Tag: Ustavne promene

Др Зоран Чворовић – Да ли нам треба нови устав или нови уставни правници?


Нови устав би у садашњим околностима Србији засигурно донео, када је у питању територијална организација власти, брисање Косова и Метохије из уставно-правног поретка и регионализацију остатка Србије.