Категорија: Љубиша Марковић

Љубиша Марковић: СРБИЈА КАО КОЛАТЕРАЛ ДЕМО(НО)КРАТИЈЕ


„Сви се, дакле, саветници (министри м.п.) слажу и пристају,…, да краљ (А.В. м.п.) не може починити неправду, чак ни онда када би то хтео, јер њему припада целокупна имовина свих његових поданика, […]

Љубиша Марковић: ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ ПАШЕМО


  “Саборност не значи универзални, неку спољ(аш)ну универзалност, то није квантитативно, него квалитативно обележје. Саборна Црква се може показати и као мало стадо. Јеретика може бити више него православних, и да су […]