АКТУЕЛНО

Проф. др Божидар Митровић: ТУЖБА ЗА ФАЛСИФИКОВАЊЕ ИСТОРИЈЕ


ТУЖБА ЗА ФАЛСИФИКОВАЊЕ ИСТОРИЈЕ
( Извештава Борис Јовичић )

Проф. др Божидар Митровић, фото архива

Обавештавамо Вас, да је адвокат из Москве, др Божидар Митровић, поднео тужбу против одговорних у Министарству просвете Републике Србије, јер је у школама и на универзитетима Србије у наставном програму унесен фалсификат, да су Срби досељени на Балкан из Русије – у 6. и 7. столећу после Христа.

Он је у Казненом закону Србије означио које одредбе овог закона одређују, да је такав поступак  кажњив. Др Митровић је навео, да се историјском наставом и наставом у другим друштвеним наукама, обмањују и остали Словени. У првом реду, Руси, јер у њиховом наставном програму у школама и на универзитетима пише – да су Руси стигли у Русију, у  7. столећу после Христа, са Балкана и из Подунавља.

Значи, ова тужба садржи две основне тачке-обмане:

1) Да су Срби дошли из Русије на Балкан 

2) Да су Руси дошли у Русију са Балкана и из Подунавља (у исто време)!

Др Митровић је навео у тужби своја научна истраживања и закључке (и радове других научника) – да су Словени староседеоци Балкана и Средоземља, што је у Вама приложеној тужби изостављено. Др Митровић је препоручио да сви они који желе да подрже његов корак, да и сами поднесу тужбу  Тужилаштву Србије, при чему могу да користе и овај део његове тужбе, а могу и сами да обликују своју тужбу.

С поштовањем, Р. Личина, министар

Божидар Митровић, доктор правних наука

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ СРБИЈЕ
Немањина 22-26, 11000 Београд

Кривична пријава против непознатих извршилаца удружених ради пропагирања немачке колонијалне историографије по којој су се Срби наводно доселили на „Балкан“ са Севера (а Руси наводно доселили са ПоДунавља/Југа) пошто постоје основи сумње да деловање ових непознатих извршилаца садржи све елементе кривичних дела предвиђених:
чл. 174 КЗ – повреда угледа српског народа и угледа СлоВена,
чл. 307 КЗ – угрожавање територијалне целине Србије и противуставно отцепљење дела територије Србије,
чл. 383 КЗ – уништавање културних или историјских споменика или других културних добара или установа или објеката који су намењени науци, уметности и васпитавању,
чл. 370 КЗ – геноцид (српског народа).

Молим Вас да у складу са Закоником о кривичном поступку Србије спроведете све потребне истражне радње и покренете кривични поступак против непознатог круга лица и непознатих извршилаца који су удружени (чл. 33 Кривичног законика – Саизвршилаштво; чл. 35 КЗ – помагање) и распоређени као саизвршиоци посебно у систему јавног информисања (чл. 38 КЗ), у издавачким организацијама (чл. 39 КЗ) и у систему образовања ради пропагирања немачке колонијалне историографије, по којој су се Срби наводно доселили на „Балкан“ са Севера (а Руси наводно доселили са ПоДунавља/Југа) што је све усмерено на:
1. повреду угледа српског народа и угледа СлоВена (кривично дело из чл. 174 КЗ),
2. угрожавање територијалне целине Србије и противуставно отцепљење дела
територије Србије (чл. 307 КЗ)

Очигледно је да се постојећа догматска историографија одржава (а преко ње шири ненаучно учење о наводном досељавању Словена на Балкан) само захваљујући удруживању шире групе извршилаца удружених и плаћених од иностраних тајних и јавних структура на пропагирању немачке колонијалне историографије те постоје основе сумње да је њихово удруживање усмерено на чињење кривичних дела предвиђених:
* чланом 174. Кривичног закона Србије: повреда угледа српског народа и угледа СлоВена,
* чл. 307 Кривичног закона Србије: угрожавање територијалне целине Србије и противуставно отцепљење дела територије Србије, 

јер се на пропагирању немачке колонијалне историографије о наводном досељавању Словена на Балкан у VI веку базирају и све тенденције проглашења такозваног независног Косова (чији је назив изведен из истинског назива СлоВена: Коло(Вениј)а/КосоВа), почев од времена када је Ватикан преко католичког свештенија Јиричека илирско порекло (које су до тада основано приписивали Србима, подстрекавајући их на борбу против Турака) почели да приписују такозваним АлБанцима/АлБенима, описујући да они ипак не говоре илирским/СорВенским језиком.
Ова група саизвршилаца је усмерена на информативно и фактичко уништавање трагова и aрхеолошких налазишта (која су на Балкану и ван њега обухваћена под термином Винча/Винчанска култура), што је форма геноцида српског народа и ПОТИСКИВАЊА СРПСКОГ НАРОДА (са Апенина, из Мале Азије а сада и са Балкана), методима које је:
Гај Јулије Цезар описао у „Записима о Галском рату“, Ватикан примењивао против СлоВена у Венетији/Венецији у току Папских ратова мерама изолације Венеције од стране Камбријске лиге, које су биле прототип примене незаконитих санкца УН против српског народа крајем двадесетог века.

