АКТУЕЛНО

Расписати референдум са питањем: Да ли Александар Вучић треба да буде разрешен функције председника Републике Србије?Пише: Проф. др Љубомир Т. Грујић
14.11.2017.

_______

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Андрићев венац бр. 1
11000 Београд
predstavkegradjana@predsednik.rs

 

ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
Палмира Тољатија 5, III спрат
11070 Нови Београд

 

Доставља се:

НАРОДНА СКУПШТИНА

Председнику Скупштине госпођи Маји Гојковић

Свакој посланичкој групи:

 • Посланичка група Српска напредна странка
 • Посланичка група Социјалистичка партија Србије
 • Посланичка група Српска радикална странка
 • Посланичка група Доста је било
 • Посланичка група Демoкратска странка
 • Посланичка група Социјалдемократска партија Србије
 • Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије
 • Посланичка група Двери
 • Посланичка група Демократска странка Србије
 • Посланичка група Јединствена Србија
 • Посланичка група Либерално демократска партија – СДА Санџака
 • Посланичка група Нова Србија
 • Посланичка група Савез војвођанских Мађара – Партија за демократско деловање
 • Посланичка група Покрет социјалиста – Народна сељачка странка – Уједињена сељачка странка
 • Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине – Зелена странка
 • Посланичка група Социјалдемократска странка, Народни покрет Србије

Генералном секретару госпођи Светлани Булајић за сваког народног посланика се доставља у ПДФу преко епоште:  sekretar@parlament.rs
Трг Николе Пашића 13
11000 Београд

 

УСТАВНИ СУД
Булевар краља Александра 15
11000 Б Е О Г Р А Д

Доставља се преко интернета:

Држављанима Републике Србије и средствима јавног обавештавања  

Предмет: Петиција председнику Републике Александру Вучићу и председнику Српске напредне странке Александру Вучићу

 

Ваша Екселенцијо председниче Републике Србије Александре Вучићу и поштовани председниче Српске напредне странке господине Александре Вучићу,

На основу 1. става члана 56 Устава којим се утврђује да свако има право да, сам или заједно са другима, упућује петиције и друге предлоге државним органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења, органима аутономне покрајине и органима јединица локалне самоуправе и да од њих добије одговор када га тражи овим Вам се подноси следећа петиција:

П Е Т И Ц И Ј А

председнику Републике Александру Вучићу и
председнику Српске напредне странке Александру Вучићу

да:

или као председник Републике Народној скупштини предложи, 

или као  председник Српске напредне странке заједно са најмање  100.000 чланова странке од Народне скупштине захтева,

или у оба својства и на оба начина здружена од Народне скупштине захтева

РАСПИСИВАЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О СЛЕДЕЋЕМ ПИТАЊУ:

Да ли Александар Вучић треба да буде разрешен
функције председника Републике Србије?

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Према Уставу председник Републике одговара Народној скупштини:

Члан 118 Устава

Председник Републике разрешава се због повреде Устава, одлуком Народне скупштине, гласовима најмање две трећине народних посланика.
Поступак за разрешење може да покрене Народна скупштина, на предлог најмање једне трећине народних посланика.

Уставни суд је дужан да по покренутом поступку за разрешење, најкасније у року од 45 дана, одлучи о постојању повреде Устава.

Народ бира председника Републике:

Члан 114 Устава: први став

Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.

Из ове уставне одредбе следи да председник Републике директно одговара и народу, а не само индиректно преко одговорности Народној скупштини.

Члан 108 Устава

На захтев већине свих народних посланика или најмање 100.000 бирача Народна скупштина расписује референдум о питању из своје надлежности, у складу са Уставом и законом.

Предмет референдума не могу бити обавезе које произлазе из међународних уговора, закони који се односе на људска и мањинска права и слободе, порески и други финансијски закони, буџет и завршни рачун, увођење ванредног стања и амнестија, као ни питања која се тичу изборних надлежности Народне скупштине.

Овај члан Устава даје право држављанима Републике Србије да Народној скупштини предложе расписивање референдума о овде предложеном питању:

 

Да ли Александар Вучић треба да буде разрешен
функције председника Републике Србије?

 

С обзиром на ограниченост простора, изложиће се неки од најновијих разлога за ову петицију. Ранији разлози за ову петицију су изложени у даље наведеним документима.

 

ПОШТО:

 • је Република Србија држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима,
  Члан 1 Устава 
 • сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном иницијативом и преко својих слободно изабраних представника,
  1. став члана 2 Устава 
 • ни један државни орган, политичка организација, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана,
  2. став члана 2 Устава
 • је владавина права основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима,
  1. став члана 3 Устава
 • се владавина права остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закон,
  2. став члана 3 Устава 
 • је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима,
  Преамбула Устава
 • Ви све дубље својим вишегодишњим противуставним деловањима и актима растурате државу Републику Србију и срозавате слободе народа (докази су изложени у /1/ – /11/),
 • настављате да продубљујете противуставну самовољну, без народне сагласности, пријаву тадашњег председника Републике Бориса Тадића и председника Владе др Мирка Цветковића за пријем Републике Србије у Европску Унију /12/,
 • сте противуставном Резолуцијом Народне скупштине /1/, /13/, (Уставни суд није утврдио њену уставност /14/) признали шћиптарску терористичку окупаторску власт за закониту на Косову и Метохији,
 • сте, на њој засновним, противуставним Бриселским споразумом и «Српском листом» створили и развили нови велики раздор међу Србима својим приморавањем да прихвате, подржавају и јачају шћиптарску окупаторску власт на Косову и Метохији, под вођством шћиптарских терориста Хашима Тачија за којим је МУП Србије издао потерницу /15/, а Ви се с њим рукујете /16/, и Рамуша Харадинаја, који је у Србији «оптужен за ратне злочине» по Вашим речима /16/,
 • сте отворили унутрашњи дијалог о Косову и Метохији уместо да сте покренули и омогућили општенародни договор о решавању постојећег окупаторског стања на основу Устава и Резолуције СБ УН 1244 /8/-/11/,
 • је предмет унутрашњег дијалога промена Преамбуле Устава и самог Устава по Вашој изјави /16/,
 • дијалог значи разговор два субјекта, у овом случају Вас и народа,
 • сте приликом ступања на дужност председника Републике пред Народном скупштином на Уставу и Мирослављевом јеванђељу положили председничку заклетву (да се не заборави):

 “ Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“,
(4. став члана 114 Устава)

 • својим противуставним деловањима Ви одбацујете, омаловажавте, чините неистинитом, неверном, неверодостојном, неприхватљивом, своју председничку заклетву чиме доказујете да Вас је Народна скупштина неоправдано прогласила за председника Републике /4/ – /11/ и обезвређујете не само Устав већ и духовну и историјску србску вредност Мирослављево јеванђеље, 
 • Ви, председниче Републике Александре Вучићу, истовремено вршите и другу јавну функцију у својству председника Српске напредне странке, што је забрањено, Вама добро познатом /16/, следећом уставном одредбом да: 

«Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професи-оналну делатност»,
Члан 115 Устава

 • сте тиме Ви и Српска напредна странка присвојили сувереност од грађана, успоставили власт и постигли да непосредно вршите власт потчињивши је себи мимо изражене воље народа записане у Уставу Републике Србије, што је недопустиво (2. став члана 2 и последњи став члана 5 Устава),
 • сте 40 судија и 13 тужилаца Републике Србије, који су били одбили да положе заклетву Хашиму Тачију јер су народу Републике Србије у Народној скупштини били положили судијску заклетву:

Заклињем се да ћу се у свом раду придржавати Устава и закона и да ћу своју дужност обављати часно, савесно и непристрасно.
(3. став члана 11 Закона о Уставном суду Републике Србије) 

приморали да се закуну њему као председнику окупаторске власти УЧК на Косову и Метохији како следи /17/ – /19/:

„Овим изјављујем да сам вољан и спреман да се интегришем у судство Косова, у складу са косовским законодавством, на основу договорених закључака везаних за процес интеграције. Потврђујем да разумем да ће се приликом обављања мојих дужности примењивати косовски законски оквир и да ћу бити везан за исти. Часно ћу обављати дужност судије, уз одговорност и непристрасност, поштујући правила професионалне етике. Потврђујем да сам прочитао Први споразум и члан 35 Закона о судовима Републике Косово1 у вези са забранама понашања судија и изјављујем да сам сагласан да радим искључиво за косовско судство. Изјављујем да нећу прихватитит ни једну другу плату, или други вид надокнаде, осим оних предвиђених косовским законским оквиром и Првим споразумом.“*

1 Израз Републике Косово“ не постоји у тексту који је објавио Кораб Р. Сејдиу на: http://rs.n1info.com/a340306/Vesti/Vesti/Tekst-izjave-koju-su-srpske-sudije-i-tuzioci-dali-na-Kosovu.htm l То нема значаја јер тај члан Закона о судовима и косовски законски оквир су акти нелегитимне тзв. „Републике Косова“ и заклетва/“изјава“ је дата „председнику Републике Косова“ Хашиму Тачију; све се односи на правни систем „Републике Косова“, а не Републике Србије! Срамно, јадно и бедно је да неки народни посланици покушавају да обману народ лажном тврдњом да то није заклетва већ је „само изјава“ која није дата „председнику Републике Косова“ Хашиму Тачију тврдећи да се у том тексту не спомиње Република Косова. То је њихово  мишљење о мисаоним способностима држављана Републике Србије!

*  Aутор ове петиције је делове текста те заклетве/„изјаве“ обојио у црвено.

 • сте:
  • тиме прекршили, уништили, независност судске власти (4. став члана 4 Устава),
  • тиме обезвредили људско достојанство судија и тужилаца супротно Уставу (1 став члана 23),
  • приморали судије и тужиоце Републике Србије на принудни рад код окупаторске терористичке власти што је забрањено (3. став члана 26 Устава),
  • им укинули право да самостално одлучују о својим правима и обавезама супротно Уставу (2. став члана 37),
  • разјединили судску власт Републике Србије супротно Уставу (1. став члана 142),
  • укинули сталност судијске функције супротно Уставу (1. став члана 146),
  • преузели компетенције и надлежност Високог савета судства супротно Уставу (члан 148), чиме сте показали колико дубоко узурпирате власт,
  • потчинили судије и тужиоце себи што је забрањено Уставом (члан 149),
  • уништили статус непреместивости судије супротно Уставу (члан 150),
 • сте, не само још дубље обезвредили своју председничку заклетву да штитите Устав и закон, већ сте приморали судије да погазе своју судијску заклетву дату држављанима Републике Србије у Народној скупштини,
 • Уставни суд још (ни после осам месеци) није заузео став о Уставној жалби /5/ (од 14. марта 2017. године) на пресуду Управног суда о нерегуларностима и противуставности председничких избора и тиме је Вама, проглашени председниче Републике Александре Вучићу, омогућио да спроводите нова противуставна деловања и да наставите да газите по својој председничкој заклетви /6/ – /11/,
 • Уставни суд сматра да може да прихвати иницијативу за разрешење председника Републике само ако то тражи Народна скупшштина /20/,
 • Ви владате Народном скупштином као председник Српске напредне странке преко њених народних посланика и посланика њених коалиционих партнера,
 • Народна скупштина не покреће предложени јој у /8/, /10/, /11/ уставни поступак за Ваше разрешење упркос Ваших противуставних деловања, аката, и омаловажавања институције заклетве, како заклетве члана Владе, председничке заклетве, тако и судијске заклетве; упркос њихових катастрофалних последица по државу Републику Србију, по њене држављане и по Србски народ,
 • Ви управљате Владу Републике Србије /21/,
 • сте изјавили у /16/:

„Дакле, моје питање А шта би била контра, шта је требало друго да ураде? Да кажемо да идемо на изборе пошто ћемо следећи пут да победима са 6 до 8 посто становништваА кога сви заједно завитлавате?  Сви заједно, целокупна  српска јавност.  Да чекамо да уништимо све да идемо на изборе при томе ризикујемо да нам упадају по кућама да нам убијају људе, да нам упадају по манастирима и црквама,  да нам урушавају наше светиње, док ћемо ми онда овде ваљда да страховито јуначки демонстрирамо  и да палимо туђе светиње јер смо много велики јунаци не смемо да доле ни да одемо али зато чекаћемо да победимо на неким следећим изборима са 6 посто до 8 посто нашег живља. Па дајте да прекинемо са тим лажима, да прекинемо са тим бесмисленим стварима.» ,“**

