АКТУЕЛНО

Др Добросав Никодиновић: Ријалити програми – злоупотреба медија у циљу непријатељског деловања


На неколико телевизијских програма у Србији годинама свакодневно се емитују тзв ријалити програми, у ствари буквални порнографски садржаји који штетно делују на морал и душевни живот гледалаца.

Пише: Др Добросав Никодиновић
Јун 2018.

У српским породицама се негује и проводи хришћански породични морал и поредак. Односи мећу члановима породица су традиционално дефинисани породичним правилима понашања у свим видовима живота, као што је однос мећу члановима породице по основу сродства, пола, узраста, обедовања, спавања, вербалне комуникације, одевања, рада и у осталим свакодневним животним активностима.

Такав породични неписани кодекс практикује се и у јавном животу ван породичне средине. Он нам једноставно помаже да смо свесни да је наше понашање допуштено, прихватљиво, пожељно, наша осећања, убеђење и мишљење су стабилни, нема нејасних односа.

Практиковањем ових правила традиционалних односа, штити се здрав морал и здрав душевни живот чланова породице који се пресликава и на јавни живот. Без ових односа, људска породична зајединица не би могла да постоји, распала би се. Свакодневно би се повређивао морални интегритет, здрава осећања појединца, мењао би се реалан поглед на живот, пореметио би се ред вредности у међуљудским односима, дошло би до збуњености, збрканости, ништа не би било на своме месту, тешко бисмо се сналазили, не бисмо знали шта је ваљано а шта погрешно. Наше жеље би биле усмерене на погрешан избор субјекта, били бисмо напети, анксиозни, дошло би до промене нагона, изгубили бисмо самопоуздање, јавила би се нова осећања, незадовољства, љутња, агресије, смањила би се наша критичност а повећала могућност недопуштених активности криминалног карактера, престали бисмо да поштујемо друге, наши захтеви би постали нереални, усмерили бисмо се само на себе, на своја осећања, на задовољење само својих нагона, не бисмо могли да проценимо да ли су наши поступци допуштени, тражили бисмо само своја права, не поштујући туђа права.

Зашто би се то десило, због чега би дошло до промена нашег душевног живота?

Сталним гледањем ријалити програма гледаоцу се сугерише баш такво понашање. Долази до поремећаја осећаја за дан и ноћ, ноћ се претвара у дан и обрнуто, ритам оброка не постоји, једе се без реда и на непримерен начин, сами, кад нам се прохте и шта нам се прохте, створене су навике и склоности према надражјним средствима, одевање постаје врло оскудно са истицањем полне разлике, ход, покрети, гестикулације представљају невербални позив на секс, јавља се прегласан говор, примена агресивности, пежоративно изражавање, чак вулгарно, јавно изражавање сексуалних жеља и практична сексуална акција пред присутнима, чак пред тв камерама, сасвим се искључује потискивање недопуштених осећања већ „што на ум то на друм”, практично – манифестује се живот без правила и без ограничења.

Све је допуштано, нема недопуштеног осећања и недопуштеног понашања, нема стида и гриже савести. Једноставно, мења се однос супер его/друштвена надградња. То више нисмо ми, то је нова личност код које је све промењено и другачије, као када би се у механизам уградили погрешни делови. Они који нису били у истим околностима тј. особе из нормалне средине тешко препознају и разумеју оне из болесне друштвене средине, међу њима је онемогућена усаглашеност јер им је крајње измењена индивидуална свест и идентитет (познато је да су  исламизацијом и јаничарским васпитањем идентитет и свест јаничара били екстремно измењени, да су јаничари крволочно мрзели своје родитеље и своје порекло).

Јасно је као дан да је ово чин српског непријатеља усмерен да се разори здрава породична и друштвена средина и измени морал и душевни живот наших грађана.

Запажа се да је у Србији све више чудовишних криминалних акција, уморстава међу сродницима, моралних инцеста, силовања сродника, родоскрнављења, настране сексуалности, промискуитета, супружничких неверстава, патолошких навика, алкохолних и наркотичних зависности, промена морала без правила друштвених норми. Пубертет са телесним сексуалним одликама се све раније јавља без психичке матурације, зрелости, све је више малолетничких трудноћа. Нећемо дуго чекати да се појединци почну појављивати на јавним местма у Адамовом и Евином костиму. Сви запажамо да се млађи женски свет све слободнијем еротски, облачи и понаша, чак и у службеним односима.

Лаж је да је такав живот израз новог модерног доба. Напротив, ради се о болести друштва као резултат непријатељске активности злоупотребом медија која се најснажније врши посредством телевизијских емисија.

Предлажем да се организује кампања заштите друштвеног морала и духовног живота грађана Србије од овакве морално и душевно разарајуће јавне „школске телевизијске наставе”, да се промовише здрав душевни живот и јасан породични и друштвени морал.

Иницијатор ове активности би била Српска развојна академија РАС Београд, а на практичном деловању важна би била улога СПЦ, министарства просвете, министарства унутрашњих послова, републичког јавног тужиоца, јавних електронских медија. Кампања би се реализовала и путем примерених предавања, уметничких представа и свим другим могућим допуштеним средствима и прикладним начинима.

Мислим да би требало да се пошаље службени захтeв поменутим субјектима да предузму одоварајуће активности у предложеном смислу.

Допуштено је да се овај текст критикује, мења, допуњава, дорађује и чак да га присвоји когод жели. Ово је само кроки иницијатива у доброј намери.

др Добросав Никодиновић
академик Српске развојне академије РАС Београд

1 reply »