АКТУЕЛНО

Вера Радојловић: Било би добро предочити грађанима Ваљева колико су њихови животи „важни“ претходној и овој власти – О брани и акумулацији Ровни код Ваљева


Ваљевска Грачаница

Ваљевска Грачаница

У тексту Просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације „Стуборовни“, http://www.rapp.gov.rs/index.php?kuda=dummy&sta=planovi&idplana=91 где се на странама 111 од 145 налази се тачка 7.4. Заштита од акцидената, елементарних непогода и обезбеђење интереса за одбрану земље.

Основно стратешко опредељење за заштиту од земљотреса је да се не може обезбедити потпуна заштита, која би била економски прихватљива. Утврђује се концепт прихватљивог сеизмичког ризика заснован на два основна захтева за планирање и пројектовање објеката и опреме отпорних на земљотрес, и то:

1) у сваком евентуалном земљотресу треба да буде што мање губитака људских живота и повређених, као и што мање материјалне штете;

ПИТАЊЕ: КОЛИКО ЈЕ ТО“што мање“? 10, 100, 1.000 или свих 100.000? Хоће ли неко од вас драги Ваљевци добровољно да буде у тих „што мање“?

2) трошкови санације штете настале услед земљотреса не би требало да премаше повећане трошкове пројектовања, изградње и финансијских улагања, којима би се могла спречити оштећења или рушења, изазивање повреда и губици људских живота.

ПИТАЊЕ: КОЛИКИ су ти повећани трошкови пројектовања, изградње и финансијских улагања да би се избегло оштећење или рушење, изазивање повреде и губици људских живота а који се пореде са трошковима санације штете када већ настане?

Да ли су се поредили са: трошковима кашњења завршетка пројекта, огромном инвестицијом (кредити / буџет / повећање цене воде…) до сада уложеном у брану; новим улагањима у даљи наставак пројекта, трошковима одржавања и руковања будућим системом (видети опет анализу ЕПТИСА студије изводљивости); трошковима ЈП које управља пројектом више од ¼ века и кошта буџет и локалну заједницу (видети стуборовни програм пословања за 2013-ту, буџет за 2014-ту итд…),

када се за само 1,45 милион евра могу смањити енормни губици у систему водоснабдевања и тако надоместити евентуални недостаци у захватању воде из постојећих извора без употребе акумулације у ту сврху…

У складу са посебном наменом подручја Просторног плана заштита од акцидената и елементарних непогода и обезбеђење услова и мера за заштиту низводних подручја и од интереса за одбрану, остварују се:

2) смањењем ризика од водоакумулације, и то:

– редовним и ванредним оскултационум* осматрањем и систематском контролом водозахватних објеката и бране, пре пуњења (тзв. нулто мерење свих реперних тачака) и у току експлоатације водоакумулације, уз подршку савремених информационих система;

– обезбеђењем система за осматрање, обавештавање, узбуњивање и евакуацију становништва у случају рушења или преливања бране или најава могућег нарушавања статичке стабилности бране (Главни и Идејни пројекат, свеска XII/3, Систем ОиО, Енергопројект, Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни, 1990. година);

Опрема за осматрање и обавештавање још није ни набављена (тај податак постоји у Плану инвестиција за 2013-у, а опет у Плану за 2014-у јер се планирају средства за њену набавку две године заредом…).

Треба видети да ли је оскултациона опрема* као и опрема за сеизмолошке станице набављена и уграђена као и да ли се по закону обавезна 24-часовна мерења обављају редовно и о томе постоје извештаји уназад 2 године. СИГУРНА САМ ДА – НЕ !!!

По Закону (па и у периоду почетка пројекта постојао је Правилник о техничким нормативима за сеизмичко проматрање високих брана Службени лист СФРЈ од 22.1.1988) по члану 8 сеизмолошке станице морају бити инсталиране најмање 2 године пре почетка пуњења акумулације а сама станица мора бити у оперативном стању најмање 5 година од почетка пуњења експлоатације…
* ОСКУЛТАЦИОНА ОПРЕМА – У току изградње, након завршетка радова и у току експлоатације, у циљу што бољег чувања и одржавања објеката неопходно је пратити понашање објекта и тла – тзв. геодетске оскултације објеката. Пројектима геодетског осматрања објеката и тла јасно се дефинишу услови тачности, све радње, опрема, методе и временски интервали осматрања објеката, како би се на време и са неопходном тачношћу откриле евентуалне деформације на објекту и на време извршиле одоговарајуће радње у смислу санације или реконструкције.
Поздрав,

Вера Радојловић, дипл.инг.

Вера Радојловић, фото ФБР архива, трибина Ваљево

Вера Радојловић, фото ФБР архива, трибина Ваљево


———-
НАПОМЕНА ФБР:
Вера Радојловић је дипломирани инжењер машинства, стручњак за законску регулативу у области водопривреде.

———-

 

ПОВЕЗАНИ ТЕКСТОВИ (избор):
* Уочи пуњења бране Ровни – Велики протест народа за спас манастира Грачанице Ваљево, 23.јун 2015.

* ОДБРАНА ВАЉЕВСКЕ ГРАЧАНИЦЕ: На Трибини у Ваљеву СТРУКА И НАУКА НОКАУТИРАЛА локално политичарење – АПСОЛУТНО НЕПОТРЕБНА И ШТЕТНА АКУМУЛАЦИЈА „Стубо – Ровни“
* Ваљевска Грачаница -13 минута за бекство! Или – како ће нестати град Ваљево ако се брана “Ровни” покаже као зли господар!
* СРПСКИ АРМАГЕДОН – ВАЉЕВО, ГРАД КОЈИ ЋЕ БИТИ ЗБРИСАН СА ЛИЦА ЗЕМЉЕ

——-

http://wp.me/p1Fuk8-ICh

21. 06. 2015. за ФБР приредила Биљана Диковић

3 replies »

  1. Pogledajte ovu mapu…krak akumulacije koji zadire u kanjon Sušice ( i potapa Gračanicu) je apsolutno nepotreban. To je masonska ujdurma sa kraja osamdesetih. Ako je potope – sa tog kraka će krenuti talas preko brane, kada obale erodiraju u taj deo akumulacije https://en.wikipedia.org/?title=Vajont_Dam ( On 9 October 1963, engineers saw trees falling and rocks rolling down into the lake where the predicted landslide would take place…..)

    Свиђа ми се

  2. Rade Milutinović, hidroinženjer – povodom poplava 2014-te (za koje NIKO JOŠ NIJE ODGOVARAO) reče: „Katastrofa počinje od činjenice da odgovorna „garnitura“ smatra da se katastrofa nikada neće desiti“….Primeri nemarnog odnosa prema tako ozbiljnim stvarima raznih „garnitura“ imamo na sve strane: pored poplava kod nas 2014-te, tu su: truljenje vode u akumulaciji Vrutci, kolaps brane Vajont u severnoj Italiji gde je stradalo preko 2000 ljudi iako su postojali RANI znaci katastrofe; nuklearka u Fukušimi, brana u Mađarskoj….Kakve još dokaze čekate Valjevci moji dragi?

    Свиђа ми се

  3. Уместо да су направили две мање бране, једну повише манстира Пустиња а другу повише манастира Грачаница и да те Бог види ником неби сметало и неби дивну долину потопили. Комунци и усташе исто. Памет луда а последице могу бити трагичне.

    Свиђа ми се