**  Aутор ове петиције је делове цитираног текста обојио у црвено.

 • сте новембра 2016. године, три месеца пре председничких избора, одлучили и Влада под Вашим председништвом спровела, да се свим пензионерима, и онима којима се одузима месечно и онима којима се не одузима месечно (тј. чија је месечна плата мања од 25.000 динара) ванредно једнократно исплати 5.000 динара и то сте приказивали као повећање пензије које даје држава, тј. Власт, тј. Влада под Вашим руководством,
 • сте тиме обманули јавност скривајући да се тиме само смањује одузимање од пензије онима чија је плата била већа од 25.000 динара и да се од њихових смањених пензија додељује 5.000 динара онима којима пензије нису смањене,
 • сте опет ових недеља, у Вашем бусађијском стилу, громогласно објавили да ће држава, власт, Влада, под Вашим руководством, како рекосте у /16/:

«Зато што данас је то могуће, зато што је неко радио озбиљно и одговорно, зато што је неко био вредан, зато што је неко био марљив и зато што неко није лагао народ. Дакле, то је зато могуће, зато  је могуће да ћемо пензионерима и ове године да исплатимо да ли 4 или 5 или 6 хиљада, то ће Ана Брнабић да одлучи и да погледа, али ће свакако да исплати, јер то знам, разговарао сам с њом.  Имамо довољно новца.»,

 да исплати 5.000 динара сваком пензионеру, што је и учињено, и то сте приказивали као да је то повећање пензија и да је то од државних пара, уместо да поштено и тачно кажете да је то исплата од новца одузетих пензионерима чија је плата била већа од 25.000 динара,

 • је то опет сада учињено у новембру неколико месеци пред престојеће изборе,
 • се опет то у име државе, а не у име пензионера од чијих пензија се самовољно (без сагласности ни народа ни пензионера) месечно одузима и даје пензионерима од чијих пензија се месечно не одузима, онда је то очигледно поновни покушај власти под Вашим руководством, да јавно купите гласове бирача, посебно бирача од чијих пензија се месечно не одузима ништа, и да то приказујете као велики Владин и Ваш финансијски успех и као вашу бригу о пензионерима;  Ви тиме показујете да све пензионере сматрате потпуно излапелим и да не разумеју шта и зашто Ви то радите,
 • Ви, као председник Републике, ваљда треба да дајете пример целом народу да су лаж државних руководилаца, њихово лагање народа, неприхватљиви и зато треба и Ви, и сви народни посланици и остали чланови Српске напредне странке и њених коалиционих партнера, и цела српска јавност, сви заједно и свако појединачно, да се суочимо са стварним ставом (већине) држављана Републике Србије према Вашим деловањима,
 • Ви тврдите да сте добили подршку народа Републике Србије на одржаним председничким изборима упркос чињеници да Вас није подржало 4.712.161 бирача од укупног броја бирача: 6.724.949, тј. није Вас подржало 70,07% од укупног броја бирача /22/,
 • сте у /16/ изложили свој следећи став:

«Тако, како да Вам кажем, ја мислим да је то питање одговорности свачије да буде отворен према својој деци, према својој будућности,  а не да увек обмањујемо себе у било ком погледу» , **  

 • сте у /16/ такође изјавили:

«ја мислим да је важно да ми говоримо  отворено,  унутар свог народа, да се не стидимо и да се много не бринемо због тога шта ће нам говорити са стране.», **  

 • Ви захтевате да се поштује реалност, реално стање, да се на основу њега одлучује, у држави Републици Србији те стога Ви треба да покажете спремност и демократичност да се суочите са ставом бирача Републике Србије о Вашем руковођењу државних послова и извршавању дужности председника Републике,
 • сте се обавезали у иностранству да ћете променити Србски народ почињући с одбацивањем његових националних вредности, поштовања његове историје, његове државе, његове слободе,
 • сте се обавезали, супротно Вашим предизборним обећањима 2012. године, у иностранству да ћете променити државу Републику Србију као државу Србског народа почињући с њеним Уставом,
 • Ви, председниче Републике Александре Вучићу, директно одговарате држављанима Републике Србије,

