АНАЛИЗЕ И МИШЉЕЊА

Проф. др Љубомир Т. Грујић: Жалба Управном суду и допуњен Приговор РИК-у


 

 Проф. др Љубомир Т. Грујић, 6.3.2017.

  *** 

УПРАВНИ СУД
Немањина 9
11000 Београд

Доставља се:

Републичка изборна комисија
Краља Милана 14
Београд

Доставља се преко интернета:

Народнa скупштинaГенералном секретару: за сваког народног посланика  sekretar@parlament.rs 

Средствима јавног обавештавања – јавности

 

 

Предмет:        Жалба на Решење Републичке изборне комисије о одбијању Приговора на решење Изборне комисије (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017, ДОДАТАК 1) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије

 

Обраћам се Управном суду да, ради заштите законитости изборног процеса за председника Републике Србије, ради заштите и поштовања слобода и људских права у Републици Србији, ради заштите саме Републике Србије, одлучи по следећој жалби и приговору који гласе:

 

Ж А Л Б А   У П Р А В Н О М    С У Д У

на

Решење Републичке изборне комисије која је, с тврђењем да је неблаговремен, одбила да разматра

П Р И Г О В О Р

на решење Изборне комисије (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије

зато што

Александар Вучић не може да буде кандидат за председника Републике Србије јер:

 

 1. Није пословно способно лице те не испуњава законски услов да буде кандидат за председника Републике Србије:

Право да бира председника Републике и да буде биран за председника Републике има сваки пунолетан и пословно способан држављанин Републике Србије (у даљем тексту: бирач).

Члан 2 Закона о избору председника Републике

2. Ако би се десило да овај Приговор буде одбијен и Александар Вучић добије највећу подршку бирача он не би могао да ступи на дужност председника Републике Србије јер не може да положи веродостојну, верну, истиниту и одану председничку заклетву:

“ Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“

3 став члана 114 Устава

К Р А Т К О    О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Приговор сам поднео благовремено

Пошто још нисам добио писмени одговор републичке изборне комисије, позивам се на обавештењу о 11. седници Републичке изборне комисије објављеном на њеном ипростору  http://www.rik.parlament.gov.rs/aktivnosti-sednice.php#a75 да је Комисија одбацила мој Приговор на њено решење (02 Број 013-76/17 од 05.03.2017) о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике Србије као неблаговремен.

С обзиром да Комисија није јавно објавила ни у колико сати је донела то Решење ни ти се зна када је оно било јавно објављено и с обзиром да је оно донето нерадног дана, у недељу 5. марта о.г.,  ја сам тек у 10 часова у понедељак нашао обавештење о томе на ипростору Комисије. Потпуно је неоправдано да Комисија одбацује Приговор као неблаговремен јер није објавила од колико сати и минута у недељу почиње да се рачуна рок од 24 часа. Нити то пише у њеном Решењу (ДОДАТАК 1). Природно је онда да се тај рок рачуна од краја радног времена тог дана тј. најраније од 16:00. Са своје стране сам настојао да приговор поднесем до 14 часова у понедељак 6 марта и то сам постигао подносећи Приговор писарници Народне скупштине с улазом из Косовске улице. Ту су ме обавестили да се приговори подносе у улици Краља Милана 14, где сам стигао у 14:04 и пријем Приговора је заведен за 14:06.

Такав однос Комисије је неприхватљив. Она себи допушта да не објави од када почиње да рачуна рок од 24 часа за подношење приговора да би потом могла сваки приговор који не жели да разматра одбила као неблаговремен. Шта више, Комисија се тако поставља навијачко заштитнички према одговарајућем кандидату понижавајући бирача.

Ја сам приговор поднео потпуно благовремено, пре истека рока од 24 часа од краја радног времена претходног дана.

