АКТУЕЛНО

Мирјана Анђелковић Лукић: УБИЈАЊЕ ЧИСТОГ ВАЗДУХА


*На инсистирање грађана Сурдулице, који сумњају да је за велики број оболевања од рака одговорно загађење из фабрике Knauf Insulation, локална самоуправа је приступила ванредном целодневном мониторингу испитивања загађења у 2018.години

*С обзиром на то да је у Србији мала толеранција на загађења, и да је Србија, а посебно југ Србије сиромашан, људи су захвални за било какав посао, па их загађење много не брине, све док се не дотиче њиховог здравља и здравља њихових породица

*Локална самоуправа нема сазнање колика је дневно настала количина опасног отпада, где се тај отпад одлаже, ни какав је хемијски састав тог опасног отпада.

*Из фабрике Knauf Insulation негирају да су загађивачи ваздуха, већ напротив, тврде да све раде по законима Србије, и да врше редовна мерења издувних гасова чије резултате достављају републичкој Агенцији за заштиту животне средине

Ако се зна да је према попису из 2011.године у Врању било 83.524 становника, а у Сурдулици 10.888 становника, скоро осам пута мање од Врања, број оболелих у односу на Врање је велики

Сурдулица је некад била позната по доброј клими, чистој води, по чувеној болници за грудне болести, Санаторијуму, по чистом ваздуху, по здравом нараштају. Људи нису толико обољевали. Треба начинити напор да се чист ваздух врати у Сурдулицу. Овако, здравље и чист ваздух више не станују у Сурдулици.

***

Према извештају Здравственог центра у Врању у периоду од 2007. до 2016.године укупан број оболелих од различитих врста рака у Врању је био 2.779 особа.
У Сурдулици према извештају сурдуличког Здравственог центра за тај период, оболело је 2.315 особа од тога 24 детета.
Ако се зна да је према попису из 2011. године у Врању било 83.524 становника, а у Сурдулици 10.888 становника, скоро осам пута мање од Врања, број оболелих у односу на Врање је велики.

У Сурдулици су нажалост последњих година уочене и вишеструке тeратогене и мутагене промене на плоду током трудноће, што се никад у Сурдулици није дешавало, поготову у толиком броју! Лекари сматрају да се такве појаве које нису генетске, већ тератогене и мутагене, јављају кад је мајка у раним месецима трудноће изложена утицају јаког тератогеног и мутагеног загађивача. (Тератоген је загађујућа материја или супстанца која може довести до деформацијског оштећења плода).

Бројке су неумољиве и оне потврђују да је Сурдулица здравствено угроженија од Врања, а на њену територију нису падали меци од осиромашеног урана нити су гађане трафо-станице у којима се налазио пирален, генотоксин, тратогена, мутагена и канцерогена смеша полихлорованих бифенила.

Због овако великог броја оболелих, мора да се забрину сви, а посебно сурдулички лекари који треба да сагледају све аспекте који утичу на здравље популације, нарочито на оне најосетљивије, децу  и труднице.

Очигледно је неопходно да се организује округли сто или панел дискусија у Сурдулици, где ће бити позвани лекари различитих струка, не само онколози, него и остали стручњаци, биолози, хемичари, који се баве проучавањем утицаја загађења на здравље људи, и да се на основу документованих примера и анализа покуша да нађе разлог оволиком броју болесних од рака.

Нагли скок броја оболелих десио се 2009. године. Године 2007. и 2008. број оболелих је био двоцифрени (77и 69 респектабилно, од тога једно дете), да би већ 2009. скочио на троцифрени, 247 оболелих и једно дете. Требало би видети шта је то ново унето у ваздух Сурдулице током овог временског периода?!

Број од 2.315 оболелих од рака у периоду од 2007. до 2016. је аларм и веома озбиљан проблем који се тиче свих нас који тамо живимо, или повремено боравимо. А посебно забрињава тренд оболевања, не само код одраслих, већ и код деце који се из године у годину повећава.

Грађани Сурдулице сумњају да оболевају због загађења које у ваздух испушта фабрика Knauf Insulation. Стога је с јесени 2017. локална самоуправа организовала потписивање петиције за измештање фабрике због загађења у неки други део државе, јер у Сурдулици послује од 2005. године и стално повећава капацитете.

Одзив становника Сурдулице је био велики, потпис је дало више од 6.000 грађана (преко 50 одсто од броја становника).

Фабрика Knauf Insulation се бави прерадом, топљењем камена од чега се посебним технолошким поступком добијају излолациони блокови од камене вуне.
Неорганско порекло сировине потиче од изворног материјала, односно природних стена (камена) вулканског порекла (доломит и дијабаз/базалт). Вулкански камен у просеку садржи разне тешке метале, гвожђе, олово, кадмијум, живу, никл и неорганске материје, као што су халогени деривати, хлороводоник, флуороводоник, и гасовити оксиди сумпора, азота, угљеника.
Поред ових у вулканском камену се могу наћи радионуклеиди, као што су уран 238, торијум 232. Цезијум и калијум 40. Ови се углавном налазе у чврстим, суспендованим честицама PM 10, са средњим пречником мањим од 10 микрометара и PM 2,5 са средњим пречником мањим од 2,5 микрометара.
Загађивачи који се могу наћи у ваздуху због непотпуног сагоревања кокса у куполној пећи, према процени стручњака из фабрике, су: честице прашине, чађи, угљенмоноксид, угљендиоксид, сумпорводоник, супордиоксид и азотови оксиди.

Сви набројане оксиди су кисели и у додиру са влагом у ваздуху стварају киселе кише које закишељавају земљу. Међутим, током ванредних мерења загађења у Сурдулици, поред набројаних полутаната, у ваздуху су нађени амонијак, хлороводоник и фомалдехид.

Из фабрике Knauf Insulation негирају да су загађивачи ваздуха, већ напротив, тврде да све раде по законима Србије и да врше редовна мерења издувних гасова чије резултате достављају републичкој Агенцији за заштиту животне средине.

Из локалне самоуправе постоје информације да фабрика те резултате није достављала њиховом инспектору за животну средину.

На инсистирање грађана Сурдулице, који сумњају да је за велики број оболевања од рака одговорно загађење из фабрике Knauf Insulation, локална самоуправа је приступила ванредном целодневном мониторингу испитивања загађења у 2018.години.

Испитивање загађења је поверено реномираној акредитованој лабораторији из Новог Сада. Претходно мерење за период од седам дана у октобру 2017. године је дало поражавајуће резултате.

У октобру 2017. године за седам дана мерења, регистровано је загађење хлороводоником и формалдехидом, чије су концентрације свих седам дана прелазиле довољене граничне вредности, а измерено прекорачење формалдехида у односу на дозвољене вредности било је од 4 до 33 пута!

Дозвољена вредност за формалдехид је 0,1 милиграм/метру кубном. Током ових мерења нађен је и фенол у ваздуху.

Ванредни мониторинг загађења у Сурдулици за 2018.годину је вршен у месецима мају, септембру, октобру и новембру. Током тог периода мерења у већем броју дана нађено је прекорачење дозвољених вредности за загушљивце амонијак, хлороводоник и опасно једињење формалдехид.

Прекорачење формалдехида током мерења у овим месецима је било у појединим данима чак 9 пута веће од дозвољене вредности од 0,1 милиграм/метру кубном.

У неким узорцима исталожених честица прашине нађени су тешки метали, канцерогени кадмијум и никл. Међутим, оно што додатно треба да забрине је појава формалдехида у повећаној концентрацији у ваздуху. Формалдехид спада у опасне, канцерогене супстанце. Према Интернационалној агенцији за истраживање рака, IARC, састављена је листа од 116 агенаса који доказано изазивају рак.

Светска здравствена организација је објавила 2015. године проширен списак опасних материја мешу којима је формалдехид сврстан у категорију 1 по карциногености, што значи да сигурно изазива рак код људи.
У Европи је он сврстан у групу 3 као могућ карционоген.
Стручњаци су утврдили да већа изложеност формалдехиду повећава ризик од рака, мијелоидне леукемије и неких врста тумора. Формалдехид је једињење мале молекулске масе и запремине, лако продире кроз кожу, те се при удисању лако лепи за слузокожу уста и носа и тиме изазива одређене болести. Међу осталим опасним агенсима који према IARC изазивају разне врсте рака су кадмијум, никал, чађ, загађен ваздух и радионуклеиди, емитери алфа и бета честица.

Из управе фабрике углавном стижу демантији и тврдње да поштују законе Србије и да приликом њихових мерења није долазило до прекорачења. Такође, тврде да имају начин за смањење загађења.

Према „Студији о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегниране камене вуне на животну средину“ од августа 2017.године (у даљем тексту Студија), поред осталог, „изведен је систем за пречишћавање ваздуха са вентилационим каналима, филтером (радни и ремонтни) испред вентилатора, вентилатором и одводним каналом, који пречишћен ваздух одводи у атмосферу. Радни филтер чине плоче од камене вуне из сопствене производње, које су распоређене у облику лавиринта, тако да је абсорпциона површина велика, чиме се обезбеђује што боље пречишћавање ваздуха“, плоче се квасе због боље абсорпције.
Дакле, лавиринт „обезбеђује што боље пречишћавање ваздуха“ али не и потпуно пречишћавање ваздуха, што је разлика!
Тако да и на тај начин уклањања загађења није довољно ефикасан, пошто се у ваздуху нађу загађујуће материје.

***

ШТА ЈЕ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНО?

