АКТУЕЛНО

ВАЉЕВО: Незаконито порушена најстарија касарна у Србији


ФБР КОМЕНТАР: Видоје Марјановић 
„Ој, Србијо, точкови у блату! Ој, Србијо без народне војске и касарни! Ој, Србијо без нације и државе! Ко ли ће те бранити, Србијо, муко моја тврда, кад буде било „бити ил` не бити – питање је тад“? Уништили су најстарију србску касарну из времена чувене Колубарске битке као артефакт србске историје и прошлости, као помен на некадашњу историјску херојску славу србску! Што ћутиш, Србине, брате?!“

Како је иницијативу за заштиту Комплекса касарни „Кадињача“ у Ваљеву Републички завод потврдио, Министарство културе и информисања и наложило територијално надлежном Заводу за заштиту споменика културе у Ваљеву, да заштиту спроведе у дело, тако је багер који је био паркиран на велики петак кренуо у акцију рушења, баш у петак, 20.04. поподне у 15:45 када државни органи престају са радом!!!

***

У ПРИЛОГ ИСТИНИ

Одговор у мејлу који је добила г-ђа Мила Параментић од Министарства културе 18.04. 2018 пише:

Министарства културе и информисања својим дописима (број: 633-00-209/2018-01 (од 02.04.2018. године и од 16.04.2018. године) обавестило је Завод за заштиту споменика културе Ваљево, односно поново је  указало на мишљење централне установе заштите културног наслеђа, Републичког завода за заштиту споменика културе ( број: 7-72/2018-1 од 26.03.2018. године), у вези са иницијативом да се комплекс касарни „Kадињача“ у Ваљеву утврди за непокретно културно добро – знаменито место.

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, у оквиру наведеног мишљења, изнео је образложени став да постоји основ да се комплекс касарни „Kадињача“ у Ваљеву утврди за знаменито место, односно да испуњава потребне услове из члана 22. Закона о културним добрима којим је утврђено да је „знаменито место простор везан за догађај од посебног значаја за историју“.

Имајући у виду наведено, као и то да је Завод за заштиту споменика културе Ваљево, територијално надлежна установа заштите културних добара, наложено им је да изврше стручну процену засновану на достављеном мишљењу Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. 

Уважавајући околности у вези са тренутним статусом комплекса касарни „Кадињача“ и без жеље да се умањи значај даљег развоја Града Ваљева,  указано је да се не сме занемарити ни историјски значај предметног комплекса, те је стога потребно да  се одмах и без одлагања, у складу са чланом 29. став 1. Закона о културним добрима, заштити Комплекс касарни „Кадињача“ у Ваљеву.

Такође, Завод је обавезан да о предузетим мерама извести Министарство културе.

С поштовањем,

Оливера Марковић

***

Комунална полиција изашла уз негодовање да није она надлежна већ грађевинска инспекција, која наравно не ради а на добијен број телефона шефа грађевинске инспекције Османовића, нико се не јавља. (Комунална полиција која је изашла на терен рекла је да није надлежна већ грађевинска инспекција). Агонија да се дође до било ког локалног моћника или службеника, била је немогућа мисија. Када је порушена десна страна павиљона багер је утихнуо, око 21:15.

Невероватно да је у моменту рушења прошао и дугогодишњи директор Ваљевског музеја, није ни застао, не осврћући се на сугестије присутних да реагује. Образложење у пролазу, не може ништа или није надлежан. Какво чудо да човек који цео живот ради у музеју не каже ни реч, само прође. Вероватно није ни пратио Оглас, Обавештење у локалним новинама где се позивају заинтересоване организације и институције да дају примедбе и сугестије на пројекат уклањања (чак не пише рушења) војног комплекса. Да јесте знао би да није издато Решење које би требало бити објављено такође у истим новинама.

Нико од локалних челника се није јављао на телефон, а да ли је нешто предузео о томе говоре дела.

Ово је био хорор филм. Не вреди објашњења да то није срушио ни Турчин, ни Аустријанац, ни Немац, већ крштени Србин, Ваљевац, чији су преци подигли два устанка, где су главне битке вођене у Првом светском рату, где је центар збивања Великог рата управо било Ваљево, а у Ваљеву управо ова касарна, Седиште 17. пука Дринске дивизије који је први пробио солунски фронт 2016. год, био је најпознатији пук чувене Дринске дивизије, место где су столовали чувене Војводе Степа Степановић и Војвода Живојин Мишић, затим Павле Јуришић Штурм, Душан Пурић…, многи мали али духом и делом велики људи, овде је умрла и Надежда Петровић уочи Васкрса 2015., а ове године за Велики Петак ушао багер да нам се стави до знања да је почело рушење, ко други него крштени Срби.

Напоменимо и то да је Заводу за заштиту споменика културе у Ваљеву, допис послат почетком месеца, упозоравајући их да одлагање може довести до катастрофалних последица остали су неумољиви, тачније директорка Ваљевског завода одуговлачила је да наложено јој потпише и спроведе у дело.

