Ознака: OUN

Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА  УЈЕДИЊЕНИХ  НАЦИЈА (9)


ОУН је резултат историје и историјски манифестованих идеја великих мислилаца од Антике до данас. Подвукао сам како су  ранији историјски периоди и њима својствена друштвено-политичка збивања у теорији и пракси постепено преображавали основну идеју ОУН.

Комнен Коља Сератлић: ОРГАНИЗАЦИЈА  УЈЕДИЊЕНИХ  НАЦИЈА (8)


На дневном реду разних заседања (свих органа ОУН) у ОУН врло мало је било питања која нису била предмет сукоба два блока, односно велике дискусије у ОУН претвориле су се у полемике две велике силе које су врло често имале бруталан карактер.