ДРУШТВО

Проф. др Љубомир Т. Грујић: Да Народна скупштина јавно одговори када ће да усклади следеће противуставне законе с Уставом


Проф. др Љубомир Т. Грујић

***

***

НАРОДНА СКУПШТИНА

Председнику Маји Гојковић
Генералном секретару Светислави Булајић
Трг Николе Пашића бр. 13
11000 Београд

Доставља се преко епоште:
Генералном секретару госпођи мр Светислави Булајић с молбом да се овај допис проследи сваком народном посланику, sekretar@parlament.rs

Средствима јавног обавештавања – јавности преко интернета

 

Предмет: Петиција: Одуговлачење Народне скупштине да усклади законе с Уставом

 

Поштовани народни посланици,

На основу члана 56 Устава подноси вам се сваком појединачно и свима заједно

П Е Т И Ц И Ј А   Н А Р О Д Н О Ј   С К У П Ш Т И Н И

да Народна скупштина јавно одговори када ће да усклади следеће противуставне законе с Уставом:

  1. Противуставне чланове 81, 82 и 83 Закона о избору народних  посланика којима се озакоњује државна крађа изборних гласова бирача.
  2. Противуставни члан 12 Закона о председнику Републике и његов наслов и да допуни Закон о избору председника Републике у складу са ставом 3. члана 116 Устава. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

  1. Петиција Народној скупштини о уставној кризи

Народној скупштини је, на основу члана 56 Устава, 7. и 17.  јуна 2016. године била поднета четвороделна петиција, од којих се овде наводе само њена прва два дела, под заједничким насловом: Уставна криза и од Народне скупштине је било тражено да јавно на њих одговори:

Уставна криза I: Противуставно oзакоњење крађе гласова – уништавање демократије, људских права, слобода и владавине права (7.6.2016). Документ је јавно изложен на интернету: веза1, веза2.

Уставна криза II: Уставни суд прихвата неуставност закона (7.6.2016). Документ је јавно изложен на интернету: веза1, веза2.

  1. Одуговлачење Народне скупштине

Господин Радослав Вујовић, саветник Народне скупштине је проследио (01 број 07-3432/12 од 17. августа 2016. године) наведену четвороделну петицију по теми Уставна криза Одбору Народне скупштине за уставна питања и законодавство.  5.01.2017. године је Народној скупштини упућена петиција да усклади без одуговлачења те законе  с Уставом (видети овде). Народна скупштина то није учинила до сада. Прошло је 15 месеци од 07.06.2016. године. Народна скупштина још није ставила на дневни ред усклађивање тих закона с Уставом!

Молба

Молим председника Народне скупштине госпођу Мају Гојковић да не спречава да се овај документ у пдф-у проследи сваком народном посланику, и молим генералног секретара Народне скупштине госпођу мр. Светиславу Булајић да се овај допис, који ћу јој преко епоште послати у пдф-у, без одлагања пренесе сваком народном посланику.

Ужас и нада

Ужасно је живети у држави у којој Народна скупштина усваја законе који озакоњују лоповлук и опште акте (нпр. Резолуција од 13.01.2013. године) супротне Уставу и власт захтева да се закони поштују или се грађани кажњавају (нпр. затвором родитељи који не дозвољавају да им деца принудно буду вакцинисана недовољно провереном вакцином)!

У нади да Народна скупштина схвата значај да по овде изложеним питањима I и II наведене четвороделне и ове петиције заузме став и донесе решења на основу Устава и у складу с Уставом те да ће то јавно да учини на време, пре расписивања следећих избора, и

 

с поштовањем,

Београд, 3. октобар, 2017. године

Др Љубомир Т. Грујић,
редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд