АКТУЕЛНО

СВИ УГОВОРИ, РАЗМЕНЕ И СЛИЧНЕ РАДЊЕ ПОСЛЕ 1997. СУ „НИШТАВИ“: МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА, Светог Архангела Михаила РЕШЕЊЕМ још 1997.године проглашен ДОБРОМ ОД ПОСЕБНОГ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА


kolaz policija glavnaМАНАСТИР ГРАЧАНИЦА – Светог Архангела Михаила РЕШЕЊЕМ још 1997. године проглашен ДОБРОМ ОД ПОСЕБНОГ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА – према томе НИКО НЕМА ПРАВО У СВОЈЕ, ИЛИ ИМЕ ГРУПЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ДА ОТУЂИ, УНИШТИ ИЛИ „размени“ ТО ДОБРО! Манастир је државно добро од посебног значаја, над којим је неправо, а сада ПОНИШТЕНОМ ОДЛУКОМ ЈКП имала право РАСПОЛАГАЊА, САДА НЕМА НИ ТО – И НИЈЕ НИ УПИСАНО КАО ВЛАСНИШТВО У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НА ИМЕ ЈКП СТУБО-РОВНИ!

Због манастирског комплекса Храма Светог Архангела Михаила – Грачаница дали су свој став, анализу и опсервацију струке (детаљније можете погледати видео и прочитати у тексту са Трибине на којој је струка буквално развејала све жеље и намере политичара да уништи област у којој су упорно градили брану Стубо-Ровни), познати научни радници и закључак је јединствен – АПСОЛУТНО ЈЕ ПО СВИМ ПАРАМЕТРИМА – НЕПОТРЕБНА БРАНА СТУБО-РОВНИ, уопште, а посебно изнад коте 333 метра надморске висине на којој је манастирски комплекс непроцењиве вредности – црква Светог Аргангела Михаила – Грачаница.

МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА ЈЕ СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА. КО СЕ НИЈЕ ПРЕМА ТОМЕ ПОНАШАО ПО ЗАКОНУ ТРЕБА ДА СЕ ИСПИТА И ОДГОВАРА. И СЛЕДСТВЕНО ТОМЕ – СВЕ ДАЉЕ РАДЊЕ ВЕЗАНЕ ЗА И ОКО МАНАСТИРА СУ НИШТАВЕ И ПРОТИВЗАКОНИТЕ!
ТРЕБА ДА СЕ ИСТРАЖЕ РАДЊЕ (О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА И „ПОСЛОВИМА КОЈЕ СУ РАДИЛИ ПРОТИВ ЗАКОНА“):  ПОЛИТИЧАРА КОЈИ СУ ТО ДОЗВОЛИЛИ, НАДЛЕЖНИХ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА, ЦРКВЕНИХ СЛУЖБЕНИКА, ЈКП И ИЗВОЂАЧА РАДОВА, И СВИХ ОНИХ КОЈИ СУ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН, ЗЛОУПОТРЕБОМ СВОГ ПОЛОЖАЈА ДОВЕЛИ ДО СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРЕНУ ДА ЈЕ БРАНА ИЗГРАЂЕНА, А РУШИ СЕ СВЕ ОКОЛО И СПРЕМА ПОТАПАЊЕ МАНАСТИРА. ГРУБО СЕ ЗЛОУПОТРЕБЉАВА И ПОЛИЦИЈА У СМИСЛУ СИЛЕ – НАД НАРОДОМ КОЈИ ЈЕ СВЕСТАН КАКВУ СВЕТИЊУ БРАНИ…

SL GLASNIK POSEBNO DOBRO SP KULTURE 1 SL GLASNIK POSEBNO DOBRO SP KULTURE 2

РЕШЕЊЕМ које је објављено у Службеном гласнику број 51, дана 15 новембра 1997. МАНАСТИР ЈЕ ПРОГЛАШЕН ДОБРОМ ОД ПОСЕБНОГ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА, ОДНОСНО СПОМЕНИКОМ КУЛТУРЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ И КАО ТАКАВ УЖИВА ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ.

ВАЖНО ЈЕ НАГЛАСИТИ ДА СЕ ПО УСТАВУ СПЦ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ ДЕО ЦРКВЕНЕ ИМОВИНЕ. То онда, логично доводи у стање НИШТАВОСТИ СВЕ УГОВОРЕ, прво Епархије Шабачко-Ваљевске, а онда и Ваљевске са представницима предузећа ЈКП Стубо-Ровни о РАЗМЕНИ илити ПРЕДАЈИ ЦРКВЕНОГ И ИЗГРАДЊИ ДРУГОГ КОМПЛЕКСА „уместо Грачаничког“.

Тако да Лаврентију (титула није битна, а да напишем била би љубилац папиног напрсног крста са екскурзијом свештеника које је водио 36 на поклон папи), пало на памет да учествује у овим нечасним радњама, незаинтересован за праву вредност овог како рекосмо доказано ДОБРОМ ОД ПОСЕБНОГ културног и историјског значаја, са којим НИКАКО НИТИ ЈЕ СМЕО САМ – НИТИ ЈЕ СМЕО ДОЗВОЛИТИ ДРУГОМ, да прави било какве „размене“, по било ком основу!

