Документи

Документи из бечког царског архива потврђују – Албанску нацију је конструисала Аустроугарска


Редакција СРБског ФБРепортера: Први текст који се односи на истраживање бугарске историчарке Теодоре Толеве о пореклу албанске нације, објављен је управо на СРБском ФБРепортеру. Текст је имао огроман одјек и на наше велико задовољство, изазвао је занимање угледних новинара и истраживача. По неким најавама, ускоро ће бити објављен превод на српски овог рада бугарске историчарке који је веома важан за нас.

***

Албанску нацију је конструисала Аустроугарска

Пишу: Ђорђе Опсеница и Горан Игић
Извор: Геополитика 71/2014.

У бугарској научној јавности не стишава се интересовање за један обимни историјски рад под називом „Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације (1896-1908)„, који је заснован на проученим документима Царског архива у Бечу, а и те како може бити интересантан и српској јавности.

Наиме, 2008. на шпанском језику објављен је докторат недавно преминуле бугарске историчарке Теодоре Толеве (1968-2011) под оригиналним насловом „La influencia del Imperio Austro-Hungaro en la construccion nacional albanesa (1896-1908)“, у коме она у фактографски богатој књизи подељеној у десет поглавља објашњава своје виђење настанка и развоја албанске нације на преласку из 19. у 20. век. Бугарска издавачка кућа Сиела постхумно је објавила њен рад и на бугарском језику, а у децембру 2013. објављен је и немачки превод овог рада под називом „Der Einfluss Osterreich-Ungarns auf die Bildung der albanischen Nation 1896-1908“.

Треба рећи да je своје име у бугарској историографији Теодора Толева изградила тиме што је била вредан истраживач, професионално високих стандарда, вансеријски полиглота (говорила је шпански, португалски, француски, италијански, руски, енглески, немачки). Осим тога, скренула је пажњу joш 2006. капиталним радом „Спољна политика Тјуле Андрашија и македонско питање“, а ускоро се очекује постхумно објављивање њене треће књиге „Геноцид и судбина Јермена 1905“. Све ово наглашавамо да би се схватило да је овај њен рад, који је одбрањен у Шпанији, дело вредно пажње и српских историчара, који неретко зазиру од проучавања бугарских историографских дела.

У модерној историји углавном се подразумева да је албанска нација постојала и пре 19. века, а о томе говоре радови Ставра Скендија, Петера Бартла, Ханса Дитера Шандерла и др. Основна теза Толеве је да је Беч учинио све да хомогенизује различита албанска племена и кланове, која у другој половини 19. века, по Толевој, нису имала развијену националну свест, већ су била аморфна и расцепкана, те да је бечка дипломатија активно помагала стварање унифицираног књижевног албанског језика, издаваштво албанских националистичких публикација и развој новинарства и образовања. Мотиви Аустроугарске за то су спречавање ширења утицаја конкурентске Србије и Италије, а индиректно, преко спречавања Срба, то је било и спречавање ширења Руса ка Медитерану.

Толева 1999. године први пут улази у Бечки империјални архив ради прикупљања података из архивске документације о македонском питању. Трагајући за документима о томе, једнога дана сасвим случајно у једној од фиока архива открива никад објављени меморандум о четири тајне конференције одржане на Бечком двору 1896. године, а поводом планирања за стварање тада непостојеће албанске нације. Иначе, ти састанци се помињу и у документу „Die Albanienpolitik Osterreich-Ungarns un italiens 1877-1908 de Hans Dieter Schanderl“ из 1971, што наводи и Толева у фусноти на 28. страни бугарског издања. Елем, Беч је морао предузети конкретне кораке у креирању албанске националне свести, јер је маса завађених албанских племена била необједињена језички и религијски, није имала нормирано писмо, било је само неколико школа, нису имали никакву књижевност, ни штампу. Једном речју, нису имали никакав лични идентитет, нити су тежили да га створе.Toleva1

Полазна тачка њеног истраживања је 1896. тј. тајне конференције, када се Беч одлучује за активније деловање на простору јужног Јадрана, а завршна тачка 1908, када Младотурски покрет преузима власт, чиме се мења дотадашњи контекст за деловање Аустроугарске према отоманском наслеђу.

Прво поглавље под називом „Организација спољне политике“ односи се на објашњење спољње политике Аустроугарске. Толева објашњава: „Сврха овог поглавља је да покаже ту традицију у спољњој политици Империје, и њене организације рада тајне конференције у смислу реалног управљања“. Објашњава структуру, функције и прерогативе министра спољњих послова. Према аустријским истраживачима, Министарство за спољње послове до сада никад није изучавано. Толева наводи два разлога. Први је да Министарство почиње да представља истраживачки интерес сасвим одскора у потрази одговорности за ултиматум који води до избијања Првог светског рата, а када су схваћени факти да је Министарство радило у корист сопствених циљева и по својим сопственим механизмима. А друти је специфичност самог Министарства. „Према Хелмуту Римплеру, још не постоји ниједна студија која открива суштину Министарства спољњих послова као институције, тј. која је директна веза између његове организације и његових активности“, наглашава Толева.

