АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

Проф. др Љубомир Т. Грујић: Не поштовати Устав – немати своју државу, поштовати Устав – чувати своју државу


ljubomir-grujic-izbori8-s

Проф. др Љубомир Т. Грујић

***

Одговор госпођи мр Биљани Ђоровић,
водитељу радио станице „СНАГА НАРОДА“

Не поштовати Устав – немати своју државу
Поштовати Устав – чувати своју државу

Поштована госпођо Ђоровић,

Хвала Вам на позиву да учествујем у јавној дебати у емисији радија „СНАГА НАРОДА“ одржаној у суботу 9. априла, 2016. године. После, овде даље поновљеног, једног дела мог излагања и њиме изазване дискусије господина пуковника Горана Јевтовића, поставили сте ми питање. Заборавио сам да одговорим у емисији. Износим га јавно даље у овом тексту.

Споменути део мог излагања (пишем по сећању, снимак ће бити изложен на Ју тјубу)

Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије из 1974. године почиње, део „ОСНОВНА НАЧЕЛА УСТАВА СФРЈ“, са:

Народи Југославије, полазећи од права сваког народа на самоопредељење, укључујући и право на отцепљење, на основу своје слободно изражене воље„…..“ ујединили су се у савезну републику слободних и равноправних народа и народности и створили„…..“Социјалистичку Федеративну Републику Југославију“….

Савезни руководиоци су лагали народ да по савезном Уставу постоји само право на самоопредељење ДО отцепљења. Устав и сама држава СФРЈ су се заснивали на правима искључиво југословенских народа на самоопредељење И НА отцепљење.

У члану 3 тог Устава се уводи државност југословенских социјалистичких република:

 Социјалистичка република је држава заснована на суверености народа„…

(Да ли „на суверености народа“ значи на суверености већинског народа или на суверености сваког народа у тој републици? Ако би значило прво, онда би у Хрватској само Хрватски народ био суверен, а у Босни и Херцеговини вероватно би само Србски народ био суверен. Ако би значило друго, онда би у Хрватској Србски и Хрватски народ били суверени, а у Босни и Херцеговини би била сва три народа суверена: Муслимани – Бошњаци, Срби и Хрвати. Сигурно је да није важило једно за једну републику, а друго за другу републику. Савезна скупштина је била меродавна и обавезна да разјасни то питање.) 

Овај члан Устава СФРЈ диже статус југословенске републике на неки степен извесне државности. Та државност република је давала републикама право да, у складу с Уставом СФРЈ, могу да уређују своје унутрашње односе и своју унутрашњу политику. Ништа више од тога. Та државност република није давала право републикама на самоопредељење и отцепљење. Није ни могла да им да та права. Нису републике створиле Југославију. Оне су настале у Југославији. Нигде у том Уставу нису дата та два права републикама. Нису ни могла да им буду дата. Била би супротна основи на којој се почивају Устав и СФРЈ. Та основа су права југословенских народа на само-опредељење и на отцепљење. Ове закључке потврђује и Члан 5 истог Устава. Он у целости гласи:

Територија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије је јединствена и сачињавају је територије социјалистичких република.

Територија републике не може се мењати без пристанка републике, а територија аутономне покрајине — ни без пристанка аутономне покрајине.

Граница Социјалистичке Федеративне Републике Југославије не може се мењати без сагласности свих република и аутономних покрајина.

Граница између република може се мењати само на основу њиховог споразума, а ако се ради о граници аутономне покрајине — и на основу њене сагласности.

Једнострано, самовољно отцепљивање од СФРЈ једне републике или неколико република без сагласности свих република и аутономних покрајина је значило промену граница СФРЈ. То је трећи став овог члана Устава изричито забрањивао. Таква једногласна сгласност није постојала. То потврђује ранији закључак да републике нису имале право на самоопредељење ни право на отцепљење. Зато су њихова отцепљења од СФРЈ била и остала противуставна, насилничка, агресорска. Ово треба да зна свако, о томе наша деца треба да уче у школама и на факултетима. Наше власти треба свуда у свету да откривају ту истину.

