АКТУЕЛНО

ПРОЧИТАЈ и ПОТПИШИ: НАРОДНА РЕЗОЛУЦИЈА о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије


 

НАРОДНА РЕЗОЛУЦИЈА

о заштити територијалног

интегритета и уставног поретка

Републике Србије

 

– Подсећајући српски народ у земљи и расејању и све грађане Србије, као и релевантне међународне чиниоце, на више резолуција Народне скупштине којима се потврђује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије укључујући у то и територију покрајине Косово и Метохија, онако како стоји у Уставу Републике Србије и Резолуцији 1244 Савета безбедности организације Уједињених нација,

– Имајући у виду реалну опасност која се надвила у минулом периоду као резултат чињења државних органа, и посебно након учесталих најава председника Републике као и чланова Владе, да ће се у склопу преговора са косовским Албанцима приступити потписивању „Споразума о нормализацији односа“ или документа, односно уговора сличног назива и садржаја са сепаратистичким властима такозваног „Косова“ под покровитељством Европске уније, који ће имати снагу међународног „мировног уговора“ као финалног акта о завршетку рата 1999. године, чиме би се у име Републике Србије озваничила и посредно или непосредно признала „република Косово“ и извршило ампутирање тог дела територије Србије,

– Стављајући до знања свим међународним чиниоцима да Република Србија, српски народ у целини и сви њени грађани, поштујући Повељу УН, бројне важеће резолуције, декларације и међународне конвенције, затим Завршни акт КЕБС-а из Хелсинкија 1975. године, и свој Устав, имају право и обавезу да се легалним и међународноправно признатим средствима супротставе наведеном, све изгледнијем развоју догађаја,

– Изражавајући спремност да у постојећој ситуацији, а нарочито након потписивања „Бриселског споразума“ и пратећих докуменaта од 2013. године и надаље, као и осталих споразума или договора потписаних пре 2013. и спроведених у пракси, којима се угрожава територијални интегритет Републике Србије, да допринесе мирном и споразумном решавању овог питања на основу начела и норми међународног права у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН и свог Устава, а то је „суштинска аутономија“ или „самоуправа“ на простору покрајине Косово и Метохија у оквиру уставног поретка Републике Србије, а не „република“ односно „независна држава“ или било какав облик устројства који би имао државне или атрибуте делимичне или потпуне самосталности,

– Очекујући од државних органа Републике Србије да безпоговорно и без изналажења било каквих изговора као што су: европске интеграције, регионална сарадња, мировна политика, економски развој, инвестиције и слично, као и наводни притисци разних светских сила, организација или утицајних појединаца, што је, иначе, строго забрањено Резолуцијом 2131 Генералне скупштине УН од 1965. године, да предузму одговарајуће државне мере и обезбеде слободу и равноправност за све грађане и територијални интегритет Републике Србије у њеним међународно признатим границама,

– Српски народ и грађани Србије бранећи част, достојанство, историјске тековине, духовне светиње на простору Косова и Метохије и достигнути државотворни ниво гарантован Повељом УН, као и важећим резолуцијама, декларацијама и конвенцијама, које имају апсолутну супремацију како у међународним односима тако и над унутрашњим законодавствима држава чланица организације УН, којима се подробно регулише мир и безбедност у свету и поштовање међудржавних граница, те међународно признати достигнути нивои који су учвршћени бројним мировним уговорима у даљој и ближој прошлости, подсећа да су та права у случају Републике Србије у вези са Косовом и Метохијом, гарантована мировним уговорима и споразумима почев од 1912. године па надаље, све до Војно-техничког споразума из Куманова 1999. године и Резолуције 1244 као акта „примирја зараћених страна“, којима је од стране свих релеватних међународних чинилаца и нарочито великих сила потврђено, да територија покрајине Косово и Метохија трајно и неотуђиво припада Републици Србији,

– Констатујући да политичке странке, разни покрети и удружења грађана, као уставна категорија, чија је улога да демократски обликују политичку вољу грађана и заступају њихове државотворне интересе, не чине довољно или су потпуно пасивни, а неретко повлаче погрешне или неадекватне политичке потезе у борби за очување територијалног интегритета Републике Србије, те да у вези са тим, упорним учествовањем у изборним процесима зарад партикуларних интереса дају легитимитет, легалитет и пресудну политичку снагу коалицији странака на власти, која је евидентно противуставно присвојила сувереност од грађана и мимо Резолуције 1244 и Устава, и у околностима подређености у међународним односима, спроводи преговоре са сепаратистичким властима у циљу такозване нормализације односа са „Косовом“,

На основу напред наведеног а у складу са чланом 2. Устава Републике Србије, који утврђује да „сувереност потиче од грађана“, која се може остваривати уставним институтом под називом „народна иницијатива“, као и на основу члана 56. Устава Републике Србије, који омогућава „право на петиције и друге предлоге“, српски народ у земљи и расејању широм света, заједно и равноправно са свим грађанима Републике Србије, доноси с пролећа 2018. године,

 

НАРОДНУ РЕЗОЛУЦИЈУ

о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије

1. Налаже се председнику Републике, Народној скупштини и Влади Републике Србије да обуставе даље преговоре са сепаратистичким властима такозваног „Косова“ који се воде под покровитељством Европске уније и да предузму расположиве државне мере како би се зауставила примена обавеза преузетих „Првим Бриселским споразумом“, као и одлуке, споразуми и договори, пре и након 2013. године, којима је угрожен територијални интегритет Републике Србије на простору покрајине Косово и Метохија.

2. Забрањује се председнику Републике, председнику Владе или било ком државном функционеру, да прихвати својевољно или под стварним или наводним притиском, или у било којим другим околностима, а затим у име Републике Србије потпише „Споразум о нормализацији односа“ са сепаратистичким властима „Косовa“, или било који други документ који би имао снагу и обележје „мировног споразума“ или неког другог међународно признатог уговора, чиме би та квази држава у потпуности заживела уз посредовање и гаранције Европске уније и осталих међународних чинилаца.

3. Обавезују се представници државних органа из тачке 1. и 2. ове Народне резолуције, да предузму расположиве мере према Савету безбедности и Секретаријату УН, захтевајући да се преговори са косовским Албанцима наставе искључиво на основу садржаја и у духу Резолуције 1244, којом је регулисано и гарантовано право тој националној мањини на „суштинску аутономију“ или „самоуправу“ у оквиру уставног поретка Републике Србије која има суверенитет над покрајином Косово и Метохија као делом своје територије.

4. Захтева се од највиших државних органа да званично признају или констатују фактичко стање „ратне окупације дела територије“, покрајине Косово и Метохија, као међународноправног института регулисаног правилима међународног ратног права о окупацији која су садржана у „Хашком правилнику о законима и обичајима рата на копну“ од 1907. године, који је придодат „IV хашкој конвенцији“, и о томе обавесте међународну заједницу, пре свих Савет безбедности и Секретаријат УН, како би се прецизно дефинисало стварно стање на терену и обезбедила припадајућа значајна заштита српског и осталог становништва на простору Косова и Метохије, предвиђена Хашким и другим конвенцијама, од својевољног поступања окупационих војних снага и њихових паравојних и парабезбедносних савезника и других агресивних група на територији, и заштитила имовина Републике Србије.

Ово тим пре што је у више наврата након престанка борбених операција и обуставе оружаних дејстава у рату 1999. године, првобитно субверзивним и подмуклим поступањем а на крају и директно, 2008. године, изигран и прекршен међународноправни институт „примирје“, потписан у Куманову под називом „Војно-технички споразум“ а затим потврђен Резолуцијом 1244 СБ УН, који се сматра дефинитивним обустављањем борбених операција.

5. Забрањује се државним органима и представничким телима, пре свих Народној скупштини, да покрећу иницијативу, врше пропаганду или било који други масовни утицај, а затим и распишу евентуални референдум или други облик јавног изјашњавања, којим би се грађани директно или индиректно, то јест прикривено у склопу изјашњавања о промени Устава Републике Србије или решавања сличних питања, навели, довођењем у заблуду, да се опредељују о територији покрајине Косово и Метохија и њеном уставном статусу у оквиру уставног поретка Републике Србије.

