Поред сачекивања у заседи и убијања полицајаца, Тачијева група је такође организовала напад на средњошколски центар, када су убацили ручне гранате у школске учионице, заједно са терористичким нападом на касарну (где су били тренирани млади регрути ЈНА ), у Вучитрну 1996.

The charges that were filed against Thaci, as a political and military leader of KLA, and Ceku, as chief of staff of the KLA Headquarters, refer to the acts of violation of the Geneva Convention, violation of law and customs of war, genocide and crimes against humanity. In the charges, the Serbian Interior Ministry specified the acts of murder of 18 Roma people, which were committed by KLA members under Thaci’s and Ceku’s command.

Оптужнице против Тачија као политичког и војног лидера УЧК, и Чекуа као штабног начелника УЧК команде, упућују на насилне акте дефинисане Женевском конвенцијом, кршење закона и обичаја рата, геноцид и злочине против хуманости. У оквиру те оптужнице, србско министарство правде је издвојило дело убиства 18 људи ромске националности, које су извршили УЧК чланови под непосредном Тачијевом и Чекуовом командом.

The document also specifies the same number of attempted murders, more than 10 rapes and rape attempts, 41 incidents of kidnapping. According to the Interior Ministry, at the time there was no information as regards the fate of 30 kidnapped people, over 50 cases referring to the KLA members’ forcing the Roma to leave Kosovo, whose houses were, as rule, plundered and then torched or destroyed by explosive devices.

Овај документ такође наводи исти број (18) убиства у покушају, више од десет случајева силовања и покушаја силовања, 41 случај киднаповања. Према налазима србског министарства у то време није било повратне информације у вези 30 киднапованих особа, преко 50 случајева протеривања Рома од стране УЧК са Косова, чије куће су по правилу биле опљачкане, и потом запаљене и уништене експлозивом…. (фбр превод М. Новаковић)

Овде се дакле ради, не само о „окретању главе на другу страну“, највиших Западних званичника и међународних институција, већ и о њиховој директној сарадњи и прикривању ових тешких кривичних дела. Надамо се да ће се Мартијева истрага позабавити и овим аспектом прљаве Западне уплетености у ове најмонструозније злочине шиптарских терориста, који се на првом месту не би никада одиграли без такозване „западне хуманитарне интервенције“ на Косову (као и у другим деловима бивше Југославије).

(Из књиге „(Про)Западни Злочин“, IV проширено издање, © 2014 Lulu, Miodrag Novakovic. All rights reserved ISBN 978-1-312-62946-2)

1 reply »

  1. КЛАСИКА. УЦЕНА ДА ОДРАДИ ПОСАО ПА ОНДА ЕЛИМИНАЦИЈА !

    Fri, 28 Nov 2014 20:27:07 +0000 от „СРБски ФБРепортер“ : >Editor posted: „ТАЧИЈА 2002 ХАПСИ ИНТЕРПОЛ ПО НАЛОГУ “FBI” И “DEA”, ДА БИ ГА УНМИК И ОЛБРАЈТОВА „ОСЛОБОДИЛИ“

    Сада се вратимо самом „Мартијевом извештају“:

    Господин Марти, поред Хашима Тачија, Агима Чекуа и Рамуша Харадинаја, директно именује остале заверенике у в“ >

    Свиђа ми се