Руководство Србије се 1991./1992. обратило странцу (енглеском лорду Карингтону) за утврђивање ко има право у СФРЈ на самоопредељење и отцепљење, уместо да је поштовало Устав.

После овог мог излагања је о томе дискутовао господин пуковник Јевтовић. По завршетку његове дискусије сте ме Ви, госпођо Ђоровић, јавно питали шта је то наша власт могла и требало још онда да уради. Потом се дискусија отворила и по другим темама. Ја заборавих да Вам јавно тада одговорим. Осећам се обавезним да то овако сад учиним.

Одговор на постављено питање

Ради се о правном питању: ко је по Уставу имао право на самоопредељење и право на отцепљење. То уопште није зависило од тога што је однос био „4 према 2“ како рече господин пуковник Јевтовић. Чак и да су свих пет република и обе аутономне покрајине биле за отцепљивање, а једна уздржна или против, или да су сви осим једне покрајине били за отцепљивање, а једна покрајина чак само уздржана, републике не би имале право на отцепљење према 3. ставу члана 5 Устава СФРЈ из 1974. године!

Господин пуковник Јевтовић је указао на стварну ситуацију да су сецесионистички захтеви четири републике били подржавани од стране влада западних земаља. То јесте тачно, али то не мења уставне одредбе. Наша власт (Скупштина и/или Председник и/или Влада) је била обавезна да поштује Устав СФРЈ и Устав СР Србије. Зато је требало да она захтева. и то искључиво писмено, званично и јавно, да се сазове Савезна скупштина СФРЈ још у јулу 1991. године, односно да се распишу избори за нови сазив Савезне скупштине (како је јавним апелом од 5. јула 1991. године предлагано свим савезним и републичким државним органима; видети документ). Уместо тога, наша власт се прво обратила странцима (енглеском лорду Карингтону) да утврди ко је имао право на самоопредељење и на оцепљење, иако је то јасно одређивао Устав СФРЈ као што је напред доказано. Наша власт је потом прихватила став власти других република да се проблеми решавају мимо Устава СФРЈ. (Детаљније о свему овоме видети у допису изложеном на страници1, или на страници2 или на страници3). 

Ако би неко рекао да је ситуација била таква да не би Савезна скупштина могла да одржи седницу због опструкције неких република, онда у таквој ситуацији, наша власт би била обавезна да се обрати Савету Безбедности и да тражи да помогне да се поштује Устав СФРЈ и да спречи изазивање грађанског рата. Ако би се десило да чак и Савет безбедности одбије да изврши ту своју дужност одређену му Повељом УН, остали би заувек документи да се власт Србије до крајњих граница залагала за потпуно поштовање Устава СФРЈ и за мирнодопско решавање ситуације у СФРЈ. Постојање таквог документа би нама битно сада олакшало када другима откривамо истину да су само југословенски народи, а не републике, имали права на самоопредељење и на отцепљење. Међутим, непостојање таквих докумената о непрекидној и доследној борби наше власти за поштовање Устава, због изостајања таквог ангажовања наше власти, иако нам отежава сада да докажемо уставна права народа, никада не може да промени одредбе тог Устава. Никада нико не може да негира да су по Уставу СФРЈ из 1974. права на смоопредељење и отцепљење имали једино југословенски народи, а не републике. Зато су референдуми Србског народа у Босни и Херцеговини и Хрватској били оправдани. Власт Републике Србије није дозволила Србском народу у Србији да се референдумски изјасни. Ускратила му је уставно право. Заправо, цео Србски народ (као и сваки други југословенски народ) је требало да има јединствен референдум по питању отцепљења од СФРЈ. Устав је одбачен. Извршен је државни удар у СФРЈ. Извршили су га сложно председници свих шест република. Нису дозволили народима да се слободно определе! Последица је трагедија за Србски народ!

