АКТУЕЛНО

Данијела Ружичић: Укинута РТВ претплата, али не и поступак наплате неизмирених обавеза!


Законом о радиодифузији биле су прописане обавезе плаћања РТВ претплате, и то на основу Уговора о наплати РТВ претплате (од физичких лица), закључених са ЕПС-ом и ЕПС Снабдевањем, вршено је перманентно и свеобухватно:

– документовано праћење и контрола фактурисања обавезе за РТВ претплату,

– припремање за Службу књиговодства документованих налога за књижење,

– праћење и контрола наплате РТВ претплате, као и праћење и контрола преноса средстава од претплате у односу на наплату, по свим привредним друштвима ЕПС-а,

– документовано књиговодствено усаглашавање са привредним друштвима ЕПС-а, која су у име а за рачун РТС-а обављала послове фактурисања и наплату РТВ претплате од домаћинстава, путем ИОС-а и књиговодствених записника.

У циљу повећања степена наплате у периоду до маја 2014. правним лицима су се упућивале опомене за неизмирене обавезе по основу претплате, а током целе године и Протоколи о отплати дуга на рате.

Активности везане за послове принудне наплате организују се, припремају, прате и књиговодствено реализују, као и сва пратећа и додатна документација потребна Правној служби по налозима суда; Такође, обавља се директна комуникација се судским извршитељима преко којих су поднете тужбе против правних лица за неизмирену претплату, припрема вансудска поравнања по поднетим Предлозима за дозволу извршења као и Споразуме о отплати дуговања за претплату на више месечних рата. Све наведене активности обележиле су и целу 2014. годину.

Доношењем Закона о Јавним медијским сервисима, августа 2014. године, укинута је обавеза плаћања РТВ претплате, али не и поступак наплате неизмирених обавеза за претплату, који сад у целости за физичка лица прелази у надлежност РТС-а, као и сви пратећи књиговодствени послови по овом основу. Припремљен је извештај који је обухватио комплетну анализу стања са предлогом мера за наплату ненаплаћених потраживања по основу РТВ претплате, а који је у име оба јавна сервиса прослеђен надлежним државним инстанцама; мере предложене за реализацују у последњем кварталу 2014. услед насталих околности произашлих из недостатка средстава и ускраћеног одговора одложене су до даљњег.

Предузимање мера поводом стављања ван снаге Закона о радиодифузији – Касне јер преузимају надлежност од ЕПС-а!

Стављањем ван снаге Закона о радиодифузији, по основу закључених Протокола са ЕПС-ом и ЕПС Снабдевањем, од септембра 2014. године, улази се у поступак преузимања комплетних матичних и књиговодствено аналитичких података о обвезницима претплате, евидентираних у привредним друштвима ЕПС-а и ЕПС Снабдевању. Овај комплексан процес преузимања комплетних матичних и књиговодствено аналитичких података о обвезницима РТВ претплате из пословне привредних друштава ЕПС-а обухвата:

– преузимање приближно 3 милиона финансијских картица од пет привредних друштава ЕПС-а, са комплетном структуром задужења и раздужења за претплату, почев од увођења обевезе за РТВ претплату 1.11.2005. до 31.08.2014.

– преузимање око 2,5 милиона финансијских картица од привредног друштва ЕПС Снабдевање са комплетном структуром задужења и раздужења за претплату, почев од 1.07.2013 до 31.08.2014.

– преузимање укупно 10 појединачних база свих матичних података о обвезницима претплате, у пет привредних друштава ЕПС-а и пет припадајућих подручја ЕПС Снабдевања.

Подаци пристижу сукцесивно, са различитих медија и подразумевају свеобухватну информатичку обраду. Поступак је сложен и још увек траје обзиром да су привредна друштва ЕПС-а достављала аналитичке податке на којима нису довршили све обраде а и у оквиру којих су примећене неусаглашености са стањима исказаним на припадајућим синтетичким контима; из наведених разлога захтевало се понављање слања аналитичких података, што је продужило планирани рок за завршетак ових послова.

По добијању коначних података који су и документовано усаглашени, на основу апликативног решења које ће се креирати, извршиће се увођење комплетних књиговодствено аналитичких података о обвезницима РТВ претплате у пословну евиденцију РТС-а.

Дакле, ако нисте измирили све своје обавезе по основу РТВ претплате – џаба сте се радовали, платићете!!!

***

tv-pretplata-vucic-lazov-790x592

фото: srbijadanas

———–

http://wp.me/p1Fuk8-N2o

20. 12. 2015. danijelaruzicic, за ФБР приредила Биљана Диковић

4 replies »

 1. Није баш тако: обавезе претплате за ТВ по Закону о облигационим односима застаревају за годину дана! Обавеза плаћања доспелих неизмирених рачуна за ТВ претплату постоји само за оне претплатнике који су утужени а нису платили доспеле обавезе или се нису позвали на застарелост.

  Свиђа ми се

 2. „Дакле, ако нисте измирили све своје обавезе по основу РТВ претплате – џаба сте се радовали, платићете!!!“

  more gonte se…….

  Свиђа ми се

 3. NIKO nije duzan da placa televiziju koju ne gleda, a koja se vec nalazi u svim paketima koje placamo. Neka rts resi svoj dogovor sa paketima koje su gradjani Srbije vec placali ! Pokusavaju da pokradu narod, ali to im nece proci, jer ce time izazvati gradjanski rat!

  Свиђа ми се