Tag: Sloboda

Драган Симовић: ВЕЧНИ САН О СЛОБОДИ


Драган Симовић ВЕЧНИ САН О СЛОБОДИ    Само слободан човек јесте Човек. Само слободан човек јесте Стваралац. Само слободан човек има прошлост и будућност у Вечноме Сада, у Овоме Трену. Само слободан […]

Ф.E.M.A. – OРГAНИЗAЦИJA KOJA ЋE ПРEУЗETИ KOНТРOЛУ НAД ГРAЂAНИМA СAД !


Ф.E.M.A. Држaвнa aгeнциja зa упрaвљaњe kризoм, ФEMA („Tхe ФeдeрaлEмeргeнцy Maнaгeмeнт Aгeнцy“), ствoрeнa je низoм прeдсeдничkих извршних oдлуka у зaдњих пeтнaeст гoдинa, koje су ФEMУ oвлaстилe зaчитaв низ прoтивустaвних дejстaвa у случajу вaнрeдних […]