Оваква РАЗМЕНА је забрањена Законом о културним добрима, али и Законом о црквама и верским заједницама и најзад, Уставом СПЦ који су судови и други државни органи дужни да примењују, када одлучују о црквеној имовини. Законом о црквама и верским заједницама ЗАБРАЊЕН ЈЕ промет непокретном имовином која представља богослужбено место сваке регистроване конфесије на територији Србије, а Грачаница јесте богослужбено место.

Санкција за овакво незаконито понашање уговарача јесте апсолутна ништавост таквог уговора на коју суд пази по службеној дужности.

Како се те радње које је он извршио зову то нека надлежни истражни и други органи провере, као и СВИХ ДРУГИХ који су после овог ЧИНА РАЗМЕНЕ или како то воле да називају Уговора између епархије, СПЦ и Лаврентија и ЈКП која је даље радила по плану и пројекту договорено у НИШТАВОМ УГОВОРУ О ДОБРУ о коме НЕМА СУМЊЕ НЕ СМЕ ДА СЕ НА ОВАКАВ НАЧИН ПОСТУПА. И тако, од те одлуке, на коју се нико није обазирао, а били су дужни да то ПОШТУЈУ, до данас када се манастир Грачаница планира затрпати блатом и као тако конзервирати (што је тотална глупост!) јер осетљиви живописи тако би били БУКВАЛНО УНИШТЕНИ, врше се НЕЧАСНЕ И НЕПРАВНЕ РАДЊЕ НАД ТИМ ДЕЛОМ ТЕРИТОРИЈЕ КАО И НАД САМИМ МАНАСТИРОМ, од стране извођача радова, политичара, уз здушну злоупотребу и асистенцију полиције, (које, као по неком неписаном правилу – има свуда где се треба уништити србство а нема онде где се треба очувати србство).

фото: КМ Новине

фото: КМ Новине

МАНАСТИР ЈЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ 1997 СПОМЕНИК ОД ПОСЕБНОГ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА И СТАВЉЕН ЈЕ ПОД ВИСОК СТЕПЕН ДРЖАВНЕ ЗАШТИТЕ… КО ЈЕ СМЕО СА ТИМЕ ДА СЕ ИГРА И ПРАВИ „РАЗМЕНУ“?

Манастир је решењем, које је објављено у Службеном гласнику бр.51 од 15. новембра 1997. године, стављен под ВИСОК СТЕПЕН ДРЖАВНЕ ЗАШТИТЕ.

Наиме, на основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима (Сл.гласник РС, број 71/94) , Влада Републике Србије донела је ОДЛУКУ о утвђивању Цркве Арханђела Михаила зване Грачаница, са старим гробљем у Турбавићу ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ. У решењу је наглашено да је списак покретих добара од ПОСЕБНОГ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА које се налазе у цркви Арханђела Михаила, званој Грачаница у Турбавићу, чини САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ, и чува се у цркви Арханђела Михаила. Одлука о ПРОГЛАШЕЊА ЦРКВЕ СПОМЕНИКОМ КУЛТУРЕ донета је 17. октобра 1997. године. (Одлуку је тада потписао академик проф. др Милутин Стојковић својеручно, као потпреседник комисије која је одлуку доносила.)
Како пише у РЕШЕЊУ које је објављено 1997. године у Службеном гласнику, на основу археолошких истраживања утврђено је да гробље око цркве има континуитет сахрањивања од краја 16 до 19 века, а међу надгробним споменицима издвајају се орнаментисани стећак на постољу, лежеће монолитне плоче и усадници без и са натписима с краја 18 и с почетка 19 века. „Споменик културе, као редак пример старог култног места непрекинутог трајања, значајно доприноси проучавању културно историјских прилика овог краја током четири века. Сама црква особеним решењима, остварим током вишекратних обнова, значајно је сведочанство сакралне архитектуре 19 века“. У тачки 3. овог решења напомиње се и да заштићена околина споменика културе „обухвата катастарску парцелу број 221 К.О Турбавић која је у приватној својини“.

У Закону о заштити културних добара, члан 30. стоји објашњење – Шта сте дужни да чините као власник односно корисник културног добра:
– Да чувате и одржавате споменик културе и спроводите мере техничке заштите (одређује их Завод). То значи да ако желите нешто да рушите, мењате столарију, нешто дограђујете или преправљате, кречите или качите некакву рекламу, морате прво да контактирате надлежни Завод.
– Неодложно обавештавате установу заштите (Заводе за заштиту споменика културе) о свим правним и физичким променама насталим у вези са спомеником културе.
– Дозволите научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања, као и извођење мера техничке заштите.
– Обезбедите доступност споменика културе јавности (Закона о заштити културних добара, члан 30.- PDF – 280 KB).

Јасно је наглашено у члану 32. и – На шта власник или корисник немају право:
– Да користе споменик културе у сврхе које нису у складу са самом природом споменика културе, његовом наменом и значајем или на начин који може довести до оштећења споменика културе. – Да рушите, преправљате, презиђујете и вршите било какве радове који могу нарушити својства споменика културе (Закона о заштити културних добара, члан 32.- PDF – 280 KB).