1. Александар Вучић није пословно способно лице. Он је руководио, користио углед, утицај, ауторитет, државна овлашћења и права првог потпредседника и председника Владе да се спроведу следеће непословне одлуке, непословна решења с веома тешким дугорочним последицама по државу и народ:

 1. Разне стране инвестиције (хвали се да је отворио 55 нових фабрика и запослио раднике) за које се од народа крију услови под којима су оне добијене и с којим обавезама државе и народа, а које нису омогућиле стварање нашег развоја домаће производње, већ су углавном на корист и за богаћење страних инвеститора.  Скривање од народа тих услова и обавеза је прикривање његове пословне неспособности да склопи уговор којим се обезбеђује да добит од производње остаје у Србији.
 2. Његова пословна неспособност се испољава и у томе што тим уговорима није обезбедио да наши стручњаци могу да руководе даљи развој производње.
 3. Услови у којима наши радници раде и њихове зараде су застрашујуће лоше. Оне су на нивоу од пре Француске револуције. Александар Вучић није био ни толико пословно способан да нашим радницима по уговорима са страним инвеститорима обезбеди услове и зараду које су имали пре бомбардовања 1999. године.
 4. Тим уговорима са страним инвеститорима Александар Вучић није обезбедио да се наши стручњаци с вишом школском спремом, с виоком школском спремом, а камо ли истраживачи (не смем ни да споменем научни кадар) запошљава у тим новим производним халама и процесима. Последице су катастрофалне. Млади одлазе из Србије. Демографска структура становништва се мења (можда је боље рећи, Александар Вучић је успешно мења и прихватањем миграната). Све су то последице његове дубоке пословне неспособности.
 5. Разни страни кредити којима је енормно повећана наша задуженост, за које се од народа крију услови под којима су они добијени и с којим обавезама државе и народа, и то без стварања нашег развоја домаће производње. То прикривање од народа је прикривање његове пословне неспособности да заустави даље задуживање државе и народа.  Оваквим задуживањима је нанео дуготрајне лоше последице по државу и народ. Уништава самосталност и независност државе, просперитет и слободе садашњих и будућих генерација.
 6. Стране кредите је користио да стране фирме добију и воде послове у нашој земљи упркос томе што имамо светски познате стручњаке и раднике за извођење тих послова (да споменем само наше грађевинце), чиме је вишеструко оштетио државу, народ, привреду, и школство негирајући вредност наших људи школованих у Србији и тиме и на овај начин исказао своју пословну неспособност да те послове воде домаћи стручњаци. Ако они нису довољно упознати с новом техником и технологијом није тим уговорима обезбедио стручну праксу наших стручњака у тим фабрикама у иностранству.
 7. Од народа се крије истина на шта су потрошена добијена финансијска средства. Тиме се крије његова пословна неспособност.
 8. Резолуција Народне скупштине од 13/01/2013 је донета на његов енергичан захтев. Њоме је домаћа власт, утемељена на Уставу Републике Србије, замењена шиптарском влашћу успостављеном мимо Устава Републике Србије што је изразит пример његове противуставне и кривичне делатности и маниффестација његове пословне неспособности. Уставни суд није утврдио да је та Резолуција у складу с Уставом Републике Србије (Закључак Уставног суда, Број: Iуз – 20/2013 од 22.04.2013. године).
 9. Александар Вучић је потпуно одбацио Резолуцију СБ 1244. Није показао пословну способност да се она и наш Устав примењују и спроводе у свкаодневном животу на Косову и Метохији. Последице су трагичне.
 10. Колико кошта слобода човека? Колико кошта живот човека? Колико кошта слобода народа? Њихове вредности су непоцењиве новцем. Упркос томе, Бриселски споразуми којима су слобода (живљења, становања, кретања, школовања, суђења, веросиповести, трговине,…) србског и осталог неалбанског становништва на Косову и Метохији; којима су постојбина Косово и Метохија, са свим својим природним богатствима на и у земљи од непроцењиве економске, финансијске и привредне вредности; којима су све, од непроцењиве вредности, србске национе културне и духовне знаменитости предате у немилост Шиптарима и њиховој терористичкој власти, су застрашујући примери његове противуставне и кривичне делатности и пословне неспособности. Уставни суд није утврдио да је Бриселски споразум у складу с Уставом Републике Србије („Гласник“, бр. 13 од 9. фебруара 2015. године, стране 9 – 31 – 39).