Друго поглавље је посебно значајно, а зове се „План о Албанији или бечка рационалност или ирационалност“, у коме Толева експлицитно пише да је сузбијање утицаја Србије један од рационалних елемената Меморандума којим су обухваћене четири тајне конференције, али да је било ирационално упустити се у пројекат изградње нације, јер је то тежак задатак, у контрасту са војним начином мишљења.

Треће поглавље „Прихватање плана – дипломатски ризици и дугорочна предвиђања“ говори о неслагању с планом представника аустријског Генералштаба или појединих дипломата, којима је јасно да такав план крши и одређене међународнe норме. Међутим, план је прихваћен и поред гласова који су били против тога.

У четвртом делу под називом „Иницијативе Беча пред Османском империјом или бриге једног народа између две империје“ говори се о конкретном заузимању аустроугарских конзула за завађена албанска племена пред турским властима, јер не треба заборавити, ни Порта није имала високо мишљење о разбојништвима и клановима на простору подно Проклетија.

У петом поглављу, „Путовања аустроугарских конзула кроз албаномуслиманско друштво или почетак једне романтичне конспирације“, Толева објашњава успостављање веза аустроугарских конзула са вођама албанских муслиманских племена.

У шестом поглављу говори о „заштити вероисповедања“. Разрађује се тзв. Kulturprotectorat.

У седмом поглављу тема је албански језик, који се до тада писао на двадесетак различитих начина (грчким, латинским и арапским словима), али се од 1908. стандардизује, у чему главну улогу има генерални конзул Аустроугарске.

Осмо поглавље бави се школством, а девето је насловљено „Штампа или како Беч почиње да пише на албанском“. Толева наглашава да се штампају различити материјали необично високог нивоа израде с циљем да развију национална осећања код Албанаца у складу са закључцима Меморандума тајних конференција из 1896. Углавном је реч о календарима, граматикама, историјским књигама. Врше се многобројне образовне иницијативе.

У последњем, десетом поглављу, Толева расветљава улогу римокатоличког монсињора Прима Дођија, који је имао план стварања северноалбанске кнежевине, где би главну улогу имало племе Мирдита. Такође, Толева је приложила и читав низ досад необјављених докумената, који поткрепљују њену тезу да је албанска национална ренесанса заправо кренула из геополитичких мотива „Ка унд Ка монархије“. Наводи постојање албанских комитета и у Букурешту и у Софији, а посебно се осврће на стварање албанских школа у Италији и италијанских у Албанији. Интересантно је и спомињање Румуна Алберта Ђике, који себе сматра потомком Скендербега, који активно лобира за албанску ствар.

У закључку своје књиге Толева наводи и друге геополитичке околности. На пример, каже да Немачка не узима учешће у овим аустријским акцијама, али је наклоњена Албанцима (из својих геополитичких разлога), док ред Бекташија подржава Младотурску револуцију. Енглези чувају неутралност, али гледају и благонаклоно на развој албанског национализма. Све то, као и јачање суседа, утицало је на конкретне акције и обим помоћи Аустроугара албанским племенима. Менталитет самих племена није ишао на руку аустро-угарским плановима, али је за реализацију ових планова кључна била изолација Русије у том периоду.

Толева закључује: „После детаљног прочавања архива можемо тврдити да на почетку 20. века албанско становништво још не представља оформљену нацију. Етничке групе у Албанији живе изоловано, немају веза међу собом, осим кад ратују. Могућности за њихово зближавање су практично ништавне, а убиства уобичајена, чак и за људе из истог клана. У земљи постоје два основна дијалекта, али они су толико различити, да се људи скоро не разумеју. Не постоји јединствени књижевни језик, већ више од двадесет различитих начина писања на локалним дијалектима. Коефицијент писмености не прелази чак ни 2%. Становништво припада трима вероисповедањима – муслимани, православни и католици. Албанци немају национално сазнање, немају опште интересе, не исказују солидарност и не развијају се у правцу буђења националних осећања. Према томе, почетком XX века не постоји албанска нација“. Толева сматра да њен материјал доказује да је Аустроугарска најзаслужнија за стварање албанске нације, а 1908. је кључна година, после које за формирање албанске нације настају боља времена.

Занимљиво је шта о овом раду мисле угледни интелектуалци Запада.

