Tag: Избори

Проф. Др Љубомир Т. Грујић: ДА ЛИ ЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЛОВНО СПОСОБАН?


Сматрам, на основу свих сазнања, да је Александар Вучић пословно неспособан, да не испуњава законски услова да буде биран за председника Републике и да зато његова највљена кандидатура треба да буде одбијена.