 11. Бриселским споразумима је срушена територијална, привредна, комуникацијска, саобраћајна, одбранбена, здравствена, правна те и судска, индустријска, енергетска, … , јединственост Републике Србије да би она била замењена срамнинм гетооима названим Заједница српских општина и србским енклавама,  ш то доказује његову птопуно рушилачку противуставну и кривичну делатност и пословну неспособност.
 12. Срамно ангажовање за његовог саветника под, за наше услове непојмљиво високом финансијском наградом, Тони Блера, једног од водећих светских државника у стварању и ширењу лажне пропаганде ради демонизовања Србског народа и Србије, без икаквог позитивног ефекта за Србију и Србски народ, је такође један његов потпун пословни фијаско.
 13. Пензијски фонд сваког пензионера представља њену/његову животну радну уштеђевину. Александар Вучић је одлучио да месечно одузима пензионерима извесну суму. Није тражио ни референдумску сагласност пензионера о томе. Једноставно, он одузима. То је пример, не само његове пословне неспособности, већ и самовољне незаконите отимачине. Је ли то крађа, лоповлук? Или је то харач? То показује беду његове пословне неспособности да ефикасно решава економске и финансијске проблеме у држави.
 14. Самовољно изнајмљује, продаје или поклања најбоље и најскупоценије београдско земљиште странцима за градњу грађевинског и урбанистичког монструма (под лажним називом «Београд на води» јер његов адекватан назив треба да гласи «Абу Даби на води у Београду»), који одбацује Београд од Саве и скрива га од погледа с леве савске обале. Тако лакомо отимање најскупоценијег градског земљишта од Београђана и држављана Републике Србије и давање странцима је такође исказ неисказиве пословне неспособности и самовоље Александра Вучића.
 15. Плаћање (од чијих пара, је ли то од узетих кредита?) за учешће на Конференцији другог светског вође Уилијама Била Клинтона у организовању и ширењу мржње против Србског народа и Србије и наметању лажне оптужбе да смо геноцидан народ и да смо извршили геноцид у Сребреници (над муслиманским – Бошњачким народом у већини србског порекла) у његовом, Вучићевом, покушају додворавања Клинтоновима ради чега се јавно извињавао Клинтону (за шта га је овај наградио тапшањем по леђима) чиме је опет нанео вишеструку штету Србском народу и Србији и учинио кривично дело понижавања народа и државе; зар је то исказ пословне способности; не није, већ је еклатантан пример улизичке пословне неспособности.
 16. Он добија подршку страних Влада да буде председник Републике задовољавајући њихове захтеве, прихватајући противуставну пријаву (Уставни суд није утврдио да је та пријава у складу с Уставом: Закључак Уставног суда, Број: Iуо – 9/2010 од 25.5.2010. године) у име Републике Србије за њено учлањење у Европску Унију, прихватајући одбацивање обавеза Уједињених Нација утврђених Резолуцијом њеног Савета Безбедности број 1244, која је саставни део правног система Републике Србије, спроводећи противуставна деловања и извршавајући кривична дела што доказује његову дубоку пословну неспособност да води Републику Србију у складу с Уставом и могућностима Републике Србије.
 17. Уместо тога он је предао и катастарске књиге за Косово и Метохију незаконитим шиптарским окупаторским властима. Па у чему се огледа његова пословна способност?
 18. Ради те подршке страних Влада он препушта, предаје, у суштини то значи да продаје за добијање те подршке, 15 % нераскидиве србске земље Косово и Метохију шиптарским терористима над Србима. Да би се сакрила истина о његовој катастрофалној пословној неспособности, измишљају се славопојке таквим његовим непословним и противуставним одлукама.

Итд., итд…. Ваљда су ово довољне чињенице које доказују његову пословну неспособност да води државу? Или хоћете да дочекате да и Вашу личну имовину, Ваш стан, на пример, прода странцима, као што продаје природна добра, земљу, воду, …, странцима, као да су то његова приватна власништва? Итд., итд., ….

2. Александар Вучић је учинио велики број противуставних и кривичних дела. На пример:

 1. није захтевао испуњење одредбе Резолуције СБ 1244 да «Ослободилачка војска Косова» тј. УЧК, и остале наоружане групе косовских Албанаца без одлагања прекину све офанзивне акције и да се придржавају захтева за демилитаризацију,
 2. није поштовао одредбу Резолуције СБ 1244 да се демилитаризује «Ослободилачка војска Косова» тј. УЧК, није се ангажовао да се она оствари,
 3. није захтевао испуњење одредбе Резолуције СБ 1244 да се оствари непосредан и поверљив престанак насиља и репресије на Косову и Метохији (над Србима),
 4. није поштовао одредбу Резолуције СБ 1244 да се успостави сигурно окружење у којем избеглице и протерана лица с Косова и Метохије могу безбедно да се врате,
 5. није захтевао испуњење одредбе Резолуције СБ 1244 да се створи привремена администрација на Косову и Метохији под којом људи с Косова и Метохије могу да уживају значајну аутономију у оквиру Савезне Републике Југославије, односно у окриљу њеног правног наследника Републике Србије,
 6. није захтевао испуњење одредбе Резолуције СБ 1244 да се договореном броју југословенског и србског особља дозволи да се врати да би обављали следеће функције: одржавање присуства на србским историјским локалитетима; одржавање присуства на кључним граничним прелазима,
 7. није захтевао испуњење одредбе Резолуције СБ 1244 да се поштује суверенитет и територијални интегритет Савезне Републике Југославије, односно њеног правног наследника Републике Србије,
 8. супротно Уставу (став 1 члана 2 Устава) самовољно узима сувереност од народа, што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 9. уништава сувереност, независност и безбедност Републике Србије супротно Уставу (Тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 305 и 314 Кривичног законика),
 10. на противуставан начин доводи Србију у положај подчињености и зависности од шиптарске власти на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 305 Кривичног законика),
 11. признаје и прихвата предају Србије на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 306 Кривичног законика),
 12. узурпира власт мимо воље народа кршећи Устав (став 2 члана 2 Устава), што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 13. супротно Уставу (став 1 члана 3 Устава) укида владавину права, која је једна од основа Републике Србије, што је кривично дело (тачка (1) члана 308 Кривичног законика),
 14. се не повинује Уставу и делује супротно Уставу (став 2 члана 3 Устава) успостављајући своје самовлашће, што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 15. руши Републику Србију као државу засновану на владавини права, социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским начелима и вредностима (члан 1 Устава), доводе Србију у стање подчињености те делују супротно Уставу, што је кривично дело (чланoви 305 и 314 Кривичног законика)
 16. на противуставан начин отцепљује Косово и Метохију од осталог дела Србије, што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 17. руши територијалну целовитост Републике Србије супротно Уставу (став 1 члана 8 и тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 18. руши територијалну организацију Републике Србије насупрот Уставу ( тачка 3 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика),
 19. мења границе Републике Србије супротно Уставу (став 2 члана 8 Устава), што је кривично дело (чланови 307 и 308 Кривичног законика),
 20. уништава људска права и слободе супротно Уставу (чланови 18 – 20, 27 и тачка 2 члана 97 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика),
 21. уништава људско достојанство (свих држављана Р. Србије који поштују Устав) и тиме крши Устав (став 1 члана 23 Устава), што је кривично дело (Тачка (1) члана 137 Кривичног законика),
 22. руши јединственост правног система Р. Србије противно Уставу (став 1 члана 4 и став 1 члана 194 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 23. уништава јединственост судске власти у Р. Србији супротно Уставу (став 1 члана 142 Устава), ), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 24. укида јединственост тржишта, правног положаја привредних субјеката, система обављања појединих привредних и других делатности, робне размене; монетарног, банкарског, девизног и царинског система; пореског система у Р. Србији одбацујући Устав (тачка 6 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 25. ограничава слободу кретања супротно Уставу (члан 39 Устава). То је кривично дело (тачке (1) чланова 132 и 133 Кривичног законика),
 26. угрожава уставно уређење и безбедност Србије у току вршења својих врховних државних дужности, што је кривично дело (чланови 308 и 314 Кривичног законика),
 27. чини групу која врши кривична дела из чланова 305 – 307 Кривичног законика, што је кривично дело (тачке (1) чланова 319 и 320 Кривичног законика),
 28. самовласно је присвојио право да одлучује о противуставном вођењу народа и државе супротно Уставу (став 2 Члана 2 и став 4 члана 5 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 330 Кривичног законика),
 29. користи своје службене положаје да добија подршку из Европске Уније чиме себи прибавља користи и привилегије које добија заузимањем врховних државних положаја упркос изгубљеног легитимитета за то, што је кривично дело (тачка (1) члана 359 Кривичног законика),
 30. несавесно обавља врховне државне дужности кршењем Устава, што је кривично дело (тачка (1) члана 361 Кривичног законика),
 31. коришћењем моћи силе која проистиче из врховних државних положаја које врши покушава да промени уставно уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика).