РАТ ПОЈМОВИМА који прати процес ПОТИСКИВАЊА је облик уништавања трагова очигледног КОНТИНУИТЕТА КУЛТУРЕ Срба и СлоВена од времена Лепенског Вира и Винче, када су СлоВени себе називали КолоВени и РАзСени/Род првобитни, јер је наша цивилизација била и остала цивилизација толерантности различитости родова за разлику од „територијалне цивилизације Рима“ по којој су „Сви грађани Рима – Римљани“ која је потисла колоВенску/слоВенску цивилизацију са Апенина 509. године пре нове ере када је извршен пуч који је у науци познат као Римска револуција.

Катастрофално стање археолошког налазишта Винча и више мера усмерених на уништење трагова Лепенског Вира су само једна од последица деловања овог злочиначког удружења чије чињење (и нечињење официјелних органа Србије на спречавању фалсификата) има све елементе кривичног дела:

а) предвиђеног чл. 383 КЗ (уништавање културних добара) уништавањем културних или историјских споменика или других културних добара или установа или објеката који су намењени науци,
уметности и васпитавању у чијој је функцији:
* затварање Народног музеја Србије који не ради више од седам година (у оквиру чега су археолошки налази Винче и Лепенског Вира, који се налазе у Музеју, требали да камионима којима се превозе ствари дипломата да буду превезени ван територије Србије),
* затварање Народне библиотеке Србије, која не ради већ неколико година, организовање од стране Српске академије наука и уметности у Новом Саду научног скупа на којем су припадници специјалних служби из САД и Италије, уз присуство научника из многих земаља – не само признали постојање
писаних натписа на археолошким артефактима Винче, већ и покушали да промене назив Винчанског писма и трагова Винчанске писмености на назив ПОДУНАВСКО ПИСМО и писменост, како се то писмо никако не би могло повезати са Винчанском културом КолоВена (СлоВена),

б) предвиђеног чл. 370 КЗ (геноцид: ко у намери да потпуно или делимично уништи неку националну, етничку, расну или верску групу као такву нареди да се група стави у такве животне услове који доводе до потпуног или делимичног истребљења групе или да се врши принудно пресељавање, у овом случају пресељавање Срба са Косова и Метохије, Републике Српске Крајине и Хрватске).

Због свега реченог, предлажем да се покрене кривични поступак и на основу утврђене кривичне одговорности за сваког члана овог злочиначког удружења изрекну адекватне мере предвиђене Кривичним закоником а посебно мере безбедности:
*забране вршења издавачке делатности и позива, дужности у области образовања (чл. 79 и чл. 85 КЗ) лицима која пропагирају немачку КОЛОНИЈАЛНУ ИСТОРИОГРАФИЈУ о наводном досељавању СлоВена на Балкан, најмање пет година,
*одузимање (чл. 79 и чл. 87 КЗ) предмета (књига, брошура, новина) и имовинске користи од продаје и пласмана предмета (чл. 91 КЗ) у којима се пропагира 
немачка КОЛОНИЈАЛНА ИСТОРИОГРАФИЈА о наводном досељавању СлоВена на Балкан,
*јавно објаве пресуде (чл. 79 и чл. 89 КЗ) о кажњавању пропагатора немачке КОЛОНИЈАЛНЕ ИСТОРИОГРАФИЈЕ о наводном досељавању СлоВена на Балкан.

Сматрам да не постоје основи да се на чланове ове групе убудуће примени чл.176 КЗ „о некажњавању за кривична дела из чл. 173 до 175 КЗ“ за пропагирање колонијалне историографије ако је „дато у оквиру озбиљне критике у научном, књижевном или уметничком делу у извршењу службене дужности, новинарског позива, политичке делатности, у одбрани неког права, ако се из начина изражавања или других околности види да није учињено у намери омаловажавања“ пошто више после најновијих открића не постоје основи да било ко поверује у иситинитост онога што је износио или проносио у вези с НАВОДНИМ НАСЕЉАВАЊЕМ СЛОВЕНА НА БАЛКАН, односно с наводним насељавањем Русије са Балкана, јер су то ноторне догматске глупости и само су део стратегије
демонизације КолоВена и СлоВена односно Срба, какве су примењиване и у време демонизацијом ВиниГота/ВизиГота, чији је назив такође настао из назива КолоВена односно колоВенског Веровања у ГОД/Коло као вечни Васкрс природе у току ГОДине дана.

Божидар Митровић, доктор правних наука
Адвокат, члан Московске адвокатске коморе
Председник Регионалне друштвене организације ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА

119313 Москва, Ленински проспект, д. 93, корп. 2, кв. 145

Руководилац Катедре међународног, словенског и еколошког права универзитета МНЕПУ, Москва 
Директор Музеја НЕПРЕКИДНОСТИ СЛОВЕНСКОГ ПРАВА И КУЛТУРЕ ОД ЕПОХА ЛЕПЕНСКОГ ВИРА И ВИНЧЕ, Москва, МНЕПУ
Председник Савета за статусна питања дијаспоре Србије,
члан Савета националности при Влади града Москве
члан Комисије за науку и образовање Савета националности
Председник Регионалне друштвене организацијије ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА, Москва

тел. (+7929) 9 32 23 72 тел. у Београду 0613220670
bozzidar@inbox.ru      www.bozidar.ru

ИЗВОР: сајт Весне Радојловић ЗАВЕШТАЊА ПРЕДАКА

***

ПОВЕЗАНО:

*Божидар Митровић: РАТ ПОЈМОВИМА- ИЛИ О КОНТИНУИТЕТУ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРЕ …

*СЕЋАЊЕ: Божидар Митровић – Микарићева и наша КолоВенија

*Срби добили представништво у влади Москве: Професор др Божидар Митровић представник Срба у градској извршној власти

*ГЕОПОЛИТИКА: Проф. др Божидар Митровић о историјским чињеницама које су нам обликовале животе (видео)

9.3.2018. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

 

5 replies »

 1. НАШИ ПРЕЦИ СУ ВАЗДА ЗНАЛИ ДА ЈЕ СКАДАР СРБСКА ПРЕСТОНИЦА ХВАЛА БОГУ ТО САМ ОД ЊИХ ЧУО НЕ УЧИ СЕ ТО У НАЗОВИ ШКОЛАМА СРБИЈЕ РС ЦГ ИМА ПАР ДОБРИХ СРБСКИХ ИСТОРИЧАРА КОЈИ СЕ БУНЕ ПРОТИВ бечко берлинске ТЗВ ШКОЛЕ КОЈА ЈЕ НА ПЕТРОВДАН 1878 ОД ТАДА СЕ УЧИ ДА ЈЕ СРБИЈА САМО ШУМАДИЈА ТРЕБА СВЕ ПРОМЕНИТИ ТЗВ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПОЧЕТАК БИ ТРЕБАЛО ДА ЂЕЦА УЧЕ ДА СКАДАР ГЛАВНИ ГРАД СРБИЈЕ А ПЕЋ СЕДИШТЕ СРБСКЕ ОКУПИРАНЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ МИСЛИМ НА ОНЕ рдђе унијатске И НА БЕОГРАДСКИ И ПОДГОРИЧКИ режим СССС

  Liked by 1 person

 2. Професоре Митровићу,
  ви сте национални херој који Србе „враћа“ у своју постојбину.
  Обратили сте се установи која може и треба да направи и формални заокрет у историографији.
  Камење у нашој постојбини је довољан доказ да смо на своме. Други докази нису потребни.
  Нека немачка идеологија ради шта год хоће – њима не можемо забранити да пишу и раде шта им је воља.
  А ми, Срби и Словени, ако има воље и снаге, можемо се одупрети очигледним глупостима.
  „Иза Карпата“, нема ни један камени докуменат који показује да су Срби тамо живели до 6 или неког другог века.
  Затрпавати Репибличко јавно тужилаштво има смисла једино ради притиска.
  Уместо да се Срби радују, да се радује и јавна ТУЖИТЕЉКА Доловац због покретања животног питања у историјском тренутку, написаће у три реда да нема основа да се покреће кривични поступак. Одговориће да је њихов посао љуљање у фотељи, а не бављење историјом. Историју Срба пре и после Христа треба да напишу историчари, а не мумије из САНУ.
  Коначно, има ли историчара, који ће написати Историју за основну школу и факултете, да понуде Министарству да је уведе у наставни програм.
  Зашто не ризикују да то на писмен начин учине о свом трошку, па ће им се стоструко вратити?
  Или Србија и Срби ништа не смеју, Европска комисија не дозвољава. Они пишу историју.
  У Европску унију примају само припремљене и препариране, без отаџбине, без порекла и било каквих ознака.

  Свиђа ми се

 3. Први на оптуженичкој клупи, поред аутора уџбеника лажне историје, да сједну чланови САНУ из историјског кабинета из оног периода када нису ништа учинили да исправе историјске фалсификате а или зато што су то намјерно радили по линији антисрпских идеологија из 19. и 20. вијека.

  Свиђа ми се

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.