Ознака: ПЕНЗИОНЕРИ

Јован Тамбурић: Системско спречавање пензионера да дођу до правде


На основу изнетог намеће се закључак да се целокупно судство Србије одрекло независности и ставило у службу извршне власти игнорисањем уставне обавезе да правовремено оцени уставност Закона и отежавањем и спречавањем оштећених  пензионера да своја права на судску заштиту правовремено остварују пред домаћим и међународним судовима. Очигледна је намера да захтеви оштећених пензионера за накнаду штете једном делу оштећених пензионера буду проглашени застарелим.

Миладин М.Шеварлић: СТАВИМО ТАЧКУ НА ПЉАЧКУ ПЕНЗИОНЕРА! 


Позиву на протест се одазвало неколико стотина од 700.000 „богатијих“ пензионера који су имали пензије веће од 25.000 динара или нешто изнад 200 евра месечно!? Њима је држава одузела око 800.000.000 (милиона) евра за протекла 44 месеца „привременог“ одузимања пензија!?