АКТУЕЛНО

Државна ревизорска институција: Највише неправилности на локалу


Државна ревизорска институција (ДРИ) објавиће до 1. децембра ревизорски извештај о пословању 221 државне институције. ДРИ је прошле недеље почела са објављивањем првих ревизорских извештаја за 2018. годину, а до сада је објављен 21 извештај.

dri.rs

Према резултатима досадашњих извештаја, највише неправилности има на нивоу локалних самоуправа, и даље се појављују грешке у књижењу, а највећа неправилност односи се на финансијске извештаје, односно, на погрешно утврђивање пословног резултата државних институција.

У извештају који је објављен данас „скенирани“ су Републички секретаријат за јавне политике, Управа за јавне набавке, Град Сремска Митровица, Дом здравља „др Симо Милошевић“ – Чукарица, Дом здравља Раковица, Јавно комунално предузеће „Хигијена“ из Панчева и Институт за физику из Београда.

Председник ДРИ и генерални државни ревизор Душко Пејовић каже за Танјуг да се према првим извештајима, понављају исте грешке институција које су чињене и до сада.

„И оне се највише односе, када је реч о финансијским ревизијама или ревизији финансијских извештаја, на недовољно уређен контролни систем где нису добро успостављене рачуноводствене апликације. То значи да има грешки у књижењима прихода, примања, расхода и издатака“, наводи Пејовић.

До 1. децембра ДРИ ће објавити, наводи, 221 извештај, а који се односе на консолидоване финансијске извештаје, на финансијске извештаје, ревизију правилности пословања, ревизију одазивних извештаја као и ревизију сврсисходности.

Главни узрок свих неправилности у институцијама под ингеренцијом државе је недовољно изграђен интерни систем контроле, поручује Пејовић.

„Највећа неправилност односи се на финансијске извештаје, на често погрешно утврђивање пословног резултата“, истиче Пејовић.

У јединицама локалних самоуправа, ДРИ је ове године радила ревизије правилности које су обухватале три области, преузимање обавеза, обрачун исплате плата и јавне набавке, јер је управо у тим секторима откривено око 70 процената неправилности.

С друге стране, наводи, у области јавних набавки ДРИ бележи ове године позитивне помаке када је реч о државним институцијама.

„Смањују се неправилности у поступцима јавних набавки али су и даље присутне неправилности, да се набавља, а да се не спроводи поступак“, упозорава генерални државни ревизор.

ДРИ је ове године увела неколико новина у свом раду са циљем бржег и свеобухватнијег „скенирања“ институција, а те новине ће, сматра, дати боље ефекте при изради извештаја и у раду саме Институције.

Обучени су нови ревизори, којих сада уместо девет има 48, а повећан је и број ревизорских тимова у Србији на 12…

Пејовић најављује да ће у петак бити објављен 1.000-ти извештај Државне ревизорске институције од почетка њеног рада, а који ће се односити на Град Ужице.

ДРИ „анализира“ све оне институције које троше јавна средства и управљају јавном имовином у Србији, Владу Србије, министарства, општине, јавна предузећа, политичке странке…

Према подацима из извештаја које је данас ДРИ објавила, Управа за јавне набавке је током 2017. у складу са прописима извршила расходе и издатке.

Наводе и да су у току ревизије отклоњене одређене неправилности, на тај начин што је Управа донела План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле и вратила у буџет 20.000 динара за трошкове превоз на коју корисник превоза није имао право.

Неке од неправилности које је ДРИ пронашла током ревизије Републичког секретаријата за јавне политике јесу извршене набавке услуга и добара у износу од 1.760.000 динара без обезбеђивања конкуренције или мимо спроведених поступака јавне набавке.

Такође, Секретаријат није доставио документацију и податке о коришћењу дела пословног простора у згради у Београду, а пословне промене у износу од 98.840.000 динара нису правилно исказане у финансијским извештајима.

Неправилности Града Сремске Митровице, према мишљењу ДРИ, су више исплаћене плате, социјални доприноси на терет послодавца и остале дотације и трансфери у износу од 1.667.000 динара, због увећаног основног коефицијената и стимулације.

Исплаћено је и више накнада члановима комисија и радних тела и за присуствовање функционера седницама Скупштине и Градског већа у износу од 5.211.000 динара, с тим да правни основ није у складу са важећим прописима, наводи ДРИ.

Такође, извршене су и набавке у износу од 220.353.000 динара без поштовања законских прописа у области јавних набавки.

ДРИ је утврдила и да је Дом здравља „др Симо Милошевић“ на Чукарици неправилно исплатио плате у вредности 8,5 милиона динара, али тако што је рачунала право на скраћено радно време супротно прописима и увећала за милион и по динара плате запосленима по основу стимулације које нису усклађене са прописима.

Дом здравља „Раковица“, како је утврдила ДРИ, у финансијским извештајима има непотпуно и нетачно исказане податке о стању имовине и капитала, расходима и издацима и оствареним приходима у износу од 15,6 милиона динара, као и да је неправилно исплатила плате у износу од 9,7 милиона динара.

Међу неправилностима Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ из Панчева забележена су улагања у опрему за нову депонију вредна 4.200.000 динара у ранијим годинама, а да до данашњег дана опрема није стављена у функцију.

Основни капитал „Хигијене“ у пословним књигама није усаглашен са износом регистрованог основног капитала код Агенције за привредне регистре.

Пословање Института за физику према мишљењу ДРИ праћено је неправилностима као што су неевидентирање пет објеката површине 1.405 квадратних метара од којих Институт стиче економске користи, делови непокретности у јавној својини на којима Институт има право коришћења су уступљени другим правним лицима за обављање делатности без претходне сагласности Дирекције за имовину.

Такође, Институт није извршио уплату дела добити остварене у 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. години у буџет у износу од 8.977.000 динара.

ИЗВОР: РТВ

——–

17.10.2018. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић