Tag: Ministar

Двери: Питања за новог министра просвете


Пошто је најавио да ће „сви родитељи“ оцењивати рад просветара, какве су њихове стручне квалификације за то ако знамо да велики број родитеља има као главни циљ повећање оцена своје деце без обзира на знање које су стекли?
Зашто је Национални просветни савет назвао „лоби телом“, ако је он законски уобличен као стручно тело представника просветних установа које имају значај на нивоу Србије?