ПО ОВОМ РЕШЕЊУ САДА СЕ ИЗВОДЕ РАДЊЕ СУПРОТНЕ И ПРОТИВ ЗАКОНА У КОЈИМА ИМА ВИШЕ УЧЕСНИКА: ГРАД ВАЉЕВО, ЈКП „СТУБО-РОВНИ“, ПОЛИЦИЈА ВАЉЕВА, итд… према свему што је требало чувати и водити рачуна а везано је за манастир РАДИ СЕ ПОТПУНО СУПРОТНО СА КРАЈЊИМ ЦИЉЕМ ПОТАПАЊА МАНАСТИРА!

***

ГРАЧАНИЦА ВАЉЕВСКА, СЕПТЕМБАР 2015. – ОГЛЕДАЈТЕ СЕ НАРОДЕ, ОВО ЈЕ НАШЕ ОГЛЕДАЛО!

***

У ВРЕМЕ ЛАВРЕНТИЈЕВЕ „РАЗМЕНЕ“ ЦРКВЕНА ОПШТИНА ГРАЧАНИЧКА ИМАЛА ЈЕ СВОЈ ПЕЧАТ… ПОСЛЕ ЈЕ МИЛУТИН ИМАО ВРЕМЕНА ДА СВЕ ИСПРАВИ – АЛИ НИЈЕ…

Да ли је ово важна или неважна чињеница нека утврде органи који треба да се тиме баве, али ИМАМО САЗНАЊЕ да је у време договора и потписивања „уговора о размени добара“ са ЈКП, Лаврентије исти оверио печатом епархије, а постојао је печат Црквене општине Грачаничке –  ЈЕР ЈЕ У ТО ВРЕМЕ Грачаница била уписана као добро на Катастарској општини у Турбавићу, црквена општина Грачаничка… ДА ЛИ ЈЕ ЗБОГ ОВОГ ПРОПУСТА и сам УГОВОР НИШТАВАН, ЈЕР ЛАВРЕНТИЈЕ НИЈЕ БИО ТИТУЛАР, ЈЕР ЈЕ МАНАСТИР БИО ДРЖАВНО ДОБРО – остаје да утврде надлежни органи….

Ово је МОГАО ДА ЈЕ ХТЕО ДА ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК И ИСПРАВИ ВЛАДИКА МИЛУТИН, АЛИ НИЈЕ БИО ЗАИНТЕРЕСОВАН ДА ЧУВА И БРАНИ ГРАЧАНИЦУ!!! И после сазнања да је више пута могао да промени начин на који се поступа по питању манастира, али НИЈЕ ХТЕО! Он је чак распустио црквени одбор да се нико као титулар права не може да се жали, ако то он не учини, претворио цркву у манастир, населио са два монаха Сергија и Серафима… Кад је народ протестовао они су се склањали у цркву!

UGOVOR 2003 LAVRENTIJE I JKP KOLUBARA

UGOVOR 2003 PECATI

СИНОД ЈЕ 2008. ГОДИНЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СЕ СА ИЗГРАДЊОМ „БРАНЕ РОВНИ“ СТАНЕ НА КОТИ 333

И ПОРЕД ТОГА ШТО УСТАВ СПЦ НЕ ДОЗВОЉАВА ОТУЂЕЊЕ ЦРКВЕНЕ ИМОВИНЕ ЛАВРЕНТИЈЕ ЈЕ НАПРАВИО УГОВОР О РАЗМЕНИ ГРАЧАНИЦЕ ВАЉЕВСКЕ. ТО СУ ФАКТИ. И ЕПАРХИЈА ПОСЛЕ ТОГА НИЈЕ РЕАГОВАЛА ДА СЕ ТО ИСПРАВИ… Па је дошло до тога да се пише и моли ЈКП да се акумулација пуни само до коте 333 метра надморске висине, а да се НЕ ПОТАПА МАНАСТИР.
Данас смо, нажалост од одметнутих највиших цркве них званичника чули: НИЈЕ ОВО ПРВИ МАНАСТИР КОЈИ СЕ ПОТАПА! И ништа, као да се ништа не догађа, ни речи, ни борбе…

ODGOVOR MILUTINA UDRUZENJU O DONETOJ ODLUCI SPC DA SE SACUVA MANASTIR 2010

Пре пет година, Епархијски управни одбор православне епархије ваљевске, тачније 24 марта 2010 године, обавестио је председника Удружења грађана Грачаница о одлуци коју је донео Свети Архијерејски Синод СПЦ на својој седници одржаној 2. јула 2008. године под бројем 963, записник 722, да ово високо црквено тело у потпуности подржава тадашњи апел епископа ваљевског Милутина, који је упутио државним органима да се са изградњом бране Стубо-Ровни“ код Ваљева стане на коти 333 и на тај начин НЕ УГРОЗИ храм Светог Архангела Михаила – Грачаница.
Ово је одговор на писмо које је удружење послало на адресу Синода СПЦ у вези изградње акумулације Ровни, у коме су народ епархије и града Ваљева, Српско геолошко друштво и други научници и друштва, посебно нагласили да се сачува непроцењиве духовне вредности Црква Грачаница.

***

ТРЕБАЛО БИ СВИМА ДА БУДЕ ЈАСНО!

