АКТУЕЛНО

„Србијаводе“ дају у закуп корита река?!


„Србијаводе“ понудиле 18 локација за мале хидроелектране

ПРЕДУЗЕЋЕ „Србијаводе“ даје у закуп водно земљиште – подручје корита река са обалом, за изградњу и одржавање малих хидроелектрана на 18 локација у Србији.

Како се наводи у документу објављеном на сајту ЈВП „Србијаводе“, намена водног земљишта које се даје у закуп на 10 година је искључиво производња електричне енергије коришћењем снаге воде.

Водотоци се налазе на територији општина Ариље, Краљево, Рашка, Нови Пазар, Сурдулица, Бабушница, Ивањица, Трговиште, Пирот и Бела Паланка. А, реч је о водотоковима следећих река: Пањица, Јасенска, Страињска, Белошева, Дежевска, Грајићка, Вратишњак, Гарваница, Ибар, Мурговица, Лисинска, Барска, Зечка, Планска, Гобељска, Трипушница, Новоселска, Рашка, Височица и Нишава.

Изабрани понуђач, пише у документу, мора да се обавеже да достави ЈВП „Србијаводе“ банкарску гаранцију на износ уговорене закупнине за 2018. годину, најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Банка, наводи се, мора да се обавеже гаранцијом да ће „неопозиво“, „безусловно“ и „на први позив и без права приговора“ извршити уплату на текући рачун ЈВП „Србијаводе“ највише до гарантованог износа.

Рок за достављање понуда је 21. септембар ове године, а подносилац понуде може бити правно лице, предузетник или физичко лице, наводи се у огласу.

– Закупнина се плаћа једнократно, за годину дана закупа, у року од пет радних дана од дана достављања обрачуна по закљученом уговору о закупу – наводи се у огласу.

ПЕТИЦИЈА

ГРАЂАНИ Србије већ месецима протестују по градовима широм земље због изградње малих хидроелектрана на рекама. „Буди херој, спаси реке“, главни је мото који се шири друштвеним мрежама, а највећа битка води се против малих хидроелектрана на рекама Старе планине.

ИЗВОР: НОВОСТИ

***

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

На основу члана 10б Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, објављује:

Оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије

Оглас о давању у закуп водног земљишта

***

ПОВЕЗАНО:

*Ћута Јовановић: Иза градње МиниХидроЕлектрана на Старој планини стоји криминал

*ОДБРАНИМО РЕКЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ: Подршка за мештане који не одустају свесни значај овог природног блага

*Никола Влаховић: Србија у енергетском лавиринту – следи ли повратак у средњи век или Има ли нам спаса, без нафте и гаса

***

ПОТПИШИТЕ ПЕТИЦИЈУ – ОВДЕ кликни

На основу члана 43. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 53/95 и 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
УРЕДБУ
о заштити Парка природе „Стара планина” 
„Службени гласник РС“, број 23 од 3. априла 2009.
Члан 1.
Подручје Старе планине од гребена Видлича на југу до превоја Кадибогаз на северу ставља се под заштиту као парк природе под именом „Стара планина” и утврђује за заштићено природно добро од изузетног значаја, односно I категорије (у даљем тексту: Парк природе „Стара планина”).

——

25.8.2018. за СРБски ФБРепотер приредила Биљана Диковић