Докле год наше власти прихватају лаж, исказану ставом Бадинтеровог арбитражног комитета (кога је лорд Карингтон ангажовао да арбитрира), који у свом документу уопште није споменуо основу Устава и државе СФРЈ, и који је погрешно закључио да су републике имале право на отцепљење, дотле ће нас оптуживати за агресију и лажно нам приписивати измишљени нацизам, рушилаштво, и геноцидност.

Непоштовање Устава СФРЈ је имало и има трагичне последице по цео Србски народ и по Србију. То би требало да буде довољна лекција, да буде снажно искуство, да власт мора да поштује и оживотворује Устав. На то се и јавно заклела! Међутим, и после 5. октобра 2000. власти Републике Србије су наставиле да спроводе, и то стално растућу, самовољу својим актима и одлукама супротним Уставу.

Однос према предстојећим изборима

Претходне власти и садашња власт су огрезле у противуставним деловањима (видети документ1, документ2)

Последице постају катастрофалне по Србски народ и Србију. То треба да се заустави. Треба масовно изаћи на ове изборе и гласати. Постоје странке и људи који нису били на власти или у власти, уопште или од 2000. године, и који заслужују народно поверење на основу њиховог досадашњег деловања, залагања, иступања, ставова.

Својим пером одлучујете о својој даљој судбини, о свом даљем животу, о животима Ваших ближњих и целог народа, у највишем могућем степену у коме један појединац може да одлучи тајним гласањем на изборима. Ако то пропустите једноставно немате основа да се буните што су на власти људи који нас воде и управљају државу супротно Вашем опредељењу и Вашим интересима. Ако гласате искрено, па не буде избор како сте гласали, онда сте себи разјаснили своје ставове у односу на ставове већине и савест Вам је мирна да сте учинили све што сте могли.

Разговарајте с другима. Објасните им да треба свакако да гласају.

Ако се опредељујете да се не поштује Устав Републике Србије онда то у суштини значи да се опредељујете за њено уништавање и за прихватање да нам стране власти диктирају и одређују све. С оваквим опредељењем Ви несумњиво гласате за странку и људе који су сада на (у) власти или су били на (у) власти (посебно после 05.10.2000. г).

Рећи:

„Знам да не вреди гласати. Опет ће они остати на власти. Нећу да гласам. Или: поднећу неважећи листић. Или: ово гласање је нелегитимно.“

значи самообмањивање. Ово гласање није нелегитимније него било које од 1945. Према важећем изборном закону то је аутоматски подршка досадашњим властодршцима да наставе да владају.

Ако је Ваше опредељење да се сачува Република Србија, да се бране држава, слобода и права Србског народа и да се он самостално уздиже, онда свакако учествујте у гласању и гласајте за изборну листу/људе који до сада нису били на (у) власти.

Све изборне листе које су опредељене за поштовање Устава Републике Србије, а то значи да су опредељене за поништавање свих противуставних докумената претходних власти, за поништавање самовољних одлука претходних власти (распродаја природних, државних и друштвених добара и средстава, понижавање Србије, уништавање државе, прихватање неоснованих оптужби против Срба и Србије, све дубље увођење окупације) су обавезне да сада заједнички захтевају и позову народ да им се придружи у захтевима:

– да сви медији обезбеде подједнак третман свим изборним листама,

– да рад свих бирачких одбора све време буде јавно приказиван, односно сниман,

– да закључак сваког бирачког одбора буде јавно објављен истовремено када се подноси Републичкој изборној комисији,

– да садашњи властодршци прекину с експлоатацијом државних положаја за своју предизборну кампању.

Следи преглед РИК свих изборних листи прихваћених до 11:58 у недељу, 10.04.2016. године.

Изборне листе националних мањина су означене браон бојом.

Црвеном бојом су означене оне странке/људи који су били на (у) власти у периоду између 2000. г. и сада.