ТРЕБАЛО БИ СВИМА ДА БУДЕ ЈАСНО!
ТРЕБАЛО БИ СВИМА ДА БУДЕ ЈАСНО!

 

***

АЛИ, БОГА ИМА – РЕШЕЊЕ ПОНИШТЕНО!

Печат Црквене општине Грачаничке појавио се на овери документа РЕШЕЊА о ПОНИШТЕЊУ УПИСА У КАТАСТАР ПРАВА УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА ЈКП „СТУБО – РОВНИ“ НАД МАНАСТИРОМ И „ЦЕЛИМ САДРЖАЈЕМ ПРЕДМЕТА РАЗМЕНЕ“ У ЈАНУАРУ 2013.

RESENJE O PONISTENJU KATASTARSKOG UPISA VLASNISTVA

Министарство грађевинарства и урбанизма донело је 24.јануара 2013. године РЕШЕЊЕ да се ПОНИШТАВА Решење Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ваљево број 952-02-1182/2011 од 9.3.2012.године и предмет враћа на поновни поступак и одлучивање у смислу примедби датих у образложењу овог Решења.

ЈКП „Брана Ровни“ није била задовољна што је добила право коришћења 2011., а није добила ПРАВО СВОЈИНЕ, па је уложила жалбу надлежном министарству. И то је ОВИМ РЕШЕЊЕМ ПОНИШТЕНО.

Размотривши жалбу, ожалбено решење и целокупне списе предмета, овај орган је оценио да ожалбено Решење треба поништити како из разлога наведених у жалби тако и због разлога на које овај орган пази по службеној дужности… /…/
По оцени овога органа, у току првостепеног поступка погрешно је примењено материјално право, услед чега није у потпуности утврђено чињенично стање у овој управној ствари, а што је резултирало незаконитошћу ожалбеног решења.

По напред изнетом, може се закључити да се у овој СТВАРИ – НЕ ПОСТУПА ЗАКОНСКИ, односно да се већ видимо, спроводе у дело радње које немају законски основ, односно отуђује се и на силу руши државно добро од посебног значаја, које при том НИЈЕ ЧАК НИ УПИСАНО КАО ВЛАСНИШТВО У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НА ИМЕ ЈКП СТУБО-РОВНИ!

***

ЗАХТЕВ ЗА РЕВИЗИЈУ СВИХ АСПЕКАТА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА „РОВНИ“

У петицији коју су потписивали грађани Ваљева, организације и појединци који су заинтересовани за очување овог бисера православља, захтева се:
Од надлежних органа града Ваљева и надлежних републичких органа РЕВИЗИЈУ водопривредних, хидролошких, еколошких, сеизмичких, економских и свих других аспеката регионалног водопривредног система „Ровни“ и снижење нивоа воде у будућој акумулацији испод коте 333 метара надморске висине, односно испод коте цркве Грачанице
И ОБУСТАВУ БИЛО КАКВИХ ДАЉИХ РАДОВА на пуњењу акумулације, док се не уради детаљна процена њеног утицаја на животну средину од стране најеминентнијих, независних србских институција, сагласно најновијим стандардима и законској регулативи Србије, Европе и света, која подразумева УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ при одлучивању о тако далекосежним захватима у наше заједничко природно и културно наслеђе.

TRI NEMANJICA TRI CRKVE

***

ВАЖНО ЈЕ И ОВО ДА СЕ ЗНА: САСТАНАК СТРУКЕ И ПРОЈЕКТАНАТА – ДОНЕТИ ВАЖНИ ЗАКЉУЧЦИ

Струка је рекла своје на састанку који је одржан у фебруару 2015 године на инисијативу ЈП Колубара Ваљево, инвеститора бране Ровни, а повод је био допис Рударско-геолошког факултета Скупштини града Ваљева од 19 новембра 2014. године.

На састанку је прво приказана презентација Департмана за хидрогеологију о НЕГАТИВНИМ АСПЕКТИМА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ „РОВНИ“.
1. Непотребно велика запремина акумулације, с обзиром на неизвесност изградње Термоелектране „Колубара Б“
2. Вишеструко прецењене потребе за водоснабдевањем ставновништва
3. Капацитети постојећих изворишта подземних вода за комунално водоснабдевање насеља у Региону су за око 60% већи у односу на реалне потребе у води. Очекивани демографски тренд у Региону је негативан, па ни потребе у води неће расти.
4. Основни проблем у постојећим комуналним системима су губици воде у водоводним мрежама који су у Студији изводљивости предузећа „Eptisu“ процењени на око 55%
5. Доказане подземне хидрауличке везе између кањона Сушице, на једној страни, и врела Пакље и Градац, на другој страни, указују а могућност понирањаи губитака већих количина воде из слива акумулације.
6. Могућност загађења подземних изворишта Пакље и Градац услед погоршања квалитета воде у акумулацији, инфилтрацијом кроз карст кањона Сушице
7. Могућност загађења воде у акумулацији тешким металима.
8. Постоје бројна негативна светска искуства са високим бранама и акумулацијама
9. Предложено решење, с обзиром на степен изграђености објекта и до сада уложена средстава, јесте снижење максималне коте воде акумулације (360 мнм), до зоне контакта карста и водонепропусних стена (око 330 мнм). На овај начин се отклањају основни техно-економски и еколошки ризици градње и функционисања акумулације Ровни. При томе би се комунално водоснабдевање насеља у региону наставило са постојећих изворишта подземних вода, уз услов поправке водоводних мрежа.

SASTANAK 24 FEBRUARA 2015 NA RUDARSKO GEOLOSKOM FAKULTETU U BG

После овог су представници пројектанта „Енергопројект – Хидроинжењеринг“ одговорили на замерке и указали на бројне позитивне стране акумулације „Ровни“. Истакли су изузетне могућности акумулације за прихватање поплавних таласа и ефикасну одбрану од поплава Ваљева и низводног подручја, што се показало током мајских поплава 2014. Могучност оплемењавања малих вода у сушним периодима, који су све дужи и чешћи. Током израде пројекта, вршени су обимни истражни хидрогеолошки радови, којима је показано да није потребна изградња првобитно планиране преграде на Сушици, јер су губици прихватљиви, а не очекује се погоршање квалитета подземних вода. Током израде пројекта урађена је Студија утицаја на животну средину у којој су разматрани сви потенцијално штетни аспекти акумулације и пројектоване мере за њихово отклањање. Одговарајућим начином управљања акумулацијом могуће је одржати висок квалитет воде у акумулацији, чиме ће се онемогућити и евентуално погоршање квалитета воде у подземним извориштима. На основу богатог пројектантског искуства у Србији и широм света, истакнута је неопходност изградње већег броја акумулација, које су најефикаснија мера за одбрау од поплава.

Представници Грађевинског факултета, Одсека за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, истакли су следеће о акумулацији „Ровни“…
Проблем квалитета воде постоји и код акумулације и код изворишта подземних вода, па се и једна и друга врста ресурса мора штитити одговарајућим мерама и управљањем, морају се успоставити и поштовати зоне санитарне заштите. Значај и улога акумулација у одбрани од поплава у Србији постаје све већа. До изградње ТЕ „Колубара Б“ доћи ће пре, или касније (пример је почетак изградње ТЕ „Костолац Б“), што значи да акумулација није предимензионисана. Акумулација „Ровни“ предвиђена је за снабдевање не само Ваљева, него пет општина у сливу Колубаре, што је немогуће постићи из подземних изворишта. Приликом анализе биланса дотока и потрошње, капацитет изворишта не може се рачунати са просечном издашности, већ се морају узети и минималне вредности, које се јављају током сушних периода, који ће због климатских промена бити све дужи. Такође, постоје и дневне и сезонске варијације потрошње, које имају и случајан карактер. Брана и акумулација „Ровни“ предвиђени су Просторним планом Републике Србије и Водопривредном основом, изведени су обимни истражни радови, урађена је комплетна пројектна документација, извршена је техничка контрола пројекта и добијена грађевинска дозвола, па је за давање оцене о евентуалним негативним аспектима акумулације потребно сагледати целокупну документацију. У току је технички преглед изведених радова у коме учествују поједини професори са Грађевинског факултета, који су прегледом документације и доказа о квалитету изведених радова утврдили да је брана изграђена по пројекту. За коначну оцену функционисања бране, неопходно је извршити пробно пуњење, у складу са Пројектом пробног пуњења, током кога ће се осматрати све величине предвиђене Пројектом техничког осматрања.

SASTANAK 24 FEBRUARA 2015 NA RUDARSKO GEOLOSKOM FAKULTETU U BG POTPISI

И тако, с обзиром на неусклађене ставове у стручној јавности присутни су се, на крају састанка усагласили да је потребно урадити следеће:

1. Пре пробног пуњења акумулације треба извршити анализу и оцену до сада изведених хидрогеолошких истраживања, урадити пројекат и спровести додатна хидрогеолошка истраживања терена и хидролошка мерења. Уколико додатна хидрогеолошка истраживања покажу да постоји опасност од губљења значајне количине воде из акумулације, предвидети и извести одговарајуће техничке мере за спречавање губитака.
2. Урадити Студију биланса у којој ће се на основу нових хидролошких подлога и осавремењених пот реба за водом сагледати реалан биланс воде, утврдити капацитете изворишта подземних вода и одредити потребну корисну запремину акумулације за период пре и после изградње ТЕ „Колубара Б“.
3. Урадити Пројекат управљања акумулацијом којим ће се предвидети оптимални режим рада акумулације на основу Студије биланса, узимајући у обзир улогу акумулације у заштити од поплава, као и неопходност одржавања високог квалитета воде у акумулацији.
4. Осавременити постојећи Пројекат техничког осматрања, при чему је неопходно узети у обзир мониторинг квалитета воде у акумулацији, као и праћење губитака.
5. Осавременити постојећи Пројекат пробног пуњења акумулације, имајући у виду резултате додатних хидрогеолошких истраживања, потребу очувања квалитета и смањење губитака.
6. Пре пробног пуњења акумулације потреба спровести пројектовано атниерозионе мере у сливу.
7. Имајући у виду потребу за што скоријим пуштањем у функцију акумулације Ровни, све наведене активности треба реализовати у што краћем року….