6. Ставља се на знање највишим представницима државних органа Републике Србије, као и свим релевантним међународним чиниоцима, на првом месту Савету безбедности УН, да ће се у случају игнорисања захтева и налога из Народне резолуције од стране напред наведених државних органа, а посебно уколико у било ком виду потпишу са властима сепаратиста на Косову и Метохији „Споразум о нормализацији односа“ или сличан документ по форми и садржају, који одступа од Устава и Резолуције 1244, а којим се одричу територијалног интегритета Републике Србије на простору покрајине и признају било који вид сецесије, односно ампутацију наведене територије, да српски народ у земљи и расејању и грађани Србије, неће признати такав акт, унапред га проглашавајући противуставним и криминалним чињењем за које је предвиђено кривично гоњење према Глави двадест осмој Кривичног законика Републике Србије.

7. Са садржајем Народне резолуције, резултатима потписивања и израженој политичкој вољи у вези територијалног интегритета властите државе, званично упознати широку јавност а пре свих Народну скупштину, председника Републике, Владу Србије и друге државне органе, националне институције, политичке странке и покрете, као и међународне чиниоце, пре свих Савет безбедности и Генералног секретара УН, затим ОЕБС, Европску унију и друге светске организације, констатујући да ће се изражена воља и одлука носиоца суверености, српског народа и осталих грађана Србије, применити у пракси.

Уколико се воља потписника Народне резолуције буде игнорисала од стране актуелних државних органа и не буде спровела одмах или у разумном року, примена исте ће уследити када се стекну политички и безбедносни услови, односно када се изврши промена власти и држава Србија ослободи статуса подређености у међународним односима, наметнутог од стране трансатлантских сила и разних глобалистичких организација и тела.

Саставни део Народне резолуције су заштићени електронски записи са личним подацима потписника, као и прегледи и табеле са својеручним потписима, затим статистички показатељи разврстани у више категорија и остали подаци од значаја за валидност и веродостојност овог документа.

***

НАРОДНУ РЕЗОЛУЦИЈУ ПРОЧИТАТИ и ПОТПИСАТИ НА САЈТУ http://narodnarezolucija.rs  

ОВДЕ КЛИК – http://narodnarezolucija.rs/index.php/potpisivanje

ИЛИ КЛИК НА ФОТО: (ВАЖНОСАМО тражене податке без звања, титула и осталих података који нису тражени да би резолуција била важећа)

***

ПОВЕЗАНО:
*ВАЖНО!!! Представљање текста Народне резолуције о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије

————-

6.2.2018. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

66 replies »

 1. PROCITAJTE PA ODLUCITE.U najkracem.Cela jugoslavija je decenijama pripremana za ulazak u NATO i evu.Sve sluzbe i institucije ove zemlje,veliki deo inteligencije planski je radio na uvodjenju i Srbije u NATO i EU.Jednu stvar su zaboravili.Nisu pitali narod.Onda se desio narod i Milosevic.Milosevic je hteo da nas uvede u EU ali kada mu je prezentirano kakvi su uslovi Milosevic je to morao odbiti.Doveli su DJindjica.Cpoveka za koga ja nemam ni jednu lepu rec.Cak ni takav covek ,kao premijer i Srbin nijhe mogao to da prihvati i potpise i svesno je to platio glavom.Uostalom kao i Milosevic.Sa te strane i ja cak pristajem da se i njemu podigne spomenik iako se ni u cemu sa njim nisam slagao.Dakle sto to nas aktuelni predsednik MORA da potpise sto nisu smeli ni mogli ni Milosevic ni DJindjic.Da li je ON svestan problema u kome se MI nalazimo.To je ta dilema koja nas tera da sumnjamo i POTPISUJEMO ovu peticiju.

  Свиђа ми се

 2. Drago mi je da se poako potpisivanje zalece.Moja iskustva su da dobar deo ljudi nije upoznat sa ovom inicijativom,ili se foliraju a takodje se izgleda plase da stave svoj potpis javno,nije vazno koji je razlog ali je ocigledno njih strah.Mozda je trebalo da se ime i prezime javno ne pokazuju a da postoje kod moderatora kao sto je sa JMBG.Onako bi se ti strasljivi osecali zasticeni.Malo je nas koji se ne plasimo jer nema sta da izgubimo,izgubili smo vec skoro sve.
  Samo napred narode Srpski!!!!guraj i potpisuj se a ako se nekom nesto lose desi,neka to javno napise i objavi.

