Ознака: Kina

СРБИЈА И ”НОВИ ПУТ СВИЛЕ”: Убрзани економски развој у функцији националног интереса земље


Тај немерљиво већи и континуирани раст значаја српске државе у годинама и деценијама пред нама, довешће до раста самопоуздања самог народа и повећања националног консензуса што ће временом (наравно ако будемо имали праве државнике на челу и косензус и фокус елита и народа) сигурно омогућити да се бар делом исправе историјске грешке и неправде над нашим народом и на правилан и коначан начин реши српско национално питање.