ДРУШТВО

Проф. др Љубомир Т. Грујић: Приговор РИК-у на прихватање Вучићеве кандидатуре и „Језива истина“


 

Проф. др Љубомир Т. Грујић, 6.3.2017.

Обавештавам Вас да сам у 14:06 поднео приговор на решење Републичке изборне комисије за прихватање председничке кандидатуре Александра Вучића. Цео текст Приговора заједно с Решењем РИКе је у додацима у Уорду и у ПДФу.

Предлажем да одгледате видео „Језива истина“на крају следећег чланка: Српски Колектив: ПРОБУДИ СЕ СРБИНЕ! Језива истина о Александру Вучићу и политичкој мафији (видео)

***

Љубомир Т. Грујић

 *** 

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Булевар Краља Александра бр. 13
11000 Београд

Доставља се преко е-поште:

Генералном секретару: за сваког народног посланика
sekretar@parlament.rs

Средствима јавног обавештавања – јавности преко интернета

 

Предмет:     Приговор на решење Изборне комисије (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије

 

У складу с Правним леком Решења Изборне Комисије (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017, ДОДАТАК 1) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије подносим

 

П Р И Г О В О Р

на решење Изборне комисије (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије

зато што

Александар Вучић не може да буде кандидат за председника Републике Србије јер:

1. Није пословно способно лице те не испуњава законски услов да буде кандидат за председника Републике Србије:

Право да бира председника Републике и да буде биран за председника Републике има сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије (у даљем тексту: бирач).

Члан 2 Закона о избору председника Републике

2. Ако би се десило да овај Приговор буде одбијен и Александар Вучић добије највећу подршку бирача он не би могао да ступи на дужност председника Републике Србије јер не може да положи веродостојну, верну, истиниту председничку заклетву:

„Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“

3 став члана 114 Устава

К Р А Т К О    О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 1. Александар Вучић није пословно способно лице јер је руководио, користио углед, утицај, ауторитет, државна овлашћења и права првог потпредседника и председника Владе да се спроведу следеће непословне одлуке, непословна решења:

i. Разне стране инвестиције за које се од народа крију услови под којима су оне добијене и с којим обавезама државе и народа, а које нису омогућили за стварање нашег развоја домаће производње, већ углавном за богаћење страних инвеститора.

ii. Разни страни кредити којима је енормно повећана наша задуженост, за које се од народа крију услови под којима су они добијени и с којим обавезама државе и народа, и то без стварања нашег развоја домаће производње.

iii. Стране кредите је користио да стране фирме добију и воде послове у нашој земљи упркос томе што имамо светски познате стручњаке и раднике за извођење тих послова (да споменем само наше грађевинце), чиме је вишеструко оштетио државу, народ, привреду, и школство негирајући вредност наших људи школованих у Србији и тиме и на овај начин исказао своју пословну неспособност.

iv. Од народа се крије истина на шта су потрошена добијена финансијска средства.

v. Резолуција Народне скупштине од 13/01/2013 донете на енергичан његов захтев којом је домаћа власт утемељена на Уставу Републике Србије замењена шиптарском влашћу успостављеном мимо Устава Републике Србије што је изразит пример његове противуставне и кривичне непословности.

vi. Бриселски споразуми којима су слобода (живљења, становања, кретања, школовања, суђења, веросиповести, трговине,…) србског и осталог неалбанског становништва на Косову и Метохији; којима су постојбина Косово и Метохија, са свим својим природним богатствима на и у земљи од непроцењиве економске, финансијске и привредне вредности; којима су све од непроцењиве вредности србске национе културне и духовне вредностие предате у немислот Шиптарима и њиховој терористичкој власти, што је застрашујући пример његове противуставне и кривичне непословности.

vii. Бриселски споразуми којима је срушена територијална, привредна, комуникацијска, саобраћајна, одбранбена, здравствена правна и судска, индустријска, енергетска, … , јединственост Републике Србије  да би она била замењена срамнинм гетооима названим Заједница српских општина и србским енклавама,  ш то доказује његову птопуно рушилачку противуставну и кривичну пословну неспособност.

viii. Срамно ангажовање за његовог саветника под, за наше услове непојмљиво високом финансијском наградом, Тони Блера једног од водећих светских државника у стварању и ширењу лажне пропаганде ради демонизовања Србског народа и Србије , без икакве позитивног ефекта за Србију и Србски народ, што је такође један његов потпун пословни фијаско.

ix. Плаћање (од чијих пара, је ли то од узетих кредита?) за учешће на Конференцији другог светског вође Уилијама Била Клинтона у организовању и ширењу мржње против Србског народа и Србије и наметању лажне оптужбе да смо геноцидан народ и да смо извршили геноцид у Сребреници (над муслиманским – Бошњачким народом у већини србског порекла) у његовом покушају додворавања Клинтоновима ради чега се јавно извињавао Клинтону (за шта га је овај наградио тапшањем по леђима) чиме је опет нанео вишеструку штету Србском народу и Србији и учинио кривично дело понижавања народа и државе; зар је то исказ пословне способности, не није, већ је еклатантан пример улизичке пословне неспособности.

x. Он добија подршку страних Влада да буде председник Републике задовољавајући њихове захтеве спроводећи противуставна деловања и извршавајући кривична дела што доказује његову дубоку пословну неспособност да води Републику Србију.