***

НИЈЕ КРАЈ…

ПИТАМО ПОСЛЕ СВЕГА ИЗНЕШЕНОГ У ОВИМ ДОКУМЕНТИМА: ОДАКЛЕ ПРАВО БИЛО КОМЕ И НА ОСНОВУ КОГ ВАЖЕЋЕГ ДОКУМЕНТА ДА НА ТЕРЕН ПОШАЉЕ ОВЕ И ОВАКВЕ, ДА РАДЕ ТО ШТО РАДЕ?

istinoljublje marija

———

*кратки линк за дељење текста – http://wp.me/p1Fuk8-KDL

8. 09. 2015. за ФБР уредник Биљана Диковић, документа –Srpski Centar Ekologije

 

 

5 replies »

 1. Борба за Грачаницу и даље траје и не јењава!!!
  Управо је јуче одржана и прва литија и одржаваће се сваке суботе са почетком у 15 сати испред зграде владе уз шетњу до патријаршије и РТСа!
  Протести су свакога дана од 18 сати испред зграде владе!
  Монах Антоније је ту свакога дана и целодневно спашавајући Грачаницу, србски народ и нашу веру Светосавску!

  Свиђа ми се

 2. ИЗА РУШЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СВЕТИЊА СТОЈЕ ВАТИКАНСКЕ ВЛАДИКЕ И “ МИЛОГОРЦИ“ ПОТОМЦИ ПОПА ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА ЦРНОГОРЦА КОЈИ ЈЕ СРБИМА 1945. ТРАЈНО ЗАБРАНИО ПОВРАТАК НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ И ТО ЗА 250 000 СРБА !

  Иза рушења Ваљевске Грачанице стоје ватиканске владике и потомци попа Владе Зечевића Црногорца који је продао веру за вечеру и црногорска полиција !
  Иза свега стоје ватиканске владике и црногорска полиција јер ми Срба у српској полицији немамо. Они руше Православне манастире!

  Сагласност да се руши манастир Ваљевска Грачаница дао је још пре две деценије владика шабачки Лаврентије Трифуновић екумениста у име СПЦ , међутим како се монах Антоније Давидовић противио екуменистима , њега је владика Лаврентије – рашчинио! Кривце и одговорне треба тразити међу екуменистима и свештенством СПЦ попут владике шабачког Лаврентија , који сем што католичи Србе , лично је подржао уклањање Грачанице и одобрио . А кад одобре владике, политичари се ту више ништа не питају. А полиција само извршава наређења.Занимљив је детаљ и да се у владичанском двору у Шапцу у Карађорђевој улици у Шапцу налази представништво странке СПО! И ето одговора , с које стране дува. Код владике шабачког Лаврентија Живка Трифуновића живи и Немица Сибила фон Лер унука генерала фон Лера који је бомбардовао Србију! Већина свештеника шабачке епархије су чланови Српског Покрета Обновеод самог оснивања и многи од њих имају везе и са нарко – дилерима . Недавно познат и случај убиства наркомана у манастиру – лопатом! Против немачког шпијуна владике Лаврентија Трифуновића мохах Антоније Давидовић из Ваљевске Грачанице , због његовог екуменизма и наклоњености Ватикану , писао је још пре 20 година и више прогласе и текстове за оне мање упућене! Јер владика шабачки Лаврентије своје свештенство на поклоњење и рукољуб Папи у Ватикан , а иначе су сви чланови Српског Покрета Обнове! Иначе, Лаврентијев најближи род је и поп Влада Зечевић Црногорац који је 1945 године , као министар полиције тадашњи забранио за за 250 000 Срба трајни повратак на Косово и Метохију . Лаврентије следи свог ујака у стопу . Лично сам читала прогласе монаха Антонија Давидовића против екуменисте Лаврентија Трифуновића још пре две деценије .

  Још тада Лаврентије је одобрио рушење Ваљевске Грачанице а градњу манастира Брезовице итд . Дакле , кривца треба тражити у СПЦ и у тој ватиканској струји коју предводи Лаврентије уз подршку Српског Покрета Обнове и Данинин Црногораца !
  А што се тиче полиције, србијанском полицијом руководе црногорски кадрови који раде по директови Запада, униш тавајући Православље . Типични безбожници и Милогорци .

  Чујем да се покреће акција за рушење споменика попу Влади Зечевићу Црногорцу и Титовом оданом следбенику у Лозници . Да ће Бог да је то истина! Споменике треба подићи жртвама немачког геноцида над Србима у Драгинцу , жртвама НАТО бомбардовања, жртвама Католика по целом свету, оних којима је припадао и Тито , кога је слепо слушао поп Влада Зечевић – Црногорац!

  http://srpskaistorija.com/2015/09/03/%d0%bf%d0%be%d0%bf-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%9b-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b8-%d1%98%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%83-%d0%b7/

  Свиђа ми се

 3. Niš: razotkriveni američki planovi o podeli kosovsko-metohijskih Srba

  Kome Vučić prodaje Kosovo?