Да ли је случајно и то да је купац уговор потписао управо кад је Републички завод добио улаз у комплекс ради заштите, а онда ушао и без Решења о рушењу са багером у комплекс, опет пред вратима заштите, у петак поподне око 16 часова, када државни органи не раде?

Багер је и јутрос у 07 наставио рушење! Боже помози. Молим Вас ако можете нешто предузмите!

Напоменимо да унутар комплекса има капела-црква, као и гробови наших ратника и тифусара. Како су се овде лечили и ратни заробљеници, солидарност не забележена нигде у свету, велика је вероватноћа да и њихових гробова има у овом комплексу.

Извор: Србин.инфо

***

У Ваљеву нестао препознатљив део града, града са душом

Ваљево, субота, 21.04.2018. год.

Данас смо изгубили препознатљив део града, сведока српске историје, центар збивања у време Првог светског рата, Комплекс касарни „Кадињача“ Ваљево. Град више никад неће бити оно што је био, нестаје препознатљив део града, града са душом, део српске историје, Касарна бившег 17. пука у Ваљеву, преживела све ратове и пало под налетом тајкуна.

Инспекција напокон утврдила да немају Решење за рушење, око 12.30, међутим они и даље руше, прошло је више од три сата од установљења да немају Решење међутим директор инспекција и ддаље не зауставља радове.

Иако се око поднева, појавила комунална инспекторка, која је установила да не постоји Решење за рушење, што смо ми упорно тврдили, и уместо да обустави радове, (постојало обећање да ће послати грађевинског инспектора да заустави радове), инспектор се ни после три сата није појавио. У једном моменту смо помислили да ћемо спасти неки павиљон, међутим инспекција се не појављује и допушта да се руши све до краја, сем неких малих слабо урађених објеката (1-2), пријемница и амбуланта, који ће се вероватно и срушити за коју годину и постати небитни. Чак нису ни одређени објекти који су од историјског значаја. О цркви се и не прича, није се ни истраживање урадило јер директорка Ваљевског завода није одрадила свој посао.

Шеф градске инспекције, упорно не зауставља радове и више се не јавља на телефон. Тврди да су објекти нелегални. Објекти су израђени 1885. године и од 1926. године су сви легализовани!!! Тешко је гледати рушење дела славне историје, покушавајући да се ова агонија заустави али власт остаје неумољива. Руше до краја и без Решења за рушење. Све се ово руши са таквом енергијом и вољом, да се не поверује. Врло тешка и мучна слика. Данас била и једна ваљевска телевизија, невероватно, али врло кратко.

Оно што смо ми имали није имао нико у свету, оргиналне објекте где се могла сместити сва српска историја, на 4.600 квадрата под кровом и 2,5 хектара површине. Аутентична средина. Срби има ли Вас????

Нек нам је Бог у помоћи.

                                                                                          Мила Параментић, Ваљево

***

ДА СЕ ПОДСЕТИМО:

„Ка­ди­ња­ча” исто­риј­ски дра­гуљ у Ва­ље­ву

Комплекс касарни „Кадињача” (Фото лична архива)

Ком­плекс ка­сар­ни „Ка­ди­ња­ча” Ва­ље­во, зи­дан је у до­ба Обре­но­ви­ћа, тач­ни­је две го­ди­не на­кон фор­ми­ра­ња Дрин­ске ди­ви­зи­је, 1885. о тро­шку на­ро­да окру­га ва­љев­ског. У њој је нај­пре био сме­штен Пе­ти пе­ша­диј­ски пук кра­ља Ми­ла­на, а од 1899. го­ди­не – 17. пе­ша­диј­ски пук, ко­ји је про­шао све бит­ке, ка­ко бал­кан­ских ра­то­ва та­ко и Пр­вог свет­ског ра­та, од Ку­ма­но­ва до Кај­мак­ча­ла­на, да би у за­вр­шној фа­зи ра­та, на­кон ре­ор­га­ни­за­ци­је ма­ја 1917, ње­го­во људ­ство би­ло рас­по­ре­ђе­но у дру­ге је­ди­ни­це Дрин­ске ди­ви­зи­је.

Ка­сар­на из­ме­ђу два ра­та но­си на­зив Вој­во­да Жи­во­јин Ми­шић. У њој је на­стао и пр­ви вој­ни ор­ке­стар, а Ва­љев­ци су има­ли при­ви­ле­ги­ју да га слу­ша­ју бес­плат­но сва­ке не­де­ље у 16 ча­со­ва по­под­не, у пар­ку пре­ко пу­та ка­сар­не, ко­ји су 1892. го­ди­не вој­ни­ци из ове ка­сар­не на­пра­ви­ли и по­кло­ни­ли свом на­ро­ду.