  Свиђа ми се

  • Kada je Srbija stvarana posle balkanskih i Prvog svetskog rata u kojima su učestvovali najhrabriji i državotvorni Srbi, retko su učestvovale manjine u tim ratovima, oni su trljali ruke obučeni u žensku odeću u planini kobijagi čuvali stoku i nadajući se da će većina Srba izginuti da bi im uzeli žene. U tim ratovima Srbija je izgubila mnogo boraca i stanovnika a trebalo je zemlju naseliti narodom koji bi obrađivao zemlju na način da su najkvalitetnije Srbe Kralj raseljavao duž granica i na K i M kao zaslužnim građanima a manje vredne ostavljao u Šumadiji i V. Pomoravlju dovodeći Tatare, Bugare, Bugarske Turke, Egejske Turke i arbanase, Vlahe i ….. i to od 1860, kada su Turci morali pod pritiskom carske Rusije da napuste Kneževinu Srbiju.
   Sve ovo ne bih pominjao da danas kada naš voljeni predsednik ne vodi veliku brigu o kosovskim Srbima a u kontekstu doprinosa rešavanja problema na K i M, JA PREDLAŽEM: Da se isprazne deset opština u Šumadiji od stanovništva a da se na tu teritoriju dosele Srbi sa Kosova, da se ne razdvajaju porodice, a ove raseliti duž granice da oni malo štite teritoriju države u kojoj žive.
   Osluškujući ovaj tzv. srpski narod u glas viču šta ce nam Kosovo pa tamo nema Srba kao da ih ovde ima. Odmah bi se ućutali!

   Свиђа ми се

 3. Veliki pozdrav. Ja sam potpisnik rezolucije ali siguran sam da mnogi još nisu čuli za nju. Predlažem intenziviranje u njenoj promociji pa čak uključiti i aktiviste u prikupljanju potpisa u pismenoj formi i ne gubiti vreme.

  Свиђа ми се

 4. Ima Srbija dosta kompjutera ali smo mi stariji kompjuterski polupismeni.No neshvatljivo je i bolesno do te mere da nemozemo da skupimo 10.000 potpisa.Cenim trud i nadu vas koji ste ovo pokrenuli.Sta ocekivati od ljudi koji necu ili ne smeju da daju potpis.Na zalost to je Srbija danas.

  Свиђа ми се

 5. Уздајмо се усе и у Русе,чврст повратак вери отаца наших,одбацимо југословенство и безбожни комунизам,сложимо се и обожимо и сам ће нас Бог умножити,када постанемо достојни наших славних предака.Космет-СРБИЈА.

  Свиђа ми се

 6. Bravo za ovo!Potpisacemo sa zadovoljstvom.
  Ovu akciju treba da prati jos jedna,a to je prikupljanje dobrotvornog priloga koji ne bi trebao da bude manji od 100 dolara za svakog Srbina u Americi.Kakva je finansijska situacija Srba u Evropi i ostalom delu sveta ne znam,ali znam da Srbi u Americi mogu dati svaki mesec po 100 dolara minimum za prilog koji bi koristio za lobiranje i sve druge pomoci u vezi Kosova!
  Samo napred,idemo u napad!!!!

  Свиђа ми се

 7. Лично сматрам да ово морате да промовишете буквално сваки дан, “ кљуцање и само кљуцање“ у мозак, јер ретким промовисањем иде споро, примера ради ја сам тек јуче сазнао и потписао.

  Liked by 1 person

 8. Kakva gomila zaludnog sveta!!!
  Nadjite nekoga da ga volite, probajte da date ljubav, izadjite iz crkve i kolektivnog ludila, ne bavite se apstraktnim i stvarima kojima „mislite“ da ste dorasli.
  Zivot nema reprizu.

  Свиђа ми се

 9. Pod hitno javno pozvati sve opozicione stranke, preko sredstava informisanja,
  ili dopisima sa povratnicom naslovljeno na predsenike stranki,da se izjasne,
  i da organizuju svoje aktiviste i pozovu one koji nisu članovi da seu kjluče
  radi prikupljanja potpisa onih koji nisu elektronski potpisali.
  Isto uputiti svim javinim umetnicima, Akademiji nauka, SPC, da se javno izjasne.

  Свиђа ми се

 10. Браћо иде споро. Морате да порадите мало на овоме. Ако мислите да само памећу и лепотом можете против злотвора варате се.