Каталонски професор др Агусти Коломинес Компанис са Барселонског универзитета каже: „У овом раду Теодора долази до закључка да је аустоугарска дипломатија играла одлучујућу улогу у развоју осећаја националне припадности Албанаца у Османској империји, која се претворила у тамницу народа на исти начин као и сама Аустроугарска. Политичка делатност Беча је одлучујућа у процесу националног изграђивања у светлу Ернеста Гелнера и његове модернистичке теорије, што касније доводи до саздавања албанске државе“.

Професор др Леополд Ауер, бивши директор Бечког царског и краљевског архива, и члан Института за аустријска историјска истраживања, каже у предговору бугарскомиздању: „Теодора Толева је поседовала у већој мери оно што Арлет Фарж – француска специјалисткиња историје културе – назива gout de l’archive (осећај за архив). Толева је очарана мноштвом извора, складиштених у архивама, као и могућностима које они отварају/…/ Тако се стигло и до њене дисертације, написане на шпанском, којом ће одбранити докторат у Барселони 2008. Манифестација њене подмукле болести убрзо након тога, где су се лекари показали немоћним, спречила је даља истраживања те теме.

Ова књига, која представља превод њене шпанске дисертације, претворила се у њено завештање“. Ваљало би ову књигу превести и на српски језик. Можда ће вас ова занимљива књига натерати да мало више размислимо колико у ствари ми познајемо Албанце. Често се у нашим медијима понавља мантра о два милиона Албанаца на Косову, а зна се да их је далеко мање.

Срби су Албанце у прошлости уобичајено називали Арбанаси, док су Турци њих називали Арнаутима. Они су себе најчешће звали Шћиптарима. И нису увек односи између Срба и Албанаца били као данас. Не заборавимо да је цар Душан Силни био „владар Срба, Грка и Арбанаса“.

***

Кратка биографија Теодоре Толеве

toleva2Теодора Толева је завршила Француску језичку гимназију „Алфонс де Ламартин“ у Софији. Била је полиглота, говорила је француски, енглески, немачки, шпански, португалски, руски и италијански језик. Дипломирала је Балканистику на Америчком универзитету у Благоевграду (Бугарска) (AUBG). Одбранила је дисертацију за заштиту степена Master of Sciences на катедри за савремену историју у Барселони (септембра 2006. године), са темом „Спољња политика грофа Ђуле Андрашија и утицај на македонско питање“.

Европски докторат за савремену историју одбранила је пред комисијом представника Универзитета у Барселони, Лондонског Универзитета и Универзитета из Беча, у септембру 2008. године, на Универзитету у Барселони. Тема је била „Утицај Аустроугарске империје на стварање Албанске нације 1896 – 1908)“.

У чланку на https://facebookreporter.org/, преко њеног пријатеља Србина, сазнао сам да постоји инсинуација да је њена смрт уствари ликвидација због тема њених истраживања. На почетку њених истраживања, пре десет година, у Бугарској је убијен Теодорин отац, колико сам сазнао, ватреним оружјем. Он је био бизнисмен у области телекомуникација и њему је Теодора посветила своју докторску дисертацију: “НА МОЯ БАЩА“, „МОМ ОЦУ“.

У чланку стоји да се она пред саму смрт жалила и тражила неку врсту заштите од свог пријатеља „јер је годинама осећала чудно присуство неких људи и догађаја који је окружују“, али он није човек из света који је стручан за такву врсту помоћи и није био у стању да помогне, и помоћ било које врсте је изостала.

Мени је најискреније жао што нисам имао ту срећу да је упознам, јер бисмо били велики пријатељи. Ја сам јој и овако пријатељ и искрено велики поштовалац.

8 replies »

 1. Књига Др.Теодоре Толеве – „УТИЦАЈ АУСТРОУГАРСКЕ ИМПЕРИЈЕ НА СТВАРАЊЕ АЛБАНСКЕ НАЦИЈЕ 1896 – 1908“, може да се купи код издавача исте, са попустом од 30 % у односу на цене у књижарама.

  Издавачка кућа „Филип Вишњић“ тел: 011/3750-161
  имејл адреса: komercijala.filipvisnjic@ikom.rs

  Свиђа ми се

 2. Албанци су били српско племе у Етрурији (Италија). То је лепо написано у Вергилијевој „Енејиди“, а Ватикан и Беч су албанско име приписали Шиптарима, да би одглумили шиптарску присутност на Средоземљу из Антике. То сам написао у књизи „Бивши Срби – Шиптари“, Издавач „Мирослав“, Нови Београд, Гоце Делчева 15, тел. 297-0875, mirmi011@gmail.com. Knjiga se, po snizenoj ceni, moze kupiti na Sajmu knjjiga u Beogradu, u Domu sindikata, do 30 aprila 2016.

  Свиђа ми се

 3. И то је све бећ од „бећког“ конгреса и валцера и „бећке“ школе од 1878 па кад су створили нову нацију прогласили су их Србима за наследнике и потомке Илира и заповедили своме масону брозу да спроведе ту светску историју и комунистичку,нацистичку,фашистичку и демократску правду и уз кажњавање уз помоћ самих Срба изрода, ( масовне егзекуције и пасја гробља…) спроведе ту лажну историју у коју и дан данас огромна већина верује и зато страда и губи све што има.Лажну историју спроводе и данас.

  Злоупотребили су то што је Албанија била део србске историјске територије и део Илирског Србског Царства.

  Злоупотребили су робство Срба под Турцима 325 година.ослободилачке ратове Срба као и то што су окривили Србе за 1 светски рат који су изазвали и напали Србију побивши трећину становништва у првом а касније и трећину у другом светском рату.

  После рата дарвинистичка комунистичка социјалистичка пролетерска економија над нама јадним преосталим Србима и припремљен је терен за исправљање светске неправде над Шипћарима Илирима.

  Срби постају индустријализовани беземљаши,пролетери и беже од комунизма и социјализма србоубице тита у западни свет а „кум“ кумује сваком деветом потомку Илира док „Илире“ ,Срби којима је законски забрањен повратак на КИМ издржавају и финансирају радећи за њих.Срби губе државу а „Илири“ остају Илири добивши поред Алнаније и КИМ.

  Иако су Срби поново у периоду после 2 светског рата до деведесетих за 45 г. повећали бројно стање , то више није ништа значило јел су били разореног бића и обезбожени стављени под контролу светских владара у њиховој утопистичкој идеологији комунизму коју су преко њиховог Тита спровели насилно. Зато су му ови из „белог света“ у великом броју и дошли на сахрану иако је пре тога већ био сахрањен па су „испратили“ коњску главу и камене богове, бацајући и даље чини на ожалошћене и расрбљене југословене и свету оскрнављену Србску земљу.

  Једино светосавска Србска православна црква и Божија благодат је још чувала од тоталног пострадања у ратовима деведесетих започетог у првом а настављеном у другом светском рату. Комунисти ,њихова јна и комунистички емисари су као гавнокомандујући и деведесетих наставили посао над јадним и поробљеним србским народом и повели га насилно у рат за очување титоистичке југославије стављајући Србе под команду јна титових официра и преторијанске гарде,јавних или тајних, наравно да би рат изгубиули,додатно смњили србско бројно стање и свим Србима набацили хашку омчу коју су свим преосталим Србима око врата везали,наменули и од тада им је држе око врата.

  Следећих двадесет и кусур година комунизма и демократије све је у служби те омче и преотимања преостале имовине Срба и свих преосталих србских земаља.Транзиција ,приватизација и остала ближа историја знана свима те су Срби опет преварени на силу и мимо своје воље,обитавајући поробљени у не знању, пребачени у светску демократију и њен поредак закона што је и сам завршни чин новог законског поретка света.

  Демократски закони из света које поробљени ,преварени Срби ,држани под контролом у лажима су јачи од сваког Србина и свих Срба заједно јел сви Срби ако хоће да живе мораће да живе по демократским законима које су сами себи и увели или неће живети као и под њима што неће живети.

  .Демократија је ту немилосрдна али је на жалост то избор самих Срба без обзира преварених или не то је њихова воља и избор који ће морати и да поштују па на крају „ко жив а ко као безаконик ( као такав мимо закона) , прогањан и мртав“како каже србска пословица.

  Зато или мењајте законе који иду на све људе ( Србе) или не мењајмо ништа и будимо сутра стављени ван закона што ће демократски свет једва дочекати да нас у „тишини потамани“ као обичну стоку и хорду светских безаконика далеко и не дај Боже било, али сасвим реално узимајући у обзир искуство са онима чији су и новотасрки закони.

  Liked by 1 person

 4. Игић је окорели русофил, не чуди ме да сарађује с Бугарима.
  Има његових текстова доста у Геополитици, све време има једну тезу, Срби су мали Руси, а Бугарска је неопходна за повезивање с Русима…Мада се са тим неће многи сложити ни у Србији, а још мање у Бугарској. Има нереална очекивања од Бугара…

  Свиђа ми се

 5. knjiga-disertacija se prevodi na Srpski sa dozvolom Teodorine majke. A poslednji pasus vam je onako…. prijateljstvo je stvar poverenja, upoznavanja tokom mnogo vremena. Treba otkinuti i ponuditi deo svoje duse i primiti deo tudje kao svoju sopstvenu

  Свиђа ми се