АКТУЕЛНО

РЕАГОВАЊЕ: Проф. др Миладин Шеварлић – У буџету за наредну годину 10,76% мање од припадајућег новца за пољопривреду


проф. др Миладин Шеварлић

Народни посланик, проф. др Миладин Шеварлић реаговао је на доношење Закона о буџету Србије за 2018.годину, писмом председнику Србије Александру Вучићу, а због тога што је износ за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за 10,76 одсто мањи од припадајућег дела буџета Републике Србије за 2018. годину.

***

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

Господин Александар Вучић

predstavkegradjana@predsednik.rs

 

Поштовани Председниче Републике Србије господине Александре Вучићу,

 

Сматрајући да Народна скупштина Републике Србије нема право да доноси законе који су у супротности са раније донетим законима од стране исте институције, захтевам да проверите основаност навода и непотписивања Указа о проглашењу Закона о буџету Републике Србије за 2018. године због тога што је предложени износ буџета за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – раздео 24. у износу од 44.109.239.000 РСД за 5.320.761.000 РСД или за 10,76 одсто мањи од припадајућег дела буџета Републике Србије за 2018. годину који, по члану 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. Гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и по члану 5. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15), треба да износи минимално 49.430.000.000 РСД!

У очекивању да ћете пажљиво размотрити основаност мог захтева и поступити у складу са Вашим уставним правима и дужностима, као и да ћете ме обавестити о Вашој одлуци, унапред се захваљујем.

 

Проф. др Миладин М. Шеварлић

Народни посланик

Народна скупштина
11000 Београд, Трг Николе Пашића 13

—————–

18.12.2017. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић