Категорија: Дејан Ђорђевић

Дејан Ђорђевић: БАЈАЛИЦА за политичари


* Призренско-тимочки дијалект-јужноморавски говор. БАЈАЛИЦА за политичари Сваки д’н ми наврњујев На болес се пожаљујев Женски, мушки, стари, млади Систем гим у главу ради. Лековите травке садим Усијане главе ладим К’д попрскам […]