2. Александар Вучић је учинио велики број противуставних и кривичних дела. На пример:

 1. супротно Уставу (став 1 члана 2 Устава) самовољно узима сувереност од народа, што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 2. уништава сувереност, независност и безбедност Републике Србије супротно Уставу (Тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 305 и 314 Кривичног законика),
 3. на противуставан начин доводи Србију у положај подчињености и зависности од шиптарске власти на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 305 Кривичног законика),
 4. признаје и прихвата предају Србије на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 306 Кривичног законика),
 5. узурпира власт мимо воље народа кршећи Устав (став 2 члана 2 Устава), што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 6. супротно Уставу (став 1 члана 3 Устава) укида владавину права, која је једна од основа Републике Србије, што је кривично дело (тачка (1) члана 308 Кривичног законика),
 7. се не повинује Уставу и делује супротно Уставу (став 2 члана 3 Устава) успостављајући своје самовлашће, што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 8. руши Републику Србију као државу засновану на владавини права, социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским начелима и вредностима (члан 1 Устава), доводе Србију у стање подчињености те делују супротно Уставу, што је кривично дело (чланoви 305 и 314 Кривичног законика)
 9. на противуставан начин отцепљује Косово и Метохију од осталог дела Србије, што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 10. руши територијалну целовитост Републике Србије супротно Уставу (став 1 члана 8 и тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 11. руши територијалну организацију Републике Србије насупрот Уставу ( тачка 3 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 12. мења границе Републике Србије супротно Уставу (став 2 члана 8 Устава), што је кривично дело (чланови 307 и 308 Кривичног законика),
 13. уништава људска права и слободе супротно Уставу (чланови 18 – 20, 27 и тачка 2 члана 97 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика),
 14. уништава људско достојанство (свих држављана Р. Србије који поштују Устав) и тиме крше Устав (став 1 члана 23 Устава), што је кривично дело (Тачка (1) члана 137 Кривичног законика),
 15. руши јединственост правног система Р. Србије противно Уставу (став 1 члана 4 и став 1 члана 194 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 16. уништава јединственост судске власти у Р. Србији супротно Уставу (став 1 члана 142 Устава), ), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 17. укида јединственост тржишта, правног положаја привредних субјеката, система обављања појединих привредних и других делатности, робне размене; монетарног, банкарског, девизног и царинског система; пореског система у Р. Србији одбацујући Устав (тачка 6 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 18. ограничава слободу кретања супротно Уставу (члан 39 Устава). То је кривично дело (тачке (1) чланова 132 и 133 Кривичног законика),
 19. угрожава уставно уређење и безбедност Србије у току вршења својих врховних државних дужности, што је кривично дело (чланови 308 и 314 Кривичног законика),
 20. чини групу која врши кривична дела из чланова 305 – 307 Кривичног законика, што је кривично дело (тачке (1) чланова 319 и 320 Кривичног законика),
 21. самовласно је присвоји право да одлучује о противуставном вођењу народа и државе супротно Уставу (став 2 Члана 2 и став 4 члана 5 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 22. користи своје службене положаје да добија подршку из Европске Уније чиме себи прибављају користи и привилегије које добијају заузимањем врховних државних положаја упркос изгубљеног легитимитета за то, што је кривично дело (тачка (1) члана 359 Кривичног законика),
 23. несавесно обавља врховне државне дужности кршењем Устава, што је кривично дело (тачка (1) члана 361 Кривичног законика),
 24. коришћењем моћи силе која проистиче из врховних државних положаја које врше покушавају да промене уставно уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика).