Чланом 55 Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013, даље: „Закон“) прописано је да постројење мора да се пројектује, гради и/или производи, опрема, користи и одржава тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије, као и да је оператер постројења дужан да у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујужих материја у ваздуху предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности. Непоштовање наведених одредби члана 55 Закона представља привредни преступ за који се у складу са чланом 79, рачке 5 и 7 Закона може изрећи новчана казна у распону од 1.500.000 до 3.000.000 динара.
Додатно, чланом 80 Законаје предвиђено да се за наведени привредни преступ може изрећи и забрана правном лицу да се бави одређеном делатношћу у трајању од 5 до 10 година.

Код нас закони постоје али се не поштују и на све начине се изврдавају.
Ванредним мерењима спроведеним у Сурдулици, закључено је да пословањем Knаuf Insulation у већем броју дана током месечнихмерења загађења, долази до прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја, као што су амонијак, формалдехид и хлороводоник.
Уколико је до ових прекорачења дошло у периоду од протекле три године, сматра се да има основа да се против Knаuf Insulation поднесе пријава за привредни преступ предвиђен чланом 79, тачкама 5 и 7 Закона, због коришћења постројења које испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије и непредузимања техничко-технолошких мера како би се концентрације загађујућих матрија свеле на прописане граничне вредности.
Ову пријаву може да поднесе било који грађанин јавном тужиоцу надлежном према месту седишта фабрике.

ШТА СЕ ДОГАЂА У ХРВАТСКОЈ?

У Новом Марофу близу Вараждина у Хрватској, фабрика Knаuf Insulation је смештена ван градског насеља, не види се брдо јаловине (отпада) у кругу фабрике, налази се у пошумљеном делу  и далеко од града, (док се сурдуличка фабрика налази практично у граду). Фабрика има само један челични димњак висине 55 метара за испуштање филтрираних димних гасова. Па и поред оваквих услова рада, грађани Новог Марофа оптужују фабрику за повећан број оболелих од карцинома и више пута су протестовали.

А шта кажу Сурдуличани?
На сурдуличкој фабрици постоје четири аутономна димњака од којих се један, најмањи, укључује кад долази до прегревања у току процеса производње и он служи за релаксацију  притиска да не би дошло до експлозије.
Сувишно је нагласити да овај најмањи димњак нема ефикасну еколошку заштиту, тако да сви полутанти који су у том акцидентном тренутку присутни, несметано излазе у атмосферу.

***

Мирјана Анђелковић Лукић

У данашње време технолошког напретка и развоја технике и науке, сигурно да постоје много ефикаснији филтери од ових које користи фабрика, али су они скупи и коштају скоро као цела фабрика. А с обзиром на то да је у Србији мала толеранција на загађења, и да је Србија, а посебно југ Србије сиромашан, људи су захвални за било какав посао, па их загађење много не брине, све док се не дотиче њиховог здравља и здравља њихових породица.

У фабрици се према Студији генерише „количина технолошке прашине из филтровентилационог система од 800 до 1000 кг/дан“. Од тога се део технолошке прашине из система за отпрашивање отпадног ваздуха убацује у брикете у износу од 2 одсто.
Из података датих у Студији после искоришћења од свега 2 одсто прашине, остаје непознато шта се ради са остатком прашине, ни где се остатак лагерује као отпад. То је велика количина отпада на месечном нивоу.
Тај отпад се према мишљењу Сурдуличана, одлаже у кругу фабрике, те због тога свакодневно расте брдо јаловине (отпада) у фабричком дворишту.
Поред овог отпада у фабрици се (такође према Студији) са мрежастог филтера „остатак након чишћења мрежице, одлаже у херметички затворено буре и чува у и на месту предвиђеном за одлагање опасног отпада, које је заштићено од процуривања и атмосферских падавина“.
Ако у фабрици током производње настаје опасан отпад, онда та производња није у потпуности еколошки безбедна.
Локална самоуправа нема сазнање колика је дневно настала количина опасног отпада, где се тај отпад одлаже, ни какав је хемијски састав тог опасног отпада.

Према Студији, тачка 4, разматра се „смањење неугодности“, у које спадају бука и вибрације, али се не разматра смањење неугодности које код грађана изазивају непријатни мириси који се шире градом.

Током производње, и кад је низак атмосферски притисак, у целој Сурдулици се осећа веома непријатан мирис у ваздуху, посебно у јутарњим часовима и пред вече.

Нарочито су томе изложени житељи села Алакинце јер услед кретања ваздушних струја непријатан мирис се код њих највише осећа.

Мирјана Анђелковић Лукић

ИЗВОР: СВЕДОК

***

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:

*

——-

9.2.2019. за СРБски ФБРепортер приредила Биљана Диковић

1 reply »

  1. Стране инвестиције, којима се хвали власт, погони које отвара лепотан Вучић, су искључиво прљаве и отровне технологије. Служе за смрт народа.
    Обесите ту фабрику отрова или умирите.
    Која је просечна плата у Кнауф-Сурдулица и Кнауф код Меркел у Њемачкој?
    Удавиће нас у својим ховнима.

    Свиђа ми се