АКТУЕЛНО

Питање пензионера вредно милијарду евра


Објављујемо саопштење Удружења синдиката пензионисних војних лица Србије које је ОДГОВОР на најаву повећања пензија од стране министара у Влади Републике Србије.

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд

МБ: 28176864, ПИБ: 109039155, ЖР: 105-3275-98
Тел. 064 2354113, 064 2677525.

 www. penzioner.vojni.rs,  е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
број 12/19 од 5.2.2019. године

ПИТАЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ВРЕДНО МИЛИЈАРДУ ЕВРА

Са кашњењем скоро од месец дана у односу на претходне и ове године министри у Влади РС уз подршку својих медија започињу са подизањем морала пензионерима информацијама о повећању пензија. Иако је тек почетак фискалне године и спровођења у децембру усвојеног Закона о буџету за 2019. годину министри започињу тему о повећању пензија која ће бити присутна у медијима и животу пензионера преко целе године са већ доказаним мршавим резултатом на крају године. Иако у Закону о буџету  нису предвиђена средства за повећање пензија министри већ сада, као и претходних година, знају да ће га бити… Један други резултат је далеко важнији а односи се на убеђивање грађана да је „Србија на добром путу“ да већ у јануару постиже изванредне резултате који неким случајем у децембру омршаве тако да пензионери не добију ни усклађивање са растом цена. Министри срачунатим изјавама о повећању пензија прикривају неспособност да спроводе реформе у јавном сектору и штету која је нанета пензионерима Србије последњих 6 година неусклађивањем и смањењем пензија.

Када је Влада Србије у септембру 2018. године предложила измене Закона о ПИО којима је укинут Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, није уопште у складу са Уставом, предвидела законско обештећење пензионера којима је неуставним смањењем пензија нанета штета која према проценама износи преко 1 милијарде евра. Очигледан је план актуелне власти да неисплаћене делове пензије оштећеним пензионерима системски не врати вероватно рачунајући да већина оштећених због неинформисаности и високих судских такси неће покренути судске парнице против Фонда ПИО за надокнаду нанете штете. У току примене закона је преминуло преко 150.000 оштећених пензионера чији наследници због неинформисаности нису тражили да у решење са оставинског поступка буду унета и права на неисплаћене делове пензије. Уставни суд Србије пропуштањем и одлагањем оцењивања уставности Закона учествује, чини се, у једном од власти осмишљеном плану, у којем ће, део потраживања оштећених пензионера старија од 3 године у моменту подношења парничне  тужбе бити непризнат због застаревања. Овакав став би могао бити заснован на одлуци УСС број Уж-6014/2015 од 11. јануара 2018. године,  у којој се позива и на одобравање таквог става од стране ЕСЉП у Стразбуру. Ставови, дела правника, да застаревање почиње да тече од датума укидања спорног закона непредвидивим понашањем Уставног суда Србије могу бити демантовани. Постоји опасност да због кашњења у покретању судског поступка оштећени пензионери изгубе део својих потраживања. Уколико ЕСЉП у Стразбуру проблем реши у корист пензионера накнада штете ће највероватније опет бити вршена у појединачним судским парницама пред домаћим судовима.

За оштећене пензионере вест  дана, месеца и године би била одговор на питање вредно милијарду долара: Када и како ће држава Србија да накнади штету која им је нанета смањењем пензије од 1.11.2014. до 30.10.2018.године.

Слободу медија у Србији ми пензионери оцењујемо по томе колико пута новинари ово питање постављају на конференцијама за медије представника актуелне власти.

 

ИЗВОР: Срето Пријовић, портпарол

————-

5.2.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

 

1 reply »

  1. Пензије у Србије отимане четири године неуставно и незаконито. ПИО се није чак удостојио да пензионерима изда решења о смањивању пензија. Зато што су од почетка знали да је то незаконито. Лагали су пензионере све време да је то урађено по тзв. препоруци ММФ ради стабилизације буџета. Све док недавно ММФ није опет препоручио СНС властима у Србији да престану са смањивањем пензија, јер је буџет наводно већ одавно стабилизован. И они су укинули неуставни и незаконити закон о смањивању пензија и то на необичан и опет незаконит начин: изменама и допунама Закона о ПИО. Тај закон није донет изменама и допунама Закона о ПИО и био у нескладу са Законом о ПИО. Тиме су накнадно покушали да подведу тај антипензионерски закон под законску правну форму и да му дају непостојећи легалитет. И притом нико није ни поменуо враћање пензионерима отетих пензија у периоду од 4 године, који заједно с каматама прелази 1,5 млрд. $. Због тога Удружење синдиката пензионера препоручује свим оштећеним пензионерима да поднесу парничне тужбе основним судовима, а већина адвоката саветује и да се поднесу тужбе Управном суду. У противном постоји законски основ за застару потраживања. Напомињем да су државе Румунија, Италија и Француска изгубиле овакве спорове пред надлежним међународним судом…

    Свиђа ми се