  На основу  Резолуције, супротно Уставу, Александар Вучић:
 25.  је прихватио и насилним путем спроводи Бриселски споразум, који је противуставан (јавни доказ његове противуставности је дат у Додатку Д9) и зато је ништаван и неважећи (ставови 2 – 4 члана 194 Устава), чиме силом која проистиче из врховних државних положаја покушавају да промене уставно уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 26. је, на основу Резолуције Народне скупштине донете под његовим утицајем и из ње прихваћеног Бриселског споразума под његовим руководством, одбацујући Устав, прихватио и подржава изборе које организује шиптарска окупацијска власт, а не Република Србија, и врши присилу над Србима запосленим у државној служби Р. Србије, под претњама, да морају с породицама да учествују на изборима, што су кривична дела (чланови 155, 308, 319, и 359 Кривичног законика).
 27. Упркос изјавама Председника Републике Томислава Николића да Република Србија није признала и неће да призна нелегитимну окупацијску организацију и нелегитимне окупаторске институције које је створила ОВК уз подршку КФОР-а и ЕУЛЕКС-а, да Република Србија није признала и неће да призна од њих прокламовану тзв. државу коју називају «Косова» на Косову и Метохији, Александар Вучић делује супротно томе, односно супротно Уставу и народном наслеђу .
  Међутим, Александар ВУЧИЋ, и као први потпредседник Владе и као њен председник, прихвата неуставно прокламовану тзв. државу «Косова» за самосталну и независну државу према тој Резолуцији и Бриселском споразуму. Он свим својим делима прихвата предају (капитулацију) Републике. То су кривична дела (чланови 305 – 308, 314, 319, 330, 359 и 361 Кривичног законика).
  Тиме делује супротно Уставу продубљујући своја противуставна деловања и кривична дела наведена под 1) до 24) . То проширује и својим следећим противуставним и кривичним делима:
 28. Укида Привремену Скупштину Косова и Метохије основану на основу Устава Р. Србије (чланови 176, 177, 179, 180, 182 – 185 Устава), што представља предају (капитулацију државе). То је кривично дело (чланови 155, 306, 308 Кривичног законика).
 29. Одузима изборно право држављанима Р. Србије супротно Уставу (чланови 1, 3 и 52 Устава), што је кривично дело (чланови 155, 159 Кривичног законика).
 30. Насилно их принуђује да учествују на изборима које не организује Р. Србија супротно Уставу (члан 52 Устава) чиме наносе тешке патње Србима, а да би добили признања из ЕУ, што је кривично дело (тачка (2) члана 137 Кривичног законика).
 31. Присиљава их да прихвате шиптарску окупацијску власт за легитимну. Тиме прихвата предају Србије и Србе прогањају из државе Р. Србије супротно Уставу (став 2 члана 38 и Тачка 2 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 306, 370, 371 и 387 Кривичног законика).
 32. Не помаже Србима на Косову и Метохији који су подвргнути сталној опасности по живот. То је кривично дело (тачка (1) члана 127 Кривичног законика).
 33. Приморава Србе на Косову и Метохији да се одрекну права човека гарантована Уставом и законом, што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика),
 34. Гурај Србе у беспомоћан положај опасан по живот супротно Уставу (став 1 члана 34 Устава), који доводи Србе у положај да се принудно исељавају с Косова и Метохије, што је кривично дело (члан 371 Кривичног законика).
 35. Довод Србе у ропски положај или у положај сличан ропском што је забрањено Уставом (став 1 члана 26 Устава), који доводи до истребљења Срба на Косову и Метохији, што је кривично дело (чланови 370, 371 и 390 Кривичног законика).
 36. Присиљава Србе да се одрекну привредног, царинског, правног и школског система Р. Србије и да прихвате шиптарски окупацијски ситем, чиме крше Устав (члан 18 и тачка 6 члана 97 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 135 Кривичног законика).
 37. Спровод дискриминацију над Србима који поштују Устав Р. Србије на Косову и Метохији супротно Уставу (члан 21 Устава), што је кривично дело (чланови 135 и 137 Кривичног законика).
 38. Вређају држављане Р. Србије који поштују Устав, што је кривично дело (члан 137 и тачка (1) члана 170 Кривичног законика).