  Свиђа ми се

 11. Rezolucija sadrzi sve politicko-pravne elemente; i o b a v e z u j u c e, sto je najbitnije. Upravo zato sam naziv „rezolucija“ nije adekvatan- on sobom nosi neki oblik politickog, no ne i pravnog, ponajmanje o b a v e z u j u c e g; s a d r z a j mora biti! izrazen u Naslovu! Drugo, obavezno SRPSKA rijec, NIKAKO „rezolucija“! Jevtovic ovo zna! Pozdrav.

  Свиђа ми се

  • Da li je ovo izjasnjanje za
   RAT ili MIR ?
   Licno sam za „Srbiju pod sljivom“
   Da vise Srbska deca ne ginu!
   Da napravimo mali Raj na nasem delu zemlje…sa plodnom zemljom..izvorskom vodom i da pokusamo da se volimo ❤
   Znaci Protiv sam rata sa Amerikom i bilo kim ko uslovljava bilo sta -a moze im se.
   Ali koga je moliti nije ga siliti.
   Ni Nemacka..ne moze da radi sta hoce..pa sta zamisljate da smo mi.
   Ako imamo manastire na sv. GORI -Hilandar i ovi na Kosovu mogu ostati nasi.
   Da su hteli da zadrze mislim vlasti
   premestili Administrativni centar na Kosovo. A o Pazrijarsiji i da ne govorim.
   BOG VIDI…I GLEDA I DOPUSTA
   K r a j ce doci mozda i pre vremena ako nastavite sa ovakvim apelima!
   DAJTE PODRSKU VLASTI DA ZAVRSI STO MORA
   PA DA ZIVIMO ako bude jos ZIVOTA i VREMENA.
   OVO JE SVE BORBA ZA VLAST.
   A U RATU GINE NAROD!
   GOSPODE BOZE POMOZI NAM.

   Свиђа ми се

   • Zalosno je sto tako mislis, samo se plasim da tvoja sljiva ne zavrsi u neko siptarsko dvoriste i iskreno se nadam da si usamljena s takvim zeljama ! Ne treba niko da gine ako smo slozni, ginemo samo zato sto se pojedini prodaju za saku dolara !

    Свиђа ми се

 12. Gradjani SRBije trebaju da budu spremni nezavisnost i cjelovitost svoje zemlje Republike SRBije da brane sa puskom u ruci. Sa drzavnim vlastima koje su sklone izdaji i korupciji Rezolucijama se nista ne postize!

  Свиђа ми се

 13. Odmah smo potpisali rezoluciju i obavijestili sve poznanike i rodbinu. Ne mogu da vjerujem koliko je narod nezainteresovan za sva ta zbivanja. Mi zivimo vani i mnogo nas vise interesuje sta se desava u nasoj zemlji nego , sto to interesuje taj nas narod. Zar su zaista toliko slijepi da ne vide da im vlast sve zivo proda. Samo uz Boziju pomoc moze nesto da se bitnije desi i da se sprijece ove namjere ovih mracnih sila i nasih prodatih vodja!

  Свиђа ми се

 14. Подршка Народној резолуцији. Питање – шта се догодило са Снагом народа и госпођом Јасмином Буква?

  Свиђа ми се

  • Госођа Јасмина Буква ради на Радио Сербони, Снага народа је …“ није подржала у њеним активностима око Народне резолуције“ . Ја рекох тако, да вам помогнем.

   Liked by 1 person

 15. Potreban je mnogo intenzivniji marketing o ovome ukoliko se zeli bolji odziv.
  U protivnom, rizikuje se jos jedan pucanj u prazno, jos jedno gubljenje energije i dobre volje,
  a vreme ne radi u nasu korist.
  Nije dovoljno osloniti se na internet i drustvene mreze. To je dobar, ali ipak ogranicen vid informisanja. Nisam strucan da predlazem i savetujem resenje, ali ovo sto pominjem je ocigledno.
  Srdacan pozdrav

  Свиђа ми се

 16. Поштована редакцијо, молим Вас да проследите пуковнику Јевтовићу моје питање:

  Уз благослов правог духовника сваки посао има позитиван исход. Молим Вас да ми одговорите: Да ли покретачи резолуције имају благослов од нашег владике Артемија?