Зеленом бојом су означене оне странке/људи који су били на (у) власти само до 2000. г.

Плавом бојом су означене оне странке/људи који нису били на (у) власти до сада. Ако нисте зато да на власти остану они који су били на (у( власти, онда гласајте за једну од ових листи.

Ред. бр. Назив листе Број кандидата
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 250
ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) 246
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ 250
Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 250
ДВЕРИ ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕСАНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ 240
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор 250
БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ – Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка 250
МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ / MUAMER ZUKORLIĆ – БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA 99
SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин 29
За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – Милица Ђурђевић 66
Група грађана ЗА ПРЕПОРОД СРБИЈЕ – ПРОФ. ДР СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ 186
РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ 55
Републиканска странка – Republikánus párt – Никола Сандуловић 131
СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ 200
РОМСКА ЛИСТА СРБИЈЕ 33
Борко Стефановић – Србија за све нас 190
ДИЈАЛОГ – МЛАДИ СА СТАВОМ – СТАНКО ДЕБЕЉАКОВИЋ 50
ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ 250

Београд, 10.04.2016.

Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org

10 replies »

 1. ХВАЛА НА ИСПРАВЦИ

  Захваљујем се Мирјани ПАВЛОВИЋ и Гордону ЈОНЧИЋУ на исправци очигледне грешке: ДСС треба да буде у црвеној, а не у зеленој боји, у мом тексту.

  Хвала и свим осталим дискутантима. Драго ми је да је текст изазвао дискусију. Она изазива да човек још о свему добро размисли.

  Што се тиче социјалног питања и става изборних листи о њему, предлажем свакоме да погледа занимања кандидата сваке изборне листе за народне посланике.

  Љубомир Т. ГРУЈИЋ

  Свиђа ми се

   • Пошовани Професоре, Хвала на незаобилазном питању ЗАНИМАЊА носиоца и осталих са листа. Има ту још питања и потпитања…
    И ако после те тријаже нико не прође, онда следи ПУТАЧА преко целог листића.

    „Није вино пошто некад бјеше…“… Треба ЦЕНИТИ СВОЈ ГЛАС јер може да буде судбински, а имам осећај да смо у одсудном тренутку, уколико већ нисмо закаснили… .

    СОЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ је незаобилазно питање. Јер када домаћа власт и домаћи власник фирме и његов менаџмент постану гори од туђина, онда национално и државно питање постају беспредметни.

    СРПСКА СИРОТИЊО, ОПАСУЉИ СЕ! Доста су те радили као бицикл.

    Свиђа ми се

   • Поштовани уредници и чланови редакције,

    Много Вам хвала на овој пажњи. Свуда сам исправио, али је било остало овде. Хвала још једном.

    Пријатељски поздрави.
    Љубомир Т. Грујић

    Свиђа ми се

 2. Za mene je jednostavan izbor: glasacu za onu partiju koja NIJE americka-okupatorska. Za mene je jedino Seseljeva stranka ispravna, i vodic mi je to sto je jedino njegovu stranku posetio podpredsednik ruskog premijera, gospodin Rogozin koji je nedavno bio u Beogradu! Ni jednu partiju Rusija ne podrzava osim Seseljeve! Za mene je to apsolutno dovoljan putokaz! A ta stranka srbsko-ruski pokret, ne znam ko je osnovao i ko je dao pare za nju, plasim se da je osnovana samo da bi Seselju smanjili broj glasova. Posto nas narod voli Rusiju, onda su stavili taj naziv, da bi privukli sebi glasove. Gospodin Rogozin je poslao poruku Seselju na svom Twiteru u kojem mu je cestitao oslobadjajucu presudu. Bili su na njegovoj strani i kad je bio u Haskom kazamatu. Rusi sigurno znaju da li je on „americki covek“!!