  На основу  противуставне Резолуције Народне скупштине, супротно Уставу, Александар Вучић:

 32. је прихватио и насилним путем спроводи Бриселски споразум, који је противуставан [Уставни суд није утврдио да је Бриселски споразум у складу с Уставом Републике Србије („Гласник“, бр. 13 од 9. фебруара 2015. године, стране 9 – 31 – 39)] и зато је ништаван и неважећи (ставови 2 – 4 члана 194 Устава), чиме силом која проистиче из врховних државних положаја покушава да промене уставно уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика),
 33. је, на основу те Резолуције Народне скупштине донете под његовим утицајем и из ње прихваћеног Бриселског споразума под његовим руководством, одбацујући Устав, прихватио и подржава изборе које организује шиптарска окупацијска власт, а не Република Србија, и врши присилу над Србима запосленим у државној служби Р. Србије, под претњама, да морају с породицама да учествују на шиптарским изборима, што су кривична дела (чланови 155, 308, 319, и 359 Кривичног законика).
 34. Упркос изјавама Председника Републике Томислава Николића да Република Србија није признала и неће да призна нелегитимну окупацијску организацију и нелегитимне окупаторске институције које је створила ОВК уз подршку КФОР-а и ЕУЛЕКС-а, да Република Србија није признала и неће да призна од њих прокламовану тзв. државу коју називају «Косова» на Косову и Метохији, Александар Вучић делује супротно томе, односно супротно Уставу и народном наслеђу .
  Међутим, Александар ВУЧИЋ, и као први потпредседник Владе и као њен председник, прихвата неуставно прокламовану тзв. државу «Косова» за самосталну и независну државу према тој Резолуцији и Бриселском споразуму. Он свим својим делима прихвата предају (капитулацију) Републике. То су кривична дела (чланови 305 – 308, 314, 319, 330 , 359 и 361 Кривичног законика).
  Тиме делује супротно Уставу продубљујући своја противуставна деловања и кривична дела напред наведена. То проширује и својим следећим противуставним и кривичним делима:
 35. Укида Привремену Скупштину Косова и Метохије основану на основу Устава Р. Србије (чланови 176, 177, 179, 180, 182 – 185 Устава), што представља предају (капитулацију државе). То је кривично дело (чланови 155, 306, 308 Кривичног законика).
 36. Одузима изборно право држављанима Р. Србије супротно Уставу (чланови 1, 3 и 52 Устава), што је кривично дело (чланови 155, 159 Кривичног законика).
 37. Насилно их принуђује да учествују на изборима које не организује Р. Србија супротно Уставу (члан 52 Устава) чиме наноси тешке патње Србима, а да би добио признања из ЕУ, што је кривично дело (тачка (2) члана 137 Кривичног законика).
 38. Присиљава их да прихвате шиптарску окупацијску власт за легитимну. Тиме прихвата предају Србије и Србе прогања из државе Р. Србије супротно Уставу (став 2 члана 38 и Тачка 2 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 306, 370, 371 и 387 Кривичног законика).
 39. Не помаже Србима на Косову и Метохији који су подвргнути сталној опасности по живот. То је кривично дело (тачка (1) члана 127 Кривичног законика).
 40. Приморава Србе на Косову и Метохији да се одрекну права човека гарантована Уставом и законом, што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика),
 41. Гура Србе у беспомоћан положај опасан по живот супротно Уставу (став 1 члана 34 Устава), који доводи Србе у положај да се принудно исељавају с Косова и Метохије, што је кривично дело (члан 371 Кривичног законика).
 42. Доводи Србе у ропски положај или у положај сличан ропском што је забрањено Уставом (став 1 члана 26 Устава), који доводи до истребљења Срба на Косову и Метохији, што је кривично дело (чланови 370, 371 и 390 Кривичног законика).
 43. Присиљава Србе да се одрекну привредног, царинског, правног и школског система Р. Србије и да прихвате шиптарски окупацијски ситем, чиме крши Устав (члан 18 и тачка 6 члана 97 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 135 Кривичног законика).
 44. Спроводи дискриминацију над Србима који поштују Устав Р. Србије на Косову и Метохији супротно Уставу (члан 21 Устава), што је кривично дело (чланови 135 и 137 Кривичног законика).
 45. Вређа држављане Р. Србије који поштују Устав, што је кривично дело (члан 137 и тачка (1) члана 170 Кривичног законика).
 46. Ниподаштава и обезвређује урбанистички план Београда, самовољно изнајмљује, продаје или поклања највредније београдско земљиште странцима за градњу грађевинског и урбанистичког монструма под лажним називом «Београд на води» зато што они дају новац уместо да је расписан зајам за уређивање савског платоа у складу с урбанистичким планом Београда. Ово илуструје његово самовољно владање којим уништава слободе и људска права не само Београђана, не само становника Србије већ свих држављана Републике Србије. Београд је главни град, престоница, свих нас. Тиме је Александар Вучић деловао супротно члановима 1 – 3, 18, 19 и супротно ставу 1 члана 23 Устава.

