Вакцине и вакцинација

Поводом обавезне вакцинације – Отворено писмо заштитнику права грађана: Чија Ви то права заступате и на који начин?


Марко Николић,
Удружење за заштиту потрошача свих хемијских производа
у медицини и пољопривреди – „Здрава Србија“
20.3.2015.

***

Отворено писмо заштитнику права грађана, господину Саши Јанковићу

Поштовани,

Обраћам Вам се као председник удружења „Здрава Србија“ из Војводине, са циљем да ми појасните чија Ви то права грађана заступате и на који начин.

Наиме, у последњих годину дана велики број родитеља Вам се обратио за помоћ око проблема обавезне вакцинације. Колико видим из одговора којe шаљете родитељима, Ви овде браните државу и све оне који желе по сваку цену да спроведу геноцид… геноцид који се у Србији спроводи путем „закона“ и „правде“.

vakcina

Тврдите да је вакцинација законом прописана и да се мора поштовати? Дозволите ми да Вам скренем пажњу на неколико закона, мени одлично познатих, а који говоре сасвим супротно од онога о чему Ви говорите.

1. УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: Неповредивост физичког и присичког интегритета

Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободног датог пристанка.

2. ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА: Право на обавештење

Члан 11.

(1) Пацијент има право да од надлежног здравственог радника благовремено добије обавештење, које му је потребно како би донео одлуку да пристане или не пристане на предложену медицинску меру.

(2) Обавештење из става 1. овог члана обухвата: 1) дијагнозу и прогнозу болести; 2) кратак опис, циљ и корист од предложене медицинске мере, време трајања и могуће последице предузимања, односно непредузимања предложене медицинске мере; 3) врсту и вероватноћу могућих ризика, болне и друге споредне или трајне последице; 4) алтернативне методе лечења; 5) могуће промене пацијентовог стања после предузимања предложене медицинске мере, као и могуће нужне промене у начину живота пацијената; 6) дејство лекова и могуће споредне последице тог дејства.

(3) Обавештење из ст. 1. и 2. овог члана надлежни здравствени радник дужан је дати пацијенту и без тражења.

(4) Обавештење даје надлежни здравствени радник усмено и на начин који је разумљив пацијенту, водећи рачуна о његовој старости, образовању и емоционалном стању. Ако надлежни здравствени радник процени да пацијент, из било ког разлога, не разуме дато обавештење, обавештење се може дати члану пацијентове уже породице.

(5) Ако пацијент не познаје језик који је у службеној употреби на територији здравствене установе, мора му се обезбедити преводилац, а ако је пацијент глувонем, мора му се обезбедити тумач, у складу са законом.

(6) Пацијент се може одрећи права на обавештење, осим обавештења о томе да је предложена медицинска мера потребна и да није без знатног ризика, односно да је ризично њено непредузимање.

(7) Надлежни здравствени радник може, изузетно, прећутати дијагнозу, ток предложене медицинске мере и њене ризике, или обавештење о томе умањити, ако постоји озбиљна опасност да ће обавештењем знатно нашкодити здрављу пацијента. У том случају обавештење се мора дати члану уже породице пацијента.

(8) У поступку остваривања здравствене заштите, дете које је способно за расуђивање, без обзира на године живота, има право на поверљиво саветовање и без пристанка родитеља, када је то у најбољем интересу детета.

(9) Пацијент, односно законски заступник има право на обавештење и увид у трошкове лечења пацијента.

(10) Надлежни здравствени радник у медицинску документацију уноси податак да је пацијенту, члану уже породице, односно законском заступнику, дао обавештење о подацима из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 17.

(1) Пацијент, који је способан за расуђивање, има право да предложену медицинску меру одбије, чак и у случају када се њоме спасава или одржава његов живот.

(2) Надлежни здравствени радник дужан је да пацијенту укаже на последице његове одлуке о одбијању предложене медицинске мере, и да о томе од пацијента затражи писмену изјаву која се мора чувати у медицинској документацији, а ако пацијент одбије давање писмене изјаве, о томе ће сачинити службену белешку.

(3) У медицинску документацију надлежни здравствени радник уписује податак о пристанку пацијента, односно његовог законског заступника на предложену медицинску меру, као и о одбијању те мере.

3. МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА БОЛЕСТИ – СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Позивамо се на Међународну Класификацију Болести и повезаних здравствених проблема, ревизија 10, књига 1, члан Z 28, где у тачкама 0 и 1 стоји да се вакцинације може одбити не само ради здравствених разлога, већ и зарад личног и/или верског убеђења. Ова књига објављења је од стране СЗО, а Р. Србија је члан СЗО и прихватила је обавезе које произилазе из тог чланства.

На основу свега написаног, љубазно Вас молим да ми што пре одговорите и кажете свима нама чија Ви то права заступате? Уместо да помогнете свим родитељима тако што ћете им препоручити стручну особу која би одговорила на сва њихова питања и недоумице које коштају живота, Ви тврдите да су деца власништво државе а не родитеља.

КАКО ВАС НИЈЕ СРАМОТА ДА ТАКО НЕШТО ИЗГОВОРИТЕ А ДА ПРИ ТОМЕ ЗА ПОСАО КОЈИ РАДИТЕ ДОБИЈАТЕ ОГРОМНЕ КОЛИЧИНЕ НОВЦА???

Даље, одакле Вам право да родитељима кажете да су њихова деца, власништво државе? Које државе? Окупиране Србије можда? Или Вашингтона, или Брисела?

У ИМЕ САВЕСНИХ РОДИТЕЉА И СВИХ ГРАЂАНА СРБИЈЕ, ЛИЧНО ВАС САВЕТУЈЕМ ДА ШТО ПРЕ ПОДНЕСЕТЕ ОСТАВКУ НА МЕСТО „ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА“.

____________________________________

А ово је одговор из њихове канцеларије, два дана касније. Одговор је послала Јелена Ћирић

Jelena Ciric To: me Mar 18 at 3:23 PM

Поштовани господине Николићу, Потврђујемо пријем Ваше притужбе од 16.03.2015. године, која је у Стручној служби Заштитника грађана заведена под бројем 5-2-749/15, дел. бр. 9635 дана 17.03.2015. године.

О поступању по Вашој притужби ћемо Вас обавестити у складу са Законом о Заштитнику грађана. Напомињемо да је поступак пред Заштитником грађана бесплатан и да обраћање Заштитнику грађана није замена за коришћење предвиђених правних средстава, те је потребно исте искористити у законом предвиђеним роковима.

С поштовањем, Стручна служба Заштитника грађана

cid:image003.jpg@01CF3A16.5C9872E0
11 000 Београд Делиградска 16. 
тел.: (+38111)2068-100
факс: (+38111)2068-182
мејл: zastitnik@zastitnik.rs
www.zastitnik.rs

3 replies »