ЗАТО

Вам се подноси ова петиција да

 • или као једино лице које, будући да сте Председник Републике, има не само право већ и обавезу да изражава државно јединство Републике Србије (члан 111 Устава) и да све своје снаге посвети очувању суверености и целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани Устава и закона (4. став члана 114 Устава), Ви сами предложите,
 • или да као председник Српске напредне странке заједно са најмање 100.000 чланова те странке поднесете захтев (члан 108 Устава),
 • или у оба својства и на оба начина сједињена поднесете захтев (чланови 111, 108 и 114 Устава)

Народној скупштини да без одлагања распише референдум о следећем питању:

 Да ли Александар Вучић треба да буде разрешен

функције председника Републике Србије?

______________

Литература

/1/    Народној скупштини „Државни удар: Разрешења председника Томислава Николића и Владе; општи избори“, 09.04.2013.

/2/    Уставном суду, Уставна жалба на ставове и акте Уставног суда који помажу срозавању, обезвређивању и уништавању људских права и слобода, уништавању Републике Србије, на саучесништво Уставног суда у свему томе, и на Закључак број IУз – 40/4017 од 44.06.4017. године Малог већа Уставног суда.

Опредељен захтев Уставном суду за накнаду материјалне и нематеријалне штете, 27.12.2013.

/3/    Уставном суду, УСТАВНА ЖАЛБА на следеће акте Уставног суда који помажу срозавању, обезвређивању и уништавању људских права и слобода кроз уништавање Републике Србије: акт секретара Уставног суда Број: IIР-409/40010 од 47.010.40010. године, Закључак Уставног суда  број VУ-14/40010  од 15. септембра 40010. године,  акт секретара Уставног суда Број: II Р -547/010 од 18. 16. 40010, Закључак Уставног суда Број: VIIУ-1108/40010 од 44. фебруара 4014., акт секретара Уставног суда Број: IР-76/4014 од 46. маја 4014. године,  Закључак Уставног суда  Број: IУо-11/4014 од 47. маја 4014. године, Закључак број IУз – 40/4017 од 44.06.4017. године Малог већа Уставног суда и на акт секретара Уставног суда Број IIР-56/4018 од 410. 04. 4018. године.

и ОПРЕДЕЉЕН ЗАХТЕВ Уставном суду за накнаду материјалне и нематеријалне штете, 06.03.2014.

/4/    Народној скупштини – Неиспуњеност услова да Александар ВУЧИЋ ступи на дужност председника Републике Србије и нови избори

/5/    Уставна жалба Уставном суду на пресуду Управног суда о нерегуларностима и противуставности председничких избора из марта 2017. године:         http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_ZlbSvSkrc.72133619.pdf

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_USuZlbSve.9255541.pdf

/6/ Народној скупштини, Ваша, народни посланиче, (не)легитимност да будете народни посланик

/7/ Народној скупштини Закључци с мирнодопског скупа одржаног 31.05.2017. г. (пред њом)

/8/    Народној скупшини да Народна скупштина господина Александра ВУЧИЋА разреши функција, положаја и дужности председника Републике Србије

/9/    Уставном суду – Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости инаугурисања и деловања председника Републике Србије Александра ВУЧИЋА

/10/ Петиција Народној скупштини – Нови докази за покретање уставног поступка  разрешења председника Републике Александра Вучића (Други део), 17.10.2017.

/11/ Народној скупшини да Народна скупштина господина Александра ВУЧИЋА разреши функција, положаја и дужности председника Републике Србиј е (Трећи део)

/12/ Уставном суду да оцени акта Р. Србије за њен пријем у Европску Унију, 13.01.2010, и Закључак Уставног суда, 25.05.2010.

/13/ Уставном суду предлог да оцени уставност и законитост  Резолуције Народне скупштине од 18.01.2013. г. 