  Свиђа ми се

  • Данас рече пуковник у емисији на радио Сербони да има благослов неких/појединих духовника (којих??). Уколико је моје питање у претходној поруци проблематично нека одговори у приватној поруци коју ћете ми пренети. Нека зна да је то пресудно за наредне кораке мноштва људи

   Свиђа ми се

   • КМБунтовник

    ево ја ћу да ти одговорим, али у моје име:

    мислим да би га подржао исти број оних „правих духовника“ који би устали против потапања ваљевске грачанице, и исти број оних који би устали против сечења храста записа.

    а који је тебе духовник благословио да се бавиш адвокатуром за оне који га нису благословили?
    о томе да је твоје питање врло подмукло и да не говорим.

    мислим да можемо мирне душе без гласова
    који у овој ситуацији,
    у овом случају,
    чекају благослов оваквих духовника, који су данас на челу Србије

    Свиђа ми се

  • pa zar Vam je maticni broj vazniji od spasavanja drzave koja je na putu sigurne propasti! Pa zar ni obelodanjivanje tog broja, sto je najmanje sto mozete uciniti za svoju zemlju, nije „zrtva“ koju ste spermni dati za spasavanje sopstvene drzave

   Свиђа ми се

  • ЈМБГ нас прати кроз цео живот. Код уписа на факултет, лечења, запослења, удаје-женидбе, узимања кредита, куповине на одложено, гласања, права на акције, давања сагласности за оснивање скупштине станара … и многих сличних активносити како то нисте приметили.

   Свиђа ми се

 17. Драгоје-Рајо Николе Милетина, Милете, Пера Ристова а Риста Нике.....Милутина (Кујова), Кујовић каже:

  Ја када се „…саберем просто се „одузмем“…“ ако ће „Ово“ неко, уопште, уважити ПОТПИСУЈЕМ!!!

  Свиђа ми се

 18. Kosovo i Metohija su sastavni, neotuđivi deo Srbije trenutno pod okupacijom agresorskih sila. Za tu otetu i okupiranu teritoriju ne postoji alternativa niti bilo kakav dogovor već se mora pravnim, a ako ne putem sile povratiti. Smrt svim komunističko- fašističkim izdajicama Srba i Srbije.

  Liked by 1 person

  • Монаx Антоније је рекао немојте се разочарати ако ово пропадне јер народ није спреман за боље…
   Ја ћу тек да потпишем али не очекујем промену.

   Свиђа ми се

  • Истина је да је овај човек дефетиста и не треба га слушати, а и болестан је, и не чуди што је болестан много је мрачан

   Liked by 1 person

  • Само ти тако мисли. Питај се шта губиш ако потпишеш? И добро размисли шта ће бити, ако не потпишеш, а ови га издајници отуђе, много ће ко да слуша то твоје : „да је Косово наше док је света и и века“, губимо правни основ да је наше, ако се одрекнемо нашег Устава и резолуције 1244, који су ако их ми поштујемо обавезујући за међународну заједницу.

   Liked by 1 person

 19. Narode,zaustavimo neljude,da nam rasprodaju zemlju,drugu nemamo.Za Srbiju su zivote polozili milioni Srba,sacuvajmo je za nasa pokolenja.Srbija nije njihova prcija,da je lopovi rasprodaju.SRBIJA JE NASA DOMOVINA,nije Vuciceva i njegovih pidguznih muva.

  Liked by 1 person

 20. Aпсолутно се слажем са садржајем ове иницијативе за заштиту уставнога поретка и територијалног интегритета Републике Србије. Сагласан сам на званична међународна правна акта и резолуције на које се ова инцијатива позива и треба сматрати КиМ од 1999.год. да јње то део републике Србије под привременом окупацијом и ја као грађанин Р.Србије и патриота Захтевам од званичних Институција државе Србије, да у Име Марода Предузме све мере на плану потп8уног ослобођења привремено окупираног дела своје,по Уставу интегралног дела своје територије. Овом мојом изјавом званично обавештавам све факторе у Републици Србији Да сам ставио потпис на овај историјски ДОКУМЕНТ. Војин Убипарип с. р.

  Свиђа ми се

 21. Podrška svakoj inicijativi za očuvanje teritorijalne celovitosti Domovine. Mogu li se dobiti informacije ko su pokretači „Rezolucije“, da li iza nje stoje politčke partije, a ukoliko da, koje su to?

  Свиђа ми се