АКТУЕЛНО

ЕФЕКТИВА: СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ – Ко има проблема са отплатом Универзал банци нека се јави за бесплатну правну помоћ


фото: илустрација

фото: илустрација

Ових дана актуелна је тема студентских кредита које је држава, односно Министарство просвете, одобравало студентима преко Универзал банке. Ова банка је пропала, тачније престала је са радом 31.1.2014. када је и престала са примањем уплата по овим кредитима.

Тек недавно, Министарство просвете је потписало уговор са Уникредит банком о преузимању ових кредита, о чему су студенти обавештени тек када су им на кућне адресе стигле опомене о потреби једнократне уплате преосталих дуговања, уз затезну камату. Дакле, од студената се сада, ни кривих ни дужних, тражи једнократна уплата дуговања (уместо на рате како је предвиђено) уз плаћање затезне камате, казне, за нешто чему нису допринели, нити су имали могућност да своје обавезе измире, јер је банка повериоц једноставно престала да постоји.

Закон о облигационим односима (ЗОО) препознаје овакве ситуације као “поверилачка доцња”. Дакле, чланом 325. овог Закона прописано је када поверилац ступа у доцњу, те у ставу 1. каже: Поверилац долази у доцњу ако без основаног разлога одбије да прими испуњење (обавезе) или га својим понашањем спречи.

Затим, у члану 326. стоји да: Доласком повериоца у доцњу престаје доцња дужника…, а од дана повериочеве доцње престаје тећи камата.

Такође, члан 39. Закона о заштити корисника финансијских услуга дефинише следеће: У случају уступања потраживања банке из уговора о кредиту другој банци, корисник задржава сва права која су уговорена, као и право истицања приговора према другој банци које је имао и према првој банци, а друга банка не може корисника довести у неповољнији положај од положаја који би имао да то потраживање није пренето и корисник због тога не може бити изложен додатним трошковима.

Дакле, јасно је да дужници (студенти) не могу сносити одговорност нити последице чињенице да је Универзал банка престала да постоји, те да они нису имали коме да уплаћују своје обавезе. Студенти који имају овај проблем, могу да се обрате Уникредит банци писаним приговором у ком ће цитирати наведене одредбе Закона, и затражити од банке да им отпише обрачунату затезну камату за период од затварања Универзал банке, као и отплату дуговања у складу са динамиком предвиђеном у сваком уговору понаособ.

Удружење Ефектива ће сваком студенту који не успе да на овај начин реши свој проблем, обезбедити бесплатну правну помоћ у подношењу тужби против банке и заступању на суду.

EFEKTIVA

КОНТАКТ:

ФБ страница EFEKTIVA Udruženje Bankarskih Klijenata

Удружење се налази у Поречкој бр 13, (локал бр. 2) у Београду, у непосредној близини главне зграде МУП-а (Булевар Деспота Стефана).
Радно време ЗА ПРИМАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ПОЗИВА И ДОПИСА је сваког радног дана од 8:30 до 14:30.
Разговор са странкама У ПРОСТОРИЈАМА удружења је понедељком, средом и петком од 8:30х до 14:30.

E-mail: office@efektiva.rs
Tel: 011 329 4885
Mob: 063 218 191

www.efektiva.rs

—————–

22. 5. 2016. ЕФЕКТИВА, за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

1 reply »

  1. Ако ЕФЕКТИВА заиста жели да помогне студентима, потребно је, да одмах узме конкретан предмет у рад. Позвали су студенти и дали им упутство, па кажу: „Удружење Ефектива ће сваком студенту који не успе да на овај начин реши свој проблем, обезбедити бесплатну правну помоћ у подношењу тужби против банке и заступању на суду.“. Значи нуде помоћ, када студент све одради!!?? Чини се, да би помоћ била ефикаснија, да се укаже, када се проблем констатује, а не накнадно.

    Свиђа ми се