  Свиђа ми се

  • @gabro: slazem se sa vasim stavom da je, kako ste Vi napisali „nezaobilazno pitanje zanimanje nosioca i ostalih sa liste“. A ja bih dodala da je to krucijalno pitanje, odnosno odlucujuce! Pogledala sam spisak tih partija i zgranem se kad sam videla ime Borko Stefanovic osnovao partiju pod nazivom „Srbija za sve nas“?!? Za koga to? Vrlo cinican naziv i u stvari tacan: za NJIH na vlasti, koji rade za Vasington. Znala sam da je on agent Vasingtona i krvavi izdajnik, ali nisam znala bas u detalje njegovu biografiju, te pogledam na Wikipediji, „zvanicnu“ mu biografiju! Tamo pise: pocetkom 2011.god. za vreme pregovora Beograd – Pristina, bio je predstavnik Srbije u tim pregovorima. SVE je potpisao sta su trazili Amerikanci! Njega treba Srbi da obese ispred Palate Albanije, kao sto su Fasisti vesali za vreme Drugog Svetskog rata! I da visi tako, dok mu vrane ne iskopaju oci! Sahranio je nas stradalni srbski narod na Kosovu! Bio je politicki direktor Ministarstva Inostranih poslova i sef uprave u Ministarstvu, kad je njime rukovodio Vuk Jeremic! (Takodje americki covek!). 2001. god. kad je poceo da radi u Ministarstvu Inostranih poslova Yugoslavije, bio je poslat na rad u Ameriku, VASINGTON, u Ambasadu Srbije i Crne Gore, u vreme ambasadora Ivana Vujacica. Stefanovicev posao u Vasingtonu, je bio da lobira za Yugu u US Kongresu. U toj njegovoj „zvanicnoj“ kreiranoj biografiji pise da je uspesno (??????) osnovao fondaciju Srbskog kokusa!?! Kad sam to procitala, krvni pritisak mi je odmah skocio a kosa digla na glavi!!! Pa jos pise da zbog tog „uspesnog“ posla (?????) postao je pomocnik Ambasadora! Istina je da on NIJE uradio uspesan posao za Yugoslaviju, vec za sebe, i svoje gazde, jer na taj kokus su potrosene silne pare iz drzavnog budzeta a nikad nista, nije uradio u zastupanju nasih interesa. Americki pokvareni politicari su samo uzeli pare, i potom bombardovali i unistili Yugoslaviju! I za odlicno uradjen posao AMERIKANCIMA, bio je nagradjen, napredovanjem u poslu! Znaci da je MIP tada a pogotovu od 2000-te god. anti srbski, izdajnicki, kvislinski! I to nije kraj! A kad je Vuk Jeremic (kvisling!) bio Ministar Inostranih Poslova, on ga je pozvao u Bgd. i postavio za sefa svog kabineta! To djubre izdajnicko je bio i predstavnik Demokratske partije u Skupstini, takodje americke partije, u kojoj su sedeli i sede kvislinzi i krvavi izdajnici. Tadic kad je bio Ministar odbrane, razbio je totalno nasu armiju, jer su pod parolom „vojne reforme“ koju su radili Francuski general Oland i Britanski Bek, totalno rasformirali nasu armiju, koja je sada na nivou lovackog drustva, a sve nase tenkove, topove, haubice, puske,…. po americkom i NATO naredjenju pretopili u Smederevskoj zeljezari, koja je bila u rukama americke korporacije, koja je taj najkvalitetniji celik prodala kao svoje vlasnistvo, iznela kapital u Cikago i napustila zeljezaru, jer je zavrsila posao.Sklonjeno je po toj „reformi“ 200 generala i admirala VS, oterani svi do jednoga! Jer su se hrabro borili protiv NATO.To je jedna krvava izdajnicka banda, koju treba osuditi na smrt zbog izdaje drzave i srbskog naroda. Da smo kojim slucajem u Kini, kazna bi im bila smrt streljanjem!

   Свиђа ми се

 3. Лични став:

  НЕ ДАЈМО ГЛАС ВЕЛЕИЗДАЈНИЦИМА И БОГАТИМА И ЊИХОВИМ ГОНИЧИМА РОБОВА

  Леп чланак, и зато један клик са моје стране.