  Александар Вучић је својим противуставним деловањима и кривичним делима дубоко кршио и погазио, обезвредио своју заклетву члана Владе, која гласи:

Закињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.

Члан 5 Закона о изменама и допуна Закона о Влади

Својим омаловажављњем, ниподаштавњем и одбацивањем ове своје јавно дате свечане заклетве он је изгубио сваку могућност да положи верну, истиниту, одану председничку заклетву, на почетку овог текста цитирану. Зато он не би могао да ступи на дужност, не би могао да преузме функције и надлежност председника Републике Србије. Прихватање његове кандидатуре је игнорисање председничке заклетве и председничких обавеза. То би значило подржавање његовог уништавања државе Републике Србије и њеног неалбанског становништва и искорењивање Србског народа из Србије.

 

З А К Љ У Ч А К

Овај кратак преглед показује: 

 1. Александар Вучић није пословно способно лице. Не испуњава законски услов да буде кандидат за председника Републике Србије. 
 1. Александар Вучић не би могао да ступи на дужност, не би могао да преузме функције председника Републике Србије ако би упркос свему наведеном под 1 био изабрани кандидат, јер не може да положи верну, истиниту, одану председничку заклетву.
 1. Републичка изборна комисија као државни орган посебно обавезан да поштује Устав и закон, није показала да је одлучна да се не успоставља власт мимо Устава и закона.
 1. Републичка изборна комисија је дужна да повуче и поништи своје решење 02 Број 013-76/17 од 05.03.2017, ДОДАТАК 1, о прихватању кандидатуре Александра ВУЧИЋА за председника Републике или да га Управни суд поништи..

7. март, 2017. године Др Љубомир Т. Грујић,
редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com
http://www.ssssseternal.org

  

ДОДАТАК 1:

У складу са чланом 8. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон) и сходно члану 45. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 5. марта 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Александар Вучић, дипломирани правник из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године, на предлог Коалиције: Александар Вучић – Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије – Расим Љајић, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије – Милан Кркобабић, Покрет социјалиста – Александар Вулин, Српски покрет обнове – Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК – Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Иштван Пастор.

О б р а з л о ж е њ е

Републичка изборна комисија је утврдила да је овлашћено лице у име Коалиције: Александар Вучић – Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије – Расим Љајић, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије – Милан Кркобабић, Покрет социјалиста – Александар Вулин, Српски покрет обнове – Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК – Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – Иштван Пастор, као предлагача кандидата за председника Републике, у складу са законом 4. марта 2017. године поднело благовремен и потпун предлог кандидата за председника Републике и сву прописану документацију.

Уз предлог кандидата је, у складу са чланом 10. став 1. Закона о избору председника, поднето укупно 56.516 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају предлог кандидата.

У складу са наведеним, Републичка изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

02 Број 013-76/17
У Београду, 5. марта 2017. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Димитријевић

3 replies »

 1. Комуњаре су нас раскућиле, а жути довршили посао.Сад се мора све из почетка.Пик Јово наново.Ове који нешто ко бајаги раде,треба пензионисати и ставити нов кадар.Ако би случајно дошао човјек попут Путина све би кренуло набоље.

  Свиђа ми се

 2. Moje licno iskustvo sa Upravnim sudom je KATASTROFALNO. Moj predmet je u sudu od Novembra 2015 godine, i kada je trebalo da se „radi“ dobio sam obavestenjeo da se svi radovi po predmetima obustavljaju, zbog izbora. izbori prodjose, drugi dodjose, a od posla nista. U vreme kada sam bio mali decak, imali smo obicaj da govorimo „zali se upravi vodovoda“. Sve mi se cini, da je i posao sa Upravnim sudom u vezi sa vodovodom.

  Свиђа ми се

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.