Александар Вучић је својим противуставним деловањима и кривичним делима дубоко кршио и погазио, обезвредио своју заклетву члана Владе, која гласи:

Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.

Члан 5 Закона о изменама и допуна Закона о Влади

Својим омаловажавањем, ниподаштавањем и одбацивањем ове своје јавно дате свечане заклетве он је изгубио сваку могућност да положи верну, истиниту, одану председничку заклетву, на почетку овог текста цитирану. Зато он не би могао да ступи на дужност, не би могао да преузме функције и надлежност председника Републике Србије.

 

З А К Љ У Ч А К

 

Овај кратак преглед (написан на брзину јер је његова пријава поднета у недељу, а рок за приговор је само 24 часа да би се онемогућило достављање детаљнијег приговора) показује:

 1. Александар Вучић није пословно способно лице. Не испуњава законски услов да буде кандидат за председника Републике Србије.
 1. Александар Вучић не би могао да ступи на дужност, не би могао да преузме функције председника Републике Србије ако би упркос свему наведеном под 1 био изабрани кандидат, јер не може да положи верну, истиниту, одану председничку заклетву.
 1. Републичка изборна комисија као државни орган посебно обавезан да поштује Устав и закон, ако није одлучна да успоставља власт мимо Устава и закона, је дужна да повучеи поништи своје решење 02 Број 013-76/17 од 05.03.2017, ДОДАТАК 1, о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике.

Напомена: Извињавам се Републичкој изборној комисији и сваком читаоцу за неисправљене евентуалне штампарске грешке. Журим да ово доставим Комисији, која није објавила ни у колико сати је донела решење ни у колико је сати оно објављено за јавност, те не знам када истиче рок од 24 часа.

 

6. март, 2017. године Др Љубомир Т. Грујић,

редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com
http://www.ssssseternal.org

 *** 

ДОДАТАК 1:

У складу са чланом 8. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон) и сходно члану 45. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 5. марта 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Александар Вучић, дипломирани правник из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године, на предлог Коалиције: Александар Вучић – Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије – Расим Љајић, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије – Милан Кркобабић, Покрет социјалиста – Александар Вулин, Српски покрет обнове – Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК – Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Иштван Пастор.

О б р а з л о ж е њ е

Републичка изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиције: Александар Вучић – Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије – Расим Љајић, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије – Милан Кркобабић, Покрет социјалиста – Александар Вулин, Српски покрет обнове – Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК – Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Иштван Пастор, као предлагача кандидата за председника Републике, у складу са законом 4. марта 2017. године поднело благовремен и потпун предлог кандидата за председника Републике и сву прописану документацију.

Уз предлог кандидата је, у складу са чланом 10. став 1. Закона о избору председника, поднето укупно 56.516 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају предлог кандидата.

У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

02 Број 013-76/17

У Београду, 5. марта 2017. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић

9 replies »

 1. Драги професоре,Ви сте учинили што је до вас и ми,цео народ, требамо учинити исто тако оно што је до нас а то је да се уздамо и молимо Богу да он учини даље шта треба!Ми као поробљен и унесрећен народ и не можемо више од тога јер свака буна сваки неред нема смисла јер сами себе још више унуштавамо!
  Да ли ћемо тако поступати зависи од сваког од нас,а како радили тако нам Бог помогао!

  Свиђа ми се

 2. Ziveli profesore,tako treba,ali malo vajde od toga jer RIK je pod uticajem velikog vodje.Upravni sud je poslusnicki sud a pitanje je dali imamo Ustavni sud, gde sudije krse Ustav.Sve je bilo lepo dok imasmo nadu,ideju za prfomenama ali od promena nema nista jer ni jedna vlast ne zeli promene jer bik njoj bilo gore a narodubolje.Svi su protiv diktarure i korupcije,a u zemlji nikada vece diktature i korupcije..

  Свиђа ми се

 3. „Ko je Srbin i srpskoga roda,
  i od srpske krvi i kolena,
  a prodao Kosovo ravno,
  ne imao od srca poroda,
  ni muškoga ni devojačkoga!
  Od ruke mu ništa ne rodilo,
  rujno vino ni pšenica bela!
  Rđom kapo dok mu je kolena!“

  Свиђа ми се

 4. На сличан начин са овом чињеницом нека од опозиционих странака би требала да упозна председнике и премијере свих дражава света или бар кључних, да ће сви штетни уговори и споразуми које је у име грађана Србије склопио, или буде склопио са владама њихови држава А. Вучић, бити правно ништавни јер су склопљени са правно неспособним лицем и као такви ће бити поништени.

  Свиђа ми се

 5. Свака част професоре Грујићу али коме? причати глувоме и намигивати ћоравоме нема сврхе,где је остала интелигенција ове земље и институције које би и требале и морале водити рачуна о угледу и части земље.

  Свиђа ми се

 6. За неуставни „Бриселски споразум“ српијански Уставни суд се прогласио ненадлежним, док се за оснивање „Заједнице српских општина“ Уставни суд Коссове прогласио надлежним.

  Свиђа ми се

 7. Е мој драги професоре Грујићу,
  Види се да нисте добили диплому код Мегаша, они је не цене.
  Нема коментара, нардо је умро од страха, равнодушности. Нема нас.
  Где ми живимо?
  Један лудак прогласио је стари народ за лудаке, тако да живимо у свеопштој лудници.
  Ово може да расчисти само нека велика непогода. Чувајте здравља.
  Нека нам Бог помогне.

  Liked by 1 person

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s