  Aktivista Centra za ljudska prava i demografiju iz Niša, Dragan Krstić, čiji tekst objavljujemo u ovom broju, pokušao je u više navrata da skrene pažnju najvišim državnim institucijama o planovima Albanaca da kolonizuju i podele Srbe na severu Kosova, ali na to niko nije reagovao. Izigrali su ga i premijer Vučić i direktor policije Veljović, i to na način koji ukazuje da su i oni umešani u savezništvo sa kriminalnim podzemljem u regionu. Jer, ćutanje o korupciji u niškoj policiji i o mračnim albanskim planovima da isteraju preostale Srbe iz regiona Kosovske Mitrovice, znači odobravanje.

  Dragan Krstić

  U petak 28.08.2015 bio sam u Beogradu poslovno, u Višem tužilaštvu u Beogradu i u Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a Srbije, zbog krivične prijave i podnesaka o koruptivnom radu policije u Nišu i Leskovcu. Nekoliko puta, zvao sam direktora policije i zatražio sastanak. Sekretarica je rekla da će mi se javiti kasnije, da je direktor na sastancima, koji su planirani do kasnog popodneva i da će me zvati. Nisu se javili. Rekao sam da ću direktora policije sačekati kada može, na 10 minuta, na šta je ona rekla da ne dolazim. Otišao sam posle 15 časova u direkciju. U međuvremenu, dežurnom na portirnici je od strane sekretarice saopšteno da je „direktor otišao“.

  Imao sam neke važne informacije i tražio sam uvid u moj predmet u UKP br 34/14 od 9.januara 2014. godine. Hteo sam da pitam, dokle se stiglo u radu i da li je uopšte raspakovan. Naime, u predmetu je reč o korupciji dvojice najviših funkcionera iz izvršne vlasti, o takozvanom delivery unitu, kao šifri za kolonizaciju Arapa u Srbiji (što sam ukazivao i slao dopise jos 15.08.2014. godine), ali i o šeiku iz Emirata koji je kupio oranice gde će podići izbeglička šator-naselja, a kasnije i čitave gradove sa infrastrukturom u kojima će živeti imigranti iz arapskih zemalja. Reč je o šeiku koji želi da kupi i beogradski aerodrom Nikola Tesla, da bi neometano dovozio Arape ER Srbijom i vršio plansko masovno naseljavanje. Takođe, i o Mohamedu Dahlanu, kao glavnom izvođaču ovog prljavog posla i o Toniju Bleru, koji je bio glavni mešetar za sve prljave poslove na Bliskom istoku, kao i informacija o potencijalnoj kolonizaciji Albanaca na severnu Kosovsku Mitrovicu. Na žalost, direktor za sve ovo nije imao vremena. Verovatno zato što je bio „početak vikenda“ ili moj „loš tajming“. Nadam se, možda ću imati više sreće neki drugi put.

  Ali, ako ne direktor policije, onda bi bilo pošteno da predsednik Vlade, kad sledeći put otputuje na sever Kosova i Metohije, kaže Srbima da će uskoro dobiti nove komšije u blizini i da su doslovno prodati samoproglašenoj albanskoj nadridržavi.

  Naime, granice opštine Južna Kosovska Mitrovica idu ka severu, sa istočne strane još 12 do 13 kilometara na gore, gde se granice sa opštinom Leposavić i spaja sa opštinom Zvečan. Ta međuopštinska tromeđa dolazi na svega 500 metara od Ibarske magistrale, koja povezuje Srbe iz severne Kosovske Mitrovice i Zvečana sa Leposavićem. Na toj tački, uz američku pomoć i logistiku i preko firme Behtel, Albanci žele da izgrade kompletnu infrastrukturu, za novi mali grad na 4 do 5 kvadratnih metara površine. To je tačno pola puta, gde maltene izbijaju i presecaju koridor severna Kosovska Mitrovica-Leposavić. Tako bi podelili Srbe sa severa Kosova i Metohije na dva dela.

  Severna Mitrovica bi ostala maltene izolovana enklava ili obično geto u kome bi narod ubrzano odumirao ili se odatle iseljavao.

  Prodor ka Kopaoniku i Pančićevom vrhu bi se ubrzao. Grad sa oko 10.000 stanovnika kakav planiraju američko-albanski „stratezi“, bio bi psihološki šok, a ubrzali bi se i rasprodaja srpske imovine i iseljavanje. Taj novi grad imao bi jaku saobraćajnu povezanost na prema svim bitnim pravcima u regionu.

  Nešto slično onome što sada grade u Gračanici (menjajući etničku i demografsku strukturu). Naselje Marigona, ustvari, o kojem se u beogradskim medijima i među političkom elitom ćuti. Tako će ubrzo i Gračanica izgubiti srpsku većinu koju još uvek ima.

  Sličan scenario se predviđa za područje Severne Kosovske Mitrovice, kao simbolu i bastionu srpskog otpora i prkosa prema albanskom nasilju i planiranoj demografskoj ekspanziji.

  Kako je došlo do ovoga?

  Treba se vratiti samo nekoliko meseci unazad na pregovore Albanije i Srbije o „zajedničkim projektima i ulaganjima“ na području juga Srbije i Kosova i metohije, ali i šire u regionu. Sve ovo je Aleksandar Vučić prethodno dobio kao zadatak od Vašingtona i spreman je da sprovede u delo uz podršku Nemačke.

  U međuvremenu, dok „veliki vođa“ uzdiže Albance do nebesa (pa čak i tvrdi da su oni kao i Srbi, „većinska nacija na Balkanu“), Srbija je postala zemlja beznađa, izumiranja, privredne i političke katastrofe, represivnog i autoritativnog režima. Medija koji su EU-tanazirani i koji pišu hvalospeve o „uspehu i napretku, putu i viziji jednog „vođe“, koji umesto da služi građanima, radi protiv svih njih. Svaka njegova odluka je mač nad glavom naroda. Novi namet, nova pljačka, novo siromašenje, koje se prikazuje kao veliki uspeh i pobeda (nad narodom) ka neophodnim reformama. Zašto ? Pa bankari su uvideli da Srbija izumire galopirajućom metastazom. Danas se u Srbiji uvećavaju samo groblja. Mesna, seoska, opštinska, gradska.

  Jedna od mnogih porodica na čijoj se kući vijori crni barjak i gde je crnina deo svakodnevnica je i moja porodica koja je direktna žrtva pohlepe vlastodršca, pljačke, otimačine i nepravde koja vlada od dolaska Vučića u Vladu Srbije. On i njegove produžene ruke vlasti, poklopili su sve lokalne institucije u Nišu i Leskovcu (policiju, tužilaštvo i sud).

  Imao sam prilike da uđem u kabinet ovog antihrista, zajedno sa svojim ocem još u decembru mesecu 2013. godine, i to prevarivši njegovo obezbeđenje, Pretorijansku gardu iz Nemanjine 11.

  Ušavši nenajavljeno u njegov kabinet, zatekao sam tri žene kako su posedale po stolu i igrale karte i koje su naprasno završile partiju i počele da galame i viču. Neke i da zovu obezbeđenje. Došao je neki Nenad Đokić koji se raspitivao telefonom o nekom veterinaru, kako je postao negde direktor. Ali, reče on sagovorniku, diskretno, da ne saznaju, da se „kabinet raspituje“. On nas je obmanuo zakazavši nam lažni sastanak sa Vučićem za sedam dana.

  Naravno, njega u zakazano vreme nigde nije bilo, samo nas je izmaltretirao, ponizio i bacio na nepotreban finansijski trošak. Tada sam upoznao i specijalnog savetnika, izvesnog Đokovića, elegantnog gospodina, obučenog po poslednjoj modi. Engleski kroj i krokodilska koža. Priča on meni kako je pravosuđe naše previše sporo i tromo, pa još reče da se i on sudi sa nekima dugo.

  Upoznao sam i sekretaricu Jovanu itd. Uvideo sam još tada da to nije kao iz priča za TV i štampane medije, gde sve pršti od Vučićevih izjava o napornom radu, štednji i samopregoru zaposlenih. Već sve suprotno.

  Smisao našeg dolaska je bio taj što smo i prethodno, na adresu premijera Srbije, slali više dopisa o kriminalu i korupciji, pa smo smatrali da će to biti bolje shvaćeno u ličnom kontaktu.

  Ali, ništa se pozitivno nije dešavalo, već je sa svakim dopisom opstrukcija lokalnih sistema bila sve žešća i sve tvrđa.

  Danas je Srbija ruina i razvalina, zarasla u korov i šaš. Kao kuća porodice Aleksandra Vučića kod Bugojna. Samo laž do laži u beskrajnom nizu obmana i prevara, ovog opsenara i opasnog manipulatora.

  (Autor je aktivista Centra za ljudska prava i demografiju iz Niša)

  http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=345&cl=15

  Свиђа ми се

 4. БЕОГРАД – Председник Србије Томислав Николић у петак, 11. септембра, путује у званичну посету Светој столици, током које ће имати разговоре у четири ока са папом Фрањом и његовим најближим сарадницима.

  Према информацијама листа Новости, шеф српске државе ће поглавару Римокатоличке цркве пренети захвалност за став Ватикана који не признаје једнострано проглашену независности Косова и Метохије, и затражити помоћ за спречавање покушаја Приштине да постане члан Унеско. Утицај који Ватикан има у католичким земљама веома је значајан у борби Србије да очува своју културну и верску баштину на Косову.

  Међу темама разговора наћи ће се канонизација хрватског кардинала Алојзија Степинца. Ватикан је предложио да се о овом питању оснује мешовита комисија, у коју би били укључени и представници СПЦ, а која би требало да почне да ради крајем септембра. Очекује се и да Николић понови позив папи да посети Србију.

  Током прве званичне посете Светој столици, Николић ће одликовати папиног најближег сарадника Пјетра Паролина, који обавља функцију државног секретара, Орденом Републике Србије на ленти, због заслуга на унапређењу билатералних односа, а посебно зато што Ватикан не признаје независно Косово. Папа Фрања не може да буде лично одликован, због завета скромности.

  Након посете Ватикану, председник Николић би требало да се сусретне и са првим човеком Италије Серђом Матарелом.

  Без „Фалкона“
  Николић је требало да се сретне са папом 17. априла, али је та посета отказана због квара на владином „фалкону“, који се после праве драме у ваздуху, после сат лета, вратио у Београд. Овога пута, како сазнајемо, српска делегација путује у Рим редовном линијом „Ер Србије“.

  Извор: Вечерње новости

  Свиђа ми се