  Питање КО ПРЕМА УСТАВУ ИМА ПРАВО НА САМООПРЕДЕЉЕЊЕ И ОТЦЕПЉЕЊЕ је лепо питање, питање које доноси свежину у ову жабокречину а одговор машинца проф Др Грујића је више него одличан одговор, колико то моја државно-правна и уставно-правна знања могу да процене.
  Мада не би било лоше да се овој дискусији придруже експерти за ове области.

  Питање ДА ЛИ ИЗАЋИ НА ИЗБОРЕ, поред чисто навијачког аспекта, односно опредељења за ову или ону опцију, има и своју математику. Извесно је да мала излазност повећава шансе СНС-а и Вучића јер ће његова машинерија мобилисати све живо, чак и спрпводити до бирачких места. Велчика излазност повећава шансе и осталих са изборне листе, од освајања цензуса до шансе за цењкање око постизборних коалиција.

  И сада ћу мало да контрирам цењеном професору. Није све у поделама на оне који су до сада били на власти и оне који нису, већ у страначким и изборним програмима.

  Главно питање је КОГА ГЛАСАТИ. И ту моја маленкост усложњава, компликује одговор сводећи страначке и изборне програме на два питања: НАЦИОНАЛНО И СОЦИЈАЛНО.

  Када је у питању НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ, уз њега је и државно питање и то се може представити и као уставно питање и ту бих узео Професорове речи :“НЕ ГЛАСАЈМО за оне којима је у програму и у пракси распродаја природних, државних и друштвених добара и средстава, понижавање Србије, уништавање државе, прихватање неоснованих оптужби против Срба и Србије, све дубље увођење окупације, итд.

  Ја додајем и СОЦИЈАЛНО ПИТАЊЕ. Ви „презрени на свету, ви сужњи које мори глад“, НЕ ГЛАСАЈТЕ оне који не познају СОЦИЈАЛНУ ПРАВДУ, бар нивоа скандинавске социјал-демократије. НЕ ГЛАСАЈМО за оне који штеде од наших уста, који нам не дају ни за просту репродукцију радне снаге. НЕ ГЛАСАЈМО за психопате и социопате из реда власника и њихових менаџера, односно њихове странке и коалиције монструме који е према раднику, службенику и намештенику понашају као гоничи робова према робовима, као чувари према логорашима, који нас омаловажавају на радном месту, психички тероришу.

  Дакле, Професоре.крајње је непоштено, крајње безобразно од стране богатих, од стране деснице као њене политичке организације да уз национални интерес шлепа и свој ускокласни и сталешки интерес. Социјална правда не може да подрива државу, већ социјална неправда, која је десници иманентна.

  СРПСКА СИРОТИЊО, крајње би било блесаво, па и настрано, да гласамо за ВЕЛЕИЗДАЈНИКЕ из реда оних који су били на власти (код Професора означених црвеном бојом) и БОГАТЕ и њихове гониче робова, без обзира да ли су или нису били на власти. Дакле, не наседајмо на манипулације њихових медија, али ни друштвених мрежа, јер, они су у мањини и ако не ако не добију наш глас, глас већине, неће проћи ни цензус А тек са њиховим поразом, структура власти биће одраз структуре друштва и уваћжаваће интересе већине. Утопија? Можда. Али, покушајмо.

  Свиђа ми се

 4. Хвала проф. Љубомиру Грујићу на детаљним објашњењима. Дужни смо да се образујемо, а овакви информативни текстови су неопходни да би могли да формирамо своје мишљење и заузмемо правилан став по свим питањима, а нарочито када се ради о опстанку народа и државе

  Свиђа ми се

 5. ДСС и ДЈБ, тј вође, заслужују црвену боју по критеријуму горе наведеном јер су били у власти после 2000…

  Свиђа ми се