/14/ Решење Уставног суда по предлогу /13/: Стр. 1Стр. 4

/15/ Потерница МУПа Републике Србије за  терористом Хашимом Тачијем тзв. „Змија“ 

/16/ Интервју Александра Вучића РТСу у емисији „УПИТНИК“ коју је водила Оливера Јовићевић, 26.10.2017г.:

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-satelit/2117049/upitnik—aleksandar-vucic.html
https://youtu.be/sB6cu200Gyg,
https://www.youtube.com/watch?v=sB6cu200Gyg&feature=youtu.be

/17/ СРБски ФБРепортер –  ВРХУНАЦ ЦИНИЗМА, ДНО ДНА ИЛИ ЛУДИЛО: По одобрењу Вучића – 40 судија и 13 тужилаца србских са севера КиМ је данас положило заклетву пред Тачијем, убицом србског народа, 24.10.2017.:

/18/ СРБски ФБРепортер –  Живковић обелоданио текст заклетве коју су српске судије положиле пред злочинцем Тачијем!, 27.10.2017.

/19/ Заклетва србских судија Хашиму Тачију: http://kossev.info/strana/arhiva/briselski_proces/3171,  , http://kossev.info/strana/arhiva/sarovic_sudije_i_tuzioci_/13543, https://www.facebook.com/srpskaradikalnastranka.srs/videos/1493203847400168/

/20/ Одговор Уставног суда на иницијативу Уставном суду за покретање поступка за оцену уставности и законитости инаугурисања и деловања председника Републике Србије Александра ВУЧИЋА, 19.10.2017.: Страна 1, Страна 2 

/21/ Програм Владе Републике Србије  кандидата за председника Владе Ане Брнабић

/22/ Републички завод за статистику – Избори за председника Републике, април 2017, Београд, мај 2017.

 

Београд, 14. новембар, 2017. године
С поштовањем председника Републике Србије

 

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд,
lyubomirtgruyitch@gmail.com

 

5 replies »

 1. Тек тридесет пета петиција ?
  Само храбро до педесете и назад.
  Ако до тада примаоци петиције не поцркају природном смрћу.

  Свиђа ми се

 2. ГОСПОДИНЕ ГРИЈИЋУ НЕ ВРЕДИ БРЕ ПИСАТИ НЕГО ПОЗОВИ СРБАДИЈУ НА УЛИЦУ УСТАНАК ИЛИ ПОТПУНИ НЕСТАНАК КА ЗА ВРЕМЕ ВОЖДА КАРАДЂОРДЂА ЂОРДЂИЈА ПЕТРОВИЋА И ЊЕГОВИХ УСТАНИКА БРАЋО СРБИ И СЕСТРЕ СРБКИЊЕ ЛЕПО ЈЕ РЕКАО БРАТ НИКОЛА АЛЕКСИЋ ШТА ДА СЕ РАДИ АМА БРЕ НА УЛИЦУ АКО ТИ ЈЕ ДО ЖИВОТА СТАЛО ЖИВЕО ВЛАДИКА АРТЕМИЈЕ ЖИВЕЛА СВЕТОСАВСКА СРБАДИЈА СССС

  Свиђа ми се

 3. Може али све да буде поштено. Поштено да буде разрешен, поштено да буде ухапшен, поштено да му се суди, поштено да буде осуђен и поштено да буде …

  Liked by 2 people

  • А, што би то радио неко “ко није ни лук јео ни лук мирисао“???
   Нека он то све уради сам – нека сам себи пресуди, или нека
   то препусти онима који га подржавају и одржавају на власти.
   Обичан човек, има две могућности:
   да се по том питању изјасни на улици – акламацјијом,
   или масовним неизласком /бојкотом/ на најављене изборе.
   Јер, он у том времену, од расписивања до поновног конституисања
   власти, преуизма власт у своје руке и ради шта хоће.
   Галеника продата за један евро, а припрема се и продаја
   поште, градских водовода и изворишта питке воде…
   и шта све не, и то увек у времену од намере за расписивање
   избора до коначне успоставе нових органа власти после избора.
   Народ замајан предизборном, изборном и постизборном темом,
   а он ради ли ради шта и како хође!
   Народе,!
   Занеми “демократски“, заћути, јер властодршце највише плаши
   – “ЋУТАЊЕ НАРОДА“, од чега је Кнез Милош Обреновић “бежао
   као Ђаво од Крста“!
   Уосталом, Народе! – немаш за кога ни да гласаш, да се определиш,
   јер све су само једна прелетачка багра, која се, прећутним договорима,
   и по налогу својих “газда“ из иностранства, прегруписава – час у
   “позоцију“ а час у“ опозицију“!

   Драган Славнић

   Свиђа ми се