Tag: IHY

Србија јесте део програма који је повезан са пројектом ХААРП


Србија јесте део програма који је повезан са пројектом ХААРП Србија се налази на листи учесника међународних конференција AVESOME програма Станфорд универзитетa (који директно проучава и развија  HAARP) У документу [1] преузетом […]