Овај ком­плекс је и нај­ве­ће стра­ти­ште, по­сле Ко­лу­бар­ске бит­ке, кад Ва­ље­во по­ста­је град-бол­ни­ца у вре­ме пе­га­вог ти­фу­са 1915, ка­да су сви јав­ни објек­ти у Ва­ље­ву пре­тво­ре­ни у бол­ни­це, а та­да­шња ка­сар­на 17. пе­ша­диј­ског пу­ка би­ла је пр­ва и нај­ве­ћа ре­зер­вна вој­на бол­ни­ца, у ко­јој је жи­вот окон­ча­ла и на­ша нај­ве­ћа сли­кар­ка, бол­ни­чар­ка На­де­жда Пе­тро­вић. Ма­ло­број­ни срп­ски са­ни­тет под­јед­на­ко је ле­чио бо­ле­сни­ке и на­ше и не­при­ја­тељ­ске вој­ске.

Ком­плекс је у пре­див­ном при­род­ном ам­би­јен­ту, окру­жен ви­ше­де­це­ниј­ским зе­ле­ни­лом, сто­лет­ним ли­па­ма, са ју­жне стра­не ре­ком Ко­лу­ба­ром, и пар­ком ко­ји је вој­ска 1892. и на­пра­ви­ла, чи­ни јед­ну ам­би­јен­тал­ну це­ли­ну ко­ја је од­у­век би­ла обе­леж­је гра­да Ва­ље­ва.

Због све­га на­ве­де­ног, ова ка­сар­на тре­ба да бу­де ме­мо­ри­јал­ни цен­тар свих по­стра­да­лих у осло­бо­ди­лач­ким ра­то­ви­ма у слав­ној срп­ској исто­ри­ји, ко­је је Ср­би­ја од­у­век во­ди­ла, са ак­цен­том на Пр­ви свет­ски рат. Уни­шти­ти овај ком­плекс ка­сар­ни „Ка­ди­ња­ча” био би зло­чин над срп­ском исто­ри­јом и срп­ским жр­тва­ма, ка­кве у мо­дер­ној исто­ри­ји ни­је под­нео ни­је­дан на­род у Евро­пи и ши­ре! Овај ком­плекс ка­сар­ни мо­ра за­у­век оста­ти све­док хе­рој­ских и над­људ­ских на­по­ра срп­ског на­ро­да и срп­ских рат­ни­ка да се са­чу­ва сло­бо­да и ве­ра пра­во­слав­на. Ком­плекс тре­ба ста­ви­ти под ви­сок сте­пен др­жав­не за­шти­те и да­ти на ста­ра­ње За­во­ду за за­шти­ту кул­ту­ре Ва­ље­во и Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

Ми­ла Па­ра­мен­тић, дипл. еко­но­ми­ста, Ва­ље­во
четвртак, 11.01.2018. у 08:52 ПОЛИТИКА

***

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

*Мила Параментић: Захтев да се КАСАРНА „КАДИЊАЧА“ Ваљево, прогласи  спомеником културе од изузетног историјског значаја за српски народ

————-

21.4.2018. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

 

5 replies »

 1. Срушили су и водом вешташког језера “Ровни“ потопили манастир Ваљевска
  Грачаница и манастирско гробље са више стотина гровбова, па зашто не и
  једну, најстарију касарну.
  Ту планирају изградњу објеката “Ваљево на води“, јер су воду обезбедили,
  само им фали неки финансијер за то – неки АБУ ЗАЈЕБАден – близак род
  главног финансијера “Бреограда на води“.
  И њега ће наћи, само треба да пожуре, да се не деси да вода прогута Ваљево,
  па уместо “Ваљева на води“ буде – “Ваљеви у води“!

  Драган Славнић

  Свиђа ми се

 2. Dokle god se budu viorile ustaske krvave zastave pod Lovcenom, Avalom i Manjacom, dotle ce Srbija da bude sve manja, dok potpuno ne nestane, a srbski narod sve jadniji, prodaniji, siromasniji (ponajprije duhom) i prostituisaniji. Pa ne mozemo mi samo da blebecemo o Srbstvu, i da se istovremeno izivljavamo nad ostacima onih (vele milion i kusur) koji su najsvirepije i najzvjerskije zivotima platili samo to sto su Srbi! Ne moze nas narod da se dobru nada ako je u stanju da pravi PUTUKUCE IZLOZBE pobijene srbske djecice po djecjim logorima NDH! Mozda sam i dosadan, ali je po mom misljenju alfa i omega srbskog sve dubljeg tonjenja u blato ustaska sahovnica. Kakav je to narod koji cuva tu zastavu, a onda roni krokodilske suze zbog svih onih zvjerstava koji su se desili pod tom zastavom i bas zahvaljujuci toj zastavi. Mentalni sklop TOG naroda nije sasvim u redu, zar ne?

  Свиђа ми се

 3. Сава Малау Ваљеву.
  Наредио Вучић, извршио багериста Риста, из Јајинаца, са непознате адресе.
  Куку теби Србијо?
  Да ли ће ухапсити пролазника – директора музеја?
  Да ли је то багер господина Џо, који наставља рад испред Скупштине.
  Куку теби